fbpx
วิกิพีเดีย

การตั้งชื่อทวินาม

ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม (อังกฤษ:Binomial nomenclature) เป็นระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ชื่อแต่ละชื่อในระบบนี้เรียกว่า ชื่อทวินาม (Binomial name) หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) คือชื่อที่ใช้เรียกแทนสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ ชื่อทวินามจะเป็นภาษาละติน ประกอบด้วยคำศัพท์ 2 คำ คือ สกุล และ สปีชีส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการระบุ โดยรายละเอียดปลีกย่อยอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง

เนื้อหา

ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม ถูกคิดขึ้นใช้เป็นครั้งแรกโดยคัสพาร์ เบาฮีน (Gaspard Bauhin) และโยฮันน์ เบาฮีน (Johann Bauhin) ซึ่งมีชีวิตก่อนคาร์ล ลินเนียสเกือบ 200 ปี ทว่าการใช้ระบบนี้ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ซึ่งในสมัยนั้นส่วนใหญ่ใช้ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบไตรนาม แต่ต่อมาถึงสมัยของคาร์ล ลินเนียส ระบบนี้ก็เป็นที่แพร่หลายขึ้นมาก

มีหลักเกณฑ์ในการเขียนดังนี้

 1. ชื่อทวินามจะเป็นภาษาละติน ประกอบด้วยคำศัพท์ 2 คำ คือ สกุล (genus) และ คำแสดงคุณลักษณะ (specific epithet)
 2. ชื่อทวินามมักจะถูกพิมพ์ด้วยตัวเอียง เช่น Homo sapiens หากเป็นการเขียนด้วยลายมือควรขีดเส้นใต้ลงไปแทน
 3. คำศัพท์คำแรก (ชื่อสกุล) ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ นอกจากนั้นใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมดเช่น Canis lupus หรือ Anthus hodgsoni แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ตั้งชื่อทวินามไว้ก่อนหน้าศตวรรษที่ 20 และขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่อยู่แล้ว ไม่ต้องเขียนเป็นตัวเล็กอีก เช่น Carolus Linnaeus
 4. ในสปีชีส์ย่อย ชื่อจะประกอบด้วยสามส่วนและสามารถเขียนได้สองแบบ โดยพืชและสัตว์จะเขียนต่างกัน เช่น
 5. ในตำราเรียน มักมีชื่อสกุลย่อ หรือชื่อสกุลเต็มของนักวิทยาศาสตร์ผู้จัดทำชื่อนั้นต่อท้าย โดยชื่อสกุลย่อใช้กับพืช ส่วนชื่อสกุลเต็มใช้กับสัตว์ ในบางกรณีถ้าชื่อสปีชีส์เคยถูกกำหนดให้ชื่อสกุลที่ต่างออกไปจากชื่อในปัจจุบัน จะคร่อมชื่อสกุลนักวิทยาศาสตร์กับปีที่จัดทำไว้ เช่น Amaranthus retroflexus L., Passer domesticus (Linnaeus, 1758) ที่ใส่วงเล็บเพราะในอดีตชื่อหลังอยู่ในสกุล Fringilla
 6. หากใช้กับชื่อสามัญ เรามักใส่ชื่อทวินามไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อสามัญ เช่น "นกกระจอกบ้าน (Passer domesticus) กำลังมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ"
 7. การเขียนชื่อทวินามเป็นครั้งแรกในรายงานหรือสิ่งพิมพ์ เราเขียนเป็นชื่อเต็มก่อน หลังจากนั้นเราสามารถย่อชื่อสกุลให้สั้นลงเป็นอักษรตัวแรกของชื่อสกุลและตามด้วยจุด เช่น Canis lupus ย่อเป็น C. lupus ด้วยเหตุที่เราสามารถย่อชื่อในลักษณะนี้ได้ ทำให้ชื่อย่อเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงมากกว่าชื่อเต็ม เช่น T. Rex คือ Tyrannosaurus rex หรือ E. coli คือ Escherichia coli เป็นต้น
 8. บางกรณี เราเขียน "sp." (สำหรับสัตว์) หรือ "spec." (สำหรับพืช) ไว้ท้ายชื่อสกุล ในกรณีที่ไม่ต้องการเจาะจงชื่อสปีชีส์ และเขียน "spp." ในกรณีที่ต้องการกล่าวถึงหลายสปีชีส์ ตัวอย่างเช่น "Canis sp.", หมายถึงสปีชีส์หนึ่งในสกุล Canis
 9. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมีชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งชื่อ ให้ใช้ชื่อตั้งขึ้นก่อนเป็นชื่อหลัก ส่วนชื่ออื่นเป็นชื่อพ้อง
 10. ชื่อวิทยาศาสตร์มักจะบอกลักษณะบางอย่างกับสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ดังเช่น
บอกสถานที่พบหรือที่อยู่อาศัย
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความหมาย
ไส้เดือนดิน Lumbricus terrestris terrestris หมายถึง อาศัยอยู่บนบกหรือในดิน
พยาธิใบไม้ในตับแกะ Fasciola hepatica hepatica หมายถึง ตับ
ปลาซีลาแคนท์ Latimeria chalumnae Latimeria มาจากคำว่า Latimer ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่สนใจและพบปลาชนิดนี้
chalumnae มาจากคำว่า Chalumna ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำที่พบปลาชนิดนี้บริเวณปากแม่น้ำ
ไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส Phuwiangosaurus sirindhornae Phuwiangosaurus หมายถึงไดโนเสาร์ที่พบใน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ไม้รวก Thyrsostachys siamensis siamensis มาจากคำว่า siam ซึ่งหมายถึง ประเทศไทย
มะม่วง Mangifera indica indica หมายถึง ประเทศอินเดีย
บอกลักษณะ เช่น สี รูปร่าง ขนาด
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความหมาย
จำปี Michelia alba alba หมายถึง สีขาว
กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง Musa rubra rubra หมายถึง สีแดง
มะยม Phyllantus acidus acidus หมายถึง มีรสเปรี้ยว
ปลาบึก Pangasianodon gigas gigas หมายถึง ใหญ่ที่สุด
เชื้อโรคแอนแทรกซ์ Bacillus anthracis bacillus หมายถึง รูปท่อน
anthrasis หมายถึง โรคแอนแทรกซ์
บอกชื่อผู้ตั้งชื่อหรือเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ความหมาย
ปลาบู่มหิดล Mahidoli mystasina Mahidoli มาจากพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ปูเจ้าฟ้า Phricothalphusa sirindhorn sirindhorn มาจากพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กั้งเจ้าฟ้า Acanthosquilla sirindhorn (Naiyanetr, 1995) sirindhorn มาจากพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Naiyanetr คือชื่อย่อของ ศ. ไพบูลย์ นัยเนตร ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ตั้งชื่อเมื่อปี ค.ศ. 1995
กุ้งดีดขัน Alpheus sudara sadara มาจากชื่อสกุลของ ดร.สุรพล สุดารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. Heather Silyn-Roberts (2000). . p. 198. ISBN 0750646365.
 2. . International Code of Botanical Nomenclature, Vienna Code. 2006. pp. 60F.1.
 3. Frank A. Bisby, , Plant Taxonomic Database Standards No. 3, Version 1.00, December 1994, Published for the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG) by the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
 4. ผศ.ประสงค์ หลำสะอาด และ ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด, ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5, บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด, หน้า 259-260

การตั้งชื่อทวินาม
การต, งช, อทว, นาม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, อว, ทยาศาสตร, ระบบการเร, ยกช, อส, งม, ตแบบทว, นาม, งกฤษ, binomial, nomenclature, เป, นระบบการเร, ยกช, อส, งม, ตแต, ละสป, ใช, อย, างแพร, หลายในป, จจ, อแต, ละช, อในระบบน, เร, ยกว, อทว, นาม, binomial, name. kartngchuxthwinam phasaxun efadu aekikh epliynthangcak chuxwithyasastr rabbkareriykchuxsingmichiwitaebbthwinam xngkvs Binomial nomenclature epnrabbkareriykchuxsingmichiwitaetlaspichisthiichxyangaephrhlayinpccubn chuxaetlachuxinrabbnieriykwa chuxthwinam Binomial name hrux chuxwithyasastr Scientific name khuxchuxthiicheriykaethnsingmichiwitinspichistang xyangepnthangkar chuxthwinamcaepnphasalatin prakxbdwykhasphth 2 kha khux skul aela spichis sungkhunxyukbsingmichiwitthitxngkarrabu odyraylaexiydplikyxyxacaetktangknxxkipbang enuxha 1 prawti 2 kdkartngchux 3 duephim 4 xangxingprawti aekikhrabbkareriykchuxsingmichiwitaebbthwinam thukkhidkhunichepnkhrngaerkodykhsphar ebahin Gaspard Bauhin aelaoyhnn ebahin Johann Bauhin sungmichiwitkxnkharl lineniysekuxb 200 pi thwakarichrabbniyngcakdxyuinwngaekhb sunginsmynnswnihyichrabbkareriykchuxsingmichiwitaebbitrnam aettxmathungsmykhxngkharl lineniys rabbnikepnthiaephrhlaykhunmakkdkartngchux aekikhmihlkeknthinkarekhiyndngni chuxthwinamcaepnphasalatin prakxbdwykhasphth 2 kha khux skul genus aela khaaesdngkhunlksna specific epithet chuxthwinammkcathukphimphdwytwexiyng echn Homo sapiens hakepnkarekhiyndwylaymuxkhwrkhidesnitlngipaethn khasphthkhaaerk chuxskul txngkhuntndwyxksrtwihyesmx nxkcaknnichxksrtwelkthnghmd 1 2 echn Canis lupus hrux Anthus hodgsoni aetsahrbsingmichiwitthitngchuxthwinamiwkxnhnastwrrsthi 20 aelakhuntndwyxksrtwihyxyuaelw imtxngekhiynepntwelkxik echn Carolus Linnaeus inspichisyxy chuxcaprakxbdwysamswnaelasamarthekhiynidsxngaebb odyphuchaelastwcaekhiyntangkn 3 echn esuxokhrngebngkxlkhux Panthera tigris tigris aela esuxokhrngisbieriykhux Panthera tigris altaica tnexledxrdayuorpkhux Sambucus nigra subsp nigra aelaexledxrdaxemrikakhux Sambucus nigra subsp canadensis intaraeriyn mkmichuxskulyx hruxchuxskuletmkhxngnkwithyasastrphucdthachuxnntxthay odychuxskulyxichkbphuch swnchuxskuletmichkbstw inbangkrnithachuxspichisekhythukkahndihchuxskulthitangxxkipcakchuxinpccubn cakhrxmchuxskulnkwithyasastrkbpithicdthaiw echn Amaranthus retroflexus L Passer domesticus Linnaeus 1758 thiiswngelbephraainxditchuxhlngxyuinskul Fringilla hakichkbchuxsamy eramkischuxthwinamiwinwngelbtxthaychuxsamy echn nkkracxkban Passer domesticus kalngmicanwnldlngxyangnatkic karekhiynchuxthwinamepnkhrngaerkinraynganhruxsingphimph eraekhiynepnchuxetmkxn hlngcaknnerasamarthyxchuxskulihsnlngepnxksrtwaerkkhxngchuxskulaelatamdwycud echn Canis lupus yxepn C lupus dwyehtuthierasamarthyxchuxinlksnaniid thaihchuxyxepnthiruckaelaklawthungmakkwachuxetm echn T Rex khux Tyrannosaurus rex hrux E coli khux Escherichia coli epntn bangkrni eraekhiyn sp sahrbstw hrux spec sahrbphuch iwthaychuxskul inkrnithiimtxngkarecaacngchuxspichis aelaekhiyn spp inkrnithitxngkarklawthunghlayspichis twxyangechn Canis sp hmaythungspichishnunginskul Canis singmichiwitchnidhnungxacmichuxwithyasastrmakkwahnungchux ihichchuxtngkhunkxnepnchuxhlk swnchuxxunepnchuxphxng 4 chuxwithyasastrmkcabxklksnabangxyangkbsingmichiwitchnidnn 4 dngechnbxksthanthiphbhruxthixyuxasy chuxsamy chuxwithyasastr khwamhmayiseduxndin Lumbricus terrestris terrestris hmaythung xasyxyubnbkhruxindinphyathiibimintbaeka Fasciola hepatica hepatica hmaythung tbplasilaaekhnth Latimeria chalumnae Latimeria macakkhawa Latimer sungepnecahnathiphiphithphnththisnicaelaphbplachnidni chalumnae macakkhawa Chalumna sungepnchuxkhxngaemnathiphbplachnidnibriewnpakaemnaidonesarphuewiyngoksxrs Phuwiangosaurus sirindhornae Phuwiangosaurus hmaythungidonesarthiphbin xaephxphuewiyng cnghwdkhxnaeknimrwk Thyrsostachys siamensis siamensis macakkhawa siam sunghmaythung praethsithymamwng Mangifera indica indica hmaythung praethsxinediybxklksna echn si ruprang khnad chuxsamy chuxwithyasastr khwamhmaycapi Michelia alba alba hmaythung sikhawklwyimchnidhnung Musa rubra rubra hmaythung siaedngmaym Phyllantus acidus acidus hmaythung mirsepriywplabuk Pangasianodon gigas gigas hmaythung ihythisudechuxorkhaexnaethrks Bacillus anthracis bacillus hmaythung rupthxn anthrasis hmaythung orkhaexnaethrksbxkchuxphutngchuxhruxephuxepnekiyrtiaekphuidphuhnung chuxsamy chuxwithyasastr khwamhmayplabumhidl Mahidoli mystasina Mahidoli macakphranamkhxngsmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnkpuecafa Phricothalphusa sirindhorn sirindhorn macakphranamkhxngsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumarikngecafa Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr 1995 sirindhorn macakphranamkhxngsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari Naiyanetr khuxchuxyxkhxng s iphbuly nyentr sastracarypracaphakhwichachiwwithya khnawithyasastr culalngkrnmhawithyaly epnphutngchuxemuxpi kh s 1995kungdidkhn Alpheus sudara sadara macakchuxskulkhxng dr surphl sudara phuchwysastracarypracaphakhwichawithyasastrthangthael khnawithyasastr culalngkrnmhawithyalyduephim aekikhkarcaaenkchnthangwithyasastr xnukrmwithanxangxing aekikh Heather Silyn Roberts 2000 Writing for Science and Engineering Papers Presentation p 198 ISBN 0750646365 Recommendation 60F International Code of Botanical Nomenclature Vienna Code 2006 pp 60F 1 Frank A Bisby Plant Names in Botanical Databases Plant Taxonomic Database Standards No 3 Version 1 00 December 1994 Published for the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences TDWG by the Hunt Institute for Botanical Documentation Carnegie Mellon University Pittsburgh 4 0 4 1 phs prasngkh hlasaxad aela phs dr citeksm hlasaxad chiwwithya m 6 elm 5 bristh sankphimph ph s phthna cakd hna 259 260ekhathungcak https th wikipedia org w index php title kartngchuxthwinam amp oldid 9346359, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม