fbpx
วิกิพีเดีย

ขั้วโลกเหนือ

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

ขั้วโลกเหนือ (อังกฤษ:North Pole) หรือ ขั้วโลกเหนือภูมิศาสตร์ (อังกฤษ:Geographical North Pole) เป็นจุดบนผิวโลกในซีกโลกเหนือที่ตั้งฉากกับแกนหมุดของโลก บางครั้งเรียกว่าขั้วโลกเหนือจริง (True North) เพื่อแยกกับขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก

ขั้วโลกเหนือภูมิศาสตร์

ขั้วโลกเหนือเป็นจุดเหนือสุดของโลกและอยู่ตรงข้ามกับขั้วโลกใต้ตามแนวทะแยง มีการกำหนดให้ขั้วโลกเหนืออยู่ตรงกับละติจูด 90 องศาเหนือ ที่ขั้วโลกเหนือทุกทิศทางจะเป็นทิศใต้ การที่เส้นลองจิจูดทุกเส้นต้องผ่านขั้วโลกเหนือเราจึงสามารถกำหนดให้เป็นค่าลองจิจูดองศาใดก็ได้ ภายในวงกลมละติจูด 90° แคบ ๆ นั้นทวนเข็มนาฬิกาคือทิศตะวันออกส่วนตามเข็มนาฬิกาคือทิศตะวันตก ขั้วโลกเหนือเป็นจุดศูนย์กลางของซีกโลกเหนือ แผ่นดินที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือที่สุดคือเกาะคาเฟอคลูเปิน อันเป็นเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งทางเหนือของเกาะกรีนแลนด์ เกาะครัฟเฟเคเบนนั้นห่างจากขั้วโลกเหนือราว 700 กม. ที่อยู่อาศัยถาวรที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออะเลิร์ท นูนาวุต ประเทศแคนาดาซึ่งห่างจากขั้วโลกเหนือราว 817 กม.

ขั้วโลกใต้นั้นอยู่ในแผ่นดิน แต่ว่าขั้วโลกเหนือนั้นอยู่กลางมหาสมุทรอาร์กติกที่เป็นน่านน้ำปกคลุมด้วยน้ำแข็งทะเลเกือบถาวร ใน ค.ศ. 2007 มีร์เรือดำน้ำสัญชาติรัสเซียวัดความลึกของทะเลที่ขั้วโลกเหนือได้ที่ 4,261 ม. และวัดได้ 4,087 ม. จากเรือยูเอสเอส นอติลุสใน ค.ศ. 1958 การที่มีลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถสร้างสถานีถาวรที่ขั้วโลกเหนือได้ อย่างไร้ก็ตามสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในเวลาต่อมา ได้สร้างสถานีลอยน้ำแข็งเป็นประจำเกือบทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 1937 ซึ่งบางแห่งได้ลอยผ่านและใกล้กับขั้วโลกมาก ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 เป็นต้นมารัสเซียได้สร้างแคมป์บาเนียวใกล้กับขั้วโลกเป็นประจำทุกปี

การพยายามพิชิตขั้วโลกเหนือเริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีสถิติที่ถูกบันทึกไว้หลายครั้ง การเดินทางถึงขั้วโลกเหนือโดยไม่ประสบปัญหาเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1926 การสำรวจครั้งนี้เดินทางโดยการใช้เรือเหาะนอร์ส บินสำรวจ คณะเดินทางชุดนี้มีทั้งหมด 16 คนโดยนับรวมรูอาล อามึนเซินผู้เป็นหัวหน้าคณะสำรวจด้วย

  1. , Reuters, 2 August 2007
  2. Андерсон, Уильям Роберт (1965). . Воениздат. สืบค้นเมื่อ12 January 2012.
  3. Mouton, M.W. (1968). . Acadimie de Droit International de La Ha. pp. 202 (34). ISBN 978-9028614420. สืบค้นเมื่อ12 January 2012.

ขั้วโลกเหนือ
วโลกเหน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, งกฤษ, north, pole, หร, ศาสตร, งกฤษ, geographical, north, pole,. khwolkehnux phasaxun efadu aekikh bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk khwolkehnux xngkvs North Pole hrux khwolkehnuxphumisastr xngkvs Geographical North Pole epncudbnphiwolkinsikolkehnuxthitngchakkbaeknhmudkhxngolk bangkhrngeriykwakhwolkehnuxcring True North ephuxaeykkbkhwolkehnuxaemehlkkhwolkehnuxphumisastr khwolkehnuxepncudehnuxsudkhxngolkaelaxyutrngkhamkbkhwolkittamaenwthaaeyng mikarkahndihkhwolkehnuxxyutrngkblaticud 90 xngsaehnux thikhwolkehnuxthukthisthangcaepnthisit karthiesnlxngcicudthukesntxngphankhwolkehnuxeracungsamarthkahndihepnkhalxngcicudxngsaidkid phayinwngklmlaticud 90 aekhb nnthwnekhmnalikakhuxthistawnxxkswntamekhmnalikakhuxthistawntk khwolkehnuxepncudsunyklangkhxngsikolkehnux aephndinthiiklkbkhwolkehnuxthisudkhuxekaakhaefxkhluepin xnepnekaathixyunxkchayfngthangehnuxkhxngekaakrinaelnd ekaakhrfefekhebnnnhangcakkhwolkehnuxraw 700 km thixyuxasythawrthixyuiklthisudkhuxxaelirth nunawut praethsaekhnadasunghangcakkhwolkehnuxraw 817 km khwolkitnnxyuinaephndin aetwakhwolkehnuxnnxyuklangmhasmuthrxarktikthiepnnannapkkhlumdwynaaekhngthaelekuxbthawr in kh s 2007 mireruxdanasychatirsesiywdkhwamlukkhxngthaelthikhwolkehnuxidthi 4 261 m 1 aelawdid 4 087 m cakeruxyuexsexs nxtilusin kh s 1958 2 3 karthimilksnaphumipraethsechnnithaihimsamarthsrangsthanithawrthikhwolkehnuxid xyangirktamshphaphosewiythruxrsesiyinewlatxma idsrangsthanilxynaaekhngepnpracaekuxbthukpitngaet kh s 1937 sungbangaehngidlxyphanaelaiklkbkhwolkmak tngaet kh s 2002 epntnmarsesiyidsrangaekhmpbaeniywiklkbkhwolkepnpracathukpi karphyayamphichitkhwolkehnuxerimkhuninplaystwrrsthi 19 odymisthitithithukbnthukiwhlaykhrng karedinthangthungkhwolkehnuxodyimprasbpyhaekidkhunkhrngaerkinpi 1926 karsarwckhrngniedinthangodykaricheruxehaanxrs binsarwc khnaedinthangchudnimithnghmd 16 khnodynbrwmruxal xamunesinphuepnhwhnakhnasarwcdwyxangxing aekikh Russian sub plants flag at North Pole Reuters 2 August 2007 Anderson Uilyam Robert 1965 Nautilus u Severnogo polyusa Voenizdat subkhnemux 12 January 2012 Mouton M W 1968 The International Regime of the Polar Regions Acadimie de Droit International de La Ha pp 202 34 ISBN 978 9028614420 subkhnemux 12 January 2012 duephim aekikhkhwolkit mhasmuthrxarktikekhathungcak https th wikipedia org w index php title khwolkehnux amp oldid 9451449, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม