fbpx
วิกิพีเดีย

ชีรอซ

พิกัดภูมิศาสตร์:29°37′N52°32′E /29.617°N 52.533°E /29.617; 52.533

ชีรอซ (เปอร์เซีย:شیراز‎) เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศอิหร่าน และเป็นเมืองหลักของจังหวัดฟอร์ส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาคมามากกว่าหนึ่งพันปี

ชีรอซ
เมือง
สุสานของฮอเฟซ
สมญา:
เมืองหลวงวัฒนธรรมเปอร์เซีย
นครแห่งกุหลาบ
นครแห่งสวน
นครแห่งดอกไม้และนกไนติงเกล
ชีรอซ
ที่ตั้งเมืองชีรอซในประเทศอิหร่าน
พิกัดภูมิศาสตร์:29°37′N52°32′E /29.617°N 52.533°E /29.617; 52.533
ประเทศ อิหร่าน
จังหวัดฟอร์ส
เทศมณฑลชีรอซ
อำเภอกลาง
การปกครอง
• นายกเทศมนตรีMehran E'temadi
• สภานครMohammad Reza Bazrgar
Cyrus Pakfetrat
Mahmoud Pakshir
Behzad Hajatnia
Gholam Mahdi Haghdel
Mahdi Khani
Jalil Kheirat
Zein Al-Abedin Arab
Seyyed Abdorrasoul Miri
Ahmad Reza Naghibzadeh
พื้นที่
• ทั้งหมด178.891 ตร.กม. (69.07 ตร.ไมล์)
• พื้นดิน178.891 ตร.กม. (69.07 ตร.ไมล์)
• พื้นน้ำ0 ตร.กม. (0 ตร.ไมล์) 0%
ความสูง1,500 เมตร (5,200 ฟุต)
ประชากร
(พ.ศ. 2552)
• ทั้งหมด1,455,073 คน
• ความหนาแน่น3,609.8 คน/ตร.กม. (9,347.5 คน/ตร.ไมล์)
ข้อมูลประชากร:

ใน พ.ศ. 2549 มีประชากร 1,227,311 คน

ใน พ.ศ. 2552 เขตเมืองมีประชากร 1,455,073 คน
เขตเวลาUTC+03:30 (เวลามาตรฐานอิหร่าน)
• ฤดูร้อน (เวลาออมแสง)UTC+04:30 (เวลาออมแสงอิหร่าน)
รหัสพื้นที่0711
เว็บไซต์

ชีรอซเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์ และดอกไม้ เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซีเมนต์ น้ำตาล ปุ๋ย สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ งานโลหะ และพรม ยังมีโรงกลั่นน้ำมันและเป็นเมืองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยคิดเป็นร้อยละ 53 ของประเทศ

เป็นสถานที่เกิดของกวีชื่อแซอ์ดีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และฮอเฟซในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสมัยกลางเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีความสำคัญสูงสุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10–11 เมืองนี้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง มีซากปรักหักพังของเมืองโบราณชื่อแพร์ซโพลิสตั้งอยู่ห่างจากเมืองนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 55 กิโลเมตร

  1. ;

ชีรอซ
รอซ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ดภ, ศาสตร, เปอร, เซ, شیراز, เป, นเม, องท, ประชากรเป, นอ, นด, บท, ของประเทศอ, หร, าน, และเป, นเม, องหล, กของจ, งหว, ดฟอร, งอย, ทางตะว, นตกเฉ, ยงใต, ของประเทศ, เป, นเม, องศ, นย, กลางการค, าขายในภ, ภาคมามากกว, าหน, งพ, นป, เม, องส, สาน. chirxs phasaxun efadu aekikh phikdphumisastr 29 37 N 52 32 E 29 617 N 52 533 E 29 617 52 533 chirxs epxresiy شیراز epnemuxngthimiprachakrepnxndbthi 6 khxngpraethsxihran aelaepnemuxnghlkkhxngcnghwdfxrs tngxyuthangtawntkechiyngitkhxngpraeths epnemuxngsunyklangkarkhakhayinphumiphakhmamakkwahnungphnpichirxsemuxngsusankhxnghxefssmya emuxnghlwngwthnthrrmepxresiy nkhraehngkuhlab nkhraehngswn nkhraehngdxkimaelankintingeklchirxsthitngemuxngchirxsinpraethsxihranphikdphumisastr 29 37 N 52 32 E 29 617 N 52 533 E 29 617 52 533praeths xihrancnghwdfxrsethsmnthlchirxsxaephxklangkarpkkhrxng naykethsmntriMehran E temadi 1 sphankhrMohammad Reza Bazrgar Cyrus Pakfetrat Mahmoud Pakshir Behzad Hajatnia Gholam Mahdi Haghdel Mahdi Khani Jalil Kheirat Zein Al Abedin Arab Seyyed Abdorrasoul Miri Ahmad Reza Naghibzadeh 2 phunthi thnghmd178 891 tr km 69 07 tr iml phundin178 891 tr km 69 07 tr iml phunna0 tr km 0 tr iml 0 khwamsung1 500 emtr 5 200 fut prachakr ph s 2552 thnghmd1 455 073 khn khwamhnaaenn3 609 8 khn tr km 9 347 5 khn tr iml khxmulprachakr in ph s 2549 miprachakr 1 227 311 khn 3 in ph s 2552 ekhtemuxngmiprachakr 1 455 073 khn 4 ekhtewlaUTC 03 30 ewlamatrthanxihran vdurxn ewlaxxmaesng UTC 04 30 ewlaxxmaesngxihran rhsphunthi0711ewbistwww wbr shiraz wbr ir chirxsepnemuxngthimichuxesiyngwaepnemuxngaehngkwi wrrnkrrm iwn aeladxkim 5 epnemuxngxutsahkrrm siemnt natal puy singthx phlitphnthim nganolha aelaphrm 6 yngmiorngklnnamnaelaepnemuxngxutsahkrrmxielkthrxniks odykhidepnrxyla 53 khxngpraeths 7 epnsthanthiekidkhxngkwichuxaesxdiinkhriststwrrsthi 13 aelahxefsinkhriststwrrsthi 14 insmyklangepnemuxngthimikhwamsakhyaelamikhwamsakhysungsudinchwngkhriststwrrsthi 10 11 emuxngniekidaephndinihwbxykhrng misakprkhkphngkhxngemuxngobranchuxaephrsophlistngxyuhangcakemuxngniipthangthistawnxxkechiyngehnuxpraman 55 kiolemtrxangxing aekikh Shiraz Municipality http shoora shirazcity org Statistical Center of Iran 2006 Census Shiraz Population amp Area Iran Chamber Society Shiraz php file Shiraz Looklex Encyclopaedia ARSH Co siteekhathungcak https th wikipedia org w index php title chirxs amp oldid 9294061, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม