fbpx
วิกิพีเดีย

การ์โลส มอนซอน

การ์โลส โรเก มอนซอน นักมวยสากลชาวอาร์เจนตินา

การ์โลส มอนซอน
ชื่อจริงการ์โลส โรเก มอนซอน
ฉายาEscopeta (เอสโกเปตา (ปืนลูกซอง))
น้ำหนักมิดเดิลเวท
ไลท์เฮฟวีเวท
ส่วนสูง182 เซนติเมตร
เกิด7 สิงหาคม พ.ศ. 2485
ซานฆาบิเอร์รัฐซานตาเฟ
เสียชีวิต8 มกราคม พ.ศ. 2538
ซานตาโรซาเดกัลชิเนส รัฐซานตาเฟ
ชกทั้งหมด100
ชนะ87
ชนะน็อก59
แพ้3
เสมอ9

มอนซอนเริ่มชกมวยสากลอาชีพเมื่อ พ.ศ. 2506 และชกแพ้ในการชกช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2507 เท่านั้น หลังจากนั้น ไม่เคยชกแพ้ใครอีกเลย มอนซอนเริ่มจากได้ครองแชมป์อาร์เจนตินารุ่นมิดเดิลเวท แชมป์อเมริกาใต้รุ่นมิดเดิลเวท ก่อนจะชิงแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท ชนะทีเคโอ จิโอวานนี เบนเวนูตี ยก 12 จากนั้น ชกป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ติดต่อกันถึง 14 ครั้ง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของรุ่นมิดเดิลเวท หลังจากป้องกันแชมป์ครั้งที่ 14 มอนซอนได้ประกาศสละแชมป์และแขวนนวมไปเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เขาได้รับการยกย่องให้เข้าสู่หอเกียรติยศเมื่อ พ.ศ. 2526

ชีวิตครอบครัวของมอนซอนหลังแขวนนวมไม่ประสบความสำเร็จนัก เขาหย่าจากภรรยาคนแรกใน พ.ศ. 2521 และแต่งงานใหม่ใน พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น เขามักมีข่าวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ทำร้ายภรรยา ต่อมา ใน พ.ศ. 2532 เขาถูกจับในคดีฆาตกรรมและถูกตัดสินจำคุก 11 ปี ต่อมา ใน พ.ศ. 2538 เขาได้รับอนุญาตจากเรือนจำให้กลับไปเยี่ยมครอบครัว และประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางกลับ เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2538

  • ย้อนอดีตมวยดัง. ราชามิดเดิลเวทโลก คาร์ลอส มอนซอน. นิตยสารมวยโลก. ปีที่ 19 เล่มที่ 866 11-17 เมษายน 2544 หน้า 46-47
  • การ์โลส มอนซอน
การ, โลส, มอนซอน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, คาร, ลอส, มอนซอน, การ, โลส, โรเก, มอนซอน, กมวยสากลชาวอาร, เจนต, นาช, อจร, งการ, โลส, โรเก, มอนซอนฉายาescopeta, เอสโกเปตา, นล, กซอง, ำหน, กม, ดเด, ลเวท, ไลท, เฮฟว, เวทส, วนส, ง182, เซนต, เมตรเก, ด7, งหาคม,. karols mxnsxn phasaxun efadu aekikh epliynthangcak kharlxs mxnsxn karols orek mxnsxn nkmwysaklchawxarecntinakarols mxnsxnchuxcringkarols orek mxnsxnchayaEscopeta exsokepta punluksxng nahnkmidedilewth ilthehfwiewthswnsung182 esntiemtrekid7 singhakhm ph s 2485 sankhabiexr rthsantaefesiychiwit8 mkrakhm ph s 2538 santaorsaedklchiens rthsantaefchkthnghmd100chna87chnanxk59aeph3esmx9prawti aekikhmxnsxnerimchkmwysaklxachiphemux ph s 2506 aelachkaephinkarchkchwngaerkrahwang ph s 2506 2507 ethann hlngcaknn imekhychkaephikhrxikely mxnsxnerimcakidkhrxngaechmpxarecntinarunmidedilewth aechmpxemrikaitrunmidedilewth kxncachingaechmpolkrunmidedilewth chnathiekhox cioxwanni ebnewnuti yk 12 caknn chkpxngknaechmpolkiwidtidtxknthung 14 khrng sungepnsthitisungsudkhxngrunmidedilewth hlngcakpxngknaechmpkhrngthi 14 mxnsxnidprakasslaaechmpaelaaekhwnnwmipemux 29 singhakhm ph s 2520 ekhaidrbkarykyxngihekhasuhxekiyrtiysemux ph s 2526 chiwitkhrxbkhrwkhxngmxnsxnhlngaekhwnnwmimprasbkhwamsaercnk ekhahyacakphrryakhnaerkin ph s 2521 aelaaetngnganihmin ph s 2522 hlngcaknn ekhamkmikhawekiywkbkarichkhwamrunaerng tharayphrrya txma in ph s 2532 ekhathukcbinkhdikhatkrrmaelathuktdsincakhuk 11 pi txma in ph s 2538 ekhaidrbxnuyatcakeruxncaihklbipeyiymkhrxbkhrw aelaprasbxubtiehtuesiychiwitkhnaedinthangklb emux 8 mkrakhm ph s 2538ekiyrtiprawti aekikhaechmpxarecntinarunmidedilewth AFB ching 3 knyayn 2509 chnakhaaenn khxrekh efrnneds xarecntina thi exstadiox luna park bwonsixers praethsxarecntina pxngkntaaehnng khrngthi 1 5 knyayn 2512 chnathiekhox exmiliox xael xali xarecntina yk 7 thi sanmiekl rthtukumn praethsxarecntina pxngkntaaehnng khrngthi 2 11 knyayn 2513 chnanxk xnotni ox xakilar xarecntina yk 5 thi maredlplata rthbwonsixers praethsxarecntina aechmpxemrikaitrunmidedilewth ching 29 mithunayn 2510 chnakhaaenn khxrekh efrnneds xarecntina thi exstadiox luna park bwonsixers praethsxarecntina pxngkntaaehnng khrngthi 1 8 phvsphakhm 2512 chnathiekhox ruebn oxrriok xurukwy yk 9 thi santaef rthsantaef praethsxarecntina pxngkntaaehnng khrngthi 2 27 knyayn 2512 chnanxk manuexl sibirinu brasil yk 6 thi exstadiox luna park bwonsixers praethsxarecntina aechmpolk WBC WBA The Ring aela Lineal runmidedilewth ching 7 phvscikayn 2513 chnathiekhox cioxwanni ebnewnuti xitali yk 12 thi palasestot edlol spxrt orm aekhwnltsioy praethsxitali pxngkntaaehnng khrngthi 1 8 phvsphakhm 2514 chnathiekhox cioxwanni ebnewnuti xitali yk 3 thi stad hluys edxs fngwiaeyy praethsomnaok pxngkntaaehnngkhrngthi 2 25 knyayn 2514 chnathiekhox ximil kriffith hmuekaaewxrcinkhxngshrth yk 14 thi exstadiox luna park bwonsixers praethsxarecntina pxngkntaaehnngkhrngthi 3 4 minakhm 2515 chnathiekhox ednni omeyxr shrth yk 5 thi palasestot edlol spxrt orm aekhwnltsioy praethsxitali pxngkntaaehnngkhrngthi 4 17 mithunayn 2515 chnathiekhox chxng piaeyr butiaeyr frngess yk 13 thi snamkilaoxlimpikxifw duw manwr paris aekhwnxil edx frxngs praethsfrngess pxngkntaaehnngkhrngthi 5 19 singhakhm 2515 chnathiekhox thxm bxkhs ednmark yk 5 thi okhebnhxwn xisedrinpharkh okhepnehekn praethsednmark pxngkntaaehnngkhrngthi 6 11 phvscikayn 2515 chnakhaaenn ebnni ebrsokhx shrth thi exstadiox luna park bwonsixers praeths xarecntina pxngkntaaehnngkhrngthi 7 2 mithunayn 2516 chnakhaaenn ximil kriffith hmuekaaewxrcinkhxngshrth thi stad hluys edxs fngwiaeyy praethsomnaok pxngkntaaehnngkhrngthi 8 29 knyayn 2516 chnakhaaenn chxng piaeyr butiaeyr frngess thi snamorlngd karrxs paris aekhwnxil edx frxngs praeths frngess pxngkntaaehnngkhrngthi 9 9 kumphaphnth 2517 chnaxarthidi okhes naopels khiwba yk 6 thi emuxngpuot cnghwdoxdaesn aekhwnxil edx frxngs praeths frngess pxngkntaaehnngkhrngthi 10 5 tulakhm 2517 chnanxk othni mundien xxsetreliy yk 7 thi exstadiox luna park bwonsixers praeths xarecntina pxngkntaaehnngkhrngthi 11 30 mithunayn 2518 chnathiekhox othni liaekta shrth yk 10 thi emdisnsaekhwrkaredn nkhrniwyxrk rthniwyxrk shrth pxngkntaaehnngkhrngthi 12 13 thnwakhm 2518 chnanxk kratixxng txngna frngess yk 5 thi hipoprdrxm edx lxngchxng paris aekhwnxil edx frxngs praeths frngess pxngkntaaehnngkhrngthi 13 26 mithunayn 2519 chnakhaaenn ordriok bleds okhlxmebiy thi stad hluys edxs fngwiaeyy praethsomnaok pxngkntaaehnngkhrngthi 14 30 krkdakhm 2520 chnakhaaenn ordriok bleds okhlxmebiy thi stad hluys edxs fngwiaeyy praethsomnaok slaaechmp thukykyxngihepnaechmpolktlxdkalinrunmidedilewthodysmakhmmwyolk inpi 2554xangxing aekikhyxnxditmwydng rachamidedilewtholk kharlxs mxnsxn nitysarmwyolk pithi 19 elmthi 866 11 17 emsayn 2544 hna 46 47 sthitikarchkekhathungcak https th wikipedia org w index php title karols mxnsxn amp oldid 9296858, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม