fbpx
วิกิพีเดีย

คาร์ล-ไฮน์ริช ฟ็อน ชตึลพ์นาเกิล

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (พฤษภาคม 2564) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

พลเอกทหารราบ คาร์ล-ไฮน์ริช รูดอล์ฟ วิลเฮ็ล์ม ฟ็อน ชตึลพ์นาเกิล (เยอรมัน: Carl-Heinrich Rudolf Wilhelm von Stülpnagel) เป็นเป็นนายทหารบกเยอรมัน เป็นผู้บัญชาการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารของเยอรมันในเขตยึดครองฝรั่งเศสและเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่สิบเจ็ดในสหภาพโซเวียตในช่วงปฏิบัติการบาร์บาร็อสซา ชตึลพ์นาเกิลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรมสงคราม รวมทั้งการออกอนุมัติให้จัดการกับพลเรือนและให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยไอน์ซัทซ์กรุพเพินในการสังหารหมู่ชาวยิว

คาร์ล-ไฮน์ริช ฟ็อน ชตึลพ์นาเกิล
คาร์ล-ไฮน์ริช ฟ็อน ชตึลพ์นาเกิล
เกิด2 มกราคม ค.ศ. 1886(1886-01-02)
เบอร์ลิน จักรวรรดิเยอรมัน
เสียชีวิต30 สิงหาคม ค.ศ. 1944 (58 ปี)
เรือนจำเพลิทเซินเซ เบอร์ลิน นาซีเยอรมนี
รับใช้จักรวรรดิเยอรมัน
เยอรมนี
ไรช์เยอรมัน
บริการ/สังกัดกองทัพบก
ประจำการ1904–44
ชั้นยศพลเอกทหารราบ
การยุทธ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามโลกครั้งที่สอง
บำเหน็จกางเขนเหล็กกางเขนอัศวิน

เขามีส่วนร่วมในแผนลับ 20 กรกฎาคมเพื่อลอบสังหารอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ โดยรับผิดชอบการหาแนวร่วมในฝรั่งเศส ภายหลังจากแผนการล้มเหลว เขาถูกเรียกตัวให้กลับไปยังกรุงเบอร์ลินและในระหว่างทาง เขาได้พยายามจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเขาได้ถูกขึ้นศาลในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1944 และถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นกบฏและลงโทษด้วยการประหารชีวิตในวันเดียวกัน

บทความเกี่ยวกับทหาร การทหาร หรืออาวุธนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:การทหาร

คาร์ล-ไฮน์ริช ฟ็อน ชตึลพ์นาเกิล
คาร, ไฮน, อน, ชต, ลพ, นาเก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, พฤษภาคม, 2564, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน. kharl ihnrich fxn chtulphnaekil phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk phvsphakhm 2564 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir phlexkthharrab kharl ihnrich rudxlf wilehlm fxn chtulphnaekil eyxrmn Carl Heinrich Rudolf Wilhelm von Stulpnagel epnepnnaythharbkeyxrmn epnphubychakarthharinchwngsngkhramolkkhrngthisxng inkhnathithahnathiepnphubychakarthharkhxngeyxrmninekhtyudkhrxngfrngessaelaepnphubychakarkxngthphthisibecdinshphaphosewiytinchwngptibtikarbarbarxssa chtulphnaekilidmiswnekiywkhxnginkarkxxachyakrrmsngkhram rwmthngkarxxkxnumtiihcdkarkbphleruxnaelaihkhwamrwmmuxxyangiklchidkbhnwyixnsthskruphephininkarsngharhmuchawyiwkharl ihnrich fxn chtulphnaekilkharl ihnrich fxn chtulphnaekilekid2 mkrakhm kh s 1886 1886 01 02 ebxrlin ckrwrrdieyxrmnesiychiwit30 singhakhm kh s 1944 58 pi eruxncaephlithesines ebxrlin nasieyxrmnirbich ckrwrrdieyxrmn eyxrmni ircheyxrmnbrikar wbr sngkdkxngthphbkpracakar1904 44chnysphlexkthharrabkaryuththsngkhramolkkhrngthihnung sngkhramolkkhrngthisxngbaehnckangekhnehlkkangekhnxswin ekhamiswnrwminaephnlb 20 krkdakhmephuxlxbsngharxdxlf hitelxr odyrbphidchxbkarhaaenwrwminfrngess phayhlngcakaephnkarlmehlw ekhathukeriyktwihklbipyngkrungebxrlinaelainrahwangthang ekhaidphyayamcakhatwtayaetimsaerc txmaekhaidthukkhunsalinwnthi 30 singhakhm kh s 1944 aelathuktdsinwamikhwamphidthanepnkbtaelalngothsdwykarpraharchiwitinwnediywkn bthkhwamekiywkbthhar karthhar hruxxawuthniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy karthharekhathungcak https th wikipedia org w index php title kharl ihnrich fxn chtulphnaekil amp oldid 9387762, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม