fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความนี้เกี่ยวกับจังหวัดของไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ประจวบคีรีขันธ์ (แก้ความกำกวม)

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอยู่ที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลเมืองหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คำขวัญ:
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด
สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
อักษรไทยประจวบคีรีขันธ์
อักษรโรมันPrachuap Khiri Khan
ชื่อไทยอื่น ๆประจวบ, บางนางรม
การปกครอง
ผู้ว่าราชการพัลลภ สิงหเสนี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2560)
พื้นที่
• ทั้งหมด6,367.620 ตร.กม. (2,458.552 ตร.ไมล์)
อันดับพื้นที่อันดับที่ 32
ประชากร
(พ.ศ. 2563)
• ทั้งหมด550,678 คน
• อันดับอันดับที่ 45
• ความหนาแน่น86.48 คน/ตร.กม. (224.0 คน/ตร.ไมล์)
• อันดับความหนาแน่นอันดับที่ 58
รหัส ISO 3166TH-77
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้เกด
ดอกไม้เกด
สัตว์น้ำปลานวลจันทร์ทะเล
ศาลากลางจังหวัด
• ที่ตั้งถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
• โทรศัพท์0 3260 3991-5
• โทรสาร0 3260 3991-5
เว็บไซต์
แผนที่
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ค่อยแน่ชัด เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ยามมีศึกสงครามยากแก่การป้องกันจึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้างหรือยุบเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ในอดีตเป็นเพียงเมืองชั้นจัตวาเล็ก ๆ ที่รวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเพชรบุรี พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้โปรดเกล้าฯ ตั้ง เมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ที่มีความอุดมสมบูรณ์และการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นกว่า

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2398 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ และเมืองบางนางรมเข้าด้วยกัน โดยที่ตั้งเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย (คืออำเภอกุยบุรีในปัจจุบัน) และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองกุยเป็น เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ชื่อคล้องจองกันกับเมืองประจันตคีรีเขตซึ่งเดิมคือเกาะกงที่แยกออกจากจังหวัดตราด

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2441 จึงย้ายเมืองมาอยู่ที่บ้านเกาะหลัก ต่อมาพระองค์ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองชั้นจัตวาซึ่งขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี มีฐานะเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในช่วงนี้เมืองปราณบุรีซึ่งมีอาณาเขตติดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศเหนือและเคยมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวาขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ได้จัดตั้งเป็นอำเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีด้วย ส่วนเมืองกำเนิดนพคุณขึ้นตรงกับเมืองชุมพร ด้วยมีพระราชดำริสงวนชื่อเมืองปราณไว้ (เมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่ปากน้ำปราณบุรี) ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ เมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อน ตั้งเป็นเมืองปราณบุรี มีที่ทำการเมืองอยู่ที่ตำบลเกาะหลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการสับสนกับเมืองปราณที่ปากน้ำปราณบุรี หลังจากมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก ตามการแบ่งระบบ 6 ภาคอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชบัณฑิตยสภา ในขณะที่การแบ่งภูมิภาคด้วยระบบ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสานใต้) จัดเป็นจังหวัดในภาคกลาง และการแบ่งทางอุตุนิยมวิทยาจัดเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดอยู่ในตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร มีเขาที่สูงที่สุดคือ เขาหลวงประจวบ มีความสูง 1,250 เมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 399 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

หน่วยการปกครอง

แผนที่อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน

ลำดับ ชื่ออำเภอ อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
ระยะห่างจาก
อำเภอเมือง (กม.)
1 เมืองประจวบคีรีขันธ์ Mueang Prachuap Khiri Khan 844.00
2 กุยบุรี Kui Buri 935.40 34
3 ทับสะแก Thap Sakae 538.00 43
4 บางสะพาน Bang Saphan 868.00 88
5 บางสะพานน้อย Bang Saphan Noi 720.00 109
6 ปราณบุรี Pran Buri 765.37 71
7 หัวหิน Hua Hin 838.90 88
8 สามร้อยยอด Sam Roi Yot 871.90 56

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตำบล 14 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 44 แห่ง โดยรายชื่อเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีดังนี้

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อำเภอกุยบุรี
 • เทศบาลตำบลกุยบุรี
 • เทศบาลตำบลไร่ใหม่[ก]

อำเภอทับสะแก
 • เทศบาลตำบลทับสะแก
อำเภอบางสะพาน
 • เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
 • เทศบาลตำบลบ้านกรูด
 • เทศบาลตำบลร่อนทอง

อำเภอบางสะพานน้อย
 • เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
อำเภอปราณบุรี
 • เทศบาลตำบลปราณบุรี
 • เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
 • เทศบาลตำบลเขาน้อย

อำเภอหัวหิน
อำเภอสามร้อยยอด
 • เทศบาลตำบลไร่ใหม่[ก]
 • เทศบาลตำบลไร่เก่า

หมายเหตุ
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ตั้งอยู่ทั้งในอำเภอกุยบุรีและในอำเภอสามร้อยยอด

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1. พระพิชัยชลสินธ์ (จันทร์ ไชยมงคล) ไม่ทราบข้อมูล
2. พระพิชัยชลสินธ์ (สิงห์ ไชยมงคล) ไม่ทราบข้อมูล
3. พระพิชัยชลสินธ์ (พุธ ไชยมงคล) ไม่ทราบข้อมูล
4. หลวงบริบาลคีรีมาส (ิทม) พ.ศ. 2436
5. พระพิบูลย์สงคราม (จร) พ.ศ. 2444–2450
6. หม่อมเจ้าปรานีเนาวบุตร นวรัตน พ.ศ. 2450–2458
7. พระยาสวัสดิ์คีรีศรีสมันตราษฎรนายก พ.ศ. 2458–2471
8. อำมาตย์เอก หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม พ.ศ. 2471–2476
9. หลวงภูวนารถนรานุบาล พ.ศ. 2476–2478
10. พระบริหารเทพธานี พ.ศ. 2478–2479
11. หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ พ.ศ. 2480
12. หลวงวิมลประชาภัย พ.ศ. 2480 –2481
13. นาวาโทขุนจำนงภูมิเวท พ.ศ. 2481
14. ขุนบำรุงรัตนบุรี พ.ศ. 2481–2484
15. นาวาโท สุรชิตชาญฤทธิ์รณ สุวรรณโนดม พ.ศ. 2485–2487
16. นายแม้น อรจันทร์ พ.ศ. 2482–2487
17. ขุนสำราญราษฎร์บริรักษ์ พ.ศ. 2487–2488
18. นายอุดม บุญยประสพ พ.ศ. 2488–2489
19. ขุนสนิทประชาราษฎร์ พ.ศ. 2489–2490
20. ขุนปัญจพรรคพิบูล (พิบูล ปัญจพรรค์) พ.ศ. 2490–2491
21. นายถนอม วิบูลย์มงคล พ.ศ. 2491–2492
22. นายแสวง พิมทอง พ.ศ. 2492–2494
23. นายประสงค์ อิศรภักดี พ.ศ. 2494–2495
24. นายอรรถ วิสูตรโยธาพิบาล พ.ศ. 2495
25. พันตำรวจเอก จำรัส โรจนจันทร์ พ.ศ. 2495–2496

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
ชื่อ ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
26. นายแสวง รุจิรัตน์ พ.ศ. 2496
27. พันตำรวจเอก ตระกูล วิเศษรัตน์ พ.ศ. 2496–2497
28. นายประสงค์ อิศรภักดี พ.ศ. 2497–2499
29. นายสอาด ปายะนันท์ พ.ศ. 2499–2503
30. นายประจักษ์ วัชรปาน พ.ศ. 2503–2510
31. นายประหยัด สมานมิตร พ.ศ. 2510–2513
32. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์ พ.ศ. 2513–2515
33. นายสุชาติ พัววิไล พ.ศ. 2515–2518
34. นายสอาด ศิริพัฒน์ พ.ศ. 2518–2519
35. นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ พ.ศ. 2519–2522
36. นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ พ.ศ. 2522–2523
37. นายเสน่ห์ วัฑฒทาธร พ.ศ. 2523–2525
38. นาวาเอก จำลอง ประเสริฐยิ่ง พ.ศ. 2525–2526
39. นายบรรโลม ภุชงคกุล พ.ศ. 2526–2528
40. หม่อมหลวงภัคศุก กำภู พ.ศ. 2528–2529
41. นายบุญช่วย ศรีสารคาม พ.ศ. 2529–2532
42. ร้อยเอก อำนวย ไทยานนท์ พ.ศ. 2532–2537
43. นายกอบกุล ทองลงยา พ.ศ. 2537–2539
44. นายประสงค์ พิทูรกิจจา พ.ศ. 2539–2547
45. นายกิตติพงษ์ สุนานันท์ พ.ศ. 2547–2549
46. นายประสงค์ พิทูรกิจจา พ.ศ. 2549–2551
47. นายปานชัย บวรรัตนปราณ พ.ศ. 2551–2552
48. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล พ.ศ. 2552–2558
49. นายทวี นริสศิริกุล พ.ศ. 2558–2560
50. นายพัลลภ สิงหเสนี พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน

 • ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมือง
 • ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหลมผักเบี้ย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร มีความยาวคอดไปถึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงถึงวีรกรรม พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ปรากฏพระนามบนแผนที่

ศาสนสถาน

อุทยาน

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2564. สืบค้น 7 เมษายน 2564.
 3. ] ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่๑๘ ตอนที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ หน้าที่ ๕๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๒๓ ตอนที่ ๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ หน้าที่ ๑๐๖๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ หน้าที่ ๑๗๖
 6. สุรินทร์ บัวงาม."บันทึกตำนานเมืองปราณบุรี", ประจวบคีรีขันธ์ : สภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี, 2544. หน้า 87-88 อ้างใน
 7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 8. เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๘๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑

พิกัดภูมิศาสตร์:11°49′N99°48′E /11.82°N 99.8°E /11.82; 99.8

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • แผนที่ จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งหว, ดประจวบค, นธ, งหว, ดในภาคตะว, นตกในประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บจ, งหว, ดของไทย, สำหร, บความหมายอ, ประจวบค, นธ, แก, ความกำกวม, ประจวบค, นธ, เป, นจ, งหว, ดในภาคตะว, นตกของประเทศไทย, เป, นจ, งหว, ดท, ปร, างยาวในแนวเหน, ใต, และแคบในแน. cnghwdpracwbkhirikhnth cnghwdinphakhtawntkinpraethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbcnghwdkhxngithy sahrbkhwamhmayxun duthi pracwbkhirikhnth aekkhwamkakwm pracwbkhirikhnth epncnghwdinphakhtawntkkhxngpraethsithy epncnghwdthimiruprangyawinaenwehnux it aelaaekhbinaenwtawnxxk tawntk odyswnthiaekhbthisudmirayathangpraman 12 kiolemtr mixngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthiepnthitngsalaklangcnghwdxyuthiethsbalemuxngpracwbkhirikhnth inkhnathichumchnemuxngthimiprachakrmakthisudincnghwd khux ethsbalemuxnghwhincnghwdpracwbkhirikhnthcnghwdthngtrakhakhwy emuxngthxngenuxeka maphraw sbpard swysd had ekha tha ngamlanaicxksrithypracwbkhirikhnthxksrormnPrachuap Khiri Khanchuxithyxun pracwb bangnangrmkarpkkhrxng phuwarachkar phllph singhesni tngaet ph s 2560 phunthi 1 thnghmd6 367 620 tr km 2 458 552 tr iml xndbphunthixndbthi 32prachakr ph s 2563 2 thnghmd550 678 khn xndbxndbthi 45 khwamhnaaenn86 48 khn tr km 224 0 khn tr iml xndbkhwamhnaaennxndbthi 58rhs ISO 3166TH 77sylksnpracacnghwd tnimekd dxkimekd stwnaplanwlcnthrthaelsalaklangcnghwd thitngthnnslachiph tablpracwbkhirikhnth xaephxemuxngpracwbkhirikhnth cnghwdpracwbkhirikhnth 77000 othrsphth0 3260 3991 5 othrsar0 3260 3991 5ewbistwww wbr prachuapkhirikhan wbr go wbr thaephnthiswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawtisastr 2 phumisastr 3 karemuxngkarpkkhrxng 3 1 hnwykarpkkhrxng 3 2 thaeniybphuwarachkarcnghwd 4 karsuksa 5 aehlngthxngethiyw 5 1 sasnsthan 5 2 xuthyan 6 xangxing 7 duephim 8 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhcnghwdpracwbkhirikhnthmiprawtisastrkhwamepnmaimkhxyaenchd enuxngcakepnphunthiaekhb yammisuksngkhramyakaekkarpxngkncungtxngplxyihepnemuxngranghruxyubemuxngepnswnhnungkhxngemuxngephchrburi inxditepnephiyngemuxngchnctwaelk thirwmknxyuphayitkarpkkhrxngkhxngemuxngephchrburi phxthungrchsmyphrabathsmedcphraphuththelishlanphalycungidoprdekla tng emuxngbangnangrm thipakkhlxngbangnangrm aetthidinimehmaasmaekkarephaaplukcungyaythiwakaremuxngiptngthiemuxngkuy thimikhwamxudmsmburnaelakartngbaneruxnhnaaennkwa khrnrchsmyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw ph s 2398 oprdekla ihrwmemuxngkuy emuxngkhlxngwal aelaemuxngbangnangrmekhadwykn odythitngemuxngyngkhngtngxyuthiemuxngkuy khuxxaephxkuyburiinpccubn aelaoprdekla ihepliynchuxemuxngkuyepn emuxngpracwbkhirikhnth ephuxihchuxkhlxngcxngknkbemuxngpracntkhiriekhtsungedimkhuxekaakngthiaeykxxkcakcnghwdtrad khrnthungrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw ph s 2441 cungyayemuxngmaxyuthibanekaahlk txmaphraxngkhthrngcdkarpkkhrxngaebbmnthlethsaphibal emuxngpracwbkhirikhnth emuxngchnctwasungkhuntrngkbemuxngephchrburi mithanaepnxaephxemuxngpracwbkhirikhnth sngkdemuxngephchrburi inchwngniemuxngpranburisungmixanaekhttidxaephxemuxngpracwbkhirikhnthdanthisehnuxaelaekhymithanaepnemuxngchnctwakhunkbemuxngephchrburi kidcdtngepnxaephxemuxngpranburi sngkdemuxngephchrburidwy 3 swnemuxngkaenidnphkhunkhuntrngkbemuxngchumphr dwymiphrarachdarisngwnchuxemuxngpraniw emuxngekathitngxyuthipaknapranburi txma wnthi 2 mkrakhm ph s 2449 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwidmiphrabrmrachoxngkarihrwmexaxaephxemuxngpranburi xaephxemuxngpracwbkhirikhnth emuxngephchrburi aelaxaephxkaenidnphkhun emuxngchumphr sungepnemuxngchnctwamakxn tngepnemuxngpranburi 4 mithithakaremuxngxyuthitablekaahlk inrchsmyphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwcungidmikarepliynchuxemuxngpranburiepnemuxngpracwbkhirikhnth ephuxpxngknkarsbsnkbemuxngpranthipaknapranburi 5 6 hlngcakmikarykelikrabbkarpkkhrxngaebbmnthlethsaphibal emuxngpracwbkhirikhnthcungimidkhuntrngkbemuxngephchrburiaelamnthlrachburixikphumisastr aekikhcnghwdpracwbkhirikhnthtngxyuinphakhtawntk tamkaraebngrabb 6 phakhxyangepnthangkarodykhnakrrmkarphumisastraehngchatiaelarachbnthityspha inkhnathikaraebngphumiphakhdwyrabb 4 phakh ehnux klang xisanit cdepncnghwdinphakhklang aelakaraebngthangxutuniymwithyacdepncnghwdinphakhittxnbn cnghwdpracwbkhirikhnthmienuxthipraman 6 367 620 tarangkiolemtr hruxpraman 3 979 762 5 ir mixanaekhttidtxkbcnghwdiklekhiyng dngni thisehnux tidtxkbcnghwdephchrburi thisit tidtxkbcnghwdchumphr thistawnxxk tidtxkbxawithy thistawntk tidtxkbpraethsphma khwamyawcakthisehnuxcrdthisit praman 212 kiolemtr aelachayfngthaelyawpraman 224 8 kiolemtr miswnthiaekhbthisudxyuintablkhlxngwal xaephxemuxngpracwbkhirikhnth cakxawithythungekhtaednphmapraman 12 kiolemtr miekhathisungthisudkhux ekhahlwngpracwb mikhwamsung 1 250 emtr rayathangcakkrungethphmhankhrtamthanghlwngaephndinhmayelkh 4 thnnephchreksm praman 399 kiolemtr ichewlaedinthangpraman 4 chwomngess aelatamesnthangrthifsayit praman 318 kiolemtr ichewlaedinthangpraman 4 6 chwomngkaremuxngkarpkkhrxng aekikhhnwykarpkkhrxng aekikh aephnthixaephxincnghwdpracwbkhirikhnth karpkkhrxngaebngxxkepn 8 xaephx 48 tabl 388 hmuban ladb chuxxaephx xksrormn phunthi tr km rayahangcak xaephxemuxng km 1 emuxngpracwbkhirikhnth Mueang Prachuap Khiri Khan 844 00 2 kuyburi Kui Buri 935 40 343 thbsaaek Thap Sakae 538 00 434 bangsaphan Bang Saphan 868 00 885 bangsaphannxy Bang Saphan Noi 720 00 1096 pranburi Pran Buri 765 37 717 hwhin Hua Hin 838 90 888 samrxyyxd Sam Roi Yot 871 90 56 cnghwdpracwbkhirikhnthmixngkhkrpkkhrxngswnthxngthinthnghmd 61 aehng prakxbdwy xngkhkarbriharswncnghwd 1 aehng khux xngkhkarbriharswncnghwdpracwbkhirikhnth ethsbalemuxng 2 aehng idaek ethsbalemuxngpracwbkhirikhnth aelaethsbalemuxnghwhin ethsbaltabl 14 aehng aelaxngkhkarbriharswntabl 44 aehng 7 odyraychuxethsbalthnghmdincnghwdpracwbkhirikhnthmidngni xaephxemuxngpracwbkhirikhnthethsbalemuxngpracwbkhirikhnth ethsbaltabl km 5 ethsbaltablkhlxngwalxaephxkuyburiethsbaltablkuyburi ethsbaltablirihm k xaephxthbsaaekethsbaltablthbsaaekxaephxbangsaphanethsbaltablkaenidnphkhun ethsbaltablbankrud ethsbaltablrxnthxng xaephxbangsaphannxyethsbaltablbangsaphannxyxaephxpranburiethsbaltablpranburi ethsbaltablpaknapran ethsbaltablekhanxy xaephxhwhinethsbalemuxnghwhin ethsbaltablhnxngphlbxaephxsamrxyyxdethsbaltablirihm k ethsbaltablireka hmayehtuk ethsbaltablirihmtngxyuthnginxaephxkuyburiaelainxaephxsamrxyyxd thaeniybphuwarachkarcnghwd aekikh thaeniybphuwarachkarcnghwdpracwbkhirikhnth chux chwngewladarngtaaehnng1 phraphichychlsinth cnthr ichymngkhl imthrabkhxmul2 phraphichychlsinth singh ichymngkhl imthrabkhxmul3 phraphichychlsinth phuth ichymngkhl imthrabkhxmul4 hlwngbribalkhirimas ithm ph s 24365 phraphibulysngkhram cr ph s 2444 24506 hmxmecapranienawbutr nwrtn ph s 2450 24587 phrayaswsdikhirisrismntrasdrnayk ph s 2458 24718 xamatyexk hmxmecathxngetim thxngaethm ph s 2471 24769 hlwngphuwnarthnranubal ph s 2476 247810 phrabriharethphthani ph s 2478 247911 hmxmthwiwngsthwlyskdi ph s 248012 hlwngwimlprachaphy ph s 2480 248113 nawaothkhuncanngphumiewth ph s 248114 khunbarungrtnburi ph s 2481 248415 nawaoth surchitchayvththirn suwrrnondm ph s 2485 248716 nayaemn xrcnthr ph s 2482 248717 khunsarayrasdrbrirks ph s 2487 248818 nayxudm buyyprasph ph s 2488 248919 khunsnithpracharasdr ph s 2489 249020 khunpycphrrkhphibul phibul pycphrrkh ph s 2490 249121 naythnxm wibulymngkhl ph s 2491 249222 nayaeswng phimthxng ph s 2492 249423 nayprasngkh xisrphkdi ph s 2494 249524 nayxrrth wisutroythaphibal ph s 249525 phntarwcexk cars orcncnthr ph s 2495 2496 thaeniybphuwarachkarcnghwdpracwbkhirikhnth tx chux chwngewladarngtaaehnng26 nayaeswng rucirtn ph s 249627 phntarwcexk trakul wiessrtn ph s 2496 249728 nayprasngkh xisrphkdi ph s 2497 249929 naysxad payannth ph s 2499 250330 naypracks wchrpan ph s 2503 251031 nayprahyd smanmitr ph s 2510 251332 naysuwithy yingwrphnthu ph s 2513 251533 naysuchati phwwiil ph s 2515 251834 naysxad siriphthn ph s 2518 251935 naypthm suththiwathnvphuthi ph s 2519 252236 naymanit wlyaephchr ph s 2522 252337 nayesnh wthththathr ph s 2523 252538 nawaexk calxng praesrithying ph s 2525 252639 naybrrolm phuchngkhkul ph s 2526 252840 hmxmhlwngphkhsuk kaphu ph s 2528 252941 naybuychwy srisarkham ph s 2529 253242 rxyexk xanwy ithyannth ph s 2532 253743 naykxbkul thxnglngya ph s 2537 253944 nayprasngkh phithurkicca ph s 2539 254745 naykittiphngs sunannth ph s 2547 254946 nayprasngkh phithurkicca ph s 2549 255147 naypanchy bwrrtnpran ph s 2551 255248 naywira sriwthntrakul ph s 2552 255849 naythwi nrissirikul ph s 2558 256050 nayphllph singhesni ph s 2560 pccubnkarsuksa aekikhduephimetimthi raychuxorngeriynincnghwdpracwbkhirikhnth mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlrtnoksinthr withyaekhtwngiklkngwl mhawithyalyswndusit sunyhwhin mhawithyalyekstrsastr hwhin withyalykarxachiphwngiklkngwl withyalyethkhonolyipracwbkhirikhnth withyalyethkhnikhpracwbkhirikhnth withyalykarxachiphbangsaphan withyalykarxachiphpranburiaehlngthxngethiyw aekikh xawmanaw xuthyanaehngchatiekhasamrxyyxd xawnxy salhlkemuxngcnghwdpracwbkhirikhnth srangkhunmainsmy r t xanwy ithyannth epnphuwarachkar phrabathsmedcphraecaxyuhw phumiphlxdulyedchthrngphrakrunaoprdekla ihsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar esdcphrarachdaeninaethnphraxngkhthrngepidsalhlkemuxng emuxwnthi 20 singhakhm ph s 2537 ephuxihepnsirimngkhlaelaepnhlkchykhubankhuemuxngchayfngthaelsmedcphranerswrmharach epnchayfngthaelinphunthiaehlmphkebiy thrngphrakrunaoprdekla phrarachthanphrabrmrachanuyatiheriykchuxchayfngthaelkhxngcnghwdephchrburi cnghwdpracwbkhirikhnth sungmikhwamyaw 200 kiolemtr 8 mikhwamyawkhxdipthungxaephxbangsaphan cnghwdpracwbkhirikhnth 9 ephuxaesdngthungwirkrrm phraprichasamarthkhxngsmedcphranerswrmharachaelaephuxprakasphraekiyrtikhunkhxngphramhakstriyithy ihpraktphranambnaephnthi 10 hadbankrud xawmanaw xawpracwb xawnxy dansingkhr xuthyanwithyasastrphracxmekla n hwakx phiphithphnthstwnahwakx xuthyanrachphkdi sasnsthan aekikh wdkhlxngwalphraxaramhlwng wdthrrmmikaramwrwihar wdekhachxngkrack wdekaahlk wdekhaxitisukhot wdihykhlaykhiri ekhaxitisukhot 2 wdphrhmrngsi ekhaxitisukhot 3 wdhwymngkhl wdthangsay wdtalecdyxd xuthyan aekikh xuthyanaehngchatiekhasamrxyyxd xuthyanaehngchatihadwnkr xuthyanaehngchatikuyburi xuthyanaehngchatinatkhwyyangxangxing aekikh sunysarsnethsephuxkarbriharaelanganpkkhrxng krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy khxmulkarpkkhrxng xxniln ekhathungidcak http www dopa go th padmic jungwad76 jungwad76 htm m p p subkhn 18 emsayn 2553 krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy prakassankthaebiynklang krmkarpkkhrxng eruxng canwnrasdrthwrachxanackr aeykepnkrungethphmhankhraelacnghwdtang tamhlkthankarthaebiynrasdr n wnthi 31 thnwakhm 2563 xxniln ekhathungidcak http stat bora dopa go th stat pk pk 57 pdf 2564 subkhn 7 emsayn 2564 prakaskrathrwngmhadithy prbprungkarcdtngaebngekhtaekhwngemuxngephchrburiesiyihm odyihmi 6 xaephx aelakarcdkrmkarxaephx rachkiccanuebksa elmthi18 txnthi 5 prakas n wnthi 5 phvsphakhm ph s 2444 hnathi 59 prakas tngemuxngpranburi rachkiccanuebksa elmthi 23 txnthi 41 prakas n wnthi 6 mkrakhm ph s 2449 hnathi 1062 prakas epliynnamemuxngpranburi epnemuxngpracwbkhirikhnth rachkiccanuebksa elmthi 32 txnthi 0 k prakas n wnthi 22 singhakhm ph s 2458 hnathi 176 surinthr bwngam bnthuktananemuxngpranburi pracwbkhirikhnth sphawthnthrrmxaephxpranburi 2544 hna 87 88 xangin http gold rajabhat edu rLocal stories php story 03 11 18 8802034 khxmulcanwn xpth aeykraycnghwd krmsngesrimkarpkkhrxngthxngthin phrarachkvsdikathxnsphaphthidinxnepnsatharnsmbtikhxngaephndinsahrbphlemuxngichrwmkn inthxngthitablaehlmphkebiy xaephxbanaehlm cnghwdephchrburi ph s 2549 elmthi 123 txnthi 80 k prakas n wnthi 8 singhakhm ph s 2549 hna 1 chayfngthaelsmedcphranerswrmharach prachasmphnthkareriykchuxchayfngthael tngaetbriewnhadecasaray x emuxngephchrburi c ephchrburi thung x bangsaphan c pracwbkhirikhnthwa chayfngthaelsmedcphranerswrmharach duephim aekikhraychuxorngeriynincnghwdpracwbkhirikhnth raychuxsakhakhxngthnakharincnghwdpracwbkhirikhnth raychuxhangsrrphsinkhaincnghwdpracwbkhirikhnthaehlngkhxmulxun aekikhewbistxyangepnthangkarkhxngcnghwd prawtisastrcnghwdpracwbkhirikhnth ewbistwdekhaxitisukhot ewbistsankptibtithrrmphrhmrngsi ekhaxitisukhot 3 ewpisdsamxawdxtkhxm xikesiyngkhxngchawpracwb aephnthiaelarayathangrahwangpracwbipcnghwdiklekhiyng phikdphumisastr 11 49 N 99 48 E 11 82 N 99 8 E 11 82 99 8 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng cnghwdpracwbkhirikhnth aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiyekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdpracwbkhirikhnth amp oldid 9398579, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม