fbpx
วิกิพีเดีย

คาร์บอน

คาร์บอน (อังกฤษ:Carbon) เป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ C และเลขอะตอม 6 เป็นธาตุอโลหะที่มีอยู่มาก มีวาเลนซ์ 4 และมีหลายอัญรูป:

 • เพชร โครงสร้างยึดเหนี่ยว: 4 อิเล็กตรอนใน sp3-orbital แบบ 3 มิติ
 • แกรไฟต์ (หนึ่งในสารที่อ่อนที่สุด) โครงสร้างยึดเหนี่ยว: 3 อิเล็กตรอนใน sp2-orbital 2 มิติ และ 1 อิเล็กตรอนใน p-orbital
 • ฟูลเลอไรต์ (หรือ ฟูลเลอรีน) คือโมเลกุลขนาดนาโนเมตร ในรูปแบบที่เรียบง่าย คาร์บอน 60 อะตอมจะเรียงตัวคล้ายกับชั้นแกรไฟต์
คาร์บอน
คาร์บอนในตารางธาตุ
ลักษณะปรากฏ
ใส (เพชร) & สีดำ (แกรไฟต์)


เส้นสเปกตรัมของคาร์บอน
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อ สัญลักษณ์ และเลขอะตอม คาร์บอน, C, 6
การออกเสียง /ˈkɑːrbən/
อนุกรมเคมี อโลหะหลายวาเลนซ์
หมู่ คาบและบล็อก 14, 2, p
มวลอะตอมมาตรฐาน 12.0108(1)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [He] 2s2 2p2
2, 4
ประวัติ
การค้นพบ ชาวอียิปต์ and ชาวสุมาเรียน (3750 BC)
ได้รับการยอมรับว่าเป็นธาตุโดย อองตวน ลาวัวซิเอ (1789)
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น(ใกล้ r.t.) amorphous: 1.8–2.1 g·cm−3
ความหนาแน่น(ใกล้ r.t.) diamond: 3.515 g·cm−3
ความหนาแน่น(ใกล้ r.t.) graphite: 2.267 g·cm−3
จุดระเหิด 3915 K, 3642 °C, 6588 °F
จุดร่วมสาม 4600 K, 10800 kPa
ความร้อนของการหลอมเหลว 117 (แกรไฟต์) kJ·mol−1
ความจุความร้อนโมลาร์ 6.155 (เพชร)
8.517 (แกรไฟต์) J·mol−1·K−1
คุณสมบัติอะตอม
สถานะออกซิเดชัน 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −3, −4
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.55 (Pauling scale)
รัศมีอะตอม 77 pm
รัศมีโควาเลนต์ 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 170 pm
จิปาถะ
โครงสร้างผลึก เพชร
(เพชร,ใส)
Simple Hexagonal.svg

(แกรไฟต์,ดำ)
ความเป็นแม่เหล็ก ไดอะแมกเนติก
สภาพนำความร้อน 900-2300 (diamond)
119-165 (graphite) W·m−1·K−1
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 0.8 (diamond) µm·m−1·K−1
ความเร็วเสียง (thin rod) (ที่ 20 °C) 18350 (diamond) m·s−1
มอดุลัสของยัง 1050 (เพชร) GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 478 (เพชร) GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 442 (เพชร) GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.1 (เพชร)
ความแข็งของโมส์ 10 (เพชร)
1-2 (แกรไฟต์)
เลขทะเบียน CAS 7440-44-0
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของคาร์บอน
อ้างอิง

Lamp black ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นแกรไฟต์ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะกระจายสุ่ม จึงมีโครงสร้างไอโซโทรปิก

Glassy carbon มีโครงสร้างไอโซโทรปิกและมีความแข็งพอ ๆ กับกระจก ซึ่งต่างจากแกรไฟต์ที่ชั้นแกรไฟต์ไม่ได้เรียงซ้อนกันเหมือนกระดาษเรียบ ๆ แต่เรียงเหมือนกับกระดาษที่ขยำแล้ว

คาร์บอนไฟเบอร์มีลักษณะคล้ายกับ glassy carbon ภายใต้การผลิตแบบพิเศษ (การยืดไฟเบอร์อินทรีย์และการทำเป็นคาร์บอน) ทำให้สามารถจัดระนาบคาร์บอนในทิศทางของไฟเบอร์ได้ ในทิศตั้งฉากกับแกนไฟเบอร์ ไม่มีการตั้งระนาบของคาร์บอน ทำให้ไฟเบอร์ที่ได้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้า

อะตอมของคาร์บอน

คาร์บอนปรากฏในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และเป็นพื้นฐานของอินทรีย์เคมี นอกจากนี้ อโลหะนี้มีคุณสมบัติทางเคมีที่น่าสนใจ คือ สามารถทำพันธะกับตัวเอง และธาตุอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก เกิดได้เป็นสารประกอบเกือบ 10 ล้านชนิด เมื่อรวมกับออกซิเจน จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อรวมกับไฮโดรเจน จะเกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่เรียกรวม ๆ ว่าไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมในรูปแบบของเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อรวมกับทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจน สามารถจะเกิดเป็นสารประกอบได้หลายประเภท เช่น กรดไขมัน ซึ่งจำเป็นต่อชีวิต และเอสเทอร์ ซึ่งให้รสชาติแก่ผลไม้หลายชนิด ไอโซโทป คาร์บอน-14ใช้ในการวัดอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี

 1. . Caer.uky.edu. สืบค้นเมื่อ2008-09-12.
 2. Senese, Fred (2000-09-09). . Frostburg State University. สืบค้นเมื่อ2007-11-24.
 3. Lide, D. R., บ.ก. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
 4. Haaland, D (1976). "Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon". Carbon. 14 (6): 357. doi:.
 5. Savvatimskiy, A (2005). "Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)". Carbon. 43 (6): 1115. doi:.
 6. (PDF). สืบค้นเมื่อ2007-12-06.
 7. (PDF). สืบค้นเมื่อ2007-12-06.
 8. . สืบค้นเมื่อ2007-12-06.
 9. , in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
 10. , Ioffe Institute Database
บทความเกี่ยวกับเคมีนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:เคมี

คาร์บอน
คาร, บอน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, carbon, เป, นธาต, ในตารางธาต, ญล, กษณ, และเลขอะตอม, เป, นธาต, อโลหะท, อย, มาก, วาเลนซ, และม, หลายอ, ญร, เพชร, โครงสร, างย, ดเหน, ยว, เล, กตรอนใน, orbital, แบบ, แกรไฟต, หน, งในสารท, อนท, โครงสร, างย, ดเหน, ยว, เล, กตรอนใน,. kharbxn phasaxun efadu aekikh kharbxn xngkvs Carbon epnthatuintarangthatuthimisylksn C aelaelkhxatxm 6 epnthatuxolhathimixyumak miwaelns 4 aelamihlayxyrup ephchr okhrngsrangyudehniyw 4 xielktrxnin sp3 orbital aebb 3 miti aekrift hnunginsarthixxnthisud okhrngsrangyudehniyw 3 xielktrxnin sp2 orbital 2 miti aela 1 xielktrxnin p orbital fulelxirt hrux fulelxrin khuxomelkulkhnadnaonemtr inrupaebbthieriybngay kharbxn 60 xatxmcaeriyngtwkhlaykbchnaekriftkharbxn6C C Siobrxn kharbxn inotrecnkharbxnintarangthatulksnapraktis ephchr amp sida aekrift esnsepktrmkhxngkharbxnkhunsmbtithwipchux sylksn aelaelkhxatxm kharbxn C 6karxxkesiyng ˈ k ɑːr b en xnukrmekhmi xolhahlaywaelnshmu khabaelablxk 14 2 pmwlxatxmmatrthan 12 0108 1 karcderiyngxielktrxn He 2s2 2p2 2 4prawtikarkhnphb chawxiyipt and chawsumaeriyn 1 3750 BC idrbkaryxmrbwaepnthatuody xxngtwn lawwsiex 2 1789 khunsmbtikayphaphsthana khxngaekhngkhwamhnaaenn ikl r t amorphous 3 1 8 2 1 g cm 3khwamhnaaenn ikl r t diamond 3 515 g cm 3khwamhnaaenn ikl r t graphite 2 267 g cm 3cudraehid 3915 K 3642 C 6588 Fcudrwmsam 4600 K 10800 4 5 kPakhwamrxnkhxngkarhlxmehlw 117 aekrift kJ mol 1khwamcukhwamrxnomlar 6 155 ephchr 8 517 aekrift J mol 1 K 1khunsmbtixatxmsthanaxxksiedchn 4 3 6 2 1 7 0 1 2 3 4 8 xielkotrenkatiwiti 2 55 Pauling scale rsmixatxm 77 pmrsmiokhwaelnt 77 sp 73 sp 69 sp pmrsmiwanedxrwals 170 pmcipathaokhrngsrangphluk ephchr ephchr is Simple Hexagonal svg aekrift da khwamepnaemehlk idxaaemkentik 9 sphaphnakhwamrxn 900 2300 diamond 119 165 graphite W m 1 K 1karkhyaytwcakkhwamrxn 25 C 0 8 diamond 10 µm m 1 K 1khwamerwesiyng thin rod thi 20 C 18350 diamond m s 1mxdulskhxngyng 1050 ephchr 10 GPaomdulskhxngaerngechuxn 478 ephchr 10 GPaomdulskhxngaerngbibxd 442 ephchr 10 GPaxtraswnpwsxng 0 1 ephchr 10 khwamaekhngkhxngoms 10 ephchr 1 2 aekrift elkhthaebiyn CAS 7440 44 0ixosothpesthiyrthisudbthkhwamhlk ixosothpkhxngkharbxnixosothp NA khrungchiwit DM DE MeV DP11C syn 20 nathi b 0 96 11B12C 98 9 C esthiyr odymi 6 niwtrxn13C 1 1 C esthiyr odymi 7 niwtrxn14C trace 5730 pi b 0 15 0 14Ndkhkxangxing Lamp black prakxbdwyphunthithiepnaekriftkhnadelk sungphunthiehlanicakracaysum cungmiokhrngsrangixosothrpik Glassy carbon miokhrngsrangixosothrpikaelamikhwamaekhngphx kbkrack sungtangcakaekriftthichnaekriftimideriyngsxnknehmuxnkradaseriyb aeteriyngehmuxnkbkradasthikhyaaelw kharbxnifebxrmilksnakhlaykb glassy carbon phayitkarphlitaebbphiess karyudifebxrxinthriyaelakarthaepnkharbxn thaihsamarthcdranabkharbxninthisthangkhxngifebxrid inthistngchakkbaeknifebxr immikartngranabkhxngkharbxn thaihifebxrthiidmikhwamaekhngaerngmakkwaehlkkla elnmiediy xatxmkhxngkharbxn kharbxnpraktinsingmichiwitthukchnid aelaepnphunthankhxngxinthriyekhmi nxkcakni xolhanimikhunsmbtithangekhmithinasnic khux samarththaphnthakbtwexng aelathatuxun epncanwnmak ekididepnsarprakxbekuxb 10 lanchnid emuxrwmkbxxksiecn caekidepnkharbxnidxxkisdsungcaepnxyangyingtxkarecriyetibotkhxngphuch emuxrwmkbihodrecn caekidepnsarprakxbtang thieriykrwm waihodrkharbxn sungcaepntxxutsahkrrminrupaebbkhxngechuxephlingfxssil emuxrwmkbthngihodrecnaelaxxksiecn samarthcaekidepnsarprakxbidhlaypraephth echn krdikhmn sungcaepntxchiwit aelaexsethxr sungihrschatiaekphlimhlaychnid ixosothp kharbxn 14ichinkarwdxayuodyichkmmntphaphrngsiraykarxangxing aekikh History of Carbon and Carbon Materials Center for Applied Energy Research University of Kentucky Caer uky edu subkhnemux 2008 09 12 Senese Fred 2000 09 09 Who discovered carbon Frostburg State University subkhnemux 2007 11 24 Lide D R b k 2005 CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th ed Boca Raton FL CRC Press ISBN 0 8493 0486 5 Haaland D 1976 Graphite liquid vapor triple point pressure and the density of liquid carbon Carbon 14 6 357 doi 10 1016 0008 6223 76 90010 5 Savvatimskiy A 2005 Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon a review for 1963 2003 Carbon 43 6 1115 doi 10 1016 j carbon 2004 12 027 Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP PDF subkhnemux 2007 12 06 Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet Cooled CCI Free Radical PDF subkhnemux 2007 12 06 Carbon Binary compounds subkhnemux 2007 12 06 Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition CRC press 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 Properties of diamond Ioffe Institute Database bthkhwamekiywkbekhminiyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title kharbxn amp oldid 9516865, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม