fbpx
วิกิพีเดีย

ชีวิตของพระนางพรหมจารี

ชีวิตของพระแม่พรหมจารี (อังกฤษ:Life of the Virgin) หรือชีวิตของพระแม่มารี เป็นฉากชุดจากชีวิตของพระแม่มารีย์มารดาของพระเยซูที่เป็นหัวเรื่องที่ใช้เขียนภาพชุดในศิลปะคริสต์ศาสนามักจะเป็นชุดที่ประกอบกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระเยซู จำนวนฉากก็ต่างกันไปตามแต่เนื้อที่ใช้วาดภาพ ลักษณะการเขียนก็อาจจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมแผง หน้าต่างประดับกระจกสี หนังสือวิจิตร พรมทอแขวนผนัง งานสลักหิน งานแกะงาช้างและอื่นๆ

เนื้อหา

ชีวิตของพระแม่มารีย์บางครั้งก็รวมกับภาพชุดชีวิตของพระเยซูหรือบางครั้งก็จะรวมกับฉากจากพระมหาทรมานของพระเยซู ถ้ารวมก็มักจะข้ามจากเมื่อพระเยซูยังทรงพระเยาว์ไปจนถึงตอนที่พระแม่มารีเสียชีวิต และจบด้วยฉากพบพระเยซูในหมู่นักปราชญ์ (Christ among the Doctors) ซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของพระเยซูเมื่อยังทรงพระเยาว์

ภาพชุดชีวิตของพระแม่มารีที่สำคัญที่สุดชุดหนึ่งก็ได้แก่ภาพภายในชาเปลทอร์นาบุโอนิ (Tornabuoni Chapel) ภายในโบสถ์ซานตามาเรีย โนเวลลาที่ฟลอเรนซ์โดยโดเมนนิโค เกอร์ลันเดาที่วาดระหว่างปี ค.ศ. 1485 และปี ค.ศ. 1490 ในชาเปลสโครเวยี (Scrovegni Chapel) ที่ปาดัวโดยจอตโต ดี บอนโดเน ที่เขียนเสร็จราวค.ศ. 1305 และ มาเอสตา (Maestà) โดยดุชโชที่เขียนเสร็จราวค.ศ. 1308 หรืองานโมเสกจากปลายสมัยไบเซ็นไทน์ที่โบสถ์คอรา (Chora Church) ที่สร้างตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างฉากชีวิตของตะวันออกและตะวันตก - คริสตจักรออร์ทอดอกซ์มีวันสมโภชสำหรับฉากชีวิตเจ็ดฉากแรก - แต่อีก 16 ฉากจนก่อนที่จะถึงฉากการเสด็จเยี่ยม (Visitation) คล้ายกับฉาก 15 ฉากในสมัยเดียวกันกับที่จอตโต ดี บอนโดเนเขียน เมื่อฉากชุดของคอราเริ่มอีกครั้งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจากฉาก “ชีวิตของพระเยซู” เริ่มด้วยฉากที่พระเยซูมาประสูติ เช่นเดียวกับงานเขียนของจอตโต ดี บอนโดเนและงานของศิลปินตะวันตกอื่น ๆ ฉากชีวิตของจอตโต ดี บอนโดเนเขียนเป็นฉากที่ครบชุดที่มีด้วยกันทั้งหมด 26 ฉาก ฉากคู่ที่มักจะเห็นกันบ่อยและเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปคือฉากแม่พระรับสาร และการประสูติของพระเยซู แต่บางครั้งก็จะเป็นฉากพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลกที่ใช้แทนฉากสองฉากนี้

ฉากชุดในชาเปลทอร์นาบุโอนิมีด้วยกัน 9 ฉากมีฉาก “การเสด็จเยี่ยม” ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพชุด “ฉากชีวิตของนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์” “ฉากชีวิตของพระเยซู” มีหลายฉากที่เป็นฉากร่วมกับ “ฉากชีวิตของพระแม่มารี” เช่นที่เห็นในชาเปลซโครเวยี อัลเบรชท์ ดือเรอร์ สร้างภาพพิมพ์แกะไม้ 19 ฉากจากชีวิตของพระแม่มารีที่แพร่หลายและมีอิทธิพลต่องานอื่น ๆ

จำนวนฉากชีวิตของพระแม่มารีทั้งหมดมีเป็นจำนวนมากมาจนถึงสมัยกอธิคตอนต้น ลาฟองเตน-โดซอยจ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ลำดับว่าก่อนที่จะถึงฉาก “แม่พระรับสาร” ที่พบในศิลปะตะวันตกก็มีด้วยกัน 53 ฉากเข้าไปแล้ว แต่ก็มีเพียงตัวอย่างเดียวที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้จากหนังสือวิจิตรจากเยอรมนีจากคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ยังเหลืออยู่ครบชุด ในจำนวนนั้น 17 ภาพเป็นภาพก่อน “การประสูติของพระแม่มารี” แต่ฉากต่าง ๆ เหล่านี้มาจำกัดลงมากในปลายยุคกลาง

งานของฮันส์ เม็มลิง ( (Hans Memling) ที่รู้จักกันในชื่อ “ความสุขเจ็ดอย่างของพระแม่มารี” (Seven Joys of the Virgin) - แต่อันที่จริงแล้วต่อมากลายเป็นชื่อ “ชีวิตของพระแม่มารี” บนแผงเดียว แต่ก็ยังรวมฉากอีก 25 ฉากที่ไม่เกี่ยวกับพระแม่มารี ค.ศ. 1480, พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดิม (Alte Pinakothek), มิวนิก

ตารางข้างล่างแสดงให้เห็นว่าฉากใดมีวันสมโภชและฉากที่ปรากฏในงานสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ด้วยเครื่องหมาย “X”: จอตโต ดี บอนโดเนในชาเปลซโครเวยี (จอตโต); หนังสือประจำชั่วโมงที่ใช้กันทั่วไป (ชั่วโมง); หนังสือประจำชั่วโมงของแคทเธอรินแห่งคลีฟส์ (แคทเธอริน); ฉากชุดจาก “ชีวิตขอพระแม่มารีของครูแห่งลูฟร์ (ลูฟร์); ภาพเขียนโดย โดเมนนิโค เกอร์ลันเดาในชาเปลทอร์นาบุโอนิ (โดเมนนิโค); งานภาพพิมพ์ชุดโดยอิสราเฮล ฟอน เม็คเค็นเน็ม (Israhel van Meckenem) (อิสราเฮล); และอัลเบรชท์ ดือเรอร์ (ดือเรอร์)

Scene สมโภช จอตโต ชั่วโมง แคทเธอริน ลูฟร์ โดเมนนิโค อิสราเฮล ดือเรอร์
นักบุญยออากิมรับสาร [1] ทั้งสอง ขับ ขับ ประกาศ ประกาศ ทั้งสอง
การพบปะที่โกลเดนเกทเยรูซาเลม[2] X X X X
แม่พระบังเกิด[3] X X X X X X X
แม่พระถวายองค์[4] X X X สอง X X
การแต่งงานของพระแม่มารี[5] X X X X X X
แม่พระรับสาร[6] X X X X หาย? X X X
การเสด็จเยี่ยม[7] X X X X X X
การประสูติของพระเยซู[8] X รวม X รวม X รวม รวม
การประกาศของคนเลี้ยงแกะ [9] X รวม X รวม รวม รวม
การนมัสการของโหราจารย์[10] X X X X X X
การเข้าสุนัตของพระเยซู[11] X X X
การถวายพระเยซูในพระวิหาร[12] X X X X X X X
พระเยซูหนีไปอียิปต์[13] X X X X X
การประหารทารกผู้วิมล[14] X X แทน X X
พระเยซูในหมู่นักปราชญ์[15] X X X X
พระเยซูสั่งลาพระแม่มารีย์[16] X
การตรึงกางเขนของพระเยซู[17] X X
การเสด็จขึ้นสวรรค์[18] X X
เทศกาลเพนเทคอสต์ [19] X X
มรณกรรมของพระแม่มารีย์[20] X X รวม X
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์[21] X X รวม X
พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก[22] X X X
ฉากอื่นๆ หลายภาพ 4 1 1
รวม 8 15 12 9 12 19
สมโภชน์? จอตโต ชั่วโมง แคทเธอริน ลูฟร์ โดเมนนิโค อิสราเฮล ดือเรอร์
  1. อาจจะระหว่าง ค.ศ. 1500-ค.ศ. 1504 เคิร์ธ:27
  2. คาร์ลิดจ์และเอลเลียตถกเถียงกันเรื่ององค์ประกอบของฉากชุดอย่างลึกซึ้ง พร้อมด้วยตาราง หน้า 29-32 ลำดับ 53 ฉากตาม ลาฟองเตน-โดซอยจ์และจากฉากที่คล้ายคลึงกันในฉากชุดจากตะวันออก
  3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดิม, มิวนิก; (แค็ตตาลอกย่อ - ผู้เขียนหลายคน), หร้า 348-351, ฉบับ ค.ศ. 1986, ลิพพ์, ISBN 3874907015
  4. ฮาร์ธัน, หน้า 28
  5. พลัมเมอร์, เพลท 1-15
  6. ช่างเขียนเวนิสจากราวค.ศ. 1480
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ชีวิตของพระแม่มารี
บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ชีวิตของพระนางพรหมจารี
ตของพระนางพรหมจาร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ตของพระแม, มาร, ตของพระแม, พรหมจาร, งกฤษ, life, virgin, หร, อช, ตของพระแม, มาร, เป, นฉากช, ดจากช, ตของพระแม, มาร, มารดาของพระเยซ, เป, นห, วเร, องท, ใช, เข, ยนภาพช, ดในศ, ลปะคร, สต, ศาสนาม, กจะเป, นช, ดท,. chiwitkhxngphranangphrhmcari phasaxun efadu aekikh epliynthangcak chiwitkhxngphraaemmari chiwitkhxngphraaemphrhmcari xngkvs Life of the Virgin hruxchiwitkhxngphraaemmari epnchakchudcakchiwitkhxngphraaemmariymardakhxngphraeysuthiepnhweruxngthiichekhiynphaphchudinsilpakhristsasnamkcaepnchudthiprakxbkbhruxepnswnhnungkhxngphaphchudchiwitkhxngphraeysu canwnchakktangkniptamaetenuxthiichwadphaph lksnakarekhiynkxaccaepncitrkrrmfaphnng citrkrrmaephng hnatangpradbkracksi hnngsuxwicitr phrmthxaekhwnphnng nganslkhin nganaekangachangaelaxun enuxha 1 chakthiich 2 tarangchak 3 xangxing 4 duephim 5 aehlngkhxmulxunchakthiich aekikh karaetngngankhxngphraaemmari ody cxtot di bxnoden phraeysutrungkangekhn chalxrangcakkangekhn piexta karthrystxphraeysu pilatuslangmux phraeysuaebkkangekhn karthwayphraeysuinphrawihar Presentation of Christ in the Temple phraeysuinhmunkprachy khriststwrrsthi 15 hnngsuxkahndethskal chiwitkhxngphraaemmariybangkhrngkrwmkbphaphchudchiwitkhxngphraeysuhruxbangkhrngkcarwmkbchakcakphramhathrmankhxngphraeysu tharwmkmkcakhamcakemuxphraeysuyngthrngphraeyawipcnthungtxnthiphraaemmariesiychiwit aelacbdwychakphbphraeysuinhmunkprachy Christ among the Doctors sungepnchaksudthaykhxngphraeysuemuxyngthrngphraeyaw phaphchudchiwitkhxngphraaemmarithisakhythisudchudhnungkidaekphaphphayinchaeplthxrnabuoxni Tornabuoni Chapel phayinobsthsantamaeriy onewllathiflxernsodyodemnniokh ekxrlnedathiwadrahwangpi kh s 1485 aelapi kh s 1490 inchaeplsokhrewyi Scrovegni Chapel thipadwodycxtot di bxnoden thiekhiynesrcrawkh s 1305 aela maexsta Maesta odyduchochthiekhiynesrcrawkh s 1308 hruxnganomeskcakplaysmyibesnithnthiobsthkhxra Chora Church thisrangtxntnkhriststwrrsthi 14 sungaesdngihehnkhwamaetktangrahwangchakchiwitkhxngtawnxxkaelatawntk khristckrxxrthxdxksmiwnsmophchsahrbchakchiwitecdchakaerk aetxik 16 chakcnkxnthicathungchakkaresdceyiym Visitation khlaykbchak 15 chakinsmyediywknkbthicxtot di bxnodenekhiyn emuxchakchudkhxngkhxraerimxikkhrngkklayepnswnhnungkhxngphaphcakchak chiwitkhxngphraeysu erimdwychakthiphraeysumaprasuti echnediywkbnganekhiynkhxngcxtot di bxnodenaelangankhxngsilpintawntkxun chakchiwitkhxngcxtot di bxnodenekhiynepnchakthikhrbchudthimidwyknthnghmd 26 chak chakkhuthimkcaehnknbxyaelaepnthiniymknodythwipkhuxchakaemphrarbsar aelakarprasutikhxngphraeysu aetbangkhrngkcaepnchakphranangmariyrachiniaehngsaklolkthiichaethnchaksxngchakni chakchudinchaeplthxrnabuoxnimidwykn 9 chakmichak karesdceyiym thiepnswnhnungkhxngphaphchud chakchiwitkhxngnkbuycxhnaebphthist chakchiwitkhxngphraeysu mihlaychakthiepnchakrwmkb chakchiwitkhxngphraaemmari echnthiehninchaeplsokhrewyi xlebrchth duxerxr srangphaphphimphaekaim 19 chakcakchiwitkhxngphraaemmarithiaephrhlayaelamixiththiphltxnganxun 1 canwnchakchiwitkhxngphraaemmarithnghmdmiepncanwnmakmacnthungsmykxthikhtxntn lafxngetn odsxycphuechiywchaythangdanniladbwakxnthicathungchak aemphrarbsar thiphbinsilpatawntkkmidwykn 53 chakekhaipaelw aetkmiephiyngtwxyangediywthihlngehluxmacnthungpccubnnicakhnngsuxwicitrcakeyxrmnicakkhriststwrrsthi 13 thiyngehluxxyukhrbchud incanwnnn 17 phaphepnphaphkxn karprasutikhxngphraaemmari 2 aetchaktang ehlanimacakdlngmakinplayyukhklangtarangchak aekikh ngankhxnghns emmling Hans Memling thiruckkninchux khwamsukhecdxyangkhxngphraaemmari Seven Joys of the Virgin aetxnthicringaelwtxmaklayepnchux chiwitkhxngphraaemmari bnaephngediyw aetkyngrwmchakxik 25 chakthiimekiywkbphraaemmari kh s 1480 phiphithphnthsilpaedim Alte Pinakothek miwnik 3 tarangkhanglangaesdngihehnwachakidmiwnsmophchaelachakthipraktinngansakhy tang dwyekhruxnghmay X cxtot di bxnodeninchaeplsokhrewyi cxtot hnngsuxpracachwomngthiichknthwip 4 chwomng hnngsuxpracachwomngkhxngaekhthethxrinaehngkhlifs 5 aekhthethxrin chakchudcak chiwitkhxphraaemmarikhxngkhruaehnglufr 6 lufr phaphekhiynody odemnniokh ekxrlnedainchaeplthxrnabuoxni odemnniokh nganphaphphimphchudodyxisraehl fxn emkhekhnenm Israhel van Meckenem xisraehl aelaxlebrchth duxerxr duxerxr Scene smophch cxtot chwomng aekhthethxrin lufr odemnniokh xisraehl duxerxrnkbuyyxxakimrbsar 1 thngsxng khb khb prakas prakas thngsxngkarphbpathioklednektheyrusaelm 2 X X X Xaemphrabngekid 3 X X X X X X Xaemphrathwayxngkh 4 X X X sxng X Xkaraetngngankhxngphraaemmari 5 X X X X X Xaemphrarbsar 6 X X X X hay X X Xkaresdceyiym 7 X X X X X Xkarprasutikhxngphraeysu 8 X rwm X rwm X rwm rwmkarprakaskhxngkhneliyngaeka 9 X rwm X rwm rwm rwmkarnmskarkhxngohracary 10 X X X X X Xkarekhasuntkhxngphraeysu 11 X X Xkarthwayphraeysuinphrawihar 12 X X X X X X Xphraeysuhniipxiyipt 13 X X X X Xkarprahartharkphuwiml 14 X X aethn X Xphraeysuinhmunkprachy 15 X X X Xphraeysusnglaphraaemmariy 16 Xkartrungkangekhnkhxngphraeysu 17 X Xkaresdckhunswrrkh 18 X Xethskalephnethkhxst 19 X Xmrnkrrmkhxngphraaemmariy 20 X X rwm Xaemphrarbekiyrtiykkhunswrrkh 21 X X rwm Xphranangmariyrachiniaehngsaklolk 22 X X Xchakxun hlayphaph 4 1 1rwm 8 15 12 9 12 19smophchn cxtot chwomng aekhthethxrin lufr odemnniokh xisraehl duxerxrxangxing aekikh xaccarahwang kh s 1500 kh s 1504 ekhirth 27 kharlidcaelaexleliytthkethiyngkneruxngxngkhprakxbkhxngchakchudxyangluksung phrxmdwytarang hna 29 32 ladb 53 chaktam lafxngetn odsxycaelacakchakthikhlaykhlungkninchakchudcaktawnxxk phiphithphnthsilpaedim miwnik aekhttalxkyx phuekhiynhlaykhn hra 348 351 chbb kh s 1986 liphph ISBN 3874907015 harthn hna 28 phlmemxr ephlth 1 15 changekhiynewniscakrawkh s 1480 DES SCENES DE LA VIE DE LA VIERGE Joconde databaseduephim aekikhsilpakhristsasna phraaemmari chiwitkhxngphraeysu phraaemmaripangkrunaaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb chiwitkhxngphraaemmaringanphimphkhxngduxerxr lufr xitali khriststwrrsthi 15 phaphchud 12 aephng phaphekhiynbnphnnginwdinxngkvs bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title chiwitkhxngphranangphrhmcari amp oldid 9345283, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม