fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับอุบลราชธานี ในความหมายอื่น ดูที่ อุบลราชธานี (แก้ความกำกวม)
บทความนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน มีเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะการนำเสนอที่ไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรม โปรดอภิปรายปัญหาดังกล่าวในหน้าอภิปราย หากบทความนี้เข้ากันได้กับโครงการพี่น้อง โปรดทำการแจ้งย้ายแทน

อุบลราชธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆ ว่า อุบลฯ อักษรย่อ อบ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่ อาทิ ภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้คือแห่เทียนพรรษา มีพื้นที่อยู่ติดกับอำนาจเจริญ, ยโสธร, ศรีสะเกษ, ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

จังหวัดอุบลราชธานี
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
คำขวัญ:
อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา
ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
อักษรไทยอุบลราชธานี
อักษรโรมันUbon Ratchathani
ชื่อไทยอื่น ๆอุบล, อุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทษราช
การปกครอง
ผู้ว่าราชการสฤษดิ์ วิฑูรย์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2560)
พื้นที่
• ทั้งหมด15,774.00 ตร.กม. (6,090.38 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่อันดับที่ 5
ประชากร
(พ.ศ. 2563)
• ทั้งหมด1,866,697 คน
• อันดับอันดับที่ 2
• ความหนาแน่น118.34 คน/ตร.กม. (306.5 คน/ตร.ไมล์)
• อันดับความหนาแน่นอันดับที่ 44
รหัส ISO 3166TH-34
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้ยางนา
ดอกไม้บัว
สัตว์น้ำปลาเทโพ
ศาลากลางจังหวัด
• ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
• โทรศัพท์0 4525 4539, 0 4531 9700
เว็บไซต์
แผนที่
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช โดยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูมิประเทศแบบที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซ้อนในชายแดนตอนใต้ โดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก มีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างตัวจังหวัดและประเทศลาว และมีแม่น้ำสำคัญๆ ได้แก่ แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำที่สำคัญๆ หลายสาย อาทิ ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนมากนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีการทำนาข้าวและเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น ปอแก้ว มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และทำการประมงอยู่เล็กน้อย และยังมีอาชีพอื่นๆ ที่สำคัญด้วย อาทิ อุตสาหกรรมและการค้าการบริการ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับขนานนามว่า" เมืองนักปราชญ์ เมืองศิลปินแห่งชาติ"[ต้องการอ้างอิง]

เนื้อหา

สมัยอยุธยาและธนบุรี

อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี

เมื่อปี พ.ศ. 2201–2228 เกิดวิกฤติทางการเมืองในนครเชียงรุ้ง เพราะกลุ่มจีนฮ่อธงขาวได้ยกกำลังเข้าปล้นเมืองและเข่นฆ่าผู้คน เจ้านครเชียงรุ้งคือ เจ้าอินทกุมาร เจ้านางจันทกุมารี และ เจ้าปางคำ (เจ้าปางคำได้อพยพไพร่พลมาสร้างเมืองที่หนองบัวลุ่มภูอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาจึงได้เสด็จขึ้นไปรับเอาเจ้าทั้งสององค์นั้นแลไพร่พล อพยพมาอยู่ด้วยที่หนองบัวลุ่มภู) ได้อพยพไพร่พลมาขอพึ่งบารมีพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชของเวียงจันทน์ พระเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์จึงโปรดให้นำไพร่พลไปตั้งเมืองที่หนองบัวลุ่มภู (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู) โดยตั้งชื่อเมืองว่า "นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน"

ต่อมาพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ให้เจ้าปางคำเสกสมรสกับพระราชนัดดามีโอรส คือ เจ้าพระตา (เจ้าพระวรปิตา) และเจ้าพระวอ (เจ้าพระวรราชภักดี) ซึ่งมีความสำคัญต่อเมืองอุบลราชธานีอย่างยิ่ง เพราะต่อมา พ.ศ. 2314 เกิดสงครามระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภู โดยพระเจ้าสิริบุญสาร พระเจ้าแผ่นดินอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เกิดความขัดแย้งกับเจ้าพระตา เจ้าพระวอ แม้ว่าเจ้าพระตาเจ้าพระวอจะได้เคยให้ความช่วยเหลือเจ้าสิริบุญสาร เมื่อครั้งเกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์ในล้านช้างเวียงจันทน์ ด้วยการให้ที่พักพิงและหลบราชภัยในเมืองหนองบัวลุ่มภู(นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน) นานกว่าสิบปี ทั้งยังช่วยยกทัพไปชิงบัลลังก์ล้านช้างเวียงจันทน์จากเจ้านอง (น้องชายต่างบิดาของเจ้าชมพูซึ่งเป็นลูกของพี่ชายของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช) มาให้แก่เจ้าสิริบุญสารจนได้นั่งเมืองเป็นพระเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ แต่เจ้าสิริบุญสารต้องการมีอำนาจเหนือดินแดนที่แวดล้อมล้านช้างเวียงจันทน์ (ล้านช้างหลวงพระบาง-เมืองหนองบัวลุ่มภู) และมีความระแวงเมืองหนองบัวลุ่มภู ที่มีไพร่พลมาก และมีกำลังทัพที่เก่งกาจสามารถ อีกทั้งเจ้าพระตาเจ้าพระวอ เป็นเชื้อเครือญาติกับพระเจ้าล้านช้างหลวงพระบาง (เจ้ากิ่งกิสราช) ซึ่งมีเชื้อสายเจ้าไทลื้อเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนาเหมือนกัน และได้เคยช่วยเหลือกันมา จากเมื่อคราวที่เกิดการแย่งชิงราชบัลลังก์ในล้านช้างเวียงจันทน์ เจ้าพระตา เจ้าพระวอ ได้พาเจ้าอินทกุมาร เจ้ากิ่งกิสราชและเจ้าอินทโสมไปหลบราชภัยที่เมืองล่าเมืองพงสิบสองปันนา แลล้านช้างหลวงพระบางและล้านช้างเวียงจันทน์ก็เป็นอริต่อกัน ด้วยความหวาดระแวงและการไร้ซึ่งจิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยเหลือตนมาของเจ้าสิริบุญสาร พระองค์จึงต้องการมีอำนาจเหนือเมืองหนองบัวลุ่มภูแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเจ้าสิริบุญสารได้ขอให้เจ้าพระตาและเจ้าพระวอไปช่วยรักษาการที่ด่านบ้านหินโงมและได้ขอบุตรธิดาของเจ้าพระตา เจ้าพระวอ ไปเป็นนางห้ามและนางสนม (เพื่อเป็นตัวประกันอย่างธรรมเนียมเมืองขึ้นในสมัยนั้น) แต่เจ้าพระตา เจ้าพระวอ ไม่ยอมยกให้ เพราะเมืองหนองบัวลุ่มภูมิได้เป็นเมืองขึ้นแก่เวียงจันทน์ เจ้าพระตาและเจ้าพระวอจึงยกทัพกลับเมืองหนองบัวลุ่มภู ทำให้เจ้าสิริบุญสารใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างยกกองทัพมาตีเมืองหนองบัวลุ่มภู เจ้าพระตา เจ้าพระวอ ยกกองทัพออกต่อสู้จนกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายกลับไปหลายครั้ง

สงครามระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภู ต่อสู้กินเวลายาวนานถึง 3 ปี ไม่มีผลแพ้ชนะกัน พระเจ้าสิริบุญสารได้ส่งทูตไปขอกองทัพพม่าที่เมืองนคร เชียงใหม่ ให้มาช่วยตีเมืองหนองบัวลุ่มภู โดยมีเงื่อนไขเวียงจันทน์ยอมเป็นเมืองขึ้นของพม่า กองทัพพม่าที่เมืองเชียงใหม่ จึงให้ม่องระแง คุมกองทัพมาช่วยเจ้าสิริบุญสารรบ เมื่อฝ่ายเจ้าพระตาทราบข่าวศึก คะเนคงเหลือกำลังที่จะต้านศึกกองทัพใหญ่กว่าไว้ได้ จึงให้เจ้าคำโส เจ้าคำขุย เจ้าก่ำ เจ้าคำสิงห์ พาไพร่พล คนชรา เด็ก ผู้หญิง พร้อมพระสงฆ์ อพยพมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหาที่สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ไว้รอท่า หากแพ้สงครามจะได้อพยพติดตามมาอยู่ด้วย

โดยแรกได้มาตั้งเมืองที่บ้านสิงห์โคก บ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบันคือจังหวัดยโสธร) และการสู้รบในครั้งสุดท้าย เจ้าพระตาถึงแก่ความตายในสนามรบ เจ้าพระวอผู้เป็นบุตรชายคนโต พร้อมด้วยพี่น้องคือ นางอุสา นางสีดา นางแสนสีชาด นางแพงแสน เจ้าคำผง เจ้าทิตพรหม และนางเหมือนตา ได้หลบหนีออกจากเมืองมารับเสบียงอาหารจากบ้านสิงห์โคก สิงห์ท่า แล้วผ่านลงไปตั้งเมืองที่ "ดอนมดแดง" พร้อมขอพึ่งพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร แห่งนครจำปาศักดิ์ ฝ่ายเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวการตั้งเมืองใหม่ จึงให้อัคฮาดหำทอง และพญาสุโพ ยกกองทัพมาตีเจ้าพระวอสู้ไม่ได้ และเสียชีวิตในสนามรบ เจ้าคำผงผู้น้องจึงขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม พร้อมมีใบบอกลงไปที่เมืองนครราชสีมา และกรุงธนบุรี เพื่อขอพึ่งบารมีพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งให้เจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยกกองทัพมาช่วยเจ้าคำผง ด้านพญาสุโพรู้ข่าวศึกของเจ้ากรุงธนบุรี จึงสั่งถอยทัพกลับเวียงจันทน์ แต่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้เดินทัพติดตามทัพเวียงจันทน์ จนสามารถเข้ายึดเมืองได้สำเร็จ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พร้อมคุมตัวเจ้าสิริบุญสารไปกรุงธนบุรี ส่วนเจ้าคำผงหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงเหมือนเดิม

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2319 เกิดน้ำท่วมใหญ่ เจ้าคำผงจึงอพยพไพร่พลไปอยู่ที่ดอนห้วยแจระแม (ปัจจุบัน คือบ้านท่าบ่อ) รอจนน้ำลด แล้วในปีถัดมา ได้หาทำเลที่ตั้งเมืองใหม่ที่ที่ตำบลบ้านร้าง เรียกว่าดงอู่ผึ้ง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน พร้อมกับได้สร้างพระอารามหลวงขึ้นเป็นวัดแรก

ต่อมา พ.ศ. 2322 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี เชิญท้องตราขึ้นมาตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานี พร้อมให้เจ้าคำผงเป็นเจ้าเมืองในราชทินนาม "พระประทุมราชวงศา" เจ้าทิตพรหมเป็นพระอุปฮาด เจ้าก่ำเป็นราชวงศ์ เจ้าสุดตาเป็นราชบุตร โดยเป็นคณะอาญาสี่ชุดแรกของเมืองอุบลราชธานี

สมัยรัตนโกสินทร์

ใน พ.ศ. 2334 เกิดขบถอ้ายเชียงแก้วเขาโอง ยกกำลังมาตีเมืองนครจำปาศักดิ์ เจ้าฝ่ายหน้าผู้น้องพระประทุมราชวงศาได้ยกกำลังไปรบ สามารถจับอ้ายเชียงแก้วได้ และทำการประหารชีวิตที่บริเวณแก่งตะนะ และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราช แต่งตั้งให้พระประทุมราชวงศาเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (คำผง) ซึ่งนับเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชคนแรก อีกทั้งยังพระราชทานพระสุพรรณบัตร และเครื่องยศเจ้าเมืองประเทศราช พร้อมทำพิธีสบถสาบานถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ต่อมาใน พ.ศ. 2338 พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ทิดพรหม) น้องชายเจ้าพระประทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนต่อมา รวมมีเจ้าเมืองอุบลราชธานี ที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทั้งสิ้น 4 ท่าน

ภายหลังการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีแล้ว ก็ได้มีการตั้งเมืองสำคัญในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นอีกหลายเมือง ดังนี้

 • พ.ศ. 2357 โปรดฯ ให้ตั้งบ้านโคกพเนียง เป็นเมืองเขมราฐธานี
 • พ.ศ. 2366 ยกบ้านนาคอขึ้นเป็นเมืองโขงเจียง (โขงเจียม) โดยขึ้นกับนครจำปาศักดิ์
 • พ.ศ. 2388 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านช่องนางให้เป็นเมืองเสนางคนิคม และยกบ้านน้ำโดมใหญ่ขึ้นเป็นเมืองเดชอุดม ให้หลวงอภัยเป็นหลวงยกบัตรหลวงมหาดไทยเป็นหลวงปลัด ตั้งหลวงธิเบศร์เป็นพระศรีสุระ เป็นเจ้าเมือง รักษาราชการแขวงเมืองเดชอุดม
 • พ.ศ. 2390 ตั้งบ้านดงกระชุหรือบ้านไร่ ขึ้นเป็นเมืองบัวกัน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองบัวบุณฑริก หรืออำเภอบุณฑริกในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2401 ตั้งบ้านค้อใหญ่ให้เป็นเมือง ขอแต่งตั้งท้าวจันทบรมเป็นพระอมรอำนาจและเป็นเจ้าเมือง ตั้งท้าวบุตตะเป็นอุปฮาด และให้ท้าวสิงหราชเป็นราชวงศ์ นอกจากนี้ยังให้ท้าวสุริโยซึ่งเป็นราชบุตรรักษาราชการเมืองอำนาจเจริญขึ้นกับเมืองเขมราฐ
 • พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านกว้างลำชะโด เป็นเมืองพิบูลมังสาหาร โดยตั้งท้าวธรรมกิติกา (จูมมณี)เป็นพระบำรุงราษฎร์และเป็นเจ้าเมือง และให้ตั้งบ้านสะพือเป็นเมืองตระการพืชผล โดยตั้งท้าวสุริยวงษ์ เป็นพระอมรดลใจและเป็นเจ้าเมือง
 • พ.ศ. 2422 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านท่ายักขุเป็นเมืองชานุมานมณฑล และให้ตั้งบ้านเผลา (บ้านพระเหลา) เป็นเมืองพนานิคม
 • พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านนากอนจอ เป็นเมืองวารินชำราบ
 • พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านจันลานาโดม เป็นเมืองโดมประดิษฐ์ (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่อำเภอน้ำยืน)
 • พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านทีเป็นเมืองเกษมสีมา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอม่วงสามสิบ

จากเหตุการณ์ก่อตั้งเมืองทั้งหมดนี้ ส่งผลให้อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีเขตการปกครองอย่างกว้างขวางที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง อีกทั้งยังมีแม่น้ำสายสำคัญถึง 3 สายด้วยกัน คือ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่มีกำเนิดจากเทือกเขาในพื้นที่ เช่น ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ เป็นต้น โดยแม่น้ำทั้งหลายเหล่านี้ไหลผ่านที่ราบทางด้านเหนือและทางด้านใต้เป็นแนวยาวสู่ปากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง ให้ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ในบริเวณแถบนี้ทั้งหมด ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มาแต่ โบราณกาล

ใน พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกมณฑลทั้งประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแยกออกมาจากมณฑลนครราชสีมาในขณะนั้น ได้กลายเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ถูกแบ่งออก

ใน พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงถูกแยกเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาใน พ.ศ. 2536 ได้ถูกแบ่งอีกครั้ง โดยอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงถูกแยกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป็นอันดับ 5 ของไทย และมีประชากรลำดับที่ 3 ของประเทศ

อาณาเขต

แนวพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตร

 • ติดต่อกับประเทศลาว 361 กิโลเมตร (จากอำเภอเขมราฐถึงอำเภอน้ำยืน ติดต่อกับแขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาศักดิ์)
 • ติดต่อกับประเทศกัมพูชา 67 กิโลเมตร (อำเภอน้ำยืน ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา)

ภูมิประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย ห้วยตุงลุง และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดังนี้

 • บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ำ เกิดจากตะกอนลำน้ำที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่เป็นเนินสันดินริมฝั่งแม่น้ำโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั่งลำเซบาย
 • บริเวณที่เป็นแบบตะพักลำน้ำ ที่เกิดจากการกระทำของขบวนการของน้ำนานมาแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งที่เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงขึ้นมา พื้นที่เหล่านี้จะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และทางใต้ บางแห่งใช้สำหรับทำนาและบางแห่งใช้สำหรับปลูกพืชไร่
 • บริเวณที่เป็นแอ่งหรือที่ลุ่ตวมต่ำหลังลำน้ำ เกิดจากการกระทำของน้ำ พบบางแห่งในบริเวณริมแม่น้ำโขง แม่น้ำชี ลำเซบาย และลำโดมใหญ่ จะมีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝน
 • กำลังของน้ำจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอนเหล่านั้นออกมานอกหุบเขาได้ เมื่อมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื้นที่ก็จะเป็นที่ราบทางน้ำไหลกระจายออกไป ทำให้กำลังของน้ำลดลง ก็จะตกตะกอนในบริเวณน้ำ จะพบอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัด
 • บริเวณที่เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา เป็นเนินเขาที่เกิดจากการไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลต์ บริเวณนี้จะพบอยู่ในอำเภอน้ำยืน
 • บริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิดจากการกระทำของน้ำนานมาแล้วทับถมกัน บริเวณนี้จะพบอยู่ในอำเภอโขงเจียม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอตระการพืชผล
 • บริเวณที่ลาดเชิงซ้อน ลักษณะเป็นภูเขาหรือทิวเขามีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอบุณฑริก อีกแห่งหนึ่งคือ ทิวเขาภูเขาซึ่งจะพบมากในอำเภอโขงเจียมและอำเภอศรีเมืองใหม่

ภูมิอากาศ

 • ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี
 • ฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม
 • ฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะ เริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน

ทรัพยากร

ทรัพยากร ดิน จ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่และมีประชากรมาก ดินเป็นทรัพยากรคิด เป็นร้อยละ 86.6 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 10,299,063 ไร่ ด้านป่าไม้มีทั้งป่าเต็งรัง หรือป่าแดงมีอยู่ทั่วไป มีเขตป่าดงดิบในเขตอำเภอน้ำยืน และป่าผสม ส่วนป่าเบญจพรรณมีอยู่ในอำเภอเขมราฐ อำเภอบุณฑริก และอำเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา สภาพพื้นที่ป่าไม้จากการสำรวจเมื่อปี 2538 มีเนื้อป่าประมาณ 2,495 ตร.กม. หรือประมาณ 1.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งได้ดังนี้ ป่าถาวร ตามมติ ครม.จำนวน 1 ป่า เนื้อที่ 77,312.50 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 46 ป่า เนื้อที่ 3,396,009.163 ไร่ พื้นที่ป่า สปก. จำนวน 40 ป่า เนื้อที่ 1,665,543.30 ไร่ ป่าอนุรักษ์ ตาม มติ ครม. จำนวน 10 ป่า เนื้อที่ 1,439,998.402 ไร่ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย จำนวน 5 ป่า เนื้อที่ 880,220.00 ไร่ สวนป่า จำนวน 15 ป่า เนื้อที่ 20,985.73 ไร่ พื้นที่ป่าธรรมชาติ (รวม จ.อำนาจเจริญ) เนื้อที่ 24,292,656 ไร่

แร่ธาตุ จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีแร่อโลหะเพียงชนิดเดียว คือ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้ว 2 แห่งคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอตระการพืชผล นอกจากนี้ มีทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหินชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และห้วยตุงลุง

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2704 หมู่บ้าน ได้แก่

แผนที่อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 239 องค์กรแบ่งออกเป็น 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 194 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอเมือง

อำเภอพิบูลมังสาหาร

อำเภอวารินชำราบ

อำเภอเดชอุดม

อำเภอศรีเมืองใหม่

อำเภอโขงเจียม

อำเภอเขื่องใน

อำเภอเขมราฐ

อำเภอนาจะหลวย

อำเภอน้ำยืน

อำเภอบุณฑริก

อำเภอสำโรง

อำเภอตระการพืชผล

อำเภอกุดข้าวปุ้น

อำเภอม่วงสามสิบ

อำเภอตาลสุม

อำเภอโพธิ์ไทร

อำเภอสิรินธร

อำเภอนาเยีย

อำเภอเหล่าเสือโก้ก

อำเภอสว่างวีระวงศ์

อำเภอน้ำขุ่น

รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด

ชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง
เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทษราช
1. พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง ณ อุบล ) พ.ศ. 2335–2338
2. พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าทิดพรหม พรหมวงศานนท์ ) พ.ศ. 2338–2388
3. เจ้าราชบุตรสุ้ย ถึงแก่อนิจกรรมที่กรุงเทพฯ ก่อนมาดำรงตำแหน่ง
4. พระพรหมราชวงศา (กุทอง สุวรรณกูฏ) พ.ศ. 2388–2409
5. เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (เจ้าหน่อคำ) พ.ศ. 2409–2425
ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑล และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
6. หลวงจินดารัตน์ พ.ศ. 2425–2426
7. พระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ์) พ.ศ. 2426–2430
8. พระยาภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) ไม่ทราบข้อมูล
9. พระโยธีบริรักษ์ (เคลือบ ไกรฤกษ์) ไม่ทราบข้อมูล
10. พระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ไม่ทราบข้อมูล
11. พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู พรหมวงศานนท์) ไม่ทราบข้อมูล
12. หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร) พ.ศ. 2450–2451
13. อำมาตย์เอกพระภิรมย์ราชา (พร้อม วาจรัต) พ.ศ. 2456–2458
14. อำมาตย์เอกพระยาปทุมเทพภักดี (อ่วม บุณยรัตพันธุ์) พ.ศ. 2458–2465
15. อำมาตย์โทพระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) พ.ศ. 2465–2469
16. อำมาตย์เอกพระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) พ.ศ. 2469–2471
17. อำมาตย์โทพระยาสิงหบุรานุรักษ์ (สวาสดิ์ บุรณสมภพ) พ.ศ. 2471–2473
18. อำมาตย์โทพระยาประชาศรัยสรเดช (ถาบ ผลนิวาส) พ.ศ. 2473–2476
19. พ.ต.อ.พระขจัดทารุณกรรม (เงิน หนุนภักดี) พ.ศ. 2476–2478
20. อำมาตย์เอกพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) พ.ศ. 2478–2481
21. อำมาตย์เอกพระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา) พ.ศ. 2481
22. อำมาตย์เอกพระพรหมนครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาลบุตร) พ.ศ. 2481–2482
23. อำมาตย์โทพระยาอนุมานสารกรรม (โต่ง สารักคานนท์) พ.ศ. 2482–2483
24. พ.ต.อ.พระกล้ากลางสมร (มงคล หงษ์ไกร) พ.ศ. 2483–2484
25. หลวงนครคุณูปถัมภ์ (หยวก ไพโรจน์) พ.ศ. 2484–2487
26. หลวงนรัตถรักษา (ชื่น นรัตถรักษา) พ.ศ. 2487–2489
27. นายเชื้อ พิทักษากร พ.ศ. 2489–2490
28. หลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร (อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร) พ.ศ. 2490–2492
29. นายชอบ ชัยประภา พ.ศ. 2492–2494
30. นายยุทธ จัณยานนท์ พ.ศ. 2494–2495
31. นายสง่า สุขรัตน์ พ.ศ. 2495–2497
32. นายเกียรติ ธนกุล พ.ศ. 2497–2498
33. นายสนิท วิไลจิตต์ พ.ศ. 2498–2499
34. นายประสงค์ อิศรภักดี พ.ศ. 2499–2501
35. นายกำจัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ. 2501–2509
36. นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ พ.ศ. 2509–2513
37. พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร พ.ศ. 2513–2516
38. นายเจริญ ปานทอง พ.ศ. 2516–2518
39. นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ พ.ศ. 2519–2520
40. นายประมูล จันทรจำนง พ.ศ. 2520–2522
41. นายบุญช่วย ศรีสารคาม พ.ศ. 2522–2526
42. นายเจริญสุข ศิลาพันธุ์ พ.ศ. 2526–2528
43. เรือตรีดนัย เกตุสิริ พ.ศ. 2528–2532
44. นายสายสิทธิ พรแก้ว พ.ศ. 2532–2535
45. นายไมตรี ไนยกูล พ.ศ. 2535–2537
46. นายนิธิศักดิ์ ราชพิธ พ.ศ. 2537–2538
47. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี พ.ศ. 2538–2540
48. นายชาติสง่า โมฬีชาติ พ.ศ. 2540–2541
49. นายศิวะ แสงมณี พ.ศ. 2541–2543
50. นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ พ.ศ. 2543–2544
51. นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ พ.ศ. 2544–2546
52. นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร พ.ศ. 2546–2548
53. นายสุธี มากบุญ พ.ศ. 2548–2550
54. นายชวน ศิรินันท์พร พ.ศ. 2550–2553
55. นายสุรพล สายพันธ์ พ.ศ. 2553–2555
56. นายวันชัย สุทธิวรชัย พ.ศ. 2555–2557
57. นายเสริม ไชยณรงค์ พ.ศ. 2557–2558
58. นายประทีป กีรติเรขา พ.ศ. 2558
59. นายสมศักดิ์ จังตระกุล พ.ศ. 2558–2560
60. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน

ประชากรศาสตร์

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
ปีประชากร±%
2550 1,785,709
2551 1,795,453+0.5%
2552 1,803,754+0.5%
2553 1,813,088+0.5%
2554 1,816,057+0.2%
2555 1,826,920+0.6%
2556 1,836,523+0.5%
2557 1,844,669+0.4%
2558 1,857,429+0.7%
2559 1,862,965+0.3%
2560 1,869,633+0.4%
2561 1,874,548+0.3%
2562 1,878,146+0.2%
2563 1,866,682−0.6%
อ้างอิง:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา

ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับอาชีวศึกษา


ระดับอุดมศึกษา

การขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
วงเวียนน้ำพุ

รถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี

รถไฟ

มีรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถท้องถิ่น และรถเร็วเสริมเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ สุดปลายทางที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานีรถไฟเล็ก ๆ อีก 2 แห่ง คือ สถานีบุ่งหวาย และสถานีห้วยขะยุง

รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดอุบลราชธานีโดยรถโดยสารประจำทางทั้งชนิดรถธรรมดาและรถปรับอากาศนั้น จะออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิตใหม่) มายังสถานีปลายทางคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด ยังมีบริการรถโดยสารระหว่างอุบลราชธานีและเมืองปากเซของประเทศลาวทุกวัน

ส่วนรถประจำทางระหว่างจังหวัดนั้น มีเดินรถระหว่างอุบลราชธานีไปถึงจังหวัดปลายทางต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้แล้ว กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศถึงการเปิดเดินรถสายอุบลราชธานี -เกาะสมุย เพื่อเชื่อมเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาคในอนาคต และอีกในอนาคตข้างหน้า กรมการขนส่งทางบกยังมีแผนการที่จะเปิดเดินรถสายสายเหนืออีก 1 เส้นทาง คือ เส้นทางอุบลราชธานี - เชียงราย - แม่สาย โดยอาจดำเนินการบริษัทนครชัยแอร์ เพื่อเชื่อมเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาคในอนาคต ส่วนแผนการเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศของกรมการขนส่งทางบกนั้น ในปัจจุบันมีอยู่ 3 เส้นทาง คือ สายอุบลราชธานี-จำปาศักดิ์, อุบลราชธานี-คอนพะเพ็ง และ อุบลราชธานี-เสียมราฐ

อากาศยาน

จังหวัดอุบลราชธานี มีท่าอากาศยานนานาชาติจำนวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมีสายการบินจากจังหวัดอุบลราชธานีสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ดังนี้

รถเมล์หรือรถสองแถวประจำทาง

เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ
แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถเมล์ขนาดเล็กภายในตัวเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ

ในปัจจุบัน การเดินทางภายในเขตตัวเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ และบริเวณโดยรอบนั้นมีการบริการด้วยรถสองแถวประจำทางขนาดเล็กที่ให้การบริการโดยเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 11 เส้นทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • สายที่ 1 บ้านธาตุ - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก
 • สายที่ 2 สถานีรถไฟอุบลราชธานี - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 • สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลราชธานี
 • สายที 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - การประปา
 • สายที่ 7 ศาลปู่เจ้าคำจันทร์ - วัดพุทธนิคมกิติยาราม
 • สายที่ 8 บ้านปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลราชธานี
 • สายที่ 9 ตลาดสดวารินชำราบ - หาดคูเดื่อ
 • สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ
 • สายที่ 11 บ้านบุ่งกาแซว - บ้านด้ามพร้า
 • สายที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บ้านดง
 • สายที่ 14 (ขึ้นต้นด้วยอักษร ม.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี
 • สายที่ 15 อุบลซีตี้บัส ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี - เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

รถแท็กซี่

สำหรับการเดินทางในเขตเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบนั้น ในปัจจุบันมีแท็กซี่มีเตอร์ให้บริการประมาณ 500 คัน ภาคเอกชนที่เปิดให้บริการเดินรถแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่

 • บริษัท แท็กซี่อุบล จำกัด ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร
 • หจก. อุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนาให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 • บริษัท สหการอุบล 2011 จำกัด ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรม

กีฬา

ทีมสโมสรฟุตบอลประจำจังหวัด
กีฬานานาชาติ


 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีฆ่านกหัสดีลิงค์ (นกสักกะไดลิงในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าเมืองและพระครูชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป)

บุคคลที่มีชื่อเสียง

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ และเมืองศิลปินแห่งชาติ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติดังนี้

ด้านศาสนา

ด้านศิลปิน

ด้านการเมือง การปกครอง

อ้างอิง

 1. จังหวัดอุบลราชธานี. "ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ on_tourist.html ] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. (PDF). การเคหะแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564.Check date values in: |access-date= (help)
 3. . กระทรวงวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2564.Check date values in: |access-date= (help)
 4. . มิวเซียมไทยแลนด์. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2564.Check date values in: |access-date= (help)
 5. รับราชการในฐานะปลัดมณฑลอีสาน ดูใน ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 24, ตอน 28, 13 ตุลาคม พ.ศ. 2450, หน้า 675
 6. สิ้นสุดวาระเนื่องจากถึงแก่กรรมระหว่างดำรงตำแหน่ง ดูใน ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 25, ตอน 14, 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2451, หน้า 435 และ ดำรงราชานุภาพ. คำนำ ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 4 อำมาตย์เอก พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก) ม.ม. ท.ช. รัตน ว.ป.ร.4 พิมพ์แจกในงานศพ พัน ภัทรนาวิก ผู้มารดา เมื่อปีเถาะสัปตศก พ.ศ. 2458. โบราณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2458. หน้า ญ - ท.
 7. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 8. Guide Ubon (2558). . สืบค้นเมื่อJanuary 22, 2016.Check date values in: |date= (help)
 9. บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) (2558). . สืบค้นเมื่อJanuary 22, 2016.Check date values in: |date= (help)
 10. GuideUbon. . สืบค้นเมื่อJanuary 22, 2016.
 11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (PDF). สืบค้นเมื่อJanuary 22, 2016.
 12. . 2 September 2016.
 13. https://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดอุบลราชธานี

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์:15°15′N104°50′E /15.25°N 104.83°E /15.25; 104.83

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดอุบลราชธานี
  • แผนที่ จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก

จังหวัดอุบลราชธานี
งหว, ดอ, บลราชธาน, งหว, ดในภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, อของประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, สำหร, บอ, บลราชธาน, ในความหมายอ, บลราชธาน, แก, ความกำกวม, บทความน, งหมดหร, อบางส, วน, เน, อหา, ปแบบ, หร, อล, กษณะการนำเสนอท, ไม, เหมาะสมสำหร, บสาราน, กรม, โปรดอภ, ปรายป, ญห. cnghwdxublrachthani cnghwdinphakhtawnxxkechiyngehnuxkhxngpraethsithy phasaxun efadu aekikh sahrbxublrachthani inkhwamhmayxun duthi xublrachthani aekkhwamkakwm bthkhwamnithnghmdhruxbangswn mienuxha rupaebb hruxlksnakarnaesnxthiimehmaasmsahrbsaranukrm oprdxphipraypyhadngklawinhnaxphipray hakbthkhwamniekhaknidkbokhrngkarphinxng oprdthakaraecngyayaethn xublrachthani mkcaeriykkndwychuxsn wa xubl xksryx xb epncnghwdkhnadihyinphakhtawnxxkechiyngehnuxtxnlang miphunthikhnadihyepnladbthi 2 inphakhtawnxxkechiyngehnux aelaxndbthi 5 khxngpraethsithy aelamiprachakrmakepnxndb 3 khxngpraeths 2 nbepncnghwdthimiprawtisastryawnan mihlkthanthngprawtisastraelaobrankhdithiekaaek xathi phaphekhiynsithixuthyanaehngchatiphaaetm 3 aelayngmiaehlngthxngethiywthisakhyhlayaehng praephnithikhunchuxkhxngcnghwdnikhuxaehethiynphrrsa 4 miphunthixyutidkbxanacecriy yosthr srisaeks praethslawaelapraethskmphuchacnghwdxublrachthanicnghwdcaksayipkhwa bnlnglang xuthyanaehngchatiphaaetm wdphrathatuhnxngbw prasathbanebyc samphnobk mhawithyalyxublrachthani thungsriemuxngthngtrakhakhwy xublemuxngdxkbwngam aemnasxngsi miplaaesbhlay hadthrayaeknghin thinithynkprachy thwyrasdrifthrrm ngamlaethiynphrrsa phaaetmkxnprawtisastr chladphumipyyathxngthin dinaednxnusawriykhndisrixublxksrithyxublrachthanixksrormnUbon Ratchathanichuxithyxun xubl xublrachthanisriwanailpraethsrachkarpkkhrxng phuwarachkar svsdi withury tngaet ph s 2560 phunthi 1 thnghmd15 774 00 tr km 6 090 38 tr iml xndbphunthixndbthi 5prachakr ph s 2563 2 thnghmd1 866 697 khn xndbxndbthi 2 khwamhnaaenn118 34 khn tr km 306 5 khn tr iml xndbkhwamhnaaennxndbthi 44rhs ISO 3166TH 34sylksnpracacnghwd tnimyangna dxkimbw stwnaplaethophsalaklangcnghwd thitngsalaklangcnghwdxublrachthani thnnaecngsnith tablaecraaem xaephxemuxngxublrachthani cnghwdxublrachthani 34000 othrsphth0 4525 4539 0 4531 9700ewbistwww wbr ubonratchathani wbr go wbr thaephnthiswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy cnghwdxublrachthanitngxyuinbriewnaexngokhrach odymilksnaphumipraethsthihlakhlaythngphumipraethsaebbthirabsung phumipraethsaebbphuekhaslbsbsxninchayaedntxnit odymiethuxkekhathisakhykhuxthiwekhabrrthdaelathiwekhaphnmdngrk miaemnaokhngknrahwangtwcnghwdaelapraethslaw aelamiaemnasakhy idaek aemnamulaelaaemnachi nxkcakniyngmilanathisakhy hlaysay xathi laesbay laesbk laodmihy laodmnxy prachakrswnihynbthuxsasnaphuthth swnmakniymprakxbxachiphekstrkrrmepnhlkodymikarthanakhawaelaephaaplukphuchirchnidtang echn pxaekw mnsapahlng thwlisng mikareliyngpsustw aelathakarpramngxyuelknxy aelayngmixachiphxun thisakhydwy xathi xutsahkrrmaelakarkhakarbrikar cnghwdxublrachthaniidrbkhnannamwa emuxngnkprachy emuxngsilpinaehngchati txngkarxangxing 5 enuxha 1 prawtisastr 1 1 smyxyuthyaaelathnburi 1 2 smyrtnoksinthr 2 phumisastr 2 1 xanaekht 2 2 phumipraeths 2 3 phumixakas 2 4 thrphyakr 3 karemuxngkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 3 3 raychuxecaemuxngaelaphuwarachkarcnghwd 4 prachakrsastr 4 1 karsuksa 5 karkhnsng 5 1 rthynt 5 2 rthif 5 3 rthodysarpracathang 5 4 xakasyan 5 5 rthemlhruxrthsxngaethwpracathang 5 6 rthaethksi 6 wthnthrrm 6 1 kila 6 2 bukhkhlthimichuxesiyng 7 dansasna 8 dansilpin 9 dankaremuxng karpkkhrxng 10 xangxing 11 duephim 12 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhsmyxyuthyaaelathnburi aekikh xnusawriyphraprathumwrrachsuriywngs ecakhaphng phukxtngemuxngxublrachthani emuxpi ph s 2201 2228 ekidwikvtithangkaremuxnginnkhrechiyngrung ephraaklumcinhxthngkhawidykkalngekhaplnemuxngaelaekhnkhaphukhn ecankhrechiyngrungkhux ecaxinthkumar ecanangcnthkumari aela ecapangkha ecapangkhaidxphyphiphrphlmasrangemuxngthihnxngbwlumphuxyukxnaelw txmacungidesdckhuniprbexaecathngsxngxngkhnnaeliphrphl xphyphmaxyudwythihnxngbwlumphu idxphyphiphrphlmakhxphungbarmiphraecasuriywngsathrrmikrachkhxngewiyngcnthn phraecalanchangewiyngcnthncungoprdihnaiphrphliptngemuxngthihnxngbwlumphu pccubnepncnghwdhnxngbwlaphu odytngchuxemuxngwa nkhrekhuxnkhnth kabaekwbwban txmaphraecasuriywngsathrrmikrach ihecapangkhaesksmrskbphrarachnddamioxrs khux ecaphrata ecaphrawrpita aelaecaphrawx ecaphrawrrachphkdi sungmikhwamsakhytxemuxngxublrachthanixyangying ephraatxma ph s 2314 ekidsngkhramrahwangewiyngcnthnkbemuxnghnxngbwlumphu odyphraecasiribuysar phraecaaephndinxanackrlanchangewiyngcnthn ekidkhwamkhdaeyngkbecaphrata ecaphrawx aemwaecaphrataecaphrawxcaidekhyihkhwamchwyehluxecasiribuysar emuxkhrngekidkaraeyngchingrachbllngkinlanchangewiyngcnthn dwykarihthiphkphingaelahlbrachphyinemuxnghnxngbwlumphu nkhrekhuxnkhnthkabaekwbwban nankwasibpi thngyngchwyykthphipchingbllngklanchangewiyngcnthncakecanxng nxngchaytangbidakhxngecachmphusungepnlukkhxngphichaykhxngphraecasuriywngsathrrmikrach maihaekecasiribuysarcnidnngemuxngepnphraecalanchangewiyngcnthn aetecasiribuysartxngkarmixanacehnuxdinaednthiaewdlxmlanchangewiyngcnthn lanchanghlwngphrabang emuxnghnxngbwlumphu aelamikhwamraaewngemuxnghnxngbwlumphu thimiiphrphlmak aelamikalngthphthiekngkacsamarth xikthngecaphrataecaphrawx epnechuxekhruxyatikbphraecalanchanghlwngphrabang ecakingkisrach sungmiechuxsayecaithluxemuxngechiyngrungsibsxngpnnaehmuxnkn aelaidekhychwyehluxknma cakemuxkhrawthiekidkaraeyngchingrachbllngkinlanchangewiyngcnthn ecaphrata ecaphrawx idphaecaxinthkumar ecakingkisrachaelaecaxinthosmiphlbrachphythiemuxnglaemuxngphngsibsxngpnna aellanchanghlwngphrabangaelalanchangewiyngcnthnkepnxritxkn dwykhwamhwadraaewngaelakarirsungcitsanuktxphumiphrakhunthiidchwyehluxtnmakhxngecasiribuysar phraxngkhcungtxngkarmixanacehnuxemuxnghnxngbwlumphuaebbebdesrceddkhad odyecasiribuysaridkhxihecaphrataaelaecaphrawxipchwyrksakarthidanbanhinongmaelaidkhxbutrthidakhxngecaphrata ecaphrawx ipepnnanghamaelanangsnm ephuxepntwpraknxyangthrrmeniymemuxngkhuninsmynn aetecaphrata ecaphrawx imyxmykih ephraaemuxnghnxngbwlumphumiidepnemuxngkhunaekewiyngcnthn ecaphrataaelaecaphrawxcungykthphklbemuxnghnxngbwlumphu thaihecasiribuysaricheruxngniepnkhxxangykkxngthphmatiemuxnghnxngbwlumphu ecaphrata ecaphrawx ykkxngthphxxktxsucnkxngthphewiyngcnthnaetkphayklbiphlaykhrng sngkhramrahwangewiyngcnthnkbemuxnghnxngbwlumphu txsukinewlayawnanthung 3 pi immiphlaephchnakn phraecasiribuysaridsngthutipkhxkxngthphphmathiemuxngnkhr echiyngihm ihmachwytiemuxnghnxngbwlumphu odymienguxnikhewiyngcnthnyxmepnemuxngkhunkhxngphma kxngthphphmathiemuxngechiyngihm cungihmxngraaeng khumkxngthphmachwyecasiribuysarrb emuxfayecaphratathrabkhawsuk khaenkhngehluxkalngthicatansukkxngthphihykwaiwid cungihecakhaos ecakhakhuy ecaka ecakhasingh phaiphrphl khnchra edk phuhying phrxmphrasngkh xphyphmunghnaipthangthistawnxxkechiyngit ephuxhathisrangbanaeplngemuxngihmiwrxtha hakaephsngkhramcaidxphyphtidtammaxyudwy odyaerkidmatngemuxngthibansinghokhk bansinghtha pccubnkhuxcnghwdyosthr aelakarsurbinkhrngsudthay ecaphratathungaekkhwamtayinsnamrb ecaphrawxphuepnbutrchaykhnot phrxmdwyphinxngkhux nangxusa nangsida nangaesnsichad nangaephngaesn ecakhaphng ecathitphrhm aelanangehmuxnta idhlbhnixxkcakemuxngmarbesbiyngxaharcakbansinghokhk singhtha aelwphanlngiptngemuxngthi dxnmdaedng phrxmkhxphungphraecaxngkhhlwngichykumar aehngnkhrcapaskdi fayecasiribuysarthrabkhawkartngemuxngihm cungihxkhhadhathxng aelaphyasuoph ykkxngthphmatiecaphrawxsuimid aelaesiychiwitinsnamrb ecakhaphngphunxngcungkhunepnhwhnaklum phrxmmiibbxklngipthiemuxngnkhrrachsima aelakrungthnburi ephuxkhxphungbarmiphraecakrungthnburi sungihecaphrayackri thxngdwng aelaecaphrayasursih buyma ykkxngthphmachwyecakhaphng danphyasuophrukhawsukkhxngecakrungthnburi cungsngthxythphklbewiyngcnthn aetecaphrayackriaelaecaphrayasursih idedinthphtidtamthphewiyngcnthn cnsamarthekhayudemuxngidsaerc cungidxyechiyphraaekwmrkt phrxmkhumtwecasiribuysaripkrungthnburi swnecakhaphnghlngesrcsukidklbiptngemuxngxyuthidxnmdaedngehmuxnedim cnkrathngin ph s 2319 ekidnathwmihy ecakhaphngcungxphyphiphrphlipxyuthidxnhwyaecraaem pccubn khuxbanthabx rxcnnald aelwinpithdma idhathaelthitngemuxngihmthithitablbanrang eriykwadngxuphung sungtngxyurimfngaemnamulxnepnthitngkhxngcnghwdxublrachthaniinpccubn phrxmkbidsrangphraxaramhlwngkhunepnwdaerk txma ph s 2322 phraecakrungthnburi oprdeklaihecaphrayarachsuphawdi echiythxngtrakhunmatngepnemuxngxublrachthani phrxmihecakhaphngepnecaemuxnginrachthinnam phraprathumrachwngsa ecathitphrhmepnphraxuphad ecakaepnrachwngs ecasudtaepnrachbutr odyepnkhnaxayasichudaerkkhxngemuxngxublrachthani smyrtnoksinthr aekikh in ph s 2334 ekidkhbthxayechiyngaekwekhaoxng ykkalngmatiemuxngnkhrcapaskdi ecafayhnaphunxngphraprathumrachwngsaidykkalngiprb samarthcbxayechiyngaekwid aelathakarpraharchiwitthibriewnaekngtana aelainwnthi 16 krkdakhm ph s 2335 phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolk thrngphramhakrunaoprdekla ihsthapnaemuxngxublkhunepnemuxngpraethsrach aetngtngihphraprathumrachwngsaepnphraprathumwrrachsuriywngs khaphng sungnbepnecaemuxngxublrachthanisriwnalypraethsrachkhnaerk xikthngyngphrarachthanphrasuphrrnbtr aelaekhruxngysecaemuxngpraethsrach phrxmthaphithisbthsabanthuxnaphiphthnstya txmain ph s 2338 phraphrhmwrrachsuriywngs thidphrhm nxngchayecaphraprathum idrbaetngtngepnecaemuxngxublrachthanikhntxma rwmmiecaemuxngxublrachthani thiphramhakstriyaehngkrungrtnoksinthr thrngphramhakrunaoprdekla aetngtngthngsin 4 than phayhlngkarkxtngemuxngxublrachthaniaelw kidmikartngemuxngsakhyinekhtpkkhrxngkhxngcnghwdxublrachthanikhunxikhlayemuxng dngni ph s 2357 oprd ihtngbanokhkpheniyng epnemuxngekhmraththani ph s 2366 ykbannakhxkhunepnemuxngokhngeciyng okhngeciym odykhunkbnkhrcapaskdi ph s 2388 phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhwthrngphrakrunaoprdekla ykbanchxngnangihepnemuxngesnangkhnikhm aelaykbannaodmihykhunepnemuxngedchxudm ihhlwngxphyepnhlwngykbtrhlwngmhadithyepnhlwngpld tnghlwngthiebsrepnphrasrisura epnecaemuxng rksarachkaraekhwngemuxngedchxudm ph s 2390 tngbandngkrachuhruxbanir khunepnemuxngbwkn txmaidepliynmaepnemuxngbwbunthrik hruxxaephxbunthrikinpccubn ph s 2401 tngbankhxihyihepnemuxng khxaetngtngthawcnthbrmepnphraxmrxanacaelaepnecaemuxng tngthawbuttaepnxuphad aelaihthawsinghrachepnrachwngs nxkcakniyngihthawsurioysungepnrachbutrrksarachkaremuxngxanacecriykhunkbemuxngekhmrath ph s 2406 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwthrngphrakrunaoprdekla ihtngbankwanglachaod epnemuxngphibulmngsahar odytngthawthrrmkitika cummni epnphrabarungrasdraelaepnecaemuxng aelaihtngbansaphuxepnemuxngtrakarphuchphl odytngthawsuriywngs epnphraxmrdlicaelaepnecaemuxng ph s 2422 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwoprdekla ihtngbanthaykkhuepnemuxngchanumanmnthl aelaihtngbanephla banphraehla epnemuxngphnanikhm ph s 2423 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwoprdekla ihtngbannakxncx epnemuxngwarincharab ph s 2424 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwoprdekla ihtngbancnlanaodm epnemuxngodmpradisth pccubnepnhmubanthixaephxnayun ph s 2425 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwoprdekla ihtngbanthiepnemuxngeksmsima sungtxmaepliynepnxaephxmwngsamsib cakehtukarnkxtngemuxngthnghmdni sngphlihxublrachthaniepnemuxngthimiekhtkarpkkhrxngxyangkwangkhwangthisud khrxbkhlumphunthirabthangdantawnxxkkhxngphakhxisantxnlang xikthngyngmiaemnasaysakhythung 3 saydwykn khux aemnachi aemnamul aelaaemnaokhng nxkcakniyngmiaemnasayelk thimikaenidcakethuxkekhainphunthi echn laesbk laesbay laodmihy epntn odyaemnathnghlayehlaniihlphanthirabthangdanehnuxaelathangdanitepnaenwyawsupakaemnamulaelaaemnaokhng ihkhwamxudmsmburnihaekphunthiinbriewnaethbnithnghmd thaihekidsphawaaewdlxmthiehmaasmaekkardarngchiwitkhxngmnusyaelastwmaaet obrankal 6 in ph s 2476 idmikarykelikmnthlthngpraeths cnghwdxublrachthanisungaeykxxkmacakmnthlnkhrrachsimainkhnann idklayepncnghwdthiihythisudinpraethsithy hlngcaknncnghwdxublrachthanikidthukaebngxxk in ph s 2515 xaephxyosthraelaxaephxiklekhiyngthukaeykepncnghwdyosthr aelatxmain ph s 2536 idthukaebngxikkhrng odyxaephxxanacecriyaelaxaephxiklekhiyngthukaeykepncnghwdxanacecriy pccubncnghwdxublrachthanimiphunthiepnxndb 5 khxngithy aelamiprachakrladbthi 3 khxngpraeths 2 phumisastr aekikhxanaekht aekikh thisehnux tidtxkbcnghwdxanacecriyaelapraethslaw thistawnxxk tidtxkbaekhwngcapaskdi praethslaw odyphrmaednbangchwngichaemnaokhngepntwkahnd thisit tidtxkbcnghwdphrawihar praethskmphucha thistawntk tidtxkbcnghwdsrisaeksaelacnghwdyosthr aenwphrmaedntidtxkbpraethslawaelakmphucha rwmkhwamyawpraman 428 kiolemtr tidtxkbpraethslaw 361 kiolemtr cakxaephxekhmraththungxaephxnayun tidtxkbaekhwngsuwrrnekht aekhwngsalawn aelaaekhwngcapaskdi tidtxkbpraethskmphucha 67 kiolemtr xaephxnayun tidtxkbcnghwdphrawihar praethskmphucha phumipraeths aekikh xuthyanaehngchatiaekngtana cnghwdxublrachthanitngxyuinbriewnthieriykwa aexngokhrach odysungcakradbnathaelechliypraman 120 140 emtr 395 460 fut lksnaodythwipepnthisungta epnthirabsungladexiyngipthangtawnxxkmiaemnaokhng epnaenwekhtkncnghwdxublrachthanikbpraethslaw miaemnachiihlmabrrcbkbaemnamulsungihlphanklangcnghwdcakthistawntkmayngthistawnxxkaelwihllngsuaemnaokhngthixaephxokhngeciym aelamilanaihy xikhlaysay idaek laesbay laesbk laodmihy laodmnxy hwytunglung aelamiphuekhaslbsbsxnhlayaehngthangbriewnchayaedntxnit thisakhykhux thiwekhabrrthdaelathiwekhaphnmdngrk sungknxanaekhtrahwangcnghwdxublrachthanikbpraethslawaelapraethskmphucha lksnaphumisnthankhxngcnghwdxublrachthani aebngxxkodysngekhp dngni briewnthiepnsndinrimna ekidcaktakxnlanathiphdphamathbthm sphaphphunthiepneninsndinrimfngaemnaokhng aelabangbriewnsndinrimfnglaesbay briewnthiepnaebbtaphklana thiekidcakkarkrathakhxngkhbwnkarkhxngnananmaaelw prakxbdwybriewnthiepnlantaphklanaradbta radbklang aelaradbsung lksnaphunthithimithngthiepnthirabaebblukkhlunlxnladcnthunglukkhlunlxnchn caxyuthdcakbriewnthirablumnathwmthungkhunma phunthiehlanicaphbinbriewnthwipkhxngcnghwd klawkhuxthangtxnehnux thangtawnxxk aelathangit bangaehngichsahrbthanaaelabangaehngichsahrbplukphuchir briewnthiepnaexnghruxthilutwmtahlnglana ekidcakkarkrathakhxngna phbbangaehnginbriewnrimaemnaokhng aemnachi laesbay aelalaodmihy caminaaechkhngnaninvdufn kalngkhxngnacamimakcnsamarthphdphaexatakxnehlannxxkmanxkhubekhaid emuxmathungnxkhubekhahruxechingekha sphaphphunthikcaepnthirabthangnaihlkracayxxkip thaihkalngkhxngnaldlng kcatktakxninbriewnna caphbxyuthangtxnitaelathangtawntkkhxngcnghwd briewnthiepneninthiekidcakkarihlkhxngtharlawa epneninekhathiekidcakkarihlkhxngtharlawa dinbriewnnicamiskyphaphthangkarekstrsung sungepnphlcakkarslaytwphuphngkhxnghinbasxlt briewnnicaphbxyuinxaephxnayun briewnthiladechingekha epnthiladechingekhathitakxnbriewnthiekidcakkarkrathakhxngnananmaaelwthbthmkn briewnnicaphbxyuinxaephxokhngeciym xaephxphibulmngsahar xaephxsriemuxngihm aelaxaephxtrakarphuchphl briewnthiladechingsxn lksnaepnphuekhahruxthiwekhamikhwamladchnmakkwa 35 epxresnt caphbbriewnthiwekhaphnmdngrkinxaephxnayun xaephxnacahlwy aelaxaephxbunthrik xikaehnghnungkhux thiwekhaphuekhasungcaphbmakinxaephxokhngeciymaelaxaephxsriemuxngihmphumixakas aekikh vdufn caerimtngaeteduxnphvsphakhmeruxyipcnthungplayeduxntulakhm aelamkpraktesmxwafnthingchwngineduxnmithunaynthungeduxnkrkdakhm aetrayaewlakarthingchwngmkcaimehmuxnkninaetlapi vduhnaw enuxngcakepncnghwdthitngxyuthangthistawnxxksudkhxngpraeths thaihidrbxiththiphllmmrsumtawnxxkechiyngehnuxkxnphumiphakhxun xunhphumicaerimldtalngtngaeteduxntulakhmaelacasinsudplayeduxnmkrakhm vdurxn thungaemwaekhypraktbxykhrngwaxakasyngkhnghnaweynyudeyuxmacnthungplayeduxnkumphaphnth odyswnihyaelwxakasca erimxbxaw ineduxnkumphaphnthipcnthungpramantneduxnphvsphakhmsungxaccamifn erimtkxyubanginplayeduxnemsaynthrphyakr aekikh thrphyakr din c xublrachthani epncnghwdthimienuxthikwangihyaelamiprachakrmak dinepnthrphyakrkhid epnrxyla 86 6 khxngphunthithngcnghwd hruxpraman 10 299 063 ir danpaimmithngpaetngrng hruxpaaedngmixyuthwip miekhtpadngdibinekhtxaephxnayun aelapaphsm swnpaebycphrrnmixyuinxaephxekhmrath xaephxbunthrik aelaxaephxphibulmngsahar imswnihyepnimkrayaely idaek imyang imtraaebk imaedng impradu imekhiym imchumaephrk imknekra sphaphphunthipaimcakkarsarwcemuxpi 2538 mienuxpapraman 2 495 tr km hruxpraman 1 56 lanir khidepnrxyla 15 49 khxngenuxthithnghmdkhxngcnghwdxublrachthani sahrbphunthipaimkhxngcnghwdxublrachthani aebngiddngni pathawr tammti khrm canwn 1 pa enuxthi 77 312 50 ir pasngwnaehngchati canwn 46 pa enuxthi 3 396 009 163 ir phunthipa spk canwn 40 pa enuxthi 1 665 543 30 ir paxnurks tam mti khrm canwn 10 pa enuxthi 1 439 998 402 ir paxnurkstamkdhmay canwn 5 pa enuxthi 880 220 00 ir swnpa canwn 15 pa enuxthi 20 985 73 ir phunthipathrrmchati rwm c xanacecriy enuxthi 24 292 656 ir aerthatu cakkarsarwckhxngkrmthrphyakrthrni phbwa cnghwdxublrachthanimiaerxolhaephiyngchnidediyw khux ekluxhin sungecaaphbaelw 2 aehngkhux xaephxemuxngxublrachthaniaelaxaephxtrakarphuchphl nxkcakni mithrphyakraerthixyuinrupkhxnghinchnidtang xikmakmay sahrbaehlngnathrrmchatithisakhykhux aemnaokhng aemnamul aemnachi laesbk laesbay laodmihy laodmnxy aelahwytunglungkaremuxngkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh cnghwdxublrachthaniaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 25 xaephx 219 tabl 2704 hmuban idaek aephnthixaephxincnghwdxublrachthani 1 xaephxemuxngxublrachthani2 xaephxsriemuxngihm3 xaephxokhngeciym4 xaephxekhuxngin5 xaephxekhmrath6 xaephxedchxudm7 xaephxnacahlwy8 xaephxnayun9 xaephxbunthrik10 xaephxtrakarphuchphl11 xaephxkudkhawpun12 xaephxmwngsamsib13 xaephxwarincharab 14 xaephxphibulmngsahar15 xaephxtalsum16 xaephxophthiithr17 xaephxsaorng18 xaephxdxnmdaedng19 xaephxsirinthr20 xaephxthungsrixudm21 xaephxnaeyiy22 xaephxnatal23 xaephxehlaesuxokk24 xaephxswangwirawngs25 xaephxnakhunkarpkkhrxngswnthxngthin aekikh mixngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthnghmd 239 xngkhkraebngxxkepn 1 ethsbalnkhr 4 ethsbalemuxng 39 ethsbaltabl 1 xngkhkarbriharswncnghwd aela 194 xngkhkarbriharswntabl odymiraychuxethsbaldngni xaephxemuxng ethsbalnkhrxublrachthani ethsbalemuxngaecraaem ethsbaltablxubl ethsbaltablkhamihy ethsbaltablpthum xaephxphibulmngsahar ethsbalemuxngphibulmngsahar ethsbaltablxangsila ethsbaltablkudchmphu ethsbaltablophthiithr ethsbaltablophthisri xaephxwarincharab ethsbalemuxngwarincharab ethsbaltablhwykhayung ethsbaltablaesnsukh ethsbaltablkhanaaesb ethsbaltablkhakhwang ethsbaltablemuxngsriikh xaephxedchxudm ethsbalemuxngedchxudm ethsbaltablnaswng ethsbaltablbwngam ethsbaltablkudprathay ethsbaltablophnngam xaephxsriemuxngihm ethsbaltablsriemuxngihm ethsbaltablaekngkxk xaephxokhngeciym ethsbaltablbandan xaephxekhuxngin ethsbaltablekhuxngin ethsbaltablbankxk ethsbaltablhwyerux xaephxekhmrath ethsbaltablekhmrath ethsbaltablethphwngsa ethsbaltablkhampxm ethsbaltablhnxngphux ethsbaltablhwna ethsbaltablhnxngnktha xaephxnacahlwy ethsbaltablnacahlwy xaephxnayun ethsbaltablnayun xaephxbunthrik ethsbaltablbunthrik ethsbaltablkhxaeln ethsbaltablnaophthi xaephxsaorng ethsbaltablsaorng xaephxtrakarphuchphl ethsbaltabltrakarphuchphl xaephxkudkhawpun ethsbaltablkudkhawpun xaephxmwngsamsib ethsbaltablmwngsamsib xaephxtalsum ethsbaltabltalsum xaephxophthiithr ethsbaltablophthiithr xaephxsirinthr ethsbaltablchxngemk ethsbaltablnikhmsrangtnexnglaodmnxy xaephxnaeyiy ethsbaltablnaeyiy xaephxehlaesuxokk ethsbaltablehlaesuxokk xaephxswangwirawngs ethsbaltablthachang xaephxnakhun ethsbaltablkhiehlkraychuxecaemuxngaelaphuwarachkarcnghwd aekikh chux warakardarngtaaehnngecaemuxngxublrachthanisriwanailpraethsrach1 phrapthumwrrachsuriywngs ecakhaphng n xubl ph s 2335 23382 phraphrhmwrrachsuriywngs ecathidphrhm phrhmwngsannth ph s 2338 23883 ecarachbutrsuy thungaekxnickrrmthikrungethph kxnmadarngtaaehnng4 phraphrhmrachwngsa kuthxng suwrrnkut ph s 2388 24095 ecaphrhmethwanuekhraahwngs ecahnxkha ph s 2409 2425phudarngtaaehnngpldmnthl aelaphuwarachkarcnghwdxublrachthani6 hlwngcindartn ph s 2425 24267 phrayasrisinghethph thd ikrvks ph s 2426 24308 phrayaphkdinrngkh sin ikrvks imthrabkhxmul9 phraoythibrirks ekhluxb ikrvks imthrabkhxmul10 phraxubledchpracharks esux n xubl imthrabkhxmul11 phraxublkarprachanity buychu phrhmwngsannth imthrabkhxmul12 hmxmxmrwngswicitr hmxmrachwngspthm khencr ph s 2450 7 2451 8 13 xamatyexkphraphirmyracha phrxm wacrt ph s 2456 245814 xamatyexkphrayapthumethphphkdi xwm bunyrtphnthu ph s 2458 246515 xamatyothphrayapthumethphphkdi thn n sngkhla ph s 2465 246916 xamatyexkphrayatrngkhphumaphibal ecim pnyarchun ph s 2469 247117 xamatyothphrayasinghburanurks swasdi burnsmphph ph s 2471 247318 xamatyothphrayaprachasrysredch thab phlniwas ph s 2473 247619 ph t x phrakhcdtharunkrrm engin hnunphkdi ph s 2476 247820 xamatyexkphrapthumethwaphibal eyiym exksiththi ph s 2478 248121 xamatyexkphrayaxnubalphayphkic pun xasncinda ph s 248122 xamatyexkphraphrhmnkhranurks hkith phisalbutr ph s 2481 248223 xamatyothphrayaxnumansarkrrm otng sarkkhannth ph s 2482 248324 ph t x phraklaklangsmr mngkhl hngsikr ph s 2483 248425 hlwngnkhrkhunupthmph hywk iphorcn ph s 2484 248726 hlwngnrtthrksa chun nrtthrksa ph s 2487 248927 nayechux phithksakr ph s 2489 249028 hlwngxrrthsiththisiththisunthr xrrthsiththi siththisunthr ph s 2490 249229 naychxb chyprapha ph s 2492 249430 nayyuthth cnyannth ph s 2494 249531 naysnga sukhrtn ph s 2495 249732 nayekiyrti thnkul ph s 2497 249833 naysnith wiilcitt ph s 2498 249934 nayprasngkh xisrphkdi ph s 2499 250135 naykacd phatisuwnn ph s 2501 250936 nayphthn bunyrtphnthu ph s 2509 251337 phltarwctriwiechiyr srimntr ph s 2513 251638 nayecriy panthxng ph s 2516 251839 nayedchchati wngsokmlechsth ph s 2519 252040 naypramul cnthrcanng ph s 2520 252241 naybuychwy srisarkham ph s 2522 252642 nayecriysukh silaphnthu ph s 2526 252843 eruxtridny ektusiri ph s 2528 253244 naysaysiththi phraekw ph s 2532 253545 nayimtri inykul ph s 2535 253746 naynithiskdi rachphith ph s 2537 253847 sastracary phiess dr yuwthn wuthiemthi ph s 2538 254048 naychatisnga omlichati ph s 2540 254149 naysiwa aesngmni ph s 2541 254350 nayrungvththi mkrphngs ph s 2543 254451 naychysiththi ohtrakity ph s 2544 254652 naycirskdi eksniybutr ph s 2546 254853 naysuthi makbuy ph s 2548 255054 naychwn sirinnthphr ph s 2550 255355 naysurphl sayphnth ph s 2553 255556 naywnchy suththiwrchy ph s 2555 255757 nayesrim ichynrngkh ph s 2557 255858 nayprathip kirtierkha ph s 255859 naysmskdi cngtrakul ph s 2558 256060 naysvsdi withury ph s 2560 pccubnprachakrsastr aekikh sthitiprachakrtamthaebiynrasdrcnghwdxublrachthanipiprachakr 25501 785 709 25511 795 453 0 5 25521 803 754 0 5 25531 813 088 0 5 25541 816 057 0 2 25551 826 920 0 6 25561 836 523 0 5 25571 844 669 0 4 25581 857 429 0 7 25591 862 965 0 3 25601 869 633 0 4 25611 874 548 0 3 25621 878 146 0 2 25631 866 682 0 6 xangxing krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy 9 karsuksa aekikh dubthkhwamhlkthi raychuxorngeriynincnghwdxublrachthani pratuthangekhamhawithyalyxublrachthani radbxachiwsuksawithyalyethkhnikhxublrachthani withyalyxachiwsuksaxublrachthani withyalyekstraelaethkhonolyixublrachthani withyalykarsarphdchangxublrachthani withyalyethkhnikhedchxudm withyalyethkhnikhtrakarphuchphl withyalykarxachiphwarincharab withyalyethkhnikhekhmrath withyalyethkhnikhphibulmngsahar withyalyethkhonolyixachiwsuksaxublrachthani radbxudmsuksamhawithyalyxublrachthani mhawithyalymhasarkham sunyxublrachthani mhawithyalyrachphtxublrachthani mhawithyalysuokhthythrrmathirach sunywithyphthnacnghwdxublrachthani mhawithyalymhaculalngkrnrachwithyaly withyaekhtxublrachthani mhawithyalymhamkutrachwithyaly sunykarsuksaxublrachthani mhawithyalykarcdkaraelaethkhonolyixisethirn mhawithyalyrachthani withyalyphyabalbrmrachchnni srrphsiththiprasngkh withyalykarsatharnsukhsirinthr cnghwdxublrachthanikarkhnsng aekikh sthanikhnsngphuodysarcnghwdxublrachthani wngewiynnaphu rthynt aekikh ichthanghlwnghmayelkh 1 thnnphhloythin ipsraburi eliywekhathanghlwnghmayelkh 2 thnnmitrphaph txdwythanghlwngaephndinhmayelkh 24 sayochkhchy edchxudm ipcnthungxublrachthani hruxich esnthangkrungethphmhankhr nkhrrachsima aelwtxdwythanghlwngaephndinhmayelkh 226 phanburirmy surinthr srisaeks aelaekhasucnghwdxublrachthani rthif aekikh mirthdwnphiess rthdwn rtherw rththxngthin aelartherwesrimechphaachwngethskalpiihmaelaethskalsngkrant cakkrungethph phancnghwdnkhrrachsima burirmy surinthr aelasrisaeks sudplaythangthisthanirthifxublrachthani xaephxwarincharab odycnghwdxublrachthani misthanirthifelk xik 2 aehng khux sthanibunghway aelasthanihwykhayung rthodysarpracathang aekikh karedinthangcakkrungethphmhankhrmayngcnghwdxublrachthaniodyrthodysarpracathangthngchnidrththrrmdaaelarthprbxakasnn caxxkedinthangcaksthanikhnsngsaytawnxxkechiyngehnux hmxchitihm mayngsthaniplaythangkhux sthanikhnsngphuodysarcnghwdxublrachthani nxkcakni bristh khnsng cakd yngmibrikarrthodysarrahwangxublrachthaniaelaemuxngpakeskhxngpraethslawthukwn 10 swnrthpracathangrahwangcnghwdnn miedinrthrahwangxublrachthaniipthungcnghwdplaythangtang inhlayphumiphakhkhxngpraeths nxkcakniaelw krmkarkhnsngthangbkidxxkprakasthungkarepidedinrthsayxublrachthani ekaasmuy ephuxechuxmemuxngthxngethiywsakhykhxngphumiphakhinxnakht aelaxikinxnakhtkhanghna krmkarkhnsngthangbkyngmiaephnkarthicaepidedinrthsaysayehnuxxik 1 esnthang khux esnthangxublrachthani echiyngray aemsay odyxacdaeninkarbristhnkhrchyaexr ephuxechuxmemuxngthxngethiywsakhykhxngphumiphakhinxnakht swnaephnkarepidesnthangedinrthrahwangpraethskhxngkrmkarkhnsngthangbknn inpccubnmixyu 3 esnthang khux sayxublrachthani capaskdi xublrachthani khxnphaephng aela xublrachthani esiymrath xakasyan aekikh cnghwdxublrachthani mithaxakasyannanachaticanwn 1 aehng khux thaxakasyanxublrachthani odymisaykarbincakcnghwdxublrachthanisucudhmayplaythangtang dngni 11 ithysmayl krungethphmhankhr suwrrnphumi ithyaexrexechiy krungethphmhankhr dxnemuxng nkaexr krungethphmhankhr dxnemuxng echiyngihm ithyilxxnaexr krungethphmhankhr dxnemuxng rthemlhruxrthsxngaethwpracathang aekikh enuxhainbthkhwamnilasmy oprdprbprungkhxmulihepniptamehtukarnpccubnhruxlasud duhnaxphiprayprakxb aephnthiaesdngesnthangedinrthemlkhnadelkphayintwemuxngxublrachthani warincharab inpccubn karedinthangphayinekhttwemuxngxublrachthani warincharab aelabriewnodyrxbnnmikarbrikardwyrthsxngaethwpracathangkhnadelkthiihkarbrikarodyexkchn canwnthngsin 11 esnthang dngraylaexiydtxipni 12 saythi 1 banthatu samaeykekhahmubanhnxngaek saythi 2 sthanirthifxublrachthani orngeriynsripthumphithyakhar saythi 3 bankx orngeriynethkhonolyiaelaekstrkrrmxublrachthani saythi 6 khaysrrphsiththiprasngkh karprapa saythi 7 salpuecakhacnthr wdphuththnikhmkitiyaram saythi 8 banpladuk sthaniothrkhmnakhmxublrachthani saythi 9 tladsdwarincharab hadkhuedux saythi 10 salabandu sunyxphyph saythi 11 banbungkaaesw bandamphra saythi 12 sthabnphthnafimuxaerngnganphakhtawnxxkechiyngehnux bandng saythi 14 khuntndwyxksr m mhawithyalyxublrachthani sthanikhnsngphuodysarxublrachthani saythi 15 xublsitibs thaxakasyanxublrachthani sthanikhnsngphuodysarxublrachthani esnthrlphlasaxublrachthanirthaethksi aekikh sahrbkaredinthanginekhtemuxngxublrachthaniaelawarincharabnn inpccubnmiaethksimietxrihbrikarpraman 500 khn phakhexkchnthiepidihbrikaredinrthaethksiincnghwdxublrachthani idaek 13 bristh aethksixubl cakd ihbrikarinekhtphunthicnghwdxublrachthani srisaeks xanacecriy mukdahar aelayosthr hck xublaethksimietxrphthnaihbrikarinekhtphunthicnghwdxublrachthani bristh shkarxubl 2011 cakd ihbrikarinekhtphunthicnghwdxublrachthaniwthnthrrm aekikh kila aekikh thimsomsrfutbxlpracacnghwdsomsrfutbxlxubl yuexmthi yuinetd ph s 2558 pccubn somsrfutbxlxublrachthani exfsi ph s 2558 pccubn kilananachatiph s 2568 kilasiekms 2025 14 praephniaehethiynphrrsa praephnikhankhsdilingkh nkskkaidlinginnganphrarachthanephlingsphecaemuxngaelaphrakhruchnsyyabtrkhunip bukhkhlthimichuxesiyng aekikh cnghwdxublrachthani idrbsmyanamwaepnemuxngnkprachy aelaemuxngsilpinaehngchati 15 thithakhunpraoychnihaekpraethschatidngni dansasna aekikh phrakhruwiewkphuththkic esar kn tsiol phuepnburphacarysayphrapainpraethsithy thanepnxacarykhxngphraxacarymn phuritht ot phrakhruwinythrmn phuritht ot phraxacaryihysaywdpa hrux phraxacaryihyaehngwngsphrakrrmthanwdpa smedcphramhawirwngs xwn tis os xditecaxawaswdbrmniwasrachwrwihar smedcphramhamuniwngs snn cn thpch ochot xditecaxawaswdnrnathsunthrikaram smedcphramhawirwngs phimph thm mthor xditecaxawaswdphrasrimhathatuwrmhawihar smedcphramhathiracary prasiththi ekhmng kor ecaxawaswdphraechtuphnwimlmngkhlaramrachwrmhawihar phraxubalikhunupmacary cnthr siricn oth xditecaxawaswdbrmniwasrachwrwihar phramngkhlkittithada xmr ekhmcit ot epnphraptibtidanwipssnakrrmthan odyepnluksisyrunaerk khxngphraophthiyanethr cha suphth oth phraophthiyanethr cha suphth oth xditecaxawaswdhnxngpaphng phrayanwisistsmiththiwiracary singh khn tyakhom aemthphthrrmphrakrrmthan phrakhruosphnthrrmaphrn cum ochtiok epnethraphunapharthurathngdankhnththuraaelawipssnathura phrasuththithrrmrngsi li thm mthor epnphrawipssnacarysayphrapainpraethsithy hlwngpukhaw xnaloy phrankptibtiwipssnakrrmthan phraxacarydi chn on luksisyxngkhsakhykhxng phrakhruwiewkphuththkic esar kn tsiol aela phrakhruwinythrmn phuritht ot hlwngpusi siriyaon pnluksisyrunaerkkhxng phraophthiyanethr cha suphth oth pccubnnbidwathanepnphumiphrrsamakthisudinbrrdasisykhxngphraophthiyanethr cha suphth oth thiyngdarngkhthatukhnthxyu phraethphemthaphrn prasngkh wrasoy ecakhnacnghwdnkhrpthm kaycnburi suphrrnburi thrrmyut hlwngpuphang cit tkhut ot phrakhnacarysayphrapainpraethsithy phrathrrmesnani king mhpphol p th 5 xditecakhnaphakh10 aelaxditecaxawaswdmniwraram phraphuththiwngsmuni buyma thipthmom xditecaxawaswdwdckrwrrdirachawaswrmhawihar phraxriyacary suy phraethraphuepnekhamulsmyanamemuxngnkprachydansilpin aekikh dr khahma aesngngam silpinaehngchati thxngmak cnthalux silpinaehngchati ekhn daehla silpinaehngchati buyephng ifphiwchy silpinaehngchati chwiwrrn daenin silpinaehngchati chlad sngesrim silpinaehngchati khaphun buythwi silpinaehngchati echlim nakhirks silpinaehngchati epha suwrrnskdisri silpinaehngchati smbti emthani silpinaehngchati phngsskdi cnthrukkha silpinaehngchati khapun sriis silpinaehngchati baneyn rakaekn silpinaehngchati ethphphr ephchrxubl silpin snthi smmatr silpin thxngis thbthnn silpin xngkhnangkh khunichy silpin aemn mniwrrn silpin phusilp warinrks silpin mllika kingaekw silpin xrthy dabkha silpin aekhndi rakaekn nkcdraykarwithyu txng chwnchun nkaesdngtlk xxy chxkhkingphingkh nangaebb rcna ephchrknha nangaebb rsrin cnthra nangaebb rsmi ewrana nkrxng kantxng thungengin nkrxng dxkxx thungthxng nkrxng nphdl dwngphr silpinmrdkxisan nnthiya srixubl nkrxnglukthung ebycminthr nkpraphnthephlng b buykha nkekhiyn bwphn thngos nkrxnghmxla phdung ikrsri nkekhiyn phirchtr citrmas nangaebb edn xyupraesrith nkwichakardankaremuxng karpkkhrxng aekikh ecaphraprathumwrrachsuriywngs ecakhaphng n xubl ecaemuxngxublrachthanikhnaerk ecaphrhmethwanuekhraahwngs ecaemuxngxublrachthani hmxmeciyngkha chumphl n xyuthya chawxublrachthani ekiyrtiskdi sxngaesng nkkaremuxng ekriyng klptinnth nkkaremuxng ikhaesng sukis nkkaremuxng chidchy wrrnsthity nkkaremuxng chuwithy phithksphrphllph nkkaremuxng ichysiri eruxngkaycnesrsth nkkaremuxng nrngkhedch nnthophthiedch nkkaremuxng dusit osphitcha nkkaremuxng nkkaremuxng thxngxinthr phuriphthn nkkaremuxng thna emttarikannth nkkaremuxng tharngkh ithymngkhl nkkaremuxng nvphnth ichyys phithikrraykarothrthsn bunythida smchy nkkaremuxng prasiththi nrngkhedch nkkaremuxng pracwb bunnakh nkkaremuxng pyya cintaewch nkkaremuxng phn buychit nkkaremuxng fxng siththithrrm nkkaremuxng xissra smchy nkkaremuxng xrphinth ichykal nkkaremuxng xdiskdi ophkhkulkannth nkkaremuxng esri suchataprakhlph nkkaremuxng surskdi ethiympraesrith nkkaremuxng suphl fxngngam nkkaremuxng suthsn enginhmun nkkaremuxng suchati tntiwnichchannth nkkaremuxng siththichy okhwsurtn nkkaremuxng withury nambutr nkkaremuxng wuthiphngs nambutr nkkaremuxng suphchy srihla nkkaremuxngxangxing aekikh cnghwdxublrachthani khxmulkarthxngethiywcnghwdxublrachthani xxniln ekhathungidcak http www ubonratchathani go th comm on tourist html http www ubonratchathani go th common tourist html m p p subkhn 18 emsayn 2553 2 0 2 1 2 2 rayngancanwnprachakraelabanthwrachxanackr 2562 PDF karekhhaaehngchati subkhnemux 15 minakhm 2564 Check date values in access date help xuthyanaehngchatiphaaetm krathrwngwthnthrrm subkhnemux 14 minakhm 2564 Check date values in access date help aehethiynphrrsa miwesiymithyaelnd subkhnemux 14 minakhm 2564 Check date values in access date help https www dotproperty co th blog E0 B8 AD E0 B8 B8 E0 B8 9A E0 B8 A5 E0 B8 A3 E0 B8 B2 E0 B8 8A E0 B8 98 E0 B8 B2 E0 B8 99 E0 B8 B5 E0 B8 88 E0 B8 B1 E0 B8 87 E0 B8 AB E0 B8 A7 E0 B8 B1 E0 B8 94 E0 B8 97 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B9 84 E0 B8 94 E0 B9 89 E0 B8 A3 E0 B8 B1 E0 B8 9A E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 82 E0 B8 99 E0 B8 B2 E0 B8 99 E0 B8 99 E0 B8 B2 E0 B8 A1 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 94 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B9 81 E0 B8 94 E0 B8 99 E0 B9 81 E0 B8 AB E0 B9 88 E0 B8 87 E0 B8 99 E0 B8 B1 E0 B8 81 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B2 E0 B8 8A E0 B8 8D E0 B9 8C http www lib ubu ac th html ub info introduction history html rbrachkarinthanapldmnthlxisan duin rachkiccanuebksa aecngkhwamkrathrwngmhadithy eruxng ihhmxmxmrwngswicitripwathipldmnthlxisan ihphrathrngsuredchipwathiphuwarachkaremuxngxangthxng ihhlwngsathrsuphkicwathiphuwarachkaremuxngsinghburi ihphraxinthrprasiththisripwathiphuwarachkaremuxngchyphumi elm 24 txn 28 13 tulakhm ph s 2450 hna 675 sinsudwaraenuxngcakthungaekkrrmrahwangdarngtaaehnng duin rachkiccanuebksa khawtay hmxmxmrwngswicitr m r w pthm hlwngwicarnsmbti erik phrayaphkdiphuthr nil elm 25 txn 14 5 krkdakhm ph s 2451 hna 435 aela darngrachanuphaph khana in prachumphngsawdar phakhthi 4 xamatyexk phrayasrisarwc chun phthrnawik m m th ch rtn w p r 4 phimphaeckinngansph phn phthrnawik phumarda emuxpiethaasptsk ph s 2458 obrankhdisomsr krungethph orngphimphosphnphiphrrththnakr 2458 hna y th sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy canwnprachakraelaban xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th xstat popyear html 2555 subkhn 3 emsayn 2556 Guide Ubon 2558 tarangesnthangedinrthodysar rahwangcnghwd subkhnemux January 22 2016 Check date values in date help bristh ewbswsdi cakd mhachn 2558 tarangethiywbinkhxngxublrachthani subkhnemux January 22 2016 Check date values in date help GuideUbon khxmulkaredinrthsxngaethwcnghwdxublrachthani subkhnemux January 22 2016 mhawithyalyxublrachthani karedinthangipcnghwdxublrachthani PDF subkhnemux January 22 2016 Ubon Ratchatani bid to host 2025 SEA Games 2 September 2016 https th wikipedia org wiki hmwdhmu bukhkhlcakcnghwdxublrachthani duephim aekikh raychuxwdincnghwdxublrachthani raychuxorngeriynincnghwdxublrachthani raychuxsakhakhxngthnakharincnghwdxublrachthani raychuxhangsrrphsinkhaincnghwdxublrachthaniaehlngkhxmulxun aekikh khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb cnghwdxublrachthaniewbistxyangepnthangkarkhxngcnghwd cnghwdxublrachthani xisanrxyaepd phikdphumisastr 15 15 N 104 50 E 15 25 N 104 83 E 15 25 104 83 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng cnghwdxublrachthani aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiyekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdxublrachthani amp oldid 9529979, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม