fbpx
วิกิพีเดีย

คาร์บอนไดออกไซด์

มีข้อสงสัยว่าบทความนี้อาจละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ระบุไม่ได้ชัดเจนเพราะขาดแหล่งที่มา หรืออ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่ยังตรวจสอบไม่ได้ หากแสดงได้ว่าบทความนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้แทนป้ายนี้ด้วย {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} หากคุณมั่นใจว่าบทความนี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้แสดงหลักฐานในหน้าอภิปราย โปรดอย่านำป้ายนี้ออกก่อนมีข้อสรุป

คาร์บอนไดออกไซด์ (อังกฤษ:carbon dioxide) หรือ CO2 เป็นก๊าซไม่มีสี ซึ่งหากหายใจเอาก๊าซนี้เข้าไปในปริมาณมาก ๆ จะรู้สึกเปรี้ยวที่ปาก เกิดการระคายเคืองที่จมูกและคอ เนื่องจากอาจเกิดการละลายของแก๊สนี้ในเมือกในอวัยวะ ก่อให้เกิดกรดคาร์บอนิกอย่างอ่อน

คาร์บอนไดออกไซด์
ชื่ออื่น Carbonic acid gas
Carbonic anhydride
Carbonic oxide
Carbon oxide
Carbon(IV) oxide
Dry ice (solid phase)
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [124-38-9][CAS]
PubChem
EC number
UN number 1013 (gas), 1845 (solid)
KEGG
MeSH
ChEBI
RTECS number FF6400000
SMILES
 • O=C=O
InChI
 • 1/CO2/c2-1-3
Beilstein Reference 1900390
Gmelin Reference 989
ChemSpider ID
3DMet
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล CO2
มวลโมเลกุล 44.01 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ Colorless gas
กลิ่น Low concentrations: none
High concentrations:
sharp; acidic
ความหนาแน่น 1562 kg/m3 (solid at 1 atm and −78.5 °C)
1101 kg/m3 (liquid at saturation −37°C)
1.977 kg/m3 (gas at 1 atm and 0 °C)
จุดหลอมเหลว

-57 °C, 216.6 K, -70 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 1.45 g/L at 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์), 100 kPa
ความดันไอ 5.73 MPa (20 °C)
pKa 6.35, 10.33
−20.5·10−6 cm3/mol
ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.00045
ความหนืด 0.07 cP at −78.5 °C
Dipole moment 0 D
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก trigonal
รูปร่างโมเลกุล linear
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−393.5 kJ·mol−1
Standard molar
entropy
So298
214 J·mol−1·K−1
ความจุความร้อนจำเพาะ 37.135 J/K mol
ความอันตราย
NFPA 704
0
2
0
U.S. Permissible
exposure limit (PEL)
TWA 5000 ppm (9000 mg/m3)
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
carbon oxidesที่เกี่ยวข้อง
Carbon monoxide
Carbon suboxide
Dicarbon monoxide
Carbon trioxide
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง Carbonic acid
Carbonyl sulfide
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

คาร์บอนไดออกไซด์มีความหนาแน่น 1.98 kg/m3 ซึ่งเป็นประมาณ 1.5 เท่าของอากาศ โมเลกุลประกอบด้วยพันธะคู่ 2 พันธะ (O=C=O) หรือ CO2 น้ำหนักโมเลกุล 44.01 ไม่ติดไฟและไม่ทำปฏิกิริยา

คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศ ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะแล้วจึงนำมาอัดเป็นรูป

คาร์บอนไดออกไซด์จะกลายเป็นของแข็งที่มีสีขาวอุณหภูมิ -78 องศาเซลเซียส โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อน หากต้องการทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเหลว ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 5.1 บรรยากาศ


คาร์บอนไดออกไซด์สามารถละลายน้ำได้ 1 เปอร์เซนต์ของสารละลายนั้นจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งจะเปลี่ยนรูปเป็นไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในภายหลัง

การทดสอบก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 • 1. นำธูปที่ติดไฟอยู่เข้าไปในหลอดทดลองที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ไฟจะดับ เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ช่วยในการติดไฟของสาร จึงนำมาใช้เป็นก๊าซดับเพลิงได้
 • 2. ผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในน้ำปูนใส (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) น้ำปูนใสจะขุ่น เนื่องจากเกิดแคลเซียมคาบอเนตเกิดขึ้น

เนื้อหา

ด้านอุตสาหกรรม

 • การบดเย็น (Cold Grinding) น้ำแข็งแห้งช่วยบดวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยาก เช่น Plexiglas, PVC , Resin , Epoxy , ABS , Polypropylene , Vinyl และอื่น ๆ ด้วยการทำให้เย็นจัดบดแตกได้ง่าย
 • การลดอุณหภูมิ (Low Temperature Refrigerant) ในอุตสาหกรรมเคมีและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำแข็งแห้งเป็นตัวทำความเย็นต่ำที่หาได้ง่ายและใช้งานอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการ โรงงานนำร่อง ตู้ทดสอบอุณหภูมิต่ำทุกชนิด สายพานการผลิต และการประกอบชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกซ์
 • การให้ความเย็นและก๊าซเฉื่อย (Inerting and Cooling) การใส่น้ำแข็งแห้งลงในถังผสมสารเคมี นอกจากจะช่วยให้เกิดความเย็นแล้วยังสามารถช่วยปกคลุมสารเคมี มิให้เกิดปฏิกิริยาในถัง

ด้านการขนส่ง

 • บรรจุน้ำ แข็งแห้งน้ำหนักเบาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันอาหารพวกเนื้อสัตว์ เนื้อไก่ ผัก ผลไม้ หรืออาหารทะเลมิให้เน่าเสียระหว่างการขนส่ง

และประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น

 • ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตหรือในการขนส่งหรือเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่อง

บิน

คาร์บอนไดออกไซด์ยังใช้สำหรับการผลิตน้ำอัดลมหรือโซดา และยังมีผสมในเบียร์ได้ตามธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เบียร์บางยี่ห้อได้มีการใส่คาร์บอนไดออกไซด์โดยเจตนาด้วย

 • ากจับต้องน้ำแข้งแห้งด้วยมือเปล่าหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงก็จะทำให้ผิวหนังไหม้ได้จากความเย็นจัด ( frost – bite ) ได้น้ำแข็งถือว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่ง
 • ซึ่งเกิดจากการบรรจุน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดสนิทไม่มีช่องระบายอาจทำให้เกิดการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมา เมือถึงระดับหนึ่งจะเกิดแรงดันและระเบิดในที่สุด ดังนั้นในการขนส่งน้ำแข็งแห้งปริมาณมาก ๆ จะต้องเก็บในภาชนะบรรจุน้ำแข็งโดยเฉพาะที่มีช่องระบายอากาศ นอกจากจะเป็นการป้องกันการระเบิดแล้วยังช่วยลดอัตราการระเหิดของน้ำแข็งได้
 • การเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมาก ๆในห้องแคบ ๆ หรือห้องเพดานต่ำที่การระบายอากาศไม่ดีพอ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาแทนที่ออกซิเจนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจได้
 • กรณีถูกน้ำแข็งแห้งกัดให้ล้างมือทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากและไปพบแพทย์
 • การรักษาภาวะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เกิน (ร่วมกับภาวะขาดออกซิเจน) ต้องนำผู้ป่วยออกจากสภาวะขาดอากาศ หรือบริเวณที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่มากออกมาให้เร็วที่สุดก่อน ตรวจดูทางเดินหายใจ ถ้าหมดสติและไม่หายใจแล้ว ต้องรีบทำการช่วยหายใจ หน่วยกู้ชีพอาจพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อรักษาชีวิต และรีบให้ออกซิเจนเสริมด้วยความรวดเร็ว จากนั้นรีบนำส่งพบแพทย์

เป็นที่รู้กันดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักกว่าอากาศจึงมักจะลอยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นหากจำเป็นต้องทำงานร่วมกับน้ำแข็งแห้ง ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่กว้างที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่สะดวก ควรมีการวางระบบระบายอากาศไว้บริเวณด้านล่างของพื้นที่ และถ้าในอากาศมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 5 จะทำให้เกิดพิษได้


 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ AirProductsMSDS
 2. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. . National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
 3. จุฑารัตน์ ฉัตรวิริยาวงศ์และวิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์.2555. แหล่งที่มา:
 4. จุฑารัตน์ ฉัตรวิริยาวงศ์และวิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์.2555. แหล่งที่มา:

คาร์บอนไดออกไซด์
คาร, บอนไดออกไซด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, อสงส, ยว, าบทความน, อาจละเม, ดล, ขส, ทธ, แต, ระบ, ไม, ได, ดเจนเพราะขาดแหล, งท, มา, หร, ออ, างถ, งส, งพ, มพ, งตรวจสอบไม, ได, หากแสดงได, าบทความน, ละเม, ดล, ขส, ทธ, ให, แทนป, ายน, วย, ละเม, ดล, ขส, ทธ, หากค, ณม, นใจว, าบท. kharbxnidxxkisd phasaxun efadu aekikh mikhxsngsywabthkhwamnixaclaemidlikhsiththi aetrabuimidchdecnephraakhadaehlngthima hruxxangthungsingphimphthiyngtrwcsxbimid hakaesdngidwabthkhwamnilaemidlikhsiththi ihaethnpaynidwy laemidlikhsiththi hakkhunmnicwabthkhwamniimidlaemidlikhsiththi ihaesdnghlkthaninhnaxphipray oprdxyanapaynixxkkxnmikhxsrup kharbxnidxxkisd xngkvs carbon dioxide hrux CO2 epnkasimmisi sunghakhayicexakasniekhaipinprimanmak carusukepriywthipak ekidkarrakhayekhuxngthicmukaelakhx enuxngcakxacekidkarlalaykhxngaeksniinemuxkinxwywa kxihekidkrdkharbxnikxyangxxnkharbxnidxxkisdchuxxun Carbonic acid gas Carbonic anhydride Carbonic oxide Carbon oxide Carbon IV oxide Dry ice solid phase elkhthaebiynelkhthaebiyn CAS 124 38 9 CAS PubChem 280EC number 204 696 9UN number 1013 gas 1845 solid KEGG D00004MeSH Carbon dioxideChEBI 16526RTECS number FF6400000SMILES O C OInChI 1 CO2 c2 1 3Beilstein Reference 1900390Gmelin Reference 989ChemSpider ID 2743DMet B01131khunsmbtisutromelkul CO2mwlomelkul 44 01 g mol 1lksnathangkayphaph Colorless gasklin Low concentrations none High concentrations sharp acidic 1 khwamhnaaenn 1562 kg m3 solid at 1 atm and 78 5 C 1101 kg m3 liquid at saturation 37 C 1 977 kg m3 gas at 1 atm and 0 C cudhlxmehlw 57 C 216 6 K 70 Fkhwamsamarthlalayid in na 1 45 g L at 25 xngsaeslesiys 77 xngsafaerniht 100 kPakhwamdnix 5 73 MPa 20 C pKa 6 35 10 33Magnetic susceptibility x 20 5 10 6 cm3 moldchnihkehaesng nD 1 00045khwamhnud 0 07 cP at 78 5 CDipole moment 0 Dokhrngsrangokhrngsrangphluk trigonalruprangomelkul linearxunhekhmiStd enthalpy of formation DfHo298 393 5 kJ mol 1Standard molar entropy So298 214 J mol 1 K 1khwamcukhwamrxncaephaa 37 135 J K molkhwamxntrayNFPA 704 0 2 0 U S Permissible exposure limit PEL TWA 5000 ppm 9000 mg m3 2 sarprakxbxunthiekiywkhxngknaexnixxxnthiekiywkhxngaekhthixxxnthiekiywkhxngcarbon oxidesthiekiywkhxng Carbon monoxide Carbon suboxide Dicarbon monoxide Carbon trioxidesarprakxbthiekiywkhxng Carbonic acid Carbonyl sulfidehakmiidrabuepnxun khxmulkhangtnnikhuxkhxmulsar n phawamatrthanthi 25 C 100 kPasthaniyxy ekhmi kharbxnidxxkisdmikhwamhnaaenn 1 98 kg m3 sungepnpraman 1 5 ethakhxngxakas omelkulprakxbdwyphnthakhu 2 phntha O C O hrux CO2 nahnkomelkul 44 01 3 imtidifaelaimthaptikiriya kharbxnidxxkisdinsthanakhxngaekhng eriykxikchuxhnungwa kharbxnidxxkisdaekhng hrux solid carbon dioxide etriymidcakkarnakaskharbxnidxxkisdmaphankrabwnkarxdaelathaiheynlngphayitkhwamdnsungklayepnkharbxnidxxkisdehlw aelwldkhwamdnlngxyangrwderwodykarphnkharbxnidxxkisdehlwsukhwamdnbrryakas phlthiidkhuxekldnaaekhngkhlayekldhimaaelwcungnamaxdepnrup 4 kharbxnidxxkisdcaklayepnkhxngaekhngthimisikhawxunhphumi 78 xngsaeslesiys odyimphankarepnkhxngehlwkxn haktxngkarthaihkharbxnidxxkisdepnkhxngehlw txngichkhwamdnimnxykwa 5 1 brryakas kharbxnidxxkisdsamarthlalaynaid 1 epxresntkhxngsarlalaynncaklayepnkrdkharbxniksungcaepliynrupepnibkharbxentaelakharbxentinphayhlng karthdsxbkaskharbxnidxxkisd samarththaid 2 withi khux 1 nathupthitidifxyuekhaipinhlxdthdlxngthimikharbxnidxxkisdxyu ifcadb ephraakharbxnidxxkisdimidchwyinkartidifkhxngsar cungnamaichepnkasdbephlingid 2 phankaskharbxnidxxkisdipinnapunis aekhlesiymihdrxkisd napuniscakhun enuxngcakekidaekhlesiymkhabxentekidkhunenuxha 1 praoychnkhxngnaaekhngaehng 2 khxkhwrrawngcakkarichnaaekhngaehng 3 karpthmphyabalebuxngtncakxntraykhxngnaaekhngaehng 4 ekrdkhwamruephimetim 5 xangxingpraoychnkhxngnaaekhngaehng aekikhdanxutsahkrrm karbdeyn Cold Grinding naaekhngaehngchwybdwsdusngekhraahthiaetkyak echn Plexiglas PVC Resin Epoxy ABS Polypropylene Vinyl aelaxun dwykarthaiheyncdbdaetkidngay karldxunhphumi Low Temperature Refrigerant inxutsahkrrmekhmiaelaxielkthrxniks naaekhngaehngepntwthakhwameyntathihaidngayaelaichnganxyangkwangkhwanginhxngptibtikar orngngannarxng tuthdsxbxunhphumitathukchnid sayphankarphlit aelakarprakxbchinswn xielkthrxniks karihkhwameynaelakasechuxy Inerting and Cooling karisnaaekhngaehnglnginthngphsmsarekhmi nxkcakcachwyihekidkhwameynaelwyngsamarthchwypkkhlumsarekhmi miihekidptikiriyainthng dankarkhnsng brrcuna aekhngaehngnahnkebaiwintukhxnethnenxrephuxpxngknxaharphwkenuxstw enuxik phk phlim hruxxaharthaelmiihenaesiyrahwangkarkhnsng aelapraoychnindanxun echn inxutsahkrrmxaharpraephthixskrim nm ebekxri iskrxk aelaenuxstw ephuxthnxmxaharinkhntxnkarphlithruxinkarkhnsnghruxekbxaharsahrbesirfbnekhruxng bin 5 kharbxnidxxkisdyngichsahrbkarphlitnaxdlmhruxosda aelayngmiphsminebiyridtamthrrmchatixikdwy xyangirktam ebiyrbangyihxidmikariskharbxnidxxkisdodyectnadwykhxkhwrrawngcakkarichnaaekhngaehng aekikhhakcbtxngnaaekhngaehngdwymuxeplahruxsmphskbphiwhnngodytrngkcathaihphiwhnngihmidcakkhwameyncd frost bite idnaaekhngthuxwaepnwtthuxntraychnidhnung sungekidcakkarbrrcunaaekhngaehnginphachnapidsnithimmichxngrabayxacthaihekidkarsasmkhxngaekskharbxnidxxkisdthiraehidxxkma emuxthungradbhnungcaekidaerngdnaelaraebidinthisud dngnninkarkhnsngnaaekhngaehngprimanmak catxngekbinphachnabrrcunaaekhngodyechphaathimichxngrabayxakas nxkcakcaepnkarpxngknkarraebidaelwyngchwyldxtrakarraehidkhxngnaaekhngid karekbnaaekhngaehngprimanmak inhxngaekhb hruxhxngephdantathikarrabayxakasimdiphx aekskharbxnidxxkisdthiraehidxxkmaaethnthixxksiecnthithaihkhadxakashayicid 6 karpthmphyabalebuxngtncakxntraykhxngnaaekhngaehng aekikhkrnithuknaaekhngaehngkdihlangmuxthnthidwynasaxadinprimanmakaelaipphbaephthy karrksaphawaidrbkharbxnidxxkisdekin rwmkbphawakhadxxksiecn txngnaphupwyxxkcaksphawakhadxakas hruxbriewnthimiaekskharbxnidxxkisdsasmxyumakxxkmaiherwthisudkxn trwcduthangedinhayic thahmdstiaelaimhayicaelw txngribthakarchwyhayic hnwykuchiphxacphicarnaisthxchwyhayicephuxrksachiwit aelaribihxxksiecnesrimdwykhwamrwderw caknnribnasngphbaephthy 7 ekrdkhwamruephimetim aekikhepnthirukndiwakaskharbxnidxxkisdcahnkkwaxakascungmkcalxyxyuinradbta dngnnhakcaepntxngthanganrwmkbnaaekhngaehng inphunthiaekhbhruxphunthikwangthirabbthayethxakasimsadwk khwrmikarwangrabbrabayxakasiwbriewndanlangkhxngphunthi aelathainxakasmiprimankharbxnidxxkisdmakkwarxyla 5 cathaihekidphisidxangxing aekikh xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux AirProductsMSDS NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 0103 National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH cuthartn chtrwiriyawngsaelawiwthn exkburnawthn 2555 aehlngthima http www summacheeva org index thaitox carbon dioxide htm cuthartn chtrwiriyawngsaelawiwthn exkburnawthn 2555 aehlngthima http www summacheeva org index thaitox carbon dioxide htm http www lannadryice com bthkhwam showdetail 15820 24477 khxaenana aelakhxkhwrrawnginkarichngannaaekhngaehng html http www lannadryice com bthkhwam showdetail 15820 24477 khxaenana aelakhxkhwrrawnginkarichngannaaekhngaehng html http www vcharkarn com varticle 44006 kharbxnidxxkisdkhuxxair Carbon Dioxide CO2 Properties Uses Applicationsekhathungcak https th wikipedia org w index php title kharbxnidxxkisd amp oldid 9229743, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม