fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดอุดรธานี

"อุดรธานี" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อุดรธานี (แก้ความกำกวม)
บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก
บทความนี้อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของวิกิพีเดีย หรือกำลังดำเนินการอยู่ คุณช่วยเราได้ หน้าอภิปรายอาจมีข้อเสนอแนะ

อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครอง มณฑลอุดร ในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดร คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน(เมืองหนองบัวลำภู) และบ้านเดื่อหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่)

จังหวัดอุดรธานี
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
 • วัดคำชะโนด
 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
 • ทิวทิศน์มองจากวัดป่าภูก้อน
 • วัดศรีธาตุประมัญชา
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
 • หนองประจักษ์
คำขวัญ:
กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด
อักษรไทยอุดรธานี
อักษรโรมันUdon Thani
ชื่อไทยอื่น ๆอุดร, บ้านหมากแข้ง
การปกครอง
ผู้ว่าราชการสยาม ศิริมงคล
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2563)
พื้นที่
• ทั้งหมด11,730.302 ตร.กม. (4,529.095 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่อันดับที่ 11
ประชากร
(พ.ศ. 2563)
• ทั้งหมด1,567,983 คน
• อันดับอันดับที่ 6
• ความหนาแน่น133.67 คน/ตร.กม. (346.2 คน/ตร.ไมล์)
• อันดับความหนาแน่นอันดับที่ 31
รหัส ISO 3166TH-41
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้เต็ง
ดอกไม้ทองกวาว
สัตว์น้ำปลาสร้อยลูกกล้วย
ศาลากลางจังหวัด
• ที่ตั้งถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
• โทรศัพท์0 4224 3368
• โทรสาร0 4224 8777
เว็บไซต์
แผนที่
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน[ต้องการอ้างอิง]

เนื้อหา

ก่อนยุคประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นดินแดนแห่งอุทยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลก จากการขุดค้นพบซากโครงกระดูกและโบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน การพบถ้ำและภาพเขียนสีต่างๆ ที่อำเภอบ้านผือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าบนดินแดนเขตจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงราว 5,000-7,000 ปีที่ผ่านมา

จากการสืบค้นและศึกษาทางโบราณคดี เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนเก่าแก่เหล่านี้เคยมีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก

หลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจ คือโบราณวัตถุที่ขุดพบในบ้านเชียง ได้มีการนำไปศึกษาทดสอบอายุของภาชนะดินเผาโบราณด้วยระบบเรดิโอคาร์บอน หรือ คาร์บอน 14 พบว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000-5,600 ปี ซึ่งนักโบราณคดีได้แบ่งอายุวัฒนธรรมบ้านเชียงออกเป็น 3 ช่วงตามลักษณะเด่นของภาชนะดินเผา โดยแบ่งเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยปลาย สมัยกลาง และสมัยต้น ดังนี้

 • สมัยปลาย ภาชนะมีลักษณะเด่นที่ลายเส้นสีแดง พื้นผิวสีนวล มีอายุตั้งแต่ 1,800-2,300 ปี
 • สมัยกลาง พบภาชนะมีอายุตั้งแต่ 2,300-3,000 ปี ลักษณะเด่นอยู่ที่รูปทรงเป็นสันหักมุม ก้นภาชนะมีทั้งแบบแหลมและกลม ภาชนะสีขาว
 • สมัยต้น ภาชนะดินเผามีสีดำ ลักษณะเชิงเตี้ย ครึ่งบนตกแต่งด้วยเส้นขีดเป็นลายขด ส่วนครึ่งล่างภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ มีอายุมากกว่า 3,000-5,600 ปี

นอกจากนั้น แหล่งโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ยืนยันให้เห็นความรุ่งเรืองและอารยธรรมโบราณที่เคยปรากฏบนผืนดินแห่งเมืองอุดรธานี หลักฐานสำคัญที่ค้นพบในเขตนี้ได้แก่ ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งพบหลายแห่งบนเทือกเขาภูพานน้อยหรือภูพระบาทนี้ ภาพที่สำคัญๆ เช่น ภาพเขียนสีถ้ำคน ภาพเขียนสีถ้ำวัว ภาพเขียนสีโนนสาวเอ้ เป็นต้น ภาพเขียนเหล่านี้ใช้สีดินแดงเขียน เป็นภาพเหมือนจริงบ้าง เป็นภาพเรขาคณิตบ้างหรือภาพฝ่ามือแดงบ้าง ซึ่งนักโบราณคดีให้ความเห็นว่า คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม หรือเป็นสัญลักษณ์สื่อสารกันระหว่างคนในเผ่า

โดยในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ส่วนของห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้แบ่งยุคโบราณคดีในชุดวัฒนธรรมบ้านเชียงออกมาเป็นยุคแรก และยุคอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นยุคประวัติศาสตร์ยุคที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงอารยธรรมมนุษย์โบราณสมัย 1,200-1,800 ปีที่ผ่านมา

ยุคประวัติศาสตร์

หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงและแถบพื้นที่ราบสูงอำเภอบ้านผือแล้ว ดินแดนในเขตจังหวัดอุดรธานี ก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาอีก จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับแต่สมัยทวารวดี (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี(พ.ศ. 1200-1800) และสมัยสุโขทัย(พ.ศ. 1800-2000)

จากหลักฐานที่พบคือ ใบเสมาสมัยทวารวดี ลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นแต่อย่างใด ในส่วนของหลักฐานทางด้านพุทธศาสนาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ ได้มีวัฒนธรรมอินเดียแพร่เข้ามาซึ่งเชื่อว่ามาจากแอ่งโคราช แล้วเผยแพร่มาสู่บริเวณลุ่มน้ำโขง

สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏในประวัติศาสตร์ เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 เมื่อพระเจ้ากรุงหงสาวดี(บุเรงนอง)ได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคณหุต(เวียงจันทร์)โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยยกมาถึงเมืองหนองบัวลำภู(จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบันเคยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี)ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทร์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี้เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมาโดยตลอดซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนั้นยังไม่ได้มีการจัดตั้งเมืองอุดรธานี ดังนั้นจึงยังไม่มีชื่อเมืองอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์ และพงศาวดารในเวลานั้น แต่ได้มีการกล่าวถึงเมืองหนองบัวลำภูในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ

ในระหว่าง พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาและเมื่อพ่ายแพ้ชาวนครราชสีมาซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม(ท้าวสุรนารี)กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมืองหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะเวลานั้น นับเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ประเทศไทย(ในขณะนั้นเรียกว่าประเทศสยาม)ได้มีการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้วัฒนธรรม อารยธรรม ความเจริญต่างๆได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย

ประกอบกับในระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาของการแสวงหาเมืองขึ้น ตามลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกของชาติตะวันตกที่สำคัญสองชาติ คือ อังกฤษ กับฝรั่งเศสที่พยายามจะผนวกดินแดนบริเวณแหลมอินโดจีนให้เป็นเมืองขึ้นของตน และพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากเมืองไทยในระหว่าง พ.ศ. 2391-2395 พวกจีนที่เป็นกบฏที่เรียกว่ากบฏไต้เผง ถูกจีนตีจากผืนแผ่นดินใหญ่ได้มาอาศัยอยู่ตามชายแดนไทย ลาว และญวน ซึ่งเวลานั้นดินแดนลาวที่เรียกว่า ล้านช้าง บริเวณเขตสิบสองจุไทย หัวพันทั้งห้าทั้งหก ขึ้นอยู่กับประเทศไทย พวกฮ่อได้เที่ยวปล้นสะดมก่อความไม่สงบและได้กำเริบเสิบสานมากขึ้นจนกระทั่ง พ.ศ. 2411ได้เข้ายึดเมืองลาวกาย เมืองพวน เมืองเชียงขวาง และยกมาตีเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทร์ และหนองคายต่อไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อพ.ศ. 2411 จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุโขทัยกับพระยาพิชัยยกกองทัพไปช่วยหลวงพระบางและให้พระยามหาอำมาตย์ยกทัพไปช่วยทางด้านหนองคาย แล้วรับสั่งให้เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปช่วย พระยามหาอำมาตย์อีกกองทัพหนึ่ง

กองทัพไทยสามารถตีพวกฮ่อแตกพ่ายไป แต่กระนั้นก็ตามพวกฮ่อที่แตกพ่ายไปแล้วนั้นก็ยังทำการปล้นสะดมรบกวนชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งใน พ.ศ. 2428 พวกฮ่อได้ส่องสุมกำลังมากขึ้น จนสามารถยึดเมืองซอนลา เมืองเชียงขวาง และทุ่งเชียงคำไว้ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม(พระยศในสมัยนั้น)เป็นแม่ทัพใหญ่ยกขึ้นไปปราบปรามทางด้านเมืองหนองคาย เรียกว่าแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้และเจ้าหมื่นไวยวรนาถ (ต่อมาเป็นจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี)เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือทางเมืองหลวงพระบาง

กองทัพไทยทั้งฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือต้องประสบความลำบากในการทำสงครามกับพวกฮ่อ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา ซึ่งมีไข้ป่าชุกชุมทำให้ทหารฝ่ายไทยต้องล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ในที่สุดกองทัพไทยทั้งฝ่ายใต้ละฝ่ายเหนือก็สามารถตีพวกฮ่อแตกพ่ายไป

ในเวลานั้นจังหวัดอุดรธานียังไม่ปรากฏชื่อ ปรากฏเพียงบ้านหมากแข้งหรือบ้านเดื่อหมากแข้ง สังกัดเมืองหนองคาย ขึ้นการปกครองกับมณฑลลาวพวน ซึ่งกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ

ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้ว ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ำโขง

ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวเมืองหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์ปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญเพราะเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต

อย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อเมืองเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัด "อุดรธานี" เท่านั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงเค้าโครงของศูนย์กลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น

การตั้งอำเภอ

อำเภอ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ยกฐานะเป็นอำเภอ แยกจากอำเภอ หมายเหตุ
อำเภอโนนสัง 1 มกราคม 2491 9 กันยายน 2499 อำเภอหนองบัวลำภู ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอบ้านดุง 19 พฤษภาคม 2502 16 กรกฎาคม 2506 อำเภอหนองหาน
อำเภอศรีบุญเรือง 16 กรกฎาคม 2508 1 มีนาคม 2512 อำเภอหนองบัวลำภู ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอนากลาง 16 กรกฎาคม 2508 19 กุมภาพันธ์ 2512 อำเภอหนองบัวลำภู ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอศรีธาตุ 1 มีนาคม 2511 15 มิถุนายน 2516 อำเภอกุมภวาปี
อำเภอน้ำโสม 12 พฤษภาคม 2512 28 มีนาคม 2517 อำเภอบ้านผือ
อำเภอหนองวัวซอ 20 เมษายน 2514 28 มีนาคม 2517 อำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอกุดจับ 18 กรกฎาคม 2515 8 กันยายน 2519 อำเภอเมืองอุดรธานี
อำเภอสุวรรณคูหา 17 มิถุนายน 2516 19 มีนาคม 2522 อำเภอนากลาง ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอโนนสะอาด 22 มกราคม 2517 12 เมษายน 2520 อำเภอกุมภวาปี
อำเภอวังสามหมอ 30 กันยายน 2518 11 ตุลาคม 2520 อำเภอศรีธาตุ
อำเภอสร้างคอม 20 พฤษภาคม 2518 21 พฤษภาคม 2533 อำเภอเพ็ญ
อำเภอทุ่งฝน 29 มิถุนายน 2519 21 พฤษภาคม 2533 อำเภอหนองหาน
อำเภอไชยวาน 18 มกราคม 2520 31 ธันวาคม 2530 อำเภอหนองหาน
อำเภอหนองแสง 1 มกราคม 2524 31 ธันวาคม 2530 อำเภอกุมภวาปี
อำเภอนายูง 7 มกราคม 2531 8 สิงหาคม 2538 อำเภอน้ำโสม
อำเภอพิบูลย์รักษ์ 22 เมษายน 2535 26 กันยายน 2540 อำเภอหนองหาน
อำเภอกู่แก้ว 30 เมษายน 2537 8 กันยายน 2550 อำเภอหนองหาน
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 กรกฎาคม 2540 8 กันยายน 2550 อำเภอกุมภวาปี
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พระวิจิตรคุณสาร (อุ้ย นาครทรรพ) พ.ศ. 2450–2457
2. พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ (รอด สาริมาน) พ.ศ. 2457–2461
3. หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมภูนุช พ.ศ. 2461–2462
4. พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ (ช่วง สุวรรทรรภ) พ.ศ. 2462–2468
5. พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ (จิตร จิตตยะโศธร) พ.ศ. 2469–2478
6. พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร์ คเณจร) พ.ศ. 2478–2479
7. พระยากำธรพายัพทิศ (ดิษ อินทรโสฬส ณ ราชสีมา) พ.ศ. 2479–2482
8. หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล เจียรมาณพ) พ.ศ. 2482–2488
9. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุนยมานิตย์) พ.ศ. 2488–2489
10. นายถวิล สุนทรศารทูล พ.ศ. 2489–2490
11. นายปกรณ์ อังศุสิงห์ พ.ศ. 2490
12. ขุนศุภกิจวิเลขการ (กระจ่าง ศุภกิจวิเลขการ) พ.ศ. 2490–2495
13. นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์ พ.ศ. 2495
14. ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์) พ.ศ. 2495–2500
15. ขุนบริรักษ์บทวลัญช์ (ชุ่ม ขุนบริรักษ์บทวลัญช์) พ.ศ. 2500
16. นายจินต์ รักการดี พ.ศ. 2500–2505
17. หลวงปริวรรตวรวิจิตร (จันทร์ เจริญชัย ปริวรรตวร) พ.ศ. 2505–2506
18. นายสุพัฒน์ วงษ์วัฒนะ พ.ศ. 2506–2508
19. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ พ.ศ. 2508–2509
20. นายวิญญู อังคนารักษ์ พ.ศ. 2509–2511
21. นายเจริญ ปานทอง พ.ศ. 2511–2516
22. นายเอนก สิทธิประศาสน์ พ.ศ. 2516–2518
23. นายวิเชียร เวชสวรรค์ พ.ศ. 2518–2520
24. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร พ.ศ. 2520–2523
25. นายสมภาพ ศรีวรขาน พ.ศ. 2523–2527
26. นายสายสิทธิ พรแก้ว พ.ศ. 2527–2529
27. นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ พ.ศ. 2529–2533
28. นายธวัช โพธิสุนทร พ.ศ. 2533–2535
29. นายสุพร สุภสร พ.ศ. 2535–2537
30. นายดำรง รัตนพานิช พ.ศ. 2537–2540
31. นายวิชัย ทัศนเศรษฐ พ.ศ. 2540–2542
32. นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี พ.ศ. 2542–2544
33. นายชัยพร รัตนนาคะ พ.ศ. 2544–2547
34. นายจารึก ปริญญาพล พ.ศ. 2547–2550
35. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ พ.ศ. 2550–2551
36. นายอำนาจ ผการัตน์ พ.ศ. 2551–2553
37. นายคมสัน เอกชัย พ.ศ. 2553–2554
38. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี พ.ศ. 2554–2555
39. นายเสนีย์ จิตตเกษม พ.ศ. 2555–2557
40. นายนพวัชร สิงห์ศักดา พ.ศ. 2557–2558
41. นายชยาวุธ จันทร พ.ศ. 2558–2560
42. นายวัฒนา พุฒิชาติ พ.ศ. 2560–2562
43. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ.ศ. 2562–2563
44. นายสยาม ศิริมงคล พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน

จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ตอนบนของประเทศ หรือที่เรียกว่า อีสานเหนือ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 13 ลิปดา เหนือ ถึง 18 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 102 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

ภูมิประเทศ

ประกอบด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ 2 บริเวร คือบริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอำเภอกุดจับและอำเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพื้นที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ำ เช่น ลำน้ำโมง ลำปาว เป็นต้น

บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นที่เนินเขาเตี้ย ๆ มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอเมือง อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองแสง อำเภอไชยวาน อำเภอเพ็ญ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอมและอำเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างในเขต ่อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอกุมภวาปีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปาว พื้นที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพื้นที่สูง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอำเภอบ้านดุง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำต่างๆเช่น ห้วยน้ำสวย ห้วยหลวง ลำน้ำเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไฟจานใหญ่ และแม่น้ำสงครามเป็นต้น

โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง พื้นบางแห่งเป็นดินเค็มซึ่งประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดี พื้นที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพื้นที่ราบแทรกอยู่กระจัดกระจายสภาพพื้นที่ทางตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็น แนวยาว มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจังหวัด

ภูมิอากาศ

จังหวัดอุดรธานีอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2554 – 2558) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส (เมษายน2556) อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส (มกราคม 2558) ปี พ.ศ. 2558 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.10 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิ สูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ 41.90 องศาเซลเซียสและต่ำสุดในเดือนมกราคมวัดได้ 9.80 องศาเซลเซียส ความกดอากาศเฉลี่ยทั้งปีวัดได้ 1,009.97 มิลิเมตรปรอท ร้อยละของความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 95.58 เฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 34.08 และร้อยละของความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 70.51

ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.4
(97.5)
38.3
(100.9)
41.0
(105.8)
41.8
(107.2)
40.9
(105.6)
39.6
(103.3)
37.2
(99)
36.2
(97.2)
35.5
(95.9)
35.8
(96.4)
34.9
(94.8)
34.8
(94.6)
41.8
(107.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.2
(84.6)
31.6
(88.9)
34.2
(93.6)
35.4
(95.7)
33.7
(92.7)
32.5
(90.5)
32.2
(90)
31.5
(88.7)
31.3
(88.3)
31.1
(88)
30.1
(86.2)
28.7
(83.7)
31.79
(89.23)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.2
(72)
24.7
(76.5)
27.6
(81.7)
29.3
(84.7)
28.5
(83.3)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.5
(81.5)
27.2
(81)
26.7
(80.1)
24.6
(76.3)
22.1
(71.8)
26.38
(79.48)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 15.8
(60.4)
18.6
(65.5)
21.7
(71.1)
24.1
(75.4)
24.7
(76.5)
25.0
(77)
24.7
(76.5)
24.5
(76.1)
24.1
(75.4)
22.9
(73.2)
19.8
(67.6)
16.2
(61.2)
21.84
(71.32)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 4.5
(40.1)
9.4
(48.9)
10.0
(50)
16.0
(60.8)
18.8
(65.8)
21.5
(70.7)
20.4
(68.7)
21.0
(69.8)
20.5
(68.9)
16.4
(61.5)
8.4
(47.1)
6.2
(43.2)
4.5
(40.1)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 6
(0.24)
19
(0.75)
36
(1.42)
83
(3.27)
220
(8.66)
231
(9.09)
222
(8.74)
276
(10.87)
254
(10)
84
(3.31)
9
(0.35)
3
(0.12)
1,443
(56.81)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 2 3 6 14 15 15 17 15 7 1 0 96
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)

หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน 101 ชุมชน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 67 เทศบาลตำบล 109 องค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรรวม 1,557,298 คน จำนวนครัวเรือน 414,868 ครัวเรือน[ต้องการอ้างอิง]

แผนที่จังหวัดอุดรธานี

การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,862 หมู่บ้าน อำเภอหมายเลข 12-16 ตามรหัสเขตการปกครองคืออำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน

เลข ชื่ออำเภอ ชื่อโรมัน จำนวนตำบล ประชากร
(พ.ศ. 2562)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
1 เมืองอุดรธานี Amphoe Mueang Udon Thani 21 414,060 1094.7 378.24
2 กุดจับ Amphoe Kut Chap 7 65,831 785 83.86
3 หนองวัวซอ Amphoe Nong Wua So 8 63,520 702.96 90.36
4 กุมภวาปี Amphoe Kumphawapi 13 123,795 672.6 184.05
5 โนนสะอาด Amphoe Non Sa-at 6 50,157 424.91 118.04
6 หนองหาน Amphoe Nong Han 12 117,618 708.12 116.09
7 ทุ่งฝน Amphoe Thung Fon 4 32,220 227.90 141.37
8 ไชยวาน Amphoe Chai Wan 4 39,562 326.16 121.29
9 ศรีธาตุ Amphoe Si That 7 48,968 512.5 95.54
10 วังสามหมอ Amphoe Wung Sam Mo 6 58,995 727.3 81.11
11 บ้านดุง Amphoe Ban Dung 13 127,197 923.77 137.69
17 บ้านผือ Amphoe Ban Phe 13 110,461 991.2 111.44
18 น้ำโสม Amphoe Namsom 7 59,806 742.13 80.58
19 เพ็ญ Amphoe Phen 11 116,190 908.089 127.95
20 สร้างคอม Amphoe Sang Khom 6 29,276 287.18 101.94
21 หนองแสง Amphoe Nong Saeng 4 27,388 659.4 41.53
22 นายูง Amphoe Na Yung 4 28,823 524 55
23 พิบูลย์รักษ์ Amphoe Phibun Rak 3 24,951 186.4 133.85
24 กู่แก้ว Amphoe Ku Kaeo 4 22,207 181.2 122.55
25 ประจักษ์ศิลปาคม Amphoe Prachaksinlapakhom 3 25,621 144.8 176.94
รวม 156 1,586,646 11,730.302 135.26

เรียงพื้นที่อำเภอ

อันดับจังหวัด อำเภอ อันดับภาค พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
1 อำเภอเมืองอุดรธานี 23 1094.684
2 อำเภอบ้านผือ 26 991.216
3 อำเภอบ้านดุง 34 923.768
4 อำเภอเพ็ญ 40 908.089
5 อำเภอกุดจับ 61 785
6 อำเภอน้ำโสม 68 742.129
7 อำเภอวังสามหมอ 73 727.265
8 อำเภอหนองหาน 79 708.119
9 อำเภอหนองวัวซอ 80 702.955
10 อำเภอกุมภวาปี 87 672.313
11 อำเภอหนองแสง 90 659.4
12 อำเภอนายูง 137 524
13 อำเภอศรีธาตุ 144 512.2529
14 อำเภอโนนสะอาด 169 424.913
15 อำเภอไชยวาน 205 326.155
16 อำเภอสร้างคอม 203 287.179
17 อำเภอทุ่งฝน 262 227.903
18 อำเภอพิบูลย์รักษ์ 288 189.375
19 อำเภอกู่แก้ว 290 181.21
20 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 305 144.895
โรงเรียน อำเภอ ตำบล บ้าน
อุดรพิทยานุกูล อำเภอเมืองอุดรธานี หมากแข้ง -
สตรีราชินูทิศ อำเภอเมืองอุดรธานี หมากแข้ง -
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อำเภอบ้านผือ บ้านผือ ศรีสำราญ หมู่8
บ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง ศรีสุทโธ ดงแคนเมือง หมู่3
เพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ เพ็ญ วังบัวเหลือง หมู่17
กุดจับประชาสรรค์ อำเภอกุดจับ เมืองเพีย เพีย หมู่1
น้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม นางัว โนนผาแดง หมู่9
วังสามหมอวิทยาคาร อำเภอวังสามหมอ วังสามหมอ สามหมอพัฒนา หมู่13
หนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน หนองหาน หนองหาน หมู่6
หนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ โนนหวาย โนนหวาย หมู่5
กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี กุมภวาปี ดงเมือง หมู่3
หนองแสงวิทยศึกษา อำเภอหนองแสง ทับกุง คำหว้าทอง หมู่7
ยูงทองพิทยาคม อำเภอนายูง นายูง นายูง หมู่1
ศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ หมู่1
โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อำเภอโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด หมู่1
ไชยวานวิทยา อำเภอไชยวาน ไชยวาน ค่ายเสรี หมู่11
สร้างคอมวิทยา อำเภอสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม หมู่1
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ศรีสว่าง หมู่7
พิบูลย์รักษ์วิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ บ้านแดง แดง หมู่8
กู่แก้ววิทยา อำเภอกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว หมู่7
ประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง นาม่วง หมู่1

ประชากรจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนไทย มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นชาวต่างชาติที่สำคัญ ได้แก่ คนจีน คนญวน จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2436 ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่นและมาตั้งหลักแหล่ง ประชาชนที่เป็นชาวพื้นเมืองจึงแทบไม่มี มีแต่พวกชาวไทยย้อที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ ซึ่งมีจำนวนไม่มาก

สถิติประชากร

หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน


อันดับ
(ปีล่าสุด)
อำเภอ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
1 เมืองอุดรธานี 414,060 413,460 411,297 409,747 408,449 406,750 404,982
2 บ้านดุง 127,197 127,206 127,004 126,315 125,893 125,471 124,812
3 กุมภวาปี 123,795 124,166 124,241 124,599 124,985 125,090 124,907
4 หนองหาน 117,618 117,746 117,617 117,286 117,030 116,609 116,151
5 เพ็ญ 116,190 116,167 115,796 115,541 115,170 114,640 114,008
6 บ้านผือ 110,461 110,450 110,382 110,070 110,102 110,037 109,798
7 กุดจับ 65,831 65,906 65,823 65,637 65,533 65,346 64,948
8 หนองวัวซอ 63,520 63,609 63,550 63,368 63,211 63,099 62,969
9 น้ำโสม 59,806 59,682 59,642 59,379 59,176 59,009 58,759
10 วังสามหมอ 58,995 59,108 59,059 58,892 58,619 58,365 57,975
11 โนนสะอาด 50,157 50,206 50,216 50,102 49,952 49,773 49,564
12 ศรีธาตุ 48,968 49,045 49,018 48,976 48,849 48,771 48,695
13 ไชยวาน 39,562 39,570 39,500 39,415 39,302 39,188 39,073
14 ทุ่งฝน 32,220 32,164 32,080 32,133 32,090 31,976 31,878
15 สร้างคอม 29,276 29,230 29,142 29,069 28,947 28,819 28,799
16 นายูง 28,823 28,692 28,620 28,504 28,465 28,286 28,083
17 หนองแสง 27,388 27,482 27,443 27,337 27,224 27,160 27,014
18 ประจักษ์ศิลปาคม 25,621 25,590 25,510 25,423 25,332 25,209 25,178
19 พิบูลย์รักษ์ 24,951 24,971 24,969 24,873 24,799 24,724 24,479
20 กู่แก้ว 22,207 22,216 22,183 22,117 22,024 21,978 21,892
รวม 1,586,646 1,586,666 1,583,092 1,578,783 1,575,152 1,570,300 1,563,964

โรงเรียน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(ในปัจจุบัน)

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(ในอนาคต)

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ปัจจุบันอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้

ประเภทรัฐบาล

ประเภทเอกชน

จังหวัดอุดรธานีมีความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองดังต่อไปนี้

 1. เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน (จังหวัดอุดรธานี-ดอกบัวแดง กับดอกโบตั๋น-เมืองลั่วหยาง)
 2. เมืองสามเหลี่ยมมรดกโลก (แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ร่วมกับเมืองเก่าหลวงพระบาง ประเทศลาว และอ่าวหะล็อง ประเทศเวียดนาม)
 3. เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เส้นทางคมนาคมและการเดินทางที่สำคัญของอุดรธานี คือ

 • รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
 1. เส้นทางเดินรถอุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทน์(สปป.ลาว)
 2. เส้นทางเดินรถอุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง(สปป.ลาว)

นักแสดง

นักร้อง

นักการเมือง

พระเกจิอาจารย์

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [
 3. . National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556.Check date values in: |accessdate= (help)
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ population

พิกัดภูมิศาสตร์:17°25′N102°47′E /17.41°N 102.79°E /17.41; 102.79

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดอุดรธานี
  • แผนที่ จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก

จังหวัดอุดรธานี
งหว, ดอ, ดรธาน, งหว, ดในภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, อของประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ดรธาน, เปล, ยนทางมาท, สำหร, บความหมายอ, ดรธาน, แก, ความกำกวม, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, . cnghwdxudrthani cnghwdinphakhtawnxxkechiyngehnuxkhxngpraethsithy phasaxun efadu aekikh xudrthani epliynthangmathini sahrbkhwamhmayxun duthi xudrthani aekkhwamkakwm bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkbthkhwamnixactxngekhiynihmthnghmdephuxihepniptammatrthankhunphaphkhxngwikiphiediy hruxkalngdaeninkarxyu khunchwyeraid hnaxphiprayxacmikhxesnxaena xudrthani epncnghwdthitngxyutxnbnkhxngphakhtawnxxkechiyngehnuxkhxngpraethsithy cnghwdxudrthaniepnsunyptibtikarklumcnghwdphakhtawnxxkechiyngehnuxtxnbn 1 aelasunyklangphunthilumaemnaokhng edimphunthiemuxngxudrthaniinpccubnkhuxbaneduxhmakaekhng sungmimananrwmsmykbemuxngewiyngcnthn xanackrlanchang emuxngxudrthaniidrbkarsthapnaihepnemuxngsunybychakarkarpkkhrxngkhxngmnthlxudrxyangepnthangkarinsmyrchkalthi 5 pi ph s 2436 odyphltriphraecabrmwngsethx krmhlwngprackssilpakhm sungthrngepnkhahlwngihysaercrachkaraethnphraxngkhpkkhrxng mnthlxudr insmythimikarpkkhrxnginrupaebbmnthlethsaphibal krungrtnoksinthr emuxngxudrthaniekidcakrwmknkhxnghwemuxngfayehnuxinphunthimnthlxudr khux emuxngkumphwapi emuxnghnxnghan emuxngnkhrekhuxnkhnthkabaekwbwban emuxnghnxngbwlaphu aelabaneduxhmakaekhng mixanaekhtpkkhrxngkwangihythisudinpraeths cnghwdxudrthanixyuhangcakkrungethphmhankhr 564 kiolemtr mienuxthipraman 11 730 tarangkiolemtr praman 7 331 438 75 ir cnghwdxudrthanicnghwdcaksayipkhwa bnlnglang wdkhachaond phiphithphnthemuxngxudrthani thiwthisnmxngcakwdpaphukxn wdsrithatupramycha aehlngobrankhdibanechiyng hnxngpracksthngtrakhakhwy krmhlwngpracks srangemuxng luxeluxngaehlngthrrma xarythrrmhaphnpi thaniphahmikhid thrrmchatienrmitthaelbwaedng aerngsrththasrisuthothpthummakhachaondxksrithyxudrthanixksrormnUdon Thanichuxithyxun xudr banhmakaekhngkarpkkhrxng phuwarachkar syam sirimngkhl 1 tngaet ph s 2563 phunthi 2 thnghmd11 730 302 tr km 4 529 095 tr iml xndbphunthixndbthi 11prachakr ph s 2563 3 thnghmd1 567 983 khn xndbxndbthi 6 khwamhnaaenn133 67 khn tr km 346 2 khn tr iml xndbkhwamhnaaennxndbthi 31rhs ISO 3166TH 41sylksnpracacnghwd tnimetng dxkimthxngkwaw stwnaplasrxylukklwysalaklangcnghwd thitngthnnxthibdi tablhmakaekhng xaephxemuxngxudrthani cnghwdxudrthani 41000 othrsphth0 4224 3368 othrsar0 4224 8777ewbisthttp www udonthani go th aephnthiswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy pccubnxudrthaniepnsunyklanghnwynganrachkartang inphumiphakh sunyklangkaredinthangthangbkaelathangxakaskhxngphakhtawnxxkechiyngehnux rwmthngepnsunyklangkhxngxnuphumiphakhlumaemnaokhng echuxmoyngkbpraethsinphumiphakhxaesiyn txngkarxangxing enuxha 1 prawtisastr 1 1 kxnyukhprawtisastr 1 2 yukhprawtisastr 1 3 smykrungsrixyuthya 1 4 smytnkrungrtnoksinthr 1 5 kartngxaephx 2 raychuxphuwarachkar 3 phumisastr 3 1 phumipraeths 3 2 phumixakas 4 karemuxngkarpkkhrxng 4 1 eriyngphunthixaephx 5 orngeriynpracaxaephx 6 prachakr 6 1 sthitiprachakr 7 karsuksa 7 1 orngeriyn 7 2 sthansuksaradbxudmsuksa inpccubn 7 3 sthansuksaradbxudmsuksa inxnakht 7 4 sthansuksaradbxachiwsuksa 8 khwamsmphnthrahwangpraeths 9 karkhnsng 10 thanghlwngaephndin 11 chawxudrthanithimichuxesiyng 11 1 nkaesdng 11 2 nkrxng 11 3 nkkaremuxng 11 4 phraekcixacary 12 xangxing 13 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhkxnyukhprawtisastr aekikh aehlngobrankhdibanechiyng cnghwdxudrthaniepnemuxngthimikhwamsakhyaehnghnungkhxngprawtisastraelaepndinaednaehngxuthyanprawtisastrxnepnmrdkolk cakkarkhudkhnphbsakokhrngkradukaelaobranwtthu ekhruxngmuxekhruxngichtangthibanechiyng xaephxhnxnghan karphbthaaelaphaphekhiynsitang thixaephxbanphux sungsingehlanisathxnihehnwabndinaednekhtcnghwdxudrthaniinpccubn ekhymichumchntngthinthankhxngmnusyyukhkxnprawtisastrsungmixayuxyuinchwngraw 5 000 7 000 pithiphanma cakkarsubkhnaelasuksathangobrankhdi epnthiyxmrbnbthuxinwngkarsuksaprawtisastraelaobrankhdirahwangpraethswa chumchnekaaekehlaniekhymixarythrrmkhwamecriyinradbsung odyechphaaxyangyingekhruxngpndinephasilayesnthibanechiyngnn snnisthanwaxacepnekhruxngpndinephasilayesnthiekathisudkhxngolk hlkthanhnungthinasnic khuxobranwtthuthikhudphbinbanechiyng idmikarnaipsuksathdsxbxayukhxngphachnadinephaobrandwyrabberdioxkharbxn hrux kharbxn 14 phbwaphachnadinephaehlanimixayuekaaekpraman 2 000 5 600 pi sungnkobrankhdiidaebngxayuwthnthrrmbanechiyngxxkepn 3 chwngtamlksnaednkhxngphachnadinepha odyaebngepnprawtisastrinchwngsmyplay smyklang aelasmytn dngni smyplay phachnamilksnaednthilayesnsiaedng phunphiwsinwl mixayutngaet 1 800 2 300 pi smyklang phbphachnamixayutngaet 2 300 3 000 pi lksnaednxyuthirupthrngepnsnhkmum knphachnamithngaebbaehlmaelaklm phachnasikhaw smytn phachnadinephamisida lksnaechingetiy khrungbntkaetngdwyesnkhidepnlaykhd swnkhrunglangphachnatkaetngdwylayechuxkthab mixayumakkwa 3 000 5 600 pi nxkcaknn aehlngobrankhdixuthyanprawtisastrphuphrabath xaephxbanphux kepnxikphunthihnung thiyunynihehnkhwamrungeruxngaelaxarythrrmobranthiekhypraktbnphundinaehngemuxngxudrthani hlkthansakhythikhnphbinekhtniidaek phaphekhiynsismykxnprawtisastrsungphbhlayaehngbnethuxkekhaphuphannxyhruxphuphrabathni phaphthisakhy echn phaphekhiynsithakhn phaphekhiynsithaww phaphekhiynsionnsawex epntn phaphekhiynehlaniichsidinaedngekhiyn epnphaphehmuxncringbang epnphapherkhakhnitbanghruxphaphfamuxaedngbang sungnkobrankhdiihkhwamehnwa khnsmykxnprawtisastrekhiynkhunephuxepnswnhnungkhxngphithikrrm hruxepnsylksnsuxsarknrahwangkhninepha odyinphiphithphnthemuxngxudrthani swnkhxnghxngprawtisastraelaobrankhdiidaebngyukhobrankhdiinchudwthnthrrmbanechiyngxxkmaepnyukhaerk aelayukhxuthyanprawtisastrphuphrabathepnyukhprawtisastryukhthi 2 sungepnchwngxarythrrmmnusyobransmy 1 200 1 800 pithiphanma yukhprawtisastr aekikh hlngcakyukhkhwamecriythibanechiyngaelaaethbphunthirabsungxaephxbanphuxaelw dinaedninekhtcnghwdxudrthani kyngkhngepnthixyuxasykhxngmnusysubtxmaxik cnkrathngsmyprawtisastrkhxngpraethsithy nbaetsmythwarwdi ph s 1200 1600 smylphburi ph s 1200 1800 aelasmysuokhthy ph s 1800 2000 cakhlkthanthiphbkhux ibesmasmythwarwdi lphburi aelaphaphekhiynpunbnphnngobsththiprkhkphngbriewnethuxkekhaphuphaniklwdphraphuththbathbwbk xaephxbanphux aetthngniyngimpraktinprawtisastrinkhnannaetxyangid inswnkhxnghlkthanthangdanphuththsasnadngklaw sathxnihehnwadinaednthirabsungaehngni idmiwthnthrrmxinediyaephrekhamasungechuxwamacakaexngokhrach aelwephyaephrmasubriewnlumnaokhng smykrungsrixyuthya aekikh smykrungsrixyuthyaepnrachthani phunthicnghwdxudrthaniidpraktinprawtisastr emuxrawpicx ph s 2117 emuxphraecakrunghngsawdi buerngnxng idthrngeknththphithyihipchwytikrungsristnakhnhut ewiyngcnthr odyihsmedcphramhathrrmrachakbsmedcphranerswrmharachykthphipchwyrb aetemuxkxngthphithyykmathungemuxnghnxngbwlaphu cnghwdhnxngbwlaphuinpccubnekhyepnxaephxhnungincnghwdxudrthani sungepnemuxnghnadankhxngemuxngewiyngcnthrsmedcphranerswrmharachthrngphraprachwrdwyikhthrphis cungykthphklbimtxngrbphungkbewiyngcnthr aelathiemuxnghnxngbwlaphuniexngsnnisthanwaekhyepnemuxngthimikhwamecriymatngaetsmykhxmeruxngxanac smytnkrungrtnoksinthr aekikh phraecabrmwngsethxkrmhlwngprackssilpakhm emuxphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach prabdaphieskkhunkhrxngrachyemux ph s 2325 epnthieriybrxyaelw idthrngthanubarungbanemuxngihmikhwamecriymaodytlxdsunginrayaewladngklawnnyngimidmikarcdtngemuxngxudrthani dngnncungyngimmichuxemuxngxudrthanipraktinprawtisastr aelaphngsawdarinewlann aetidmikarklawthungemuxnghnxngbwlaphuinsmyrchkalthi3phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw klawkhux inrahwang ph s 2369 2371 idekidkbtecaxnuwngsykthphmayudemuxngnkhrrachsimaaelaemuxphayaephchawnkhrrachsimasungmiphunakhux khunhyingom thawsurnari kxngthphecaxnuwngsidthxythphmatngrbthiemuxnghnxngbwlaphu aelaidtxsukbkxngthphithyaelachawemuxnghnxngbwlaphucnthphecaxnuwngsaetkphayip insmyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw rchkalthi4 aehngkrungrtnoksinthrinrayaewlann nbepnewlahweliywhwtxthisakhyinprawtisastrithy enuxngcakepnrayaewlathipraethsithy inkhnanneriykwapraethssyam idmikartidtxkbtangpraethsodyechphaapraethsthangtawntkmakkhunkwaaetkxn thaihwthnthrrm xarythrrm khwamecriytangidhlngihlekhasupraethsithy prakxbkbinrayaewlannepnrayaewlakhxngkaraeswnghaemuxngkhun tamlththickrwrrdiniymtawntkkhxngchatitawntkthisakhysxngchati khux xngkvs kbfrngessthiphyayamcaphnwkdinaednbriewnaehlmxinodcinihepnemuxngkhunkhxngtn aelaphyayamthicaaeswnghaphlpraoychncakemuxngithyinrahwang ph s 2391 2395 phwkcinthiepnkbtthieriykwakbtitephng thukcinticakphunaephndinihyidmaxasyxyutamchayaednithy law aelaywn sungewlanndinaednlawthieriykwa lanchang briewnekhtsibsxngcuithy hwphnthnghathnghk khunxyukbpraethsithy phwkhxidethiywplnsadmkxkhwamimsngbaelaidkaeribesibsanmakkhuncnkrathng ph s 2411idekhayudemuxnglawkay emuxngphwn emuxngechiyngkhwang aelaykmatiemuxnghlwngphrabang ewiyngcnthr aelahnxngkhaytxip phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw rchkalthi5 aehngkrungrtnoksinthresdckhunkhrxngrachy emuxph s 2411 cungidmiphrabrmrachoxngkaroprdekla ihphrayasuokhthykbphrayaphichyykkxngthphipchwyhlwngphrabangaelaihphrayamhaxamatyykthphipchwythangdanhnxngkhay aelwrbsngihecaphrayaphuthraphyykkxngthphipchwy phrayamhaxamatyxikkxngthphhnung kxngthphithysamarthtiphwkhxaetkphayip aetkrannktamphwkhxthiaetkphayipaelwnnkyngthakarplnsadmrbkwnchawbanxyutlxdewla cnkrathngin ph s 2428 phwkhxidsxngsumkalngmakkhun cnsamarthyudemuxngsxnla emuxngechiyngkhwang aelathungechiyngkhaiwidphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw thrngphrakrunaoprdeklaihphraecanxngyaethx phraxngkhecathxngkxngkxnihy krmhmunprackssilpakhm phraysinsmynn epnaemthphihyykkhunipprabpramthangdanemuxnghnxngkhay eriykwaaemthphihyfayitaelaecahmuniwywrnath txmaepncxmphlecaphrayasurskdimntri epnaemthphihyfayehnuxthangemuxnghlwngphrabang kxngthphithythngfayitaelafayehnuxtxngprasbkhwamlabakinkarthasngkhramkbphwkhx enuxngcaksphaphphumipraethsthiepnpaekha sungmiikhpachukchumthaihthharfayithytxnglmtaylngepncanwnmak inthisudkxngthphithythngfayitlafayehnuxksamarthtiphwkhxaetkphayip inewlanncnghwdxudrthaniyngimpraktchux praktephiyngbanhmakaekhnghruxbaneduxhmakaekhng sngkdemuxnghnxngkhay khunkarpkkhrxngkbmnthllawphwn sungkrmhmunprackssilpakhmaemthphihyfayit idedinthphphanbanhmakaekhngipthakarprabpramphwkhxcnsngb phayhlngkarprabpramhxsngbaelw ithymikrniphiphathkbfrngess enuxngcakfrngesltxngkarlaw ekhmr aelaywnepnxananikhm eriykwa krniphiphath r s 112 ph s 2436 dwyphraprichayankhxngphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwthithrngyxmesiyslaswnnxyephuxrksapraethsiw cungthrngsladinaednfngsayaemnaokhngihaekfrngess aelatamsnthisyyathithakhunrahwang 2 praeths mienguxnikhhampraethssyamtngkxngthharaelapxmprakarxyuinrsmi 25 kiolemtrkhxngfngaemnaokhng dngnn hnwythharithythitngpracaxyuthiemuxnghnxngkhay xnepnemuxngsunyklangkhxnghwemuxnghruxmnthlxudrthani sungmikrmhmunprackssilpakhmepnkhahlwngihysaercrachkar catxngxphyphekhluxnyaylukekhamacnthunghmubanaehnghnungchuxbaneduxhmakaekhng sungepnthitngcnghwdxudrthanipccubn hangcakfngaemnaokhngkwa 50 kiolemtr emuxthrngphicarnaehnwahmubanaehngnimichyphumiehmaasm ephraamiaehlngnadi echn hnxngnaeklux hnxngprackspccubn aelahnxngnaxikhlayaehngrwmthnghwyhmakaekhngsungepnlahwynaisihleyn krmhmunprackssilpakhmthrngbychaihtngsunymnthlxudrthani aelatngkxngthharkhun n hmubaneduxhmakaekhng cungphxehnidwaemuxngxudrthaniidxubtikhunodybngexiyephraaehtuphlthangdankhwammnkhngaelakaremuxngrahwangpraeths xikthngehtuphlthangkarkha karkhmnakhminxdit xyangirktamkhawa xudr mapraktinchuxemuxngemuxpramanpi ph s 2450 phithitngemuxngxudrthani 1 emsayn r s 127 ph s 2450 odyphrayasrisuriyrach wranuwtr ophthi entiophthi phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwidmikraaesphrabrmrachoxngkarihcdtngemuxngxudrthanikhunthibanhmakaekhng epnsunyklangkhxngmnthlxudr khrxbkhlum cnghwd xudrthani khxnaekn hnxngkhay ely hnxngbwlaphu bungkal sklnkhr nkhrphnm mukdaharinsmynn hlngkarepliynaeplngkarpkkhrxngcakrabxbsmburnayasiththirachmaepnrabxbprachathipity emuxwnthi 21 mithunayn ph s 2475 aelwidmikarprbprungraebiybkarbriharrachkaraephndin ykelikkarpkkhrxnginrabbmnthlinswnphumiphakhyngkhngehluxechphaacnghwdaelaxaephxethannmnthlxudrcungthukyubelikipehluxephiyngcnghwd xudrthani ethann xyangirktamxudrthaniyngkhngmihnwynganrachkardankarpkkhrxngkhxngkrathrwngtang thicdtnginswnphumiphakhthiaesdngekhaokhrngkhxngsunyklangkarpkkhrxnginphunthixisantxnbn echn sankbriharkarthaebiynras phakh 4 khlngekht 4 srrphsamitekht 4 sal tarwcphuthrekht 4 epntn kartngxaephx aekikh xaephx tngepnkingxaephx ykthanaepnxaephx aeykcakxaephx hmayehtuxaephxonnsng 1 mkrakhm 2491 9 knyayn 2499 xaephxhnxngbwlaphu pccubnxyuinkarpkkhrxngkhxngcnghwdhnxngbwlaphuxaephxbandung 19 phvsphakhm 2502 16 krkdakhm 2506 xaephxhnxnghanxaephxsribuyeruxng 16 krkdakhm 2508 1 minakhm 2512 xaephxhnxngbwlaphu pccubnxyuinkarpkkhrxngkhxngcnghwdhnxngbwlaphuxaephxnaklang 16 krkdakhm 2508 19 kumphaphnth 2512 xaephxhnxngbwlaphu pccubnxyuinkarpkkhrxngkhxngcnghwdhnxngbwlaphuxaephxsrithatu 1 minakhm 2511 15 mithunayn 2516 xaephxkumphwapixaephxnaosm 12 phvsphakhm 2512 28 minakhm 2517 xaephxbanphuxxaephxhnxngwwsx 20 emsayn 2514 28 minakhm 2517 xaephxemuxngxudrthanixaephxkudcb 18 krkdakhm 2515 8 knyayn 2519 xaephxemuxngxudrthanixaephxsuwrrnkhuha 17 mithunayn 2516 19 minakhm 2522 xaephxnaklang pccubnxyuinkarpkkhrxngkhxngcnghwdhnxngbwlaphuxaephxonnsaxad 22 mkrakhm 2517 12 emsayn 2520 xaephxkumphwapixaephxwngsamhmx 30 knyayn 2518 11 tulakhm 2520 xaephxsrithatuxaephxsrangkhxm 20 phvsphakhm 2518 21 phvsphakhm 2533 xaephxephyxaephxthungfn 29 mithunayn 2519 21 phvsphakhm 2533 xaephxhnxnghanxaephxichywan 18 mkrakhm 2520 31 thnwakhm 2530 xaephxhnxnghanxaephxhnxngaesng 1 mkrakhm 2524 31 thnwakhm 2530 xaephxkumphwapixaephxnayung 7 mkrakhm 2531 8 singhakhm 2538 xaephxnaosmxaephxphibulyrks 22 emsayn 2535 26 knyayn 2540 xaephxhnxnghanxaephxkuaekw 30 emsayn 2537 8 knyayn 2550 xaephxhnxnghanxaephxprackssilpakhm 1 krkdakhm 2540 8 knyayn 2550 xaephxkumphwapiraychuxphuwarachkar aekikhraynamphudarngtaaehnngphuwarachkarcnghwdxudrthaniraynam warakardarngtaaehnng1 phrawicitrkhunsar xuy nakhrthrrph ph s 2450 24572 phrayaxudrthanisriokhmsakhrekhtt rxd sariman ph s 2457 24613 hmxmecaostthiphl chmphunuch ph s 2461 24624 phrayaxudrthanisriokhmsakhrekhtt chwng suwrrthrrph ph s 2462 24685 phrayaxudrthanisriokhmsakhrekhtt citr cittyaosthr ph s 2469 24786 phrachatitrakar m r w citr khencr ph s 2478 24797 phrayakathrphayphthis dis xinthrosls n rachsima ph s 2479 24828 hlwngwiwithsurkar thwil eciyrmanph ph s 2482 24889 khuncrryawiess ethiyng bunymanity ph s 2488 248910 naythwil sunthrsarthul ph s 2489 249011 naypkrn xngsusingh ph s 249012 khunsuphkicwielkhkar kracang suphkicwielkhkar ph s 2490 249513 nayplng thsnpradisth ph s 249514 khunbribalbrrphtekhtt sngewiyn bribalbrrphtekhtt ph s 2495 250015 khunbrirksbthwlych chum khunbrirksbthwlych ph s 250016 naycint rkkardi ph s 2500 250517 hlwngpriwrrtwrwicitr cnthr ecriychy priwrrtwr ph s 2505 250618 naysuphthn wngswthna ph s 2506 250819 phl t t samarth waywannth ph s 2508 250920 naywiyyu xngkhnarks ph s 2509 251121 nayecriy panthxng ph s 2511 251622 nayexnk siththiprasasn ph s 2516 251823 naywiechiyr ewchswrrkh ph s 2518 252024 nayphisal mulsastrsathr ph s 2520 252325 naysmphaph sriwrkhan ph s 2523 252726 naysaysiththi phraekw ph s 2527 252927 naycrwy yingswsdi ph s 2529 253328 naythwch ophthisunthr ph s 2533 253529 naysuphr suphsr ph s 2535 253730 naydarng rtnphanich ph s 2537 254031 naywichy thsnesrsth ph s 2540 254232 nayekiyrtiphnth nxymni ph s 2542 254433 naychyphr rtnnakha ph s 2544 254734 naycaruk priyyaphl ph s 2547 255035 naysuphcn elawnysiri ph s 2550 255136 nayxanac phkartn ph s 2551 255337 naykhmsn exkchy ph s 2553 255438 nayaeknephchr chwngrngsi ph s 2554 255539 nayesniy citteksm ph s 2555 255740 naynphwchr singhskda ph s 2557 255841 naychyawuth cnthr ph s 2558 256042 naywthna phuthichati ph s 2560 256243 naynirtn phngssiththithawr ph s 2562 256344 naysyam sirimngkhl ph s 2563 pccubnphumisastr aekikhcnghwdxudrthani tngxyutxnbnkhxngpraeths hruxthieriykwa xisanehnux xyuinphakhtawnxxkechiyngehnuxkhxngpraethsithy rahwangesnrungthi 17 xngsa 13 lipda ehnux thung 18 xngsa 10 lipdaehnux aelarahwangesnaewngthi 102 xngsa 00 lipda tawnxxk thung 103 xngsa 30 lipda tawnxxk mixanaekhttidkbcnghwdxun dngni thisehnux crdcnghwdhnxngkhay xaephxsraikhr xaephxthabx xaephxophnphisy xaephxsriechiyngihm xaephxsngkhm xaephxemuxnghnxngkhay thistawnxxk crdcnghwdsklnkhr xaephxbanmwng xaephxecriysilp xaephxswangaedndin xaephxsxngdaw xaephxwarichphumi xaephxnikhmnaxun xaephxkudbak thisit crdcnghwdkhxnaekn xaephxekhaswnkwang xaephxkranwn xaephxnaphxng aelacnghwdkalsinthu xaephxkhamwng xaephxsamchy xaephxthakhnoth xaephxhnxngkungsri thistawntk crdcnghwdely xaephxpakchm xaephxnadwng aelacnghwdhnxngbwlaphu xaephxsuwrrnkhuha xaephxnaklang xaephxemuxnghnxngbwlaphu xaephxonnsng phumipraeths aekikh prakxbdwyphuekha thisung thirab thirablum aelaphunthilukkhlunlxntun aebngxxkid 2 briewr khuxbriewnthisungthangthistawntkaelathangthisitsphaphphumipraethsswnihyepnphunthiphuekha bangswnepnphunthilukkhlunlxntunthunglxnluk mikhwamsungcakradb nathaelpanklangpraman 200 emtr sphaphphumipraethslksnanikhrxbkhlumphunthiinekhtxaephxnaosm xaephxhnxngwwsx xaephxonnsaxad xaephxsrithatu xaephxwngsamhmx aeladantawntkkhxngxaephxkudcbaelaxaephxbanphux miethuxkekhasungslbeninetiy bangswnepnphunthilukkhlunlxntunslbphunthina mithirablumxyubriewnrimaemna echn lanaomng lapaw epntn briewnphunthilukkhlunthangthistawnxxkechiyngehnuxaelathistawnxxk sphaphphumipraeths swnihyepnphunthilukkhlunlxntun mithidxnslbthina bangswnepnthieninekhaetiy mikhwamsungcak radbnathaelpanklangechliypraman 187 emtr sphaphphumipraethslksnanikhrxbkhlumphunthibriewnxaephxbanphux xaephxkudcb xaephxemuxng xaephxkumphwapi xaephxhnxngaesng xaephxichywan xaephxephy xaephxthungfn xaephxsrangkhxmaelaxaephxbandung mithirablumepnbriewnkwanginekht xaephxemuxngxudrthani aelaxaephxkumphwapisungepntnkaenidkhxnglanapaw phunthilukkhlundngklawcamiphunthisung sungepnpasngwnaehngchatiedimthangthistawnxxkechiyngehnuxinekhtxaephxbandung nxkcakniyngmiphunthirablumbriewnaemnatangechn hwynaswy hwyhlwng lanaephy hwydan hwyifcanihy aelaaemnasngkhramepntn odythwipepnthirabsung sungkwaradbnathael odyechliypraman 187 emtr phunthiexiyngladlngsuaemnaokhngthangcnghwdhnxngkhay prakxbdwythungna paimaelaphuekha phunthiswnihyepndinpnthrayaeladinlukrng chnlangepndindan imekbnahruxxumnainvduaelng phunbangaehngepndinekhmsungprakxbkarksikrrmimkhxyidphldi phunthibangswnepnlukkhlunlxnlad miphunthirabaethrkxyukracdkracaysphaphphunthithangtawntkmiphuekhaaelapatidtxknepn aenwyaw miethuxkekhasakhykhux ethuxkekhaphuphanthxdepnaenwyawtngaetekhtehnuxsudkhxngcnghwd phumixakas aekikh cnghwdxudrthanixyuitxiththiphlkhxnglmmrsumtawntkechiyngitaelalmmrsumtawnxxkechiyngehnux lksnaphumixakasodythwipcamixakasrxncdinvdurxnaelahnawcdinvduhnaw chwng 5 piyxnhlng pi 2554 2558 xunhphumisungsudwdid 42 0 xngsaeslesiys emsayn2556 xunhphumitasudthiwdid 9 8 xngsaeslesiys mkrakhm 2558 pi ph s 2558 xunhphumiechliythngpi 28 10 xngsaeslesiys odymixunhphumi sungsudineduxnemsayn wdid 41 90 xngsaeslesiysaelatasudineduxnmkrakhmwdid 9 80 xngsaeslesiys khwamkdxakasechliythngpiwdid 1 009 97 miliemtrprxth rxylakhxngkhwamchunsmphththechliysungsudethakb 95 58 echliytasudethakb 34 08 aelarxylakhxngkhwamchunsmphththechliythngpiethakb 70 51 khxmulphumixakaskhxngcnghwdxudrthanieduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudthiekhybnthuk C F 36 4 97 5 38 3 100 9 41 0 105 8 41 8 107 2 40 9 105 6 39 6 103 3 37 2 99 36 2 97 2 35 5 95 9 35 8 96 4 34 9 94 8 34 8 94 6 41 8 107 2 xunhphumisungsudechliy C F 29 2 84 6 31 6 88 9 34 2 93 6 35 4 95 7 33 7 92 7 32 5 90 5 32 2 90 31 5 88 7 31 3 88 3 31 1 88 30 1 86 2 28 7 83 7 31 79 89 23 xunhphumiechliyaetlawn C F 22 2 72 24 7 76 5 27 6 81 7 29 3 84 7 28 5 83 3 28 2 82 8 27 9 82 2 27 5 81 5 27 2 81 26 7 80 1 24 6 76 3 22 1 71 8 26 38 79 48 xunhphumitasudechliy C F 15 8 60 4 18 6 65 5 21 7 71 1 24 1 75 4 24 7 76 5 25 0 77 24 7 76 5 24 5 76 1 24 1 75 4 22 9 73 2 19 8 67 6 16 2 61 2 21 84 71 32 xunhphumitasudthiekhybnthuk C F 4 5 40 1 9 4 48 9 10 0 50 16 0 60 8 18 8 65 8 21 5 70 7 20 4 68 7 21 0 69 8 20 5 68 9 16 4 61 5 8 4 47 1 6 2 43 2 4 5 40 1 hyadnafa mm niw 6 0 24 19 0 75 36 1 42 83 3 27 220 8 66 231 9 09 222 8 74 276 10 87 254 10 84 3 31 9 0 35 3 0 12 1 443 56 81 wnthimihyadnafaodyechliy 1 0 mm 1 2 3 6 14 15 15 17 15 7 1 0 96aehlngthima NOAA 1961 1990 4 karemuxngkarpkkhrxng aekikhhnwykarpkkhrxngaebngxxkepn hnwykarpkkhrxngaebngxxkepn 20 xaephx 156 tabl 1 880 hmuban 101 chumchn 1 xngkhkarbriharswncnghwd 1 ethsbalnkhr 3 ethsbalemuxng 67 ethsbaltabl 109 xngkhkarbriharswntabl micanwnprachakrrwm 1 557 298 khn canwnkhrweruxn 414 868 khrweruxn txngkarxangxing aephnthicnghwdxudrthani karpkkhrxngaebngxxkepn 20 xaephx 155 tabl 1 862 hmuban xaephxhmayelkh 12 16 tamrhsekhtkarpkkhrxngkhuxxaephxincnghwdhnxngbwlaphuinpccubn elkh chuxxaephx chuxormn canwntabl prachakr ph s 2562 5 phunthi tr km khwamhnaaenn khn tr km 1 emuxngxudrthani Amphoe Mueang Udon Thani 21 414 060 1094 7 378 242 kudcb Amphoe Kut Chap 7 65 831 785 83 863 hnxngwwsx Amphoe Nong Wua So 8 63 520 702 96 90 364 kumphwapi Amphoe Kumphawapi 13 123 795 672 6 184 055 onnsaxad Amphoe Non Sa at 6 50 157 424 91 118 046 hnxnghan Amphoe Nong Han 12 117 618 708 12 116 097 thungfn Amphoe Thung Fon 4 32 220 227 90 141 378 ichywan Amphoe Chai Wan 4 39 562 326 16 121 299 srithatu Amphoe Si That 7 48 968 512 5 95 5410 wngsamhmx Amphoe Wung Sam Mo 6 58 995 727 3 81 1111 bandung Amphoe Ban Dung 13 127 197 923 77 137 6917 banphux Amphoe Ban Phe 13 110 461 991 2 111 4418 naosm Amphoe Namsom 7 59 806 742 13 80 5819 ephy Amphoe Phen 11 116 190 908 089 127 9520 srangkhxm Amphoe Sang Khom 6 29 276 287 18 101 9421 hnxngaesng Amphoe Nong Saeng 4 27 388 659 4 41 5322 nayung Amphoe Na Yung 4 28 823 524 5523 phibulyrks Amphoe Phibun Rak 3 24 951 186 4 133 8524 kuaekw Amphoe Ku Kaeo 4 22 207 181 2 122 5525 prackssilpakhm Amphoe Prachaksinlapakhom 3 25 621 144 8 176 94rwm 156 1 586 646 11 730 302 135 26eriyngphunthixaephx aekikh xndbcnghwd xaephx xndbphakh phunthi tarangkiolemtr 1 xaephxemuxngxudrthani 23 1094 6842 xaephxbanphux 26 991 2163 xaephxbandung 34 923 7684 xaephxephy 40 908 0895 xaephxkudcb 61 7856 xaephxnaosm 68 742 1297 xaephxwngsamhmx 73 727 2658 xaephxhnxnghan 79 708 1199 xaephxhnxngwwsx 80 702 95510 xaephxkumphwapi 87 672 31311 xaephxhnxngaesng 90 659 412 xaephxnayung 137 52413 xaephxsrithatu 144 512 252914 xaephxonnsaxad 169 424 91315 xaephxichywan 205 326 15516 xaephxsrangkhxm 203 287 17917 xaephxthungfn 262 227 90318 xaephxphibulyrks 288 189 37519 xaephxkuaekw 290 181 2120 xaephxprackssilpakhm 305 144 895orngeriynpracaxaephx aekikhorngeriyn xaephx tabl banxudrphithyanukul xaephxemuxngxudrthani hmakaekhng strirachinuthis xaephxemuxngxudrthani hmakaekhng etriymxudmsuksaphthnakar xudrthani xaephxbanphux banphux srisaray hmu8bandungwithya xaephxbandung srisuthoth dngaekhnemuxng hmu3ephyphithyakhm xaephxephy ephy wngbwehluxng hmu17kudcbprachasrrkh xaephxkudcb emuxngephiy ephiy hmu1naosmphithyakhm xaephxnaosm nangw onnphaaedng hmu9wngsamhmxwithyakhar xaephxwngsamhmx wngsamhmx samhmxphthna hmu13hnxnghanwithya xaephxhnxnghan hnxnghan hnxnghan hmu6hnxngwwsxphithyakhm xaephxhnxngwwsx onnhway onnhway hmu5kumphwapi xaephxkumphwapi kumphwapi dngemuxng hmu3hnxngaesngwithysuksa xaephxhnxngaesng thbkung khahwathxng hmu7yungthxngphithyakhm xaephxnayung nayung nayung hmu1srithatuphithyakhm xaephxsrithatu srithatu srithatu hmu1onnsaxadphithyasrrkh xaephxonnsaxad onnsaxad onnsaxad hmu1ichywanwithya xaephxichywan ichywan khayesri hmu11srangkhxmwithya xaephxsrangkhxm srangkhxm srangkhxm hmu1thungfnphthnsuksa xaephxthungfn thungihy sriswang hmu7phibulyrkswithya xaephxphibulyrks banaedng aedng hmu8kuaekwwithya xaephxkuaekw bancit kuaekw hmu7prackssilpakhm xaephxprackssilpakhm namwng namwng hmu1prachakr aekikhprachakrcnghwdxudrthani swnihypramanrxyla 95 epnkhnithy miephiyngswnnxythiepnchawtangchatithisakhy idaek khncin khnywn cnghwdxudrthaniidcdtngkhrngaerk emux ph s 2436 prachakrswnihyxphyphmacakthinxunaelamatnghlkaehlng prachachnthiepnchawphunemuxngcungaethbimmi miaetphwkchawithyyxthitnghlkaehlngxasyxyuthixaephxwngsamhmx aelaxaephxsrithatu sungmicanwnimmak sthitiprachakr aekikh hmaythungcanwnprachakridephimkhunemuxethiybkbpikxn hmaythungcanwnprachakridldlngemuxethiybkbpikxn xndb pilasud xaephx ph s 2562 6 ph s 2561 7 ph s 2560 8 ph s 2559 9 ph s 2558 10 ph s 2557 11 ph s 2556 12 1 emuxngxudrthani 414 060 413 460 411 297 409 747 408 449 406 750 404 9822 bandung 127 197 127 206 127 004 126 315 125 893 125 471 124 8123 kumphwapi 123 795 124 166 124 241 124 599 124 985 125 090 124 9074 hnxnghan 117 618 117 746 117 617 117 286 117 030 116 609 116 1515 ephy 116 190 116 167 115 796 115 541 115 170 114 640 114 0086 banphux 110 461 110 450 110 382 110 070 110 102 110 037 109 7987 kudcb 65 831 65 906 65 823 65 637 65 533 65 346 64 9488 hnxngwwsx 63 520 63 609 63 550 63 368 63 211 63 099 62 9699 naosm 59 806 59 682 59 642 59 379 59 176 59 009 58 75910 wngsamhmx 58 995 59 108 59 059 58 892 58 619 58 365 57 97511 onnsaxad 50 157 50 206 50 216 50 102 49 952 49 773 49 56412 srithatu 48 968 49 045 49 018 48 976 48 849 48 771 48 69513 ichywan 39 562 39 570 39 500 39 415 39 302 39 188 39 07314 thungfn 32 220 32 164 32 080 32 133 32 090 31 976 31 87815 srangkhxm 29 276 29 230 29 142 29 069 28 947 28 819 28 79916 nayung 28 823 28 692 28 620 28 504 28 465 28 286 28 08317 hnxngaesng 27 388 27 482 27 443 27 337 27 224 27 160 27 01418 prackssilpakhm 25 621 25 590 25 510 25 423 25 332 25 209 25 17819 phibulyrks 24 951 24 971 24 969 24 873 24 799 24 724 24 47920 kuaekw 22 207 22 216 22 183 22 117 22 024 21 978 21 892 rwm 1 586 646 1 586 666 1 583 092 1 578 783 1 575 152 1 570 300 1 563 964karsuksa aekikhorngeriyn aekikh dubthkhwamhlkthi raychuxorngeriynincnghwdxudrthani sthansuksaradbxudmsuksa inpccubn aekikh mhawithyalyrachphtxudrthani mhawithyalyramkhaaehng sakhawithybrikarechlimphraekiyrti cnghwdxudrthani mhawithyalyrachphtswnsunntha sunykarsuksacnghwdxudrthani mhawithyalykarkilaaehngchati withyaekhtxudrthani withyalyphyabalbrmrachchnni xudrthanisthansuksaradbxudmsuksa inxnakht aekikh mhawithyalyxudrthanisthansuksaradbxachiwsuksa aekikh sthansuksainradbxachiwsuksathngrthaelaexkchn pccubnxyuinkakbduaelkhxngsankngankhnakrrrmkarkarxachiwsuksathnghmd sthansuksaradbxachiwsuksaincnghwdxudrthani midngnipraephthrthbal withyalybriharthurkicaelakarthxngethiywxudrthani withyalysarphdchangxudrthani withyalykarxachiphhnxnghan withyalykarxachiphbanphux withyalykarxachiphkumphwapi withyalykarxachiphplukrakaekwaephndinnwminthrachuthisxudrthani xaephxbandung praephthexkchn withyalyethkhonolyisntphl withyalyopliethkhnikhxudrthani withyalyethkhnikhphanichybancn withyalyethkhonxisanehnux withyalyethkhonxisanehnux2 withyalyethkhonolyiphnichykarhnxnghan withyalyethkhonolyiphichybnthit2 withyalyethkhnikhphichybnthit withyalyethkhonolyiphumibnthit withyalyethkhonolyirngsioyphas orngeriynchangklxudrthani withyalyethkhonolyiphnichykarbandung withyalyxachiwsuksahnxnghankhwamsmphnthrahwangpraeths aekikhcnghwdxudrthanimikhwamsmphnthinthanabanphiemuxngnxngkbemuxngdngtxipni emuxnglwhyang mnthlehxhnan praethscin cnghwdxudrthani dxkbwaedng kbdxkobtn emuxnglwhyang emuxngsamehliymmrdkolk aehlngmrdkolkbanechiyng rwmkbemuxngekahlwngphrabang praethslaw aelaxawhalxng praethsewiydnam emuxngrion mlrthenwada praethsshrthxemrikakarkhnsng aekikhesnthangkhmnakhmaelakaredinthangthisakhykhxngxudrthani khux thangrthynt idaek thanghlwngaephndinhmayelkh 2 thnnmitrphaph aelathanghlwngaephndinhmayelkh 22 cakkrungethphmhankhriptamthanghlwngaephndinhmayelkh 1 thnnphhloythin thungsraburibriewnkiolemtrthi 107 aeykekhathanghlwngaephndinhmayelkh 2 phannkhrrachsima khxnaekn thungxudrthani rwmrayathangpraman 564 kiolemtr thangrthodysarpracathang idaek brikarrthodysarthngthrrmdaaelarthprbxakaswingrahwangkrungethph xudrthanithukwn rthxxkcaksthanikhnsngsaytawnxxkechiyngehnux ctuckr thnnkaaephngephchr 2 nxkcakni yngmirthodysarpracathangipcnghwdtang khux hnxngkhay bungkal hnxngbwlaphu ely sklnkhr nkhrphnm mukdaharkhxnaekn mhasarkham rxyexd yosthr xanacecriy xublrachthani rayxng phisnuolk xutrditth lapang echiyngihm echiyngray kaycnburi hwhin phuekt aelacnghwdxun epntnrthyntodysarrahwangpraethsesnthangedinrthxudrthani nkhrhlwngewiyngcnthn spp law esnthangedinrthxudrthani hnxngkhay wngewiyng spp law thangrthif idaek sthanirthifxudrthani idaek khbwnrthkrungethph hnxngkhay mikhbwnrthtxnecha eyn khbwnrththxngthin nkhrrachsima hnxngkhay thangxakas idaek thaxakasyannanachatixudrthani sungepnsnambinhlkkhxngphumiphakhniaelasamarthechuxmipyng spp lawidthanghlwngaephndin aekikh thanghlwngaephndinhmayelkh 2 thanghlwngaephndinhmayelkh 22 thanghlwngaephndinhmayelkh 210 thanghlwngaephndinhmayelkh 216 thanghlwngaephndinhmayelkh 2020 thanghlwngaephndinhmayelkh 2021 thanghlwngaephndinhmayelkh 2022 thanghlwngaephndinhmayelkh 2023 thanghlwngaephndinhmayelkh 2025 thanghlwngaephndinhmayelkh 2092 thanghlwngaephndinhmayelkh 2096 thanghlwngaephndinhmayelkh 2097 thanghlwngaephndinhmayelkh 2098 thanghlwngaephndinhmayelkh 2230 thanghlwngaephndinhmayelkh 2231 thanghlwngaephndinhmayelkh 2239 thanghlwngaephndinhmayelkh 2255 thanghlwngaephndinhmayelkh 2263 thanghlwngaephndinhmayelkh 2265 thanghlwngaephndinhmayelkh 2266 thanghlwngaephndinhmayelkh 2270 thanghlwngaephndinhmayelkh 2312 thanghlwngaephndinhmayelkh 2313 thanghlwngaephndinhmayelkh 2314 thanghlwngaephndinhmayelkh 2315 thanghlwngaephndinhmayelkh 2316 thanghlwngaephndinhmayelkh 2318 thanghlwngaephndinhmayelkh 2324 thanghlwngaephndinhmayelkh 2329 thanghlwngaephndinhmayelkh 2348 thanghlwngaephndinhmayelkh 2350 thanghlwngaephndinhmayelkh 2376 thanghlwngaephndinhmayelkh 2393 thanghlwngaephndinhmayelkh 2410 thanghlwngaephndinhmayelkh 2411 thanghlwngaephndinhmayelkh 2414 thanghlwngaephndinhmayelkh 2423chawxudrthanithimichuxesiyng aekikhnkaesdng aekikh sudartn butrphrm tukki chingrxy xantphl sirichumaesng skdisiththi aethngthxng syya khunakr ediyrna fliop yswrrthn thawapi kitti echiywwngskul oksinthr rachkrm ochkun snthnaphanich xisya hxsuwrrn suphrrnikar caeriychy misaekrndxudrthani 2020 michuxesiyngcaklakhr klinkasalxng thangchxng 3 emuxpi 2562 inbthbath saetnxinsxngpib 2467 phikasalxng 2550 nkrxng aekikh radbdaw srirawngs matng edxastar 11 imkh phirmyphr fn thnsunthr siriphr xaiphphngs nknxy xuirphr aelawngesiyngxisan phichyapha supyya nini CGM48 nphsrn siripani exirth BNK48 runthi 3 mngkhl chtrthxng hmxla hngsthxng dawxudr xantphl sirichumaesng wnghmxlanamwihkh wngphinaekhnaednxisan cirskdi panphumnkkaremuxng aekikh wiechiyr khawkha ethiybcutha khawkha khcitr chynikhm smkhid srisngkhm srawuth ephchrphnmphr surthin phimanemkhinthr xnnt sriphnthu xaphrn sarakha thxngdi mnissar cuthaphtthn emnaswsdi ekiyrtixudm emnaswsdi ckrphrrdi ichysasn ekriyngskdi faysingam cxmphlpraphas caruesthiyr buykhum cnthrsrisuriywngs surchati chanaysilpphraekcixacary aekikh hlwngtamhabw hlwngpukhaw xnaloy phraxudmyanomli cnthrsri cn ththiop phraxacarysudic thn tmon phraxthikarthirskdi xphiyaonxangxing aekikh prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngkharachkarphleruxnsamy hna 11 sunysarsnethsephuxkarbriharaelanganpkkhrxng krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy khxmulkarpkkhrxng xxniln ekhathungidcak http www dopa go th padmic jungwad76 jungwad76 htm m p p subkhn 18 emsayn 2553 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2563 xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th stat statnew upstat age disp php Climate Normals for Udon Thani National Oceanic and Atmospheric Administration subkhnemux kumphaphnth ph s 2556 Check date values in accessdate help xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux population rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2562 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2561 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2560 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2559 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2558 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2557 rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2556 aehlngkhxmulxun aekikhewbistxyangepnthangkarkhxngcnghwdxudrthani krathrwngmhadithy sankngancnghwdxudrthani phikdphumisastr 17 25 N 102 47 E 17 41 N 102 79 E 17 41 102 79 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng cnghwdxudrthani aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiyekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdxudrthani amp oldid 9538418, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม