fbpx
วิกิพีเดีย

จักรพรรดิเฮราโคลนาส

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

จักรพรรดิเฮราโคลนาส (อังกฤษ:Heraklonas หรือ Heraclonas หรือ Heracleonas; กรีก:Κωνσταντίνος Ηράκλειος) (ค.ศ. 626ค.ศ. 641) เฮราโคลนาสเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ ของราชวงศ์เฮราเคลียน ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 641 เฮราโคลนาสเสด็จพระราชสมภพในปี ค.ศ. 626 เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเฮราคลิอัสและจักรพรรดินีมาร์ตินา

เฮราโคลนาส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

รูปบนเหรียญของจักรพรรดิเฮราโคลนาสและพระราชบิดาจักรพรรดิเฮราคลิอัสและพระเชษฐาจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3
ราชวงศ์ เฮราเคลียน
สมัย กุมภาพันธ์ – กันยายน ค.ศ. 641
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3 แห่งไบแซนไทน์
จักรพรรดิเฮราคลิอัส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2
ข้อมูลส่วนพระองค์
เกิด ค.ศ. 626
เสียชีวิต ค.ศ. 641
บิดา จักรพรรดิเฮราคลิอัส
มารดา จักรพรรดินีมาร์ตินา
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

พระองค์มีพระนามอย่างเป็นทางการว่า “คอนแสตนตินัส เฮราคลิอัส” แต่พระนามเล่น “เฮราโคลนาส” (กรีก:Ηρακλωνάς) หรือ “เฮราคลิอัสน้อย” กลายเป็นพระนามที่ปรากฏในบันทึกไบแซนไทน์และกลายเป็นพระนามที่มาใช้ในมาตรฐานของประวัติศาสตร์ศาสตร์ (historiography)

เฮราโคลนาสอาจจะประสูติที่ลาซิคา (Lazica) ขณะที่พระราชบิดาทำการรณงค์ต่อต้านพระเจ้าโคสเราที่ 2 (Khosrau II) แห่งจักรวรรดิซาสซานิยะห์ และอาจจะเป็นพระราชโอรสองค์ที่สี่ของจักรพรรดิเฮราคลิอัสและจักรพรรดินีมาร์ตินาแต่เป็นพระองค์แรกที่ไม่ทรงมีความผิดปกติทางร่างกายจึงทรงทำให้เป็นผู้มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์

ในตอนปลายของรัชสมัยของจักรพรรดิเฮราคลิอัส เฮราโคลนาสก็ทรงได้รับตำแหน่งออกัสตัสโดยอิทธิพลของพระราชมารดาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 638 และหลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตพระองค์ก็ทรงได้รับการประกาศให้เป็นพระจักรพรรดิร่วมกับพระเชษฐาต่างพระมารดาจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3

การเสด็จสวรรคตอันกะทันหันของคอนสแตนตินที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 641 ทำให้ทรงกลายเป็นจักรพรรดิแต่เพียงลำพัง แต่ก็มีผู้ตั้งข้อสงสัยกันว่าพระองค์และพระราชมารดาอาจจะมีส่วนในการฆาตกรรมคอนสแตนตินที่นำไปสู่การปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลวาเลนตินัสผู้บังคับให้ทรงยอมรับพระราชนัดดาคอนสแตนสเป็นจักรพรรดิร่วมราชบัลลังก์ จักรพรรดินีมาร์ตินามีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความคืบหน้าจากการเสียทีครั้งนี้โดยการแต่งตั้งให้พระราชโอรสองค์รองซีซาร์เดวิด ไทเบริออสขึ้นเป็นจักรพรรดิ

แต่ความตั้งพระทัยนี้ก็ยิ่งทำความไม่พอใจให้แก่ผู้สนับสนุนจักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2 และวาเลนตินัสหนักขึ้น วาเลนตินัสจึงเริ่มกระจายข่าวลือว่าจักรพรรดินีมาร์ตินาและเฮราโคลนาสตั้งพระทัยที่จะกำจัดจักรพรรดิคอนสแตนสและผู้สนับสนุน การปฏิวัติที่ตามมาโค่นราชบัลลังก์ของเฮราโคลนาสและอำนาจของจักรพรรดินีมาร์ตินา ผู้ถูกทำร้ายร่างกายและขับจากราชสำนัก นี่เป็นครั้งแรกที่พระจักรพรรดิถูกลงโทษโดยการทำร้ายร่างกายซึ่งอาจจะเป็นการลงโทษที่มีอิทธิพลมาจากเปอร์เชีย[ต้องการอ้างอิง] มาร์ตินาทรงถูกตัดชิวหาและเฮราโคลนาสถูกตัดพระนาสิก หลังจากนั้นเฮราโคลนาสก็ทรงหนีภัยไปยังเกาะโรดส์ เชื่อกันว่าอาจจะเสด็จสวรรคตต่อมาในปีนั้น จักรพรรดิคอนสแตนสที่ 2 พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 3 จึงทรงเป็นจักรพรรดิแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวหลังจากนั้น

  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิเฮราโคลนาส

จักรพรรดิเฮราโคลนาส
กรพรรด, เฮราโคลนาส, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, งกฤษ, heraklonas, หร, heraclonas, หร, heracleonas, กร, Κωνσταντίνος, Ηράκλειος, เฮราโคลนาสเป, นจ, กรพรรด, แห, งจ, กรวรรด, ไบแซนไ. ckrphrrdiehraokhlnas phasaxun efadu aekikh bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha ckrphrrdiehraokhlnas xngkvs Heraklonas hrux Heraclonas hrux Heracleonas krik Kwnstantinos Hrakleios kh s 626 kh s 641 ehraokhlnasepnckrphrrdiaehngckrwrrdiibaesnithn 1 khxngrachwngsehraekhliyn phuthrngkhrxngrachyrahwangeduxnkumphaphnththungeduxnknyayn kh s 641 ehraokhlnasesdcphrarachsmphphinpi kh s 626 epnphrarachoxrsinckrphrrdiehrakhlixsaelackrphrrdinimartinaehraokhlnasckrphrrdi aehng ckrwrrdiibaesnithnrupbnehriyykhxngckrphrrdiehraokhlnasaelaphrarachbidackrphrrdiehrakhlixsaelaphraechsthackrphrrdikhxnsaetntinthi 3rachwngs ehraekhliynsmy kumphaphnth knyayn kh s 641rchkalkxnhna ckrphrrdikhxnsaetntinthi 3 aehngibaesnithn ckrphrrdiehrakhlixsrchkalthdip ckrphrrdikhxnsaetnsthi 2khxmulswnphraxngkhekid kh s 626esiychiwit kh s 641bida ckrphrrdiehrakhlixsmarda ckrphrrdinimartinahmwdhmu ckrphrrdiormn ckrphrrdiormntawntk ckrphrrdiibaesnithn phraxngkhmiphranamxyangepnthangkarwa khxnaestntins ehrakhlixs aetphranameln ehraokhlnas krik Hraklwnas hrux ehrakhlixsnxy klayepnphranamthipraktinbnthukibaesnithnaelaklayepnphranamthimaichinmatrthankhxngprawtisastrsastr historiography ehraokhlnasxaccaprasutithilasikha Lazica khnathiphrarachbidathakarrnngkhtxtanphraecaokhserathi 2 Khosrau II aehngckrwrrdisassaniyah aelaxaccaepnphrarachoxrsxngkhthisikhxngckrphrrdiehrakhlixsaelackrphrrdinimartinaaetepnphraxngkhaerkthiimthrngmikhwamphidpktithangrangkaycungthrngthaihepnphumisiththiinkarsubrachbllngk intxnplaykhxngrchsmykhxngckrphrrdiehrakhlixs ehraokhlnaskthrngidrbtaaehnngxxkstsodyxiththiphlkhxngphrarachmardaemuxwnthi 4 krkdakhm kh s 638 aelahlngcakthiphrarachbidaesdcswrrkhtphraxngkhkthrngidrbkarprakasihepnphrackrphrrdirwmkbphraechsthatangphramardackrphrrdikhxnsaetntinthi 3 karesdcswrrkhtxnkathnhnkhxngkhxnsaetntinthi 3 ineduxnphvsphakhm kh s 641 thaihthrngklayepnckrphrrdiaetephiynglaphng aetkmiphutngkhxsngsyknwaphraxngkhaelaphrarachmardaxaccamiswninkarkhatkrrmkhxnsaetntinthinaipsukarptiwtiphayitkarnakhxngcxmphlwaelntinsphubngkhbihthrngyxmrbphrarachnddakhxnsaetnsepnckrphrrdirwmrachbllngk ckrphrrdinimartinamiphrarachprasngkhthicasrangkhwamkhubhnacakkaresiythikhrngniodykaraetngtngihphrarachoxrsxngkhrxngsisaredwid ithebrixxskhunepnckrphrrdi aetkhwamtngphrathynikyingthakhwamimphxicihaekphusnbsnunckrphrrdikhxnsaetnsthi 2 aelawaelntinshnkkhun waelntinscungerimkracaykhawluxwackrphrrdinimartinaaelaehraokhlnastngphrathythicakacdckrphrrdikhxnsaetnsaelaphusnbsnun karptiwtithitammaokhnrachbllngkkhxngehraokhlnasaelaxanackhxngckrphrrdinimartina phuthuktharayrangkayaelakhbcakrachsank niepnkhrngaerkthiphrackrphrrdithuklngothsodykartharayrangkaysungxaccaepnkarlngothsthimixiththiphlmacakepxrechiy txngkarxangxing martinathrngthuktdchiwhaaelaehraokhlnasthuktdphranasik hlngcaknnehraokhlnaskthrnghniphyipyngekaaords echuxknwaxaccaesdcswrrkhttxmainpinn ckrphrrdikhxnsaetnsthi 2 phrarachoxrsinckrphrrdikhxnsaetntinthi 3 cungthrngepnckrphrrdiaetephiynglaphngphraxngkhediywhlngcaknnxangxing aekikh Catholic Encyclopedia The Byzantine Empire 1 khxmulephimetim aekikhckrwrrdiibaesnithnaehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb ckrphrrdiehraokhlnas ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ckrphrrdiehraokhlnas amp oldid 4942486, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม