fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดเกาะกง

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เกาะกง (แก้ความกำกวม)

เกาะกง (เขมร:កោះកុង) เดิมไทยเรียก ปัจจันตคิรีเขตร บ้างสะกดว่า ปัตจันตคีรีเขตร์ หรือ ประจันต์คิรีเขตต์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ทิศเหนือติดกับจังหวัดโพธิสัตว์ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำปงสปือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดพระสีหนุ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตราดของประเทศไทย และทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

จังหวัดเกาะกง

เนื้อหา

ชาวเกาะกงทั้งที่มีเชื้อสายเขมรและไทยเรียกเมืองหลักนี้ว่า เกาะกง ซึ่งทั้งคำว่าเกาะและกงมีความหมายตรงตัวว่า "เกาะ" ต่อมาเมื่อช่วงที่เกาะกงอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรุงสยาม รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามเมืองแห่งนี้ว่า ปัจจันตคิรีเขตร ซึ่งมีความหมายว่า "ปลายเขตแดนที่ภูเขา" และตั้งนามเมืองให้คล้องกับเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เดิมชื่อ บางนางรมย์) ซึ่งเมืองทั้งสองตั้งอยู่ในแนวรุ้งเดียวกัน ดังปรากฏไว้ความว่า

"...ขุนสารประเสริฐรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สั่งว่า เมืองบางนางรมย์นั้นโปรดเกล้าฯ ให้เรียกเมืองประจวบคีรีขันธ์ กับที่เกาะกงนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เมืองปัจจันตคิรีเขตร ให้กรมวัง หมายไปยังกรมพระกลาโหม กรมท่า กรมพระศุภรัต สัสดีซ้ายขวา ให้เรียกชื่อเมืองทั้ง ๒ ให้ถูกตามแบบรับสั่ง"

แต่เดิมที่ทำการเมืองเกาะกงตั้งอยู่ที่เกาะเสก็ดและขึ้นต่อจังหวัดกำปอต ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการสร้างที่ทำการเมืองใหม่ที่เสาธงแล้วเสร็จ จึงได้แยกเกาะกงออกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

จังหวัดเกาะกงแบ่งเป็น 7 อำเภอ (สฺรุก) 33 ตำบล และ 131 หมู่บ้าน เกาะกงถือเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่ 23,168 หลังคาเรือน และมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 132,106 คน

รหัสเมือง ชื่อเมือง
(ภาษาเขมร)
เขียนด้วยอักษรไทย เขียนด้วยอักษรโรมัน ชื่อภาษาไทย
0901 បូទុមសាគរ บูตุมสาคร (บูถุมสาคฺร) Botum Sakor
0902 គីរីសាគរ คีรีสาคร Kiri Sakor
0903 កោះកុង เกาะกง Kaoh Kong
0904 ស្មាច់មានជ័យ เขมรภูมินทร์ (ชื่อเดิม สมัจเมียนเจ็ย (สมฺจมานชัย)) Khemarat Phoumin (Smach Mean Chey) เสาธง
0905 មណ្ឌលសីម៉ា มณฑลสีมา Mondol Seima ปากคลอง
0906 ស្រែអំបិល แซฺรอ็อมบิล (แสฺรอํบิล) Srae Ambel นาเกลือ
0907 ថ្មបាំង ทมอบัง (ถฺมบำงฺ) Thmar Bang หินบัง

จังหวัดเกาะกงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน (สถิติปี พ.ศ. 2541) ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่]ร้อยละ 75 เป็นชาว[[เขมร] ที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง

 1. (PDF). National Institute of Statistics, Ministry of Planning. 3 September 2008.
 2. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ:บ้านพระอาทิตย์, 2551. หน้า 35
 3. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ:บ้านพระอาทิตย์, 2551, หน้า 37
 4. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ:บ้านพระอาทิตย์, 2551, หน้า 23
 5. นิติภูมิ นวรัตน์. . ในเปิดฟ้าส่องโลก, 17 สิงหาคม 2543. เรียกดูเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
 6. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551, หน้า 86
 7. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551, หน้า 23
 8. ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394-2400. พระนคร : องค์การการค้าของคุรุสภา, 2503, หน้า 37
 9. ประโยชน์ โยธาภิรมย์. ปัตจันตคีรีเขตร์เกาะกง เมืองแห่งความหลัง. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551, หน้า 18
 10. สามก๊กวิว. . เรีกยดูเมื่อ 12 มีนาคม 2556
 11. (Press release). ASTVผู้จัดการออนไลน์. 9 มกราคม 2556. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
บทความเกี่ยวกับประเทศ ดินแดน หรือเขตการปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

จังหวัดเกาะกง
งหว, ดเกาะกง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, สำหร, บความหมายอ, เกาะกง, แก, ความกำกวม, เกาะกง, เขมร, เด, มไทยเร, ยก, จจ, นตค, เขตร, างสะกดว, ตจ, นตค, เขตร, หร, ประจ, นต, เขตต, เป, นจ, งหว, ดหน, งท, นท, ดชายฝ, งทะเลของประเทศก, มพ, ชา, งอย, บร, เวณภาคตะว, นตกเฉ, ยงใต, ขอ. cnghwdekaakng phasaxun efadu aekikh sahrbkhwamhmayxun duthi ekaakng aekkhwamkakwm ekaakng ekhmr ក ក ង edimithyeriyk pccntkhiriekhtr 2 bangsakdwa ptcntkhiriekhtr hrux pracntkhiriekhtt 3 epncnghwdhnungthimiphunthitidchayfngthaelkhxngpraethskmphucha tngxyubriewnphakhtawntkechiyngitkhxngpraeths thisehnuxtidkbcnghwdophthistw thistawnxxktidkbcnghwdkapngspux thistawnxxkechiyngittidkbcnghwdphrasihnu thistawntktidkbcnghwdtradkhxngpraethsithy aelathisittidkbxawithycnghwdekaakng ខ ត តក ក ងcnghwderuxpramnginxawithyaephnthikhxngcnghwdekaakngphikdphumisastr 11 23 57 N 103 29 41 E 11 39917 N 103 49472 E 11 39917 103 49472 phikdphumisastr 11 23 57 N 103 29 41 E 11 39917 N 103 49472 E 11 39917 103 49472praeths kmphuchaemuxnghlkekhmrphuminthrkarpkkhrxng phuwarachkarmithuna phuthxngphunthi thnghmd11 160 tr km 4 310 tr iml prachakr ph s 2551 1 thnghmd139 722 khn khwamhnaaenn13 khn tr km 32 khn tr iml ekhtewlaUTC 07rhsothrsphth 855rhs ISO 3166KH 9xaephx8tabl33hmuban133 cnghwdekaakngmiemuxnghlkkhuxemuxngekhmrphuminthr 4 sungidphrabathsmedcphranordm sihnuidphrarachthannam 5 aetimepnthiniymeriyk thngniprachachnswnihyniymeriykemuxnghlkniwa krung emuxng ekaakng 6 ក រ ងក ក ង enuxha 1 prawti 2 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 prachakr 4 xangxing 5 duephim 6 aehlngkhxmulxunprawti aekikhchawekaakngthngthimiechuxsayekhmraelaithyeriykemuxnghlkniwa ekaakng sungthngkhawaekaaaelakngmikhwamhmaytrngtwwa ekaa txmaemuxchwngthiekaakngxyuphayitxiththiphlkhxngkrungsyam rchsmyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw idphrarachthannamemuxngaehngniwa pccntkhiriekhtr 2 sungmikhwamhmaywa playekhtaednthiphuekha aelatngnamemuxngihkhlxngkbemuxngpracwbkhirikhnth edimchux bangnangrmy sungemuxngthngsxngtngxyuinaenwrungediywkn 7 dngpraktiwkhwamwa 8 khunsarpraesrithrbphrabrmrachoxngkarisekla thrngphrakruna oprdekla sngwa emuxngbangnangrmynnoprdekla iheriykemuxngpracwbkhirikhnth kbthiekaakngnn oprdekla iheriykwa emuxngpccntkhiriekhtr ihkrmwng hmayipyngkrmphraklaohm krmtha krmphrasuphrt ssdisaykhwa iheriykchuxemuxngthng 2 ihthuktamaebbrbsng aetedimthithakaremuxngekaakngtngxyuthiekaaeskdaelakhuntxcnghwdkapxt txmainpi ph s 2502 idmikarsrangthithakaremuxngihmthiesathngaelwesrc cungidaeykekaakngxxkmatngepncnghwdihm 6 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhcnghwdekaakngaebngepn 7 xaephx s ruk 33 tabl aela 131 hmuban ekaakngthuxepncnghwdkhnadelkthimiprachakrxasyxyu 23 168 hlngkhaeruxn aelamiprachakrcanwnthngsin 132 106 khn rhsemuxng chuxemuxng phasaekhmr ekhiyndwyxksrithy ekhiyndwyxksrormn chuxphasaithy0901 ប ទ មស គរ butumsakhr buthumsakh r Botum Sakor0902 គ រ ស គរ khirisakhr Kiri Sakor0903 ក ក ង ekaakng Kaoh Kong0904 ស ម ច ម នជ យ ekhmrphuminthr chuxedim smcemiynecy sm cmanchy Khemarat Phoumin Smach Mean Chey esathng0905 មណ ឌលស ម mnthlsima Mondol Seima pakkhlxng0906 ស រ អ ប ល aes rxxmbil aes rxbil Srae Ambel naeklux 9 0907 ថ មប ង thmxbng th mbang Thmar Bang hinbng 10 prachakr aekikhcnghwdekaakngmiprachakrthnghmdpraman 132 106 khn sthitipi ph s 2541 khwamhnaaennkhxngprachakr 11 8 khntxtarangkiolemtr odyprachakrswnihy rxyla 75 epnchaw ekhmr thiehluxrxyla 25 epnchawithyekaakng sahrbemuxnghlkthimichawekaakngxasyxyuthungrxyla 22 khxngprachakrthnghmdkhux smkhemiynecy swnprachakrxikrxyla 75 imichchawphunemuxngekaakng aetyaymacakcnghwdxun khxngkmphucha swnihycaekhamahanganthidikwathathibriewnchayaednithy kmphucha khnechuxsayithyinekaakngswnihycaxasyxyutamhmubantang tamkhlxngaelalumaemna echn lumaemnaekaapx aemnakhrangkhrun aemnatait aemnabangkrasxb aemnatapngrung aemnakhlxngphiphath xawekaakapi khlxngaephrkkstriy xawyayaesn xawphlimas xahni aelaxacelyipthungnaeklux 11 prachakrswnihyprakxbxachiphpramng nxkcaknikhuxthurkicthxngethiyw rwmthngnikhmxutsahkrrmxikcanwnmakthitngxyuinekaakngsungmiswsdikarthidiaelamikhwammnkhngthangxachiphsung 12 xangxing aekikh General Population Census of Cambodia 2008 Provisional population totals PDF National Institute of Statistics Ministry of Planning 3 September 2008 2 0 2 1 rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity 2551 hna 35 rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity 2551 hna 37 rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity 2551 hna 23 nitiphumi nwrtn ekhtrekhmrthphuminthr inepidfasxngolk 17 singhakhm 2543 eriykduemuxwnthi 9 kumphaphnth 2556 6 0 6 1 rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity 2551 hna 86 rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity 2551 hna 23 prachumprakasrchkalthi 4 ph s 2394 2400 phrankhr xngkhkarkarkhakhxngkhuruspha 2503 hna 37 cnghwdekaakng praoychn oythaphirmy ptcntkhiriekhtrekaakng emuxngaehngkhwamhlng phimphkhrngthi 2 phrankhrsrixyuthya sankphimphmhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthya 2551 hna 18 samkkwiw karphldthinkhxngkhnechuxsayithycakekaakngsupraethsithyinyukhekhmraedng erikyduemux 12 minakhm 2556 aerngngankmphuchathalkthanganintrad hlngkhaaerngnganwnla 300 bath Press release ASTVphucdkarxxniln 9 mkrakhm 2556 subkhnemux 12 kumphaphnth 2556 Check date values in accessdate date help duephim aekikhpracntkhiriekhtraehlngkhxmulxun aekikhmtichnraywn chbbthi 9048 hnathi 21 pracawnthi 17 thnwakhm 2545 bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdekaakng amp oldid 9112626, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม