fbpx
วิกิพีเดีย

คานะ

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

คานะ (ญี่ปุ่น:仮名 โรมาจิ: kana) เป็นคำที่ใช้เรียกตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็นฮิรางานะและคาตากานะ ซึ่งรวมถึงภาษาระบบเก่า มังโยงานะ คานะหนึ่งตัวอักษรจะมีเสียงเฉพาะของแต่ละตัวอักษร

การพัฒนาอักษรคานะจากตัวอักษรจีน
ตารางแสดงเสียงอักษรคานะ
ฮิรางานะและคาตากานะ
นาสิก
あア かカ さサ たタ なナ はハ まマ やヤ らラ わワ んン
อะ คะ ซะ ทะ นะ ฮะ มะ ยะ ระ วะ _ง,_น,_ม
いイ きキ しシ ちチ にニ ひヒ みミ りリ ゐヰ
อิ คิ ชิ ชิ นิ ฮิ มิ ริ (วิ)
うウ くク すス つツ ぬヌ ふフ むム ゆユ るル
อุ คุ ซุ สึ นุ ฟุ มุ ยุ รุ
えエ けケ せセ てテ ねネ へヘ めメ れレ ゑヱ
เอะ เคะ เซะ เทะ เนะ เฮะ เมะ เระ (เวะ)
おオ こコ そソ とト のノ ほホ もモ よヨ ろロ をヲ
โอะ โคะ โซะ โทะ โนะ โฮะ โมะ โยะ โระ (โวะ)
  • เสียงในแถว ทะ (た) ออกเสียงเหมือน ท และ ต ในภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่นไม่มีคานะสำหรับเสียง เยะ และ ยิ ซึ่งเมื่อเขียน ยิ จะใช้คานะ "อิ" (い) และ "เอะ" (え) เขียนติดกันอ่านแทน ยิ
  • ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียงใกล้เคียงกับเสียง ล ในภาษาไทย
  • ゐヰ วิ ゑヱ เวะ และ ヲ โวะ(คาตากานะ) ไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบัน แต่ยังเห็นได้ในเพลงและบทประพันธ์
บทความเกี่ยวกับภาษานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ภาษา

คานะ
คานะ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, 仮名, โรมา. khana phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir khana yipun 仮名 ormaci kana epnkhathiicheriyktwxksrphasayipun sungaebngxxkepnhiranganaaelakhatakana sungrwmthungphasarabbeka mngoyngana khanahnungtwxksrcamiesiyngechphaakhxngaetlatwxksrkarphthnaxksrkhanacaktwxksrcin tarangaesdngesiyngxksrkhana hiranganaaelakhatakana x kh s th n h m y r w nasikあア かカ さサ たタ なナ はハ まマ やヤ らラ わワ んンxa kha sa tha na ha ma ya ra wa ng n mいイ きキ しシ ちチ にニ ひヒ みミ りリ ゐヰxi khi chi chi ni hi mi ri wi うウ くク すス つツ ぬヌ ふフ むム ゆユ るルxu khu su su nu fu mu yu ruえエ けケ せセ てテ ねネ へヘ めメ れレ ゑヱexa ekha esa etha ena eha ema era ewa おオ こコ そソ とト のノ ほホ もモ よヨ ろロ をヲoxa okha osa otha ona oha oma oya ora owa esiynginaethw tha た xxkesiyngehmuxn th aela t inphasaithy phasayipunimmikhanasahrbesiyng eya aela yi sungemuxekhiyn yi caichkhana xi い aela exa え ekhiyntidknxanaethn yi phasayipunimmiesiyngiklekhiyngkbesiyng l inphasaithy ゐヰ wi ゑヱ ewa aela ヲ owa khatakana imkhxyidichinpccubn aetyngehnidinephlngaelabthpraphnthduephim aekikhkarthbsphthphasayipunaehlngkhxmulxun aekikhaebbkarekhiyntwxksrkhana bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasa ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khana amp oldid 9383329, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม