fbpx
วิกิพีเดีย

จักรพรรดิเอากุสตุส

อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส เอากุสตุส (ละติน: IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS; 23 กันยายน 63 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 19 สิงหาคม ค.ศ. 14) เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน ทรงปกครองจักรวรรดิแต่เพียงผู้เดียวนับตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งสวรรคตใน ค.ศ. 14

จักรพรรดิเอากุสตุส
รูปปั้นเอากุสตุสแห่งปรีมาปอร์ตา จากคริสต์ศตวรรษที่ 1
ปฐมจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
ครองราชย์16 มกราคม 27 ปีก่อน ค.ศ. –
19 สิงหาคม ค.ศ. 14 (40 ปี)
ถัดไปจักรพรรดิติแบริอุส
คู่อภิเษก
พระนามเต็ม
 • กาอิอุส อ็อกตาวิอุส ทูรินุส
  (ชื่อเกิด จนถึง 44 ปีก่อน ค.ศ.)
 • กาอิอุส ยูลิอุส ไกซาร์ อ็อกตาวิอานุส
  (44–42 ปีก่อน ค.ศ.)
 • กาอิอุส ยูลิอุส ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส
  (42–38 ปีก่อน ค.ศ.)
 • อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส
  (38–27 ปีก่อน ค.ศ.)
 • อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส เอากุสตุส
  (27 ปีก่อน ค.ศ. จนกระทั่งสวรรคต)
ราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส
พระราชบิดา
พระราชมารดาอาติอา บัลบา ไกโซนิอา
ประสูติ23 กันยายน 63 ปีก่อน ค.ศ.
โรม, สาธารณรัฐโรมัน
กาอิอุส อ็อกตาวิอุส ทูรินุส
สวรรคต19 สิงหาคม ค.ศ. 14 (75 ปี)
โนลา, อีตาลิอา, จักรวรรดิโรมัน
ฝังพระศพสุสานเอากุสตุส, โรม
ศาสนาศาสนาโรมันโบราณดั้งเดิม

จักรพรรดิเอากุสตุสมีชื่อเกิดว่า กาอิอุส อ็อกตาวิอุส ทูรินุส (GAIVS OCTAVIVS THVRINVS) เขามาจากสายขุนนางที่เก่าแก่และมั่งคั่งสายหนึ่งของตระกูลอ็อกตาวิอุสซึ่งเดิมเป็นตระกูลสามัญชน ต่อมา จูเลียส ซีซาร์ (พี่ชายของยายของเขา) ถูกลอบสังหารเมื่อ 44 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปรากฏว่าอ็อกตาวิอุสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุตรบุญธรรมและทายาททางการเมืองตามพินัยกรรมของซีซาร์ เขาจึงเปลี่ยนชื่อตามธรรมเนียมโรมันเป็น กาอิอุส ยูลิอุส ไกซาร์ อ็อกตาวิอานุส (GAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS) ไม่นานนักเขาก็ตัดชื่อ "อ็อกตาวิอานุส" ออก และเปลี่ยนชื่ออีกสองครั้งเป็น กาอิอุส ยูลิอุส ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส (GAIVS IVLIVS CAESAR DIVI FILIVS) และ อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส (IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS) แต่ระหว่างนี้ นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันยังคงเรียกชื่อเขาอย่างสั้นว่า "อ็อกตาวิอานุส" จนกระทั่งในปีที่ 27 ก่อนคริสต์ศักราช วุฒิสภาโรมันได้ลงคะแนนเสียงถวายพระนามเฉลิมพระเกียรติว่า เอากุสตุส (AVGVSTVS, แปลว่า "ผู้ได้รับความเคารพนับถือ") ทำให้พระนามอย่างเป็นทางการกลายเป็น อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส เอากุสตุส นับแต่นั้น

ในปีที่ 43 ก่อนคริสต์ศักราช อ็อกตาวิอานุสเข้าร่วมกองกำลังกับมาร์ก แอนโทนี และมาร์กุส ไอมิลิอุส แลปิดุส ในการปกครองระบอบเผด็จการทหารซึ่งรู้จักกันในชื่อคณะผู้สำเร็จราชการชุดที่สอง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการ ออกเตเวียนมีอำนาจปกครองเหนือโรมและอีกหลายจังหวัดของสาธารณรัฐ แต่ในที่สุดคณะผู้สำเร็จราชการดังกล่าวก็ล่มสลายลงเพราะความทะเยอทะยานของผู้ร่วมคณะทั้งสามเอง แลปิดุสถูกเนรเทศ และแอนโทนีได้ทำอัตวินิบาตกรรมหลังจากความพ่ายแพ้ในยุทธนาวีที่อักติอูงโดยกองเรือของอ็อกตาวิอานุส (ภายใต้บังคับบัญชาของมาร์กุส วิปซานิอุส อากริปปา) ในปีที่ 31 ก่อนคริสต์ศักราช

หลังจากการล่มสลายของคณะผู้สำเร็จราชการชุดที่สอง อ็อกตาวิอานุสได้ฟื้นฟูสาธารณรัฐโรมัน โดยให้อำนาจบริหารอยู่ภายใต้วุฒิสภา แต่ในทางปฏิบัติเขาเป็นผู้ผูกขาดอำนาจเผด็จการไว้แต่เพียงผู้เดียว อ็อกตาวิอานุสใช้เวลาหลายปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างที่ชัดเจนที่ซึ่งสาธารณรัฐจะสามารถอยู่ภายใต้การนำของผู้นำเพียงคนเดียวได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งผลที่ได้กลายมาเป็นจักรวรรดิโรมัน ตำแหน่งจักรพรรดิมิใช่ตำแหน่งอย่างผู้เผด็จการโรมันที่ซีซาร์และซุลลาเคยรับตำแหน่งมาก่อนหน้านี้ ด้วยเขาได้ยุบตำแหน่งดังกล่าวเมื่อมหาชนโรมัน "ยอมรับให้เขามีอำนาจเผด็จการ" ตามกฎหมาย เอากุสตุสทรงมีอำนาจหลายประการที่มีอยู่ตลอดพระชนม์ชีพโดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา รวมไปถึงตริบูนุสของสภาสามัญชนและเกงซอร์ พระองค์ทรงเป็นกงสุลจนกระทั่งปีที่ 23 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระราชอำนาจสำคัญของพระองค์มาจากความสำเร็จทางการเงินและทรัพยากรซึ่งได้รับระหว่างการสงคราม การสร้างระบบอุปถัมภ์ตลอดทั้งจักรวรรดิ ความจงรักภักดีของนายทหารและทหารผ่านศึกจำนวนมาก อำนาจซึ่งได้รับจากวุฒิสภา และความเคารพจากประชาชน การที่พระองค์ควบคุมกองทัพโรมันส่วนใหญ่ได้ถือเป็นภัยติดอาวุธที่อาจใช้คุกคามวุฒิสภา โดยทำให้พระองค์สามารถบีบบังคับการตัดสินใจของวุฒิสภาได้ และด้วยความสามารถในการกำจัดคู่แข่งในวุฒิสภาโดยการใช้กำลัง วุฒิสภาที่เหลือจึงยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ การปกครองด้วยระบบอุปถัมภ์ อำนาจทางการทหาร และการสะสมตำแหน่งในระบบสาธารณรัฐเดิมได้กลายมาเป็นรูปแบบการปกครองสำหรับจักรพรรดิในเวลาต่อมา

 1. Jo-Ann Shelton, As the Romans Did (Oxford University Press, 1998), 58.
 2. Gruen (2005), 35.
 3. Dio (1987), 153.
 4. Eck (2003), 3.
 • Bivar, A.D.H. (1983). "The Political History of Iran Under the Arsacids," in The Cambridge History of Iran (Vol 3:1), 21–99. Edited by Ehsan Yarshater. London, New York, New Rochelle, Melbourne, and Sydney: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20092-X.
 • Blackburn, Bonnie & Holford-Strevens, Leofranc. (1999). The Oxford Companion to the Year. Oxford University Press. Reprinted with corrections 2003.
 • Bourne, Ella. "Augustus as a Letter-Writer," Transactions and Proceedings of the American Philological Association (Volume 49, 1918): 53–66.
 • Bowersock, G. W. (1990). "The Pontificate of Augustus". ใน Kurt A. Raaflaub and Mark Toher (eds.) (บ.ก.). Between Republic and Empire: Interpretations of Augustus and his Principate. Berkeley: University of California Press. pp. 380–394. ISBN 0-520-08447-0.CS1 maint: extra text: editors list (link)
 • Brosius, Maria. (2006). The Persians: An Introduction. London & New York: Routledge. ISBN 0-415-32089-5 (hbk).
 • Bunson, Matthew. (1994). Encyclopedia of the Roman Empire. New York: Facts on File Inc. ISBN 0-8160-3182-7
 • Chisholm, Kitty and John Ferguson. (1981). Rome: The Augustan Age; A Source Book. Oxford: Oxford University Press, in association with the Open University Press. ISBN 0-19-872108-0
 • Dio, Cassius. (1987) The Roman History: The Reign of Augustus. Translated by Ian Scott-Kilvert. London: Penguin Books. ISBN 0-14-044448-3.
 • Eck, Werner; translated by Deborah Lucas Schneider; new material by Sarolta A. Takács. (2003) The Age of Augustus. Oxford: Blackwell Publishing (hardcover, ISBN 0-631-22957-4; paperback, ISBN 0-631-22958-2).
 • Eder, Walter. (2005). "Augustus and the Power of Tradition," in The Cambridge Companion to the Age of Augustus (Cambridge Companions to the Ancient World), ed. Karl Galinsky, 13–32. Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press (hardcover, ISBN 0-521-80796-4; paperback, ISBN 0-521-00393-8).
 • Everitt, Anthony (2006) Augustus: The Life of Rome's First Emperor. Random House Books. ISBN 1400061288.
 • Green, Peter (1990). Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age. Hellenistic Culture and Society. Berkeley, CA; Los Angeles; London: University of California Press. ISBN 0-520-05611-6 (hbk.); ISBN 0-520-08349-0 (pbk.) Check |isbn= value: invalid character (help).
 • Gruen, Erich S. (2005). "Augustus and the Making of the Principate," in The Cambridge Companion to the Age of Augustus (Cambridge Companions to the Ancient World), ed. Karl Galinsky, 33–51. Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press (hardcover, ISBN 0-521-80796-4; paperback, ISBN 0-521-00393-8).
 • Kelsall, Malcolm. "Augustus and Pope," The Huntington Library Quarterly (Volume 39, Number 2, 1976): 117–131.
 • Mackay, Christopher S. (2004). Ancient Rome: A Military and Political History. Cambridge University Press. ISBN 0521809185.
 • Scott, Kenneth. "The Political Propaganda of 44–30 B.C." Memoirs of the American Academy in Rome, Vol. 11, (1933), pp. 7–49.
 • Scullard, H. H. (1982) [1959]. From the Gracchi to Nero: A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68 (5th ed.). London; New York: Routledge. ISBN 0415025273.
 • Shaw-Smith, R. "A Letter from Augustus to Tiberius," Greece & Rome (Volume 18, Number 2, 1971): 213–214.
 • Shotter, D.C.A. "Tiberius and the Spirit of Augustus," Greece & Rome (Volume 13, Number 2, 1966): 207–212.
 • Southern, Pat. (1998). Augustus. London: Routledge. ISBN 0-415-16631-4.
 • Starr, Chester G., Jr. "The Perfect Democracy of the Roman Empire," The American Historical Review (Volume 58, Number 1, 1952): 1–16.
 • Syme, Ronald (1939). The Roman Revolution. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-280320-4 (pbk.) Check |isbn= value: invalid character (help).
 • Rowell, Henry Thompson. (1962). The Centers of Civilization Series: Volume 5; Rome in the Augustan Age. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-0956-4
ก่อนหน้า จักรพรรดิเอากุสตุส ถัดไป
สถาปนาตำแหน่ง จักรพรรดิโรมัน
(27 ปีก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. 14)
จักรพรรดิติแบริอุส


บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

จักรพรรดิเอากุสตุส
กรพรรด, เอาก, สต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, กรพรรด, ออก, สต, มแปราตอร, ไกซาร, เอาก, สต, ละต, imperator, caesar, divi, filivs, avgvstvs, นยายน, อนคร, สต, กราช, งหาคม, เป, นจ, กรพรรด, พระองค, แรกของจ, กรวรรด, โรม, ทรงปกครองจ, กรวรรด, แต, เพ, ยงผ, เด,. ckrphrrdiexakustus phasaxun efadu aekikh epliynthangcak ckrphrrdixxksts ximaepratxr iksar diwi filixus exakustus latin IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS 23 knyayn 63 pikxnkhristskrach 19 singhakhm kh s 14 epnckrphrrdiphraxngkhaerkkhxngckrwrrdiormn thrngpkkhrxngckrwrrdiaetephiyngphuediywnbtngaet 27 pikxnkhristskrachcnkrathngswrrkhtin kh s 14ckrphrrdiexakustusruppnexakustusaehngprimapxrta cakkhriststwrrsthi 1pthmckrphrrdiaehngckrwrrdiormnkhrxngrachy16 mkrakhm 27 pikxn kh s 19 singhakhm kh s 14 40 pi thdipckrphrrditiaebrixuskhuxphieskokldixa pulkhra 42 40 pikxn kh s hya skriobnixa 40 38 pikxn kh s hya liwixa drusilla 37 pikxn kh s kh s 14 phranametmkaxixus xxktawixus thurinus chuxekid cnthung 44 pikxn kh s kaxixus yulixus iksar xxktawixanus 44 42 pikxn kh s kaxixus yulixus iksar diwi filixus 42 38 pikxn kh s ximaepratxr iksar diwi filixus 38 27 pikxn kh s ximaepratxr iksar diwi filixus exakustus 27 pikxn kh s cnkrathngswrrkht rachwngsyulixus ekladixusphrarachbidakaxixus xxktawixus cueliys sisar buythrrm phrarachmardaxatixa blba ikosnixaprasuti23 knyayn 63 pikxn kh s orm satharnrthormn kaxixus xxktawixus thurinusswrrkht19 singhakhm kh s 14 75 pi onla xitalixa ckrwrrdiormnfngphrasphsusanexakustus ormsasnasasnaormnobrandngedim ckrphrrdiexakustusmichuxekidwa kaxixus xxktawixus thurinus GAIVS OCTAVIVS THVRINVS ekhamacaksaykhunnangthiekaaekaelamngkhngsayhnungkhxngtrakulxxktawixussungedimepntrakulsamychn txma cueliys sisar phichaykhxngyaykhxngekha thuklxbsngharemux 44 pikxnkhristskrach praktwaxxktawixusidrbkaraetngtngihepnbutrbuythrrmaelathayaththangkaremuxngtamphinykrrmkhxngsisar ekhacungepliynchuxtamthrrmeniymormnepn kaxixus yulixus iksar xxktawixanus GAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS imnannkekhaktdchux xxktawixanus xxk aelaepliynchuxxiksxngkhrngepn kaxixus yulixus iksar diwi filixus GAIVS IVLIVS CAESAR DIVI FILIVS aela ximaepratxr iksar diwi filixus IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS aetrahwangni nkprawtisastrinpccubnyngkhngeriykchuxekhaxyangsnwa xxktawixanus 1 cnkrathnginpithi 27 kxnkhristskrach wuthisphaormnidlngkhaaennesiyngthwayphranamechlimphraekiyrtiwa exakustus AVGVSTVS aeplwa phuidrbkhwamekharphnbthux thaihphranamxyangepnthangkarklayepn ximaepratxr iksar diwi filixus exakustus nbaetnn inpithi 43 kxnkhristskrach xxktawixanusekharwmkxngkalngkbmark aexnothni aelamarkus ixmilixus aelpidus inkarpkkhrxngrabxbephdckarthharsungruckkninchuxkhnaphusaercrachkarchudthisxng inthanathiepnhnunginkhnaphusaercrachkar xxketewiynmixanacpkkhrxngehnuxormaelaxikhlaycnghwdkhxngsatharnrth aetinthisudkhnaphusaercrachkardngklawklmslaylngephraakhwamthaeyxthayankhxngphurwmkhnathngsamexng aelpidusthukenreths aelaaexnothniidthaxtwinibatkrrmhlngcakkhwamphayaephinyuththnawithixktixungodykxngeruxkhxngxxktawixanus phayitbngkhbbychakhxngmarkus wipsanixus xakrippa inpithi 31 kxnkhristskrach hlngcakkarlmslaykhxngkhnaphusaercrachkarchudthisxng xxktawixanusidfunfusatharnrthormn odyihxanacbriharxyuphayitwuthispha aetinthangptibtiekhaepnphuphukkhadxanacephdckariwaetephiyngphuediyw xxktawixanusichewlahlaypiephuxphthnaokhrngsrangthichdecnthisungsatharnrthcasamarthxyuphayitkarnakhxngphunaephiyngkhnediywidxyangepnthangkar sungphlthiidklaymaepnckrwrrdiormn taaehnngckrphrrdimiichtaaehnngxyangphuephdckarormnthisisaraelasullaekhyrbtaaehnngmakxnhnani dwyekhaidyubtaaehnngdngklawemuxmhachnormn yxmrbihekhamixanacephdckar 2 tamkdhmay exakustusthrngmixanachlayprakarthimixyutlxdphrachnmchiphodyidrbkhwamehnchxbcakwuthispha rwmipthungtribunuskhxngsphasamychnaelaekngsxr phraxngkhthrngepnkngsulcnkrathngpithi 23 pikxnkhristskrach 3 phrarachxanacsakhykhxngphraxngkhmacakkhwamsaercthangkarenginaelathrphyakrsungidrbrahwangkarsngkhram karsrangrabbxupthmphtlxdthngckrwrrdi khwamcngrkphkdikhxngnaythharaelathharphansukcanwnmak xanacsungidrbcakwuthispha 4 aelakhwamekharphcakprachachn karthiphraxngkhkhwbkhumkxngthphormnswnihyidthuxepnphytidxawuththixacichkhukkhamwuthispha odythaihphraxngkhsamarthbibbngkhbkartdsinickhxngwuthisphaid aeladwykhwamsamarthinkarkacdkhuaekhnginwuthisphaodykarichkalng wuthisphathiehluxcungyxmxxnnxmtxphraxngkh karpkkhrxngdwyrabbxupthmph xanacthangkarthhar aelakarsasmtaaehnnginrabbsatharnrthedimidklaymaepnrupaebbkarpkkhrxngsahrbckrphrrdiinewlatxmaxangxing aekikh Jo Ann Shelton As the Romans Did Oxford University Press 1998 58 Gruen 2005 35 Dio 1987 153 Eck 2003 3 brrnanukrm aekikhBivar A D H 1983 The Political History of Iran Under the Arsacids in The Cambridge History of Iran Vol 3 1 21 99 Edited by Ehsan Yarshater London New York New Rochelle Melbourne and Sydney Cambridge University Press ISBN 0 521 20092 X Blackburn Bonnie amp Holford Strevens Leofranc 1999 The Oxford Companion to the Year Oxford University Press Reprinted with corrections 2003 Bourne Ella Augustus as a Letter Writer Transactions and Proceedings of the American Philological Association Volume 49 1918 53 66 Bowersock G W 1990 The Pontificate of Augustus in Kurt A Raaflaub and Mark Toher eds b k Between Republic and Empire Interpretations of Augustus and his Principate Berkeley University of California Press pp 380 394 ISBN 0 520 08447 0 CS1 maint extra text editors list link Brosius Maria 2006 The Persians An Introduction London amp New York Routledge ISBN 0 415 32089 5 hbk Bunson Matthew 1994 Encyclopedia of the Roman Empire New York Facts on File Inc ISBN 0 8160 3182 7 Chisholm Kitty and John Ferguson 1981 Rome The Augustan Age A Source Book Oxford Oxford University Press in association with the Open University Press ISBN 0 19 872108 0 Dio Cassius 1987 The Roman History The Reign of Augustus Translated by Ian Scott Kilvert London Penguin Books ISBN 0 14 044448 3 Eck Werner translated by Deborah Lucas Schneider new material by Sarolta A Takacs 2003 The Age of Augustus Oxford Blackwell Publishing hardcover ISBN 0 631 22957 4 paperback ISBN 0 631 22958 2 Eder Walter 2005 Augustus and the Power of Tradition in The Cambridge Companion to the Age of Augustus Cambridge Companions to the Ancient World ed Karl Galinsky 13 32 Cambridge MA New York Cambridge University Press hardcover ISBN 0 521 80796 4 paperback ISBN 0 521 00393 8 Everitt Anthony 2006 Augustus The Life of Rome s First Emperor Random House Books ISBN 1400061288 Green Peter 1990 Alexander to Actium The Historical Evolution of the Hellenistic Age Hellenistic Culture and Society Berkeley CA Los Angeles London University of California Press ISBN 0 520 05611 6 hbk ISBN 0 520 08349 0 pbk Check isbn value invalid character help Gruen Erich S 2005 Augustus and the Making of the Principate in The Cambridge Companion to the Age of Augustus Cambridge Companions to the Ancient World ed Karl Galinsky 33 51 Cambridge MA New York Cambridge University Press hardcover ISBN 0 521 80796 4 paperback ISBN 0 521 00393 8 Kelsall Malcolm Augustus and Pope The Huntington Library Quarterly Volume 39 Number 2 1976 117 131 Mackay Christopher S 2004 Ancient Rome A Military and Political History Cambridge University Press ISBN 0521809185 Scott Kenneth The Political Propaganda of 44 30 B C Memoirs of the American Academy in Rome Vol 11 1933 pp 7 49 Scullard H H 1982 1959 From the Gracchi to Nero A History of Rome from 133 B C to A D 68 5th ed London New York Routledge ISBN 0415025273 Shaw Smith R A Letter from Augustus to Tiberius Greece amp Rome Volume 18 Number 2 1971 213 214 Shotter D C A Tiberius and the Spirit of Augustus Greece amp Rome Volume 13 Number 2 1966 207 212 Southern Pat 1998 Augustus London Routledge ISBN 0 415 16631 4 Starr Chester G Jr The Perfect Democracy of the Roman Empire The American Historical Review Volume 58 Number 1 1952 1 16 Syme Ronald 1939 The Roman Revolution Oxford Oxford University Press ISBN 0 19 280320 4 pbk Check isbn value invalid character help Rowell Henry Thompson 1962 The Centers of Civilization Series Volume 5 Rome in the Augustan Age Norman University of Oklahoma Press ISBN 0 8061 0956 4 kxnhna ckrphrrdiexakustus thdipsthapnataaehnng ckrphrrdiormn 27 pikxnkhristskrach kh s 14 ckrphrrditiaebrixus bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ckrphrrdiexakustus amp oldid 8981783, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม