fbpx
วิกิพีเดีย

กรุงเทพมหานคร

บทความนี้เกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศไทย สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารเมืองดังกล่าว ดูที่ กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
"กรุงเทพ" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กรุงเทพ (แก้ความกำกวม)

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 6 ล้านคน ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนคร (Primate City) มีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ถึง 40 เท่า

กรุงเทพมหานคร

บางกอก

ธง

ตรา
คำขวัญ:
 • กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง
  เมืองศูนย์กลางการปกครอง
  วัดวังงามเรืองรอง
  เมืองหลวงของประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทยเน้นกรุงเทพมหานคร
พิกัดภูมิศาสตร์:13°45′0″N100°31′1.20″E /13.75000°N 100.5170000°E /13.75000; 100.5170000พิกัดภูมิศาสตร์:13°45′0″N100°31′1.20″E /13.75000°N 100.5170000°E /13.75000; 100.5170000
ประเทศไทย
ภูมิภาคภาคกลาง
ก่อตั้ง21 เมษายน พ.ศ. 2325
ยกเป็นจังหวัดพ.ศ. 2408
จัดระเบียบเป็นนคร14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศาลาว่าการเลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
การปกครอง
• ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
• ผู้ว่าราชการอัศวิน ขวัญเมือง
• ปลัดศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
พื้นที่
เขตการปกครองพิเศษ1,568.737 ตร.กม. (605.693 ตร.ไมล์)
• รวมปริมณฑล7,761.6 ตร.กม. (2,996.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
(พ.ศ. 2562)
เขตการปกครองพิเศษ10,820,921 (ประมาณจำนวนประชากรทั้งขึ้นทะเบียนราษฎร และไม่ขึ้นทะเบียนราษฎร) คน
• รวมปริมณฑล15,624,700
• ความหนาแน่นรวมปริมณฑล2,000 คน/ตร.กม. (5,200 คน/ตร.ไมล์)
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
• HDI (พ.ศ. 2562)0.814 (สูงมาก)
เขตเวลาUTC+7 (ไทย)
รหัสไปรษณีย์10###
รหัสพื้นที่02
เว็บไซต์
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลกในปี พ.ศ. 2563 มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายในหลายรูปแบบทั้งด้านศาสนา ด้านการจับจ่ายซื้อของ ศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือสถานบริการกลางคืน เช่น พระบรมมหาราชวัง สยามสแควร์ ถนนข้าวสาร ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2562 นิตยสารฟอบส์ นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินชื่อดังสัญชาติอเมริกา ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นลำดับที่ 1 ของโลก โดยมีนักเดินทางเข้ามากว่า 22.78 ล้านคนและทำรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 2,003 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นลำดับที่ 3 ของโลกรองจาก ดูไบ และ เมกกะ ตามลำดับ

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็นจังหวัด คำว่า "กรุงเทพมหานคร" นั้นยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง แต่ปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้ง

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครยังเป็นเพียงสถานีการค้าขนาดเล็กอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมามีขนาดเพิ่มขึ้นและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง 2 แห่งคือ กรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2311 และกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2325 กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของการทำให้ประเทศสยามทันสมัยและเป็นเวทีกลางของการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 20 นครเติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจุบันมีผลกระทบสำคัญต่อการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สื่อและสังคมสมัยใหม่ของไทย ในช่วงที่การลงทุนในเอเชียรุ่งเรือง ทำให้บรรษัทข้ามชาติจำนวนมากเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาคในกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นกำลังหลักทางการเงินและธุรกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งและสาธารณสุขระหว่างประเทศและกำลังเติบโตเป็นศูนย์กลางศิลปะ แฟชัน และการบันเทิงในภูมิภาค อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครขาดการวางผังเมือง ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ถนนที่จำกัดและการใช้รถส่วนบุคคลอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด

เนื้อหา

แผนที่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ใน Du Royaume de Siam ของ ซีมง เดอ ลา ลูแบร์

พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า "บางกอก" มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกกันว่า "นิวอัมสเตอร์ดัม" มีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง

ที่มาของคำว่า "บางกอก" นั้น มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า "บางเกาะ" หรือ "บางโคก" หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า "บางมะกอก" โดยคำว่า "บางมะกอก" มาจากวัดอรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดดังกล่าว และต่อมากร่อนคำลงจึงเหลือแต่คำว่าบางกอก

ต่อมาเมื่อถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 หลังการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2313 ครั้นสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชดำริว่า ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะวันตก เพราะมีลำน้ำเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง หากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่ข้างตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา

พระองค์มีพระบรมราชโองการให้พระยาธรรมาธิกรณ์กับพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่ดินเพื่อสร้างพระนครใหม่ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 9 บาท (54 นาที) ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. และทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น จังหวัดพระนคร

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น ทรงดำริให้ตัดถนนเจริญกรุง เป็นถนนเส้นแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 และเปลี่ยนรูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยนั้นสยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอำนาจยุโรป และตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในข้ออ้างที่มหาอำนาจนำมาใช้เพื่อแทรกแซงและคุกคามสยามประเทศ ภายหลัง ต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับกรุงเทพมหานครว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้รวม จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ

ในปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 102 เมืองน่าอยู่ของโลก จัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit

ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้ปิดการดำเนินกิจการครั้งใหญ่กล่าวคือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์​ในศูนย์การค้าและทุกสาขาที่สามารถเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์​ได้ประกาศปิดทำการโดยเริ่มในวันดังกล่าวเนื่องจาก รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย พ.ศ. 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารในศูนย์การค้า จึงกลับมาเปิดอีกครั้ง


หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

คำว่า "กรุงเทพมหานคร" แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร" มาจากชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ มีความหมายว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้"

โดยนามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” ต่อมาในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ ข้างต้น

ชื่อทางการของกรุงเทพมหานครเมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ "Krung Thep Maha Nakhon" สำหรับต่างชาติ ชื่อ "Bangkok" มาจากการทัพศัพท์คำว่าบางกอกเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ เดอ ลามาร์ (De Lamar) ได้ก่อสร้างป้อมบางกอก ซึ่งเป็นป้อมดาวขนาดใหญ่ ปัจจุบันถูกแปรรูปเป็นโรงเรียนราชินี, มิวเซียมสยาม และบางส่วนของวัดโพธิ์ และปัจจุบันชาวต่างชาติยังคงใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเรียกชื่อเมือง

กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก แปลความเป็นภาษาอังกฤษว่า "City of angels, great city of immortals, magnificent city of the nine gems, seat of the king, city of royal palaces, home of gods incarnate, erected by Visvakarman at Indra's behest."

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร เมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ "Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit" ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกและได้จดบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค (169 ตัวอักษร)

อาณาเขตติดต่อ

กรุงเทพมหานครจากภาพถ่ายดาวเทียม

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502)
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

ภูมิประเทศ

แผนที่แสดงความหนาแน่นประชากรของกรุงเทพมหานคร และเขตระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 10 เมตร จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตร.กม. หากเป็นจังหวัด จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 68 ของไทย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก และเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กม. พาดผ่านพื้นที่ ทำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพา มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 ม. โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม

ภูมิอากาศ

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามเกณฑ์การแบ่งภูมิอากาศโลกของวลาดีมีร์ เคิปเปิน คืออุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีอย่างน้อย 1 เดือนที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 60 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 100 ลบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี หารด้วย 25[ต้องการอ้างอิง]

อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม) และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนกุมภาพันธ์) ทำให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างสม่ำเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายนซึ่งทำให้มีฝนตกหนักกว่าปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ ทำให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ หย่อมความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่ลงมา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาทำให้อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าลมตะเภา

ในวันที่ 27 หรือ 28 เมษายน ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี ทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่และมักคาดการณ์กันว่าเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปี อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือ 40.8 องศาเซลเซียส ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 9.9 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2498

ข้อมูลภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (2524-2553)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 32.5
(90.5)
33.3
(91.9)
34.3
(93.7)
35.4
(95.7)
34.4
(93.9)
33.6
(92.5)
33.2
(91.8)
32.9
(91.2)
32.8
(91)
32.6
(90.7)
32.4
(90.3)
31.7
(89.1)
33.26
(91.87)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 22.6
(72.7)
24.4
(75.9)
25.9
(78.6)
26.9
(80.4)
26.3
(79.3)
26.1
(79)
25.7
(78.3)
25.5
(77.9)
25.0
(77)
24.8
(76.6)
23.9
(75)
22.0
(71.6)
24.93
(76.87)
ปริมาณฝน มม (นิ้ว) 13.3
(0.524)
20.0
(0.787)
42.1
(1.657)
91.4
(3.598)
247.7
(9.752)
157.1
(6.185)
175.1
(6.894)
219.3
(8.634)
334.3
(13.161)
292.1
(11.5)
49.5
(1.949)
6.3
(0.248)
1,648.2
(64.89)
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย (≥ 1 mm) 1.8 2.4 3.6 6.6 16.4 16.3 17.4 19.6 21.2 17.7 5.8 1.1 129.9
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 272.8 251.4 269.7 258.0 217.0 177.0 170.5 161.2 156.0 198.4 234.0 263.5 2,629.5
แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, หอสังเกตการณ์ฮ่องกง
ตราประจำจังหวัดพระนคร

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันโดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ คือสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครเช่นกัน ดำเนินงานร่วมด้วย

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งในวันทื่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 รายได้แก่ นายเกรียงยศ สุดลาภา นายสกลธี ภัททิยกุล นายศักดิ์ชัย บุญมา พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์

นาง ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เป็นปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนปัจจุบัน คือ พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

มีที่ทำการตั้งอยู่ที่วังปารุสกวัน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเหตุอาชญากรรม งานจราจร และงานปราบปรามยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร

เขตการปกครอง

แผนที่แสดงเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

รายชื่อเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

 1. เขตพระนคร
 2. เขตดุสิต
 3. เขตหนองจอก
 4. เขตบางรัก
 5. เขตบางเขน
 6. เขตบางกะปิ
 7. เขตปทุมวัน
 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 9. เขตพระโขนง
 10. เขตมีนบุรี
 11. เขตลาดกระบัง
 12. เขตยานนาวา
 13. เขตสัมพันธวงศ์
 14. เขตพญาไท
 15. เขตธนบุรี
 16. เขตบางกอกใหญ่
 17. เขตห้วยขวาง
 18. เขตคลองสาน
 19. เขตตลิ่งชัน
 20. เขตบางกอกน้อย
 21. เขตบางขุนเทียน
 22. เขตภาษีเจริญ
 23. เขตหนองแขม
 24. เขตราษฎร์บูรณะ
 25. เขตบางพลัด
 26. เขตดินแดง
 27. เขตบึงกุ่ม
 28. เขตสาทร
 29. เขตบางซื่อ
 30. เขตจตุจักร
 31. เขตบางคอแหลม
 32. เขตประเวศ
 33. เขตคลองเตย
 34. เขตสวนหลวง
 35. เขตจอมทอง
 36. เขตดอนเมือง
 37. เขตราชเทวี
 38. เขตลาดพร้าว
 39. เขตวัฒนา
 40. เขตบางแค
 41. เขตหลักสี่
 42. เขตสายไหม
 43. เขตคันนายาว
 44. เขตสะพานสูง
 45. เขตวังทองหลาง
 46. เขตคลองสามวา
 47. เขตบางนา
 48. เขตทวีวัฒนา
 49. เขตทุ่งครุ
 50. เขตบางบอน
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
ปี (พ.ศ.) ประชากร
2550 5,716,248
2560 5,682,415

ปี พ.ศ. 2558 เขตสายไหม เป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครแทนที่ เขตบางแค มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 197,715 ราย

ปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอันดับที่ 13 ของโลก ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ประชาชนจากต่างจังหวัด ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎรที่กรุงเทพมหานครจำนวนมาก

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในช่วงแรกตั้งอยู่ในเมืองหลวง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงแรกๆเพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัญญาชนต่าง ๆ ของประเทศล้วนมาจากการบ่มเพาะทั้งศาสตร์และศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ปูรากฐานให้นักคิดมาเกือบศตวรรษ กว่าทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มของการใฝ่หาการศึกษาระดับปริญญาทำให้เกิดมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย กรุงเทพมหานครไม่กลายเป็นเพียงสถานที่ที่ผู้อพยพและคนต่างจังหวัดแสวงหาโอกาสในการทำงาน แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเพียงแห่งเดียวในประเทศ แต่ก็มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหนึ่งในวิธีที่รัฐบาลไทยใช้จัดการกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความต้องการในการศึกษาระดับสูงได้นำไปสู่​​การก่อตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่น ๆ ด้านคุณภาพและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ติดอันดับ top 400 ของการจัดอันดับ Times Higher Education World University Ranking อีกทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเพียง 2 มหาวิทยาลัยที่ติดอัน top 500 ของการจัดอันดับ QS World University Ranking

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สาธารณสุข

Airbus Helicopters HS-BHQ ใช้ทางการแพทย์ลำที่ทำการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลตามกฎหมาย 147 แห่งในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม 3 แห่ง กรุงเทพมหานครยังมีศูนย์การแพทย์อีกหลายแห่ง ซึ่งรวมสถาบันแพทยศาสตร์ 8 แห่งจาก 15 แห่งของประเทศ โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร เป็นระดับตติยภูมิ ซึ่งรับการส่งต่อโรคที่ต้องการวิธีรักษาที่ซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลรัฐ 33 แห่ง ในจำนวนนี้สังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่งสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง มีโรงพยาบาลเอกชน 107 แห่ง ที่มีชื่อเสียงมาก เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงคือ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และทั้ง 3 แห่งได้การรับรองจากคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ[ต้องการอ้างอิง]

ด้านโรงพยาบาลรักษาสัตว์ กรุงเทพมหานครมีทั้งหมดอย่างน้อย 34 แห่ง ด้านการเสริมสร้างสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้มีศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ไว้บริการประชาชน

กรุงเทพมหานครมีรายได้หลักจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยในอดีตที่ผ่านมารายได้นี้มีมากกว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 25 มาจากรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุด ร้อยละ 24.31 รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงาน ร้อยละ 21.23 อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร ร้อยละ 13.89 โรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 9.04

กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2529 บริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการเคลื่อนไหวที่จะย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศ เป้าหมายหนึ่งคือ ที่กรุงเทพมหานคร

จากการขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาความแออัดในกรุงเทพมหานครมากขึ้น แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถูกยกเป็นข้อสนับสนุนและเป็นหลักฐานว่า กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง

การคมนาคมเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอื่น เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 250 สาย กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โครงการ 2 และ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

อนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกในรอบ 5 ปี ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครหดตัวลง ยกเว้นภาคธนาคารและภาคบริหารของรัฐ และในปี พ.ศ. 2557 อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (อีไอยู) หน่วยงานวิจัยในเครือ อีโคโนมิสต์ กรุ๊ป รายงานการจัดอันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปี ผลปรากฏว่า กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 61

ในปี พ.ศ. 2559 รายงานการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์) เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดร้านจำหน่ายสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก

การท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานครยามค่ำคืน

กรุงเทพมหานครเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดอรุณราชวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระที่นั่งอนันตสมาคม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนสีลม สยามสแควร์ มาดามทุซโซต์ กรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (เจริญกรุง)

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ่ายจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในกรุงเทพมหานครเปิดใน พ.ศ. 2368 เมื่อ หลวงอาวุธวิเศษประเทศพาณิช (โรเบิร์ต ฮันเตอร์) ได้ขอพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์พระบรมราชานุญาตให้เช่าที่ดินของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บสินค้าคนไทยสมัยนั้นเรียกว่า ห้างหันแตร ปัจจุบัน ศูนย์การค้า เป็นที่นิยมมากกว่า ห้างสรรพสินค้า ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์[ต้องการอ้างอิง] ศูนย์การค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครได้สร้างรายได้ทั้งจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่กรุงเทพมหานครด้วยโดยศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมีอยู่มากมายทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร เช่น ไอคอนสยาม (เขตคลองสาน), เซ็นทรัลเวิลด์ (เขตปทุมวัน), เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (เขตบางคอแหลม) เป็นต้น

โรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ได้แก่ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรงมหรสพแห่งแรกของเอเชียที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ปัจจุบัน โรงภาพยนตร์มักตั้งอยู่ในศูนย์การค้าต่าง ๆ

วัดและพระราชวัง

กรุงเทพมหานครมีวัดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมด 454 แห่ง(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562) โดยเขตที่มีวัดมากที่สุดได้แก่ เขตบางกอกน้อย มีทั้งสิ้น 32 วัด โดยวัดในกรุงเทพมหานคร มีวัดที่น่าท่องเที่ยวเยี่ยมชมหลากหลายแห่ง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันเป็นที่ตั้งของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เป็นต้น พระราชวังมีทั้งหมด 8 แห่ง วังมีทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่ง (ข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554)

การจัดลำดับเมืองท่องเที่ยว

บทความนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน มีเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะการนำเสนอที่ไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรม โปรดอภิปรายปัญหาดังกล่าวในหน้าอภิปราย หากบทความนี้เข้ากันได้กับโครงการพี่น้อง โปรดทำการแจ้งย้ายแทน
 • ในปี พ.ศ. 2555 การจัดลำดับโดย Master Card Global Deslination Cities Index 2012 กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ 1 สุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ในปี พ.ศ. 2556 MasterCard Global Destination Cities Index 2013 ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
 • ในปี พ.ศ. 2557 MasterCard Global Destination Cities Index 2014 ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 16.42 ล้านคน
 • ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทวิจัย Euromonitor International ของอังกฤษ เปิดเผยรายงานการศึกษาประจำปี 2017 ชื่อ Top 100 City Destinations Ranking โดยในรายงานระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 รองจาก ฮ่องกง โดยมีนักท่องเที่ยว 18.7 ล้านคน
 • การจัดอันดับของนิตยสาร ทราเวลแอนด์เลเชอร์ (Travel and Leisure)กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกใน พ.ศ. 2551, 2553, 2554 และ 2555
 • ด้านเว็บไซต์ TripAdvisor ได้เปิดเผยผลสำรวจว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 3 จาก 48 เมืองทั่วโลกในปีพ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเอเซียและอันดับที่ 13 ของโลกจากเว็บไซต์ TripAdvisor
 • ด้านเว็บไซต์ TripAdvisor ได้เปิดเผยผลสำรวจในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 5 ของเอเซียและอันดับที่ 20 ของโลก รวมทั้งเป็นเมืองที่มีราคาที่พักถูกและคุ้มที่สุดในโลกเป็น อันดับ 4 ของโลกจากเว็บไซต์ TripAdvisor
 • ด้านเว็บไซต์ economist.com ได้เปิดเผยผลสำรวจในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยอันดับ 39 ของโลกจาก 50 อันดับ และได้การอันดับ 14 จาก 18 อันดับของเอเซีย
 • ด้านเว็บไซด์ www.agoda.com ได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมในการมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดลำดับเป็นลำดับ 1
 • ในปี พ.ศ. 2559 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกกรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ใน 23 เมือง ที่มีอาหารข้างถนน หรือ Street food ดีที่สุดในโลก

การคมนาคม

ภาพทางด่วนบริเวณทางแยกมักกะสันยามค่ำคืน ซึ่งมีปริมาณรถ 1.5 ล้านคันต่อวัน

เดิมทีกรุงเทพมหานครใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยมีคลองจำนวนมากจนได้ฉายาว่า "เวนิสตะวันออก" แต่ปัจจุบันได้มีการถมคลองเพื่อทำเป็นถนน การคมนาคมจึงเน้นหนักไปทางบกแทน โดยถนนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2407 หลังจากนั้น ได้มีการสร้างถนนใหม่ขึ้นมากมาย เช่น ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ประมาณ พ.ศ. 2533 ได้มีการสร้างทางพิเศษขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนระบบขนส่งทางราง ได้มีส่วนเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 โดยมีการให้บริการระบบรถราง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2437 แต่ได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2511 และใน พ.ศ. 2542 ได้มีการเปิดบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกชื่อว่า รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาหรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้เปิดให้บริการ และในปี พ.ศ. 2553 ได้เปิดเดินรถโครงการ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนระบบขนส่งทางน้ำนั้น ให้บริการเส้นทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่าง ๆ มีหลายเส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

ทางรถยนต์

ถนนพระรามที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่

ทั้งนี้ มีทางหลวงสายหลักที่ไม่ได้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร คือ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี

ในเขตกรุงเทพมหานครมีทางหลวงพิเศษ 3 สาย ได้แก่

 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 รวม 126 กิโลเมตร เปิดใช้บริการครั้งแรก 79 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) เปิดใช้บริการส่วนต่อขยายครั้งล่าสุด (ด้านใต้) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 3. ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี)
ทางยกระดับ
 1. ทางยกระดับอุตราภิมุข มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในการบริหารจัดการโดยบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ทางยกระดับดอนเมือง) เปิดบริการเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และอยู่ในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิต (ส่วนของกรมทางหลวง) เปิดบริการเมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 2. ทางคู่ขนานลอยฟ้าพระบรมราชชนนี จากทางแยกอรุณอมรินทร์ถึงทางแยกต่างระดับสิรินธรระยะทาง 4.50 กิโลเมตร และจากทางแยกต่างระดับสิรินธรถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณเลยจุดข้ามทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 2 ไปอีก 500 เมตร ระยะทาง 9.30 กิโลเมตร เปิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541
ทางพิเศษ
ดูเพิ่มเติมที่: ทางพิเศษในประเทศไทย
ทางพิเศษดินแดง ช่วงทางขึ้น

กรุงเทพมหานครมีทางพิเศษ (ทางด่วน) ทั้งหมด 9 เส้นทาง ทางเชื่อมพิเศษทั้งหมด 2 เส้นทาง แบ่งเป็นทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8 เส้นทาง ทางเชื่อมพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 เส้นทาง และทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง 1 เส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยประชาชนต้องชำระเงินเป็นกรณีพิเศษ

 • ทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่
 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) ระยะทางรวม 27.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย
  1. สายดินแดง-ท่าเรือ ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524
  2. สายบางนา-ท่าเรือ ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 17 มกราคม พ.ศ. 2526
  3. สายดาวคะนอง-ท่าเรือ ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
 2. ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) ระยะทางรวม 28.4 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 2 กันยายน พ.ศ. 2536
 3. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร ทางพิเศษฉลองรัชได้เปิดให้บริการตลอดสาย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2539
 4. ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) ระยะทาง 55 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอดสายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
 5. ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร ระยะที่ 1 ทาง 22 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 2 ธันวาคม 2541 และระยะที่ 2 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
 6. ทางพิเศษสาย S1 ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร เปิดให้บริการ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548
 7. ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552
 8. ทางพิเศษสายสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ก่อสร้างเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 9. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 • ทางเชื่อมพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่
 1. ทางเชื่อมทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับ ทางพิเศษบูรพาวิถี เปิดบริการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 2. ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 2 กิโลเมตร เปิดใช้ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 3. ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช กับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 360 เมตร เปิดให้บริการเมือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ทางรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร

รถโดยสารประจำทางมีหลายสายเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้บริการในราคาย่อมเยา โดยรถโดยสารประจำทางเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 254 สาย ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ขึ้นทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 36 เส้นทาง และเป็นเส้นทางที่ใช้รถปรับอากาศในเส้นทางเดียวกับเส้นทางปกติ 143 เส้นทาง ดังนั้นจึงคงเหลือรถธรรมดาที่ไม่ขึ้นทางด่วนและไม่มีรถปรับอากาศบริการในเส้นทางนั้น ๆ 75 เส้นทาง รถโดยสารร่วมบริการขนาดเล็ก (มินิบัส) ราคา 10 บาทตลอดสาย รถโดยสารธรรมดาของ ขสมก. ราคา 8 บาทตลอดสาย รถโดยสารธรรมดาร่วมบริการราคา 10 บาทตลอดสาย รถโดยสารธรรมดาร่วมบริการรุ่นใหม่ราคา 12 บาทตลอดสาย รถโดยสารปรับอากาศราคาเริ่มต้น 12 บาท รถโดยสารปรับอากาศแบบยูโร 2 ราคาเริ่มต้น 13 บาท ส่วนรถปรับอากาศรุ่นใหม่ (ใช้ก๊าซธรรมชาติ) ราคาเริ่มต้น 15 บาท โดยหากใช้บริการในยามค่ำระหว่างช่วง 23.00 น. ถึง 5.00 น.ราคาจะเพิ่มขึ้น 1.50 บาท ตลอดสาย(ค่าธรรมเนียมรถบริการตลอดคืน จะจัดเก็บเฉพาะรถโดยสารธรรมดา ส่วนรถโดยสารปรับอากาศ จะไม่มีการจัดเก็บแต่อย่างใด) และหากรถขึ้นทางด่วนจะเพิ่มราคาขึ้นอีก 2 บาท (ค่าธรรมเนียมรถบริการทางด่วนนี้ จะจัดเก็บทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ)

ในการขึ้นค่าโดยสารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้กำหนดราคาค่าโดยสารไว้ดังนี้

ประเภทของรถ สี ผู้ให้บริการ ค่าโดยสาร เวลาบริการ ทางด่วน
รถธรรมดา ครีม-แดง ขสมก. 8 05:00-23:00 10
9.50 23.00-05.00
ขาว-น้ำเงิน,ชมพู, เอกชน 10 05.00-23.00 12
11.50 23.00-05.00
ส้ม 12 05.00-23.00 14
13.50 23.00-05.00
รถมินิบัส 10 05.00-23.00
11.50 23.00-05.00
รถปรับอากาศ ครีม-น้ำเงิน ขสมก. 12 14 16 18 20 ตลอด 24 ชม. 14 16 18 20 22
เอกชน 13 15 17 19 21 05:00-23:00 15 17 19 21 23
ส้ม,ขาว ขสมก. 13 15 17 19 21 23 25 ตลอด 24 ชม. 15 17 19 21 23 25 27
เหลือง เอกชน 14 16 18 20 22 24 26 05:00-23:00 16 18 20 22 24 26 28
13 15 17 19 21 15 17 19 21 23
14
ฟ้า ขสมก.

เอกชน

15 20 25 17 22 27
รถโดยสารประจำทางต่างจังหวัด
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

รถโดยสารประจำทางหรือรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีสถานีหลักอยู่ที่

รถโดยสารประจำทางต่างประเทศ
รถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ ณ ชายแดนไทย-กัมพูชา (ฝั่งปอยเปต)

รถโดยสารประจำทางหรือรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ที่สำหรับเดินทางไปยังต่างประเทศโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร มี 4 เส้นทาง ไป ประเทศกัมพูชา และ ประเทศลาว โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ดังนี้

รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ
รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์

กรุงเทพมหานครมีบริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีลักษณะคล้ายกับรถประจำทาง แต่การเดินของรถนั้นแยกออกจากถนนปกติ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 1 เส้นทาง คือ รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร

รถปรับอากาศพิเศษ

รถปรับอากาศพิเศษ (metrobus) เป็นรถของบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด บริการเดินรถในกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยสายสุดท้ายที่ให้บริการ คือสาย ปอ.พ.4-2 เคหะร่มเกล้า-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถตู้ประจำทาง
รถตู้ประจำทางในกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันมีทั้งหมด 126 สาย ให้บริการระหว่าง 05.00 น. ถึง 22.00 น. ค่าบริการอยู่ที่ 10-35 บาท เป็นรถปรับอากาศร่วมบริการ ขสมก. เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการนั่งบนรถตลอดการเดินทาง

รถจักรยานยนต์ประจำทาง

รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร มีอัตราบริการขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 10 บาท ทั้งนี้แล้วแต่ท้องที่นั้น ๆ จะเรียกเก็บค่าโดยสารตามระยะทางที่เดินทางโดยสูงสุดอาจถึง 500 บาท หากไปยังพื้นที่ที่ต้องไปในระยะไกล

ทางรถแท็กซี่

รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

ค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพฯ ยุคแรก จะถูกกำหนดโดยประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535 ลงนามโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร โดยจะเป็นดังนี้

กิโลเมตรที่ ค่าโดยสาร
0-2 35 บาท
2-3 5.00 บาท/กิโลเมตร
3-5 4.50 บาท/กิโลเมตร
5-7 4.00 บาท/กิโลเมตร
7 ขึ้นไป 3.50 บาท/กิโลเมตร

ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.00 บาท/นาที

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีการอนุมัติปรับค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นครั้งที่ 1 ซึ่งใช้อัตรานี้มาจนถึง พ.ศ. 2551 โดยอัตราค่าโดยสารเป็นดังนี้

กิโลเมตรที่ ค่าโดยสาร
0-2 35 บาท
2-12 4.50 บาท/กิโลเมตร
12-20 5.00 บาท/กิโลเมตร
20 ขึ้นไป 5.50 บาท/กิโลเมตร

ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.25 บาท/นาที

ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งใช้อัตราค่าโดยสารนี้จนถึงปี พ.ศ. 2557 โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ

กิโลเมตรที่ ค่าโดยสาร
0-1 35 บาท
1-12 5 บาท/กิโลเมตร
12-20 5.50 บาท/กิโลเมตร
20-40 6 บาท/กิโลเมตร
40-60 6.50 บาท/กิโลเมตร
60-80 7.50 บาท/กิโลเมตร
80 ขึ้นไป 8.50 บาท/กิโลเมตร

ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.50 บาท/นาที

ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เป็นครั้งที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ

กิโลเมตรที่ ค่าโดยสาร
0-1 35 บาท
1-10 5.50 บาท/กิโลเมตร
10-20 6.50 บาท/กิโลเมตร
20-40 7.50 บาท/กิโลเมตร
40-60 8.00 บาท/กิโลเมตร
60-80 9.00 บาท/กิโลเมตร
80 ขึ้นไป 10.50 บาท/กิโลเมตร

ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 2.00 บาท/นาที

โดยการคิดค่าโดยสารนั้น จะคิดแยกเป็นส่วน ๆ (ส่วนของระยะทาง และส่วนของเวลา) ส่วนของระยะทาง มิเตอร์คำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดขึ้นไป (เช่น คำนวณได้ 47.75 บาท ก็จะปัดขึ้นเป็น 49 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดไป) ส่วนของมิเตอร์เวลา มิเตอร์เวลาคำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดลงเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ลงมา (เช่น มิเตอร์เวลาเดินไปได้ 3.75 บาท ก็จะปัดทิ้งเป็น 2 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ถัดลงมา)[ต้องการอ้างอิง]

นอกจากนี้ปัจจุบัน ยังได้ลดอายุการวิ่งบนท้องถนน 9 ปี จากรถรุ่นก่อน ๆ สามารถวิ่งได้ 12 ปี แต่ยกเว้นแท็กซี่สีเหลือง-ดำ ซึ่งเป็นแท็กซี่รุ่นเก่าประมาณ ซึ่งสามารถวิ่งเป็นแท็กซี่บนท้องถนนได้ต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีการจำกัดอายุการใช้งานเป็นแท็กซี่แต่อย่างใด[ต้องการอ้างอิง]

ปัจจุบันได้มีบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยจะเสียค่ารถวิ่งเปล่า 25 บาท รู้จักในนาม Grab taxi

ทางระบบขนส่งมวลชนเร็ว

รถไฟฟ้าบีทีเอสวิ่งผ่านทางแยกศาลาแดงตามแนวถนนสีลม ซึ่งรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ก็วิ่งตามแนวถนนพระรามที่ 4 ในบริเวณนี้ด้วย

กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของระบบขนส่งมวลชนเร็ว สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ซึ่งเป็นสถานีศูนย์กลางของประเทศไทย ในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้คนมากมายมาใช้บริการรถไฟไปยังจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีระบบรถไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบ คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคต อาจมีความยาวเกือบ 400 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งได้มีโครงการรถไฟฟ้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 แล้ว

รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2542 แบ่งการเดินรถเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสุขุมวิท และ สายสีลม รวมระยะทาง 68.25 กิโลเมตร (42.41 ไมล์) ส่วน รถไฟฟ้ามหานคร เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2547 สายที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระยะทาง 21 กิโลเมตร (13 ไมล์) จำนวน 19 สถานี รวมทั้งบางส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ระยะทาง 23 กิโลเมตร (14 ไมล์) จำนวน 16 สถานี และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2553 ดำเนินการโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังใจกลางเมือง ระยะทาง 28 กิโลเมตร (17 ไมล์) จำนวน 8 สถานี

โดยรถไฟฟ้าสายล่าสุดที่เปิดให้บริการ คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ส่วนต่อขยายจากสถานีพหลโยธิน 59 ถึงสถานีคูคต และรถไฟฟ้าสายสีทอง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างใหม่ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงส่วนต่อขยาย และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟฟ้าในโครงการอีก 10 สาย มีทั้งรถไฟฟ้าขนาดหนัก (Heavy rail) และรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือรางเบา (Monorail) ซึ่งจะเร่งรัดให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2572

กรุงเทพมหานครมีบริการรถรางของรัฐได้แก่ รถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์คิดค่าบริการ 30 บาท ดำเนินการขนส่งภายใน เขตพระนคร ลักษณะรถทัวร์ชมเมืองวิ่งบนถนน ไม่ใช่รถรางไฟฟ้า

ทางรถราง

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีรถรางให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ของบริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน ในส่วนของรถรางที่ใช้ล้อยางที่ไม่ใช้ระบบรางได้แก่ รถรางชมเมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีบริการ 3 ขบวน เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้บริการในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 ภายหลังหยุดประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2553 ดำเนินกิจการโดย บริษัท ศรีกัลยาทัวร์ จำกัด

ทางอากาศ

ทางออกขึ้นเครื่องภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรุงเทพมหานครมีท่าอากาศยานหลัก 2 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งทั้ง 2 ท่าอากาศยาน เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่รองรับผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และ ผู้โดยสารภายในประเทศไทยออกสู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักในการทำการขนส่งทางอากาศในกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2562 จำนวนประเทศที่ทำการบินมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ 54 ประเทศ ไม่รวมประเทศไทย โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 แทน ท่าอากาศยานดอนเมืองที่เปิดใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2457

ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2562 มีสายการบินจำนวน 118 สายการบินใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น เครื่องขนส่งผู้โดยสาร 105 สายการบิน และเครื่องบินขนส่งอากาศยานขนส่งสินค้าไม่มีผู้โดยสาร 13 สายการบิน

ใน ปี พ.ศ. 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังให้บริการ สายการบินเช่าเหมาลำ ระหว่างประเทศ อาทิ สายการบิน ล็อตโปแลนด์ เส้นทางบิน วอร์ซอ และ สายการบินเช่าเหมาลำ ภายในประเทศ เช่น เส้นทางบินไป สนามบินเกาะไม้ซี้ ท่าอากาศยานหัวหิน

ในส่วน ท่าอากาศยานดอนเมือง กลับมาบริการสายการบินระหว่างประเทศ อีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท่าอากาศยานดอนเมือง รับเที่ยวบิน จาก ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย มัลดีฟส์ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ไต้หวัน อินเดีย กัมพูชา ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศออสเตรเลีย รวม 16 ประเทศ

ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศที่มีบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้นได้แก่เที่ยวบินไปกลับ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ท่าอากาศยานชุมพร ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่มีบริการใน 13 จังหวัดดังกล่าว

ทางน้ำ

เรือโดยสารทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมีดังนี้

ส่วนท่าเรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารและรับส่งสินค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร คือ ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย

การจราจรติดขัด

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีสาเหตุจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้ว ยังมีปัจจัยเร่งให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คือ มีประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ทุกครั้งเมื่อถึงช่วงเทศกาล สงกรานต์ มักพบว่ามีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้แตกต่างจากกรุงปักกิ่ง เท่าใดนักปัญหาการจราจรติดขัดยังนำไปสู่ปัญหามลพิษทางอากาศและ มลภาวะทางเสียงรวมถึงอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ. 2551 มีถนนที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมโครเมตร (ค่ามาตรฐาน) จำนวน 10 สายในกรุงเทพมหานคร และมี 2 สาย ที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน กล่าวคือเกิน 70 เดซิเบล และมีถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเกินมาตรฐาน 3 สาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กรมมลพิษรายงานจากผลการวิจัยวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตั้งแต่ พ.ศ. 2549–2552 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารก่อมะเร็ง PAHs อยู่ที่ 554 พิโคกรัม (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 พิโครกรัม/ลบ.ม.)โดยสาเหตุหลักมาจากท่อไอเสียรถยนต์ วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศ เป็นปัจจัยเร่งให้ปัญหานี้เพิ่มมากขึ้น วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีการจราจรทางถนนหนาแน่นที่สุดของโลก จากนโยบายคืนภาษีรถคันแรกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผลให้มีรถยนต์แล่นบนท้องถนนกว่า 5 ล้านคัน ทั้งที่พื้นที่ของถนนของกรุงเทพมหานครรองรับรถยนต์ได้เพียง 2 ล้านคันเท่านั้น ด้านกรมขนส่งทางบกระบุจำนวนรถทุกประเภทที่จดทะเบียนสะสม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ 9,096,936 คัน

ถนนชำรุด

ใน พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร เป็นปัจจัยเร่งในการทำให้เกิดถนนชำรุด ต่อมาใน พ.ศ. 2555 ได้เกิดเหตุถนนทรุดตัวที่ ถนนพระรามที่ 4 แยกวิทยุ-เพชรบุรี วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยถนนทรุดตัวกว้าง 5 เมตรลึก 2 เมตร และทางเดินเท้า ถนนพระรามที่ 3 แยกเจริญราษฎร์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยถนนทรุดตัวกว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร และในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 ถนนเจริญกรุง บริเวณหน้าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม พบโพรงใต้ผิวถนนและเกิดโพรงขนาด 50 เซนติเมตร ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ถนนพญาไทขาออก แยกปทุมวัน ได้ทรุดเป็นหลุมลึก 1 เมตร กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร และในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถนนยุบตัวเป็นหลุมลึกกว่า 1 เมตร กลางแยกอโศก ถนนสุขุมวิท จากการสำรวจของสำนักการโยธา ตรวจสอบพื้นผิวการจราจรทั้ง 50 เขตพบว่าในพื้นที่ 36 เขต มีจุดที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวทั้งหมด 155 จุด คิดเป็นจำนวนถนน 65 สาย และในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เกิดเหตุถนนยุบตัวเป็นหลุมกว้าง บริเวณถนนงามวงศ์วาน จากแยกเกษตร มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านหน้าร้านอาหารใบไม้ร่าเริง โดยจุดที่เกิดการยุบตัวนั้นมีขนาดความกว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร และลึก 3 เมตร ในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครยังคงประสบปัญหาถนนชำรุดโดยรถประจำทางสาย 13 ได้ตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่กลางถนนวิทยุใกล้แยกเพลินจิต ซึ่งเกิดทรุดตัวกะหันหันกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร คาดเกิดจากท่อประปาใต้ถนนแตก น้ำเซาะดินจนพื้นทรุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ต่อมาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณปากซอยเจริญกรุง 70/2 กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

ทัศนียภาพ

ปัญหาทัศนียภาพเป็นปัญหาหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างจากเมืองอื่น เนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีป้ายผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก[ต้องการอ้างอิง] ประภากร วทานยกุล อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม กล่าวว่า ผลกระเทือนจากป้ายผิดกฎหมายทั้งหลายนี้ มีตั้งแต่ระดับเบา จนถึงรุนแรง เช่น บดบังความงามทางทัศนียภาพ ไปจนถึงถูกลมพัดพังถล่มทับบ้านเรือนประชาชน ในกรณีนี้มีให้เห็นกันเป็นประจำ โดยที่ยังไม่มีมาตรการใด ๆ ออกมาแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวได้ ขณะที่ ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครในขณะนั้น เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 ว่าป้ายผิดกฎหมายในกรุงเทพมีมากถึง 1,928 ป้าย อย่างไรก็ตาม สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต จัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในพื้นที่ และเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 และจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 1,327,229 ป้าย

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

อาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรมในกรุงเทพมหานครยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในรายงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้ทำการรวบรวมวิจัยปัญหานี้ตลอดปี พ.ศ. 2550 พบว่าเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นสมาชิกครัวเรือนมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 52,410 รายนั้น ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร้อยละ 96.1 เหยื่ออาชญากรรมมีอายุระหว่าง 45 - 59 ปี มากที่สุดคือ ร้อยละ 33.2 เหยื่ออาชญากรรมเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.4 และหญิง ร้อยละ 53.6 มีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.6 เชื้อชาติไทย ร้อยละ 99.0 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.1 มีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุดคือร้อยละ 31.2 เหยื่ออาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร รายงานว่าอาชญากรรมที่ประสบในภาพรวมเกิดเหตุในช่วงเวลา 00.01–03.00 น. มากที่สุดถึงร้อยละ 21.1 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมทั้งหมดในกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เหยื่อระบุว่า เกิดเหตุขึ้นบริเวณบ้านที่พักอาศัยของเหยื่อเอง คิดเป็นร้อยละ 74.8

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

การระบายน้ำ

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการขยายของเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทันทีที่ฝนตกหนักโดยในคืนของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภายหลังฝนตกหนักทั้งคืน กรุงเทพมหานครน้ำท่วมทันทีในวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมาก การแก้ไขปัญหานี้สำนักระบายน้ำยอมรับว่ายากมากเนื่องจากใต้พื้นดินของกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยพื้นที่ใช้สอยของห้างร้านอาทิสายไฟฟ้าต่าง ๆ

ฝุ่นละอองมลพิษ

กรุงเทพมหานครบริเวณเขตสาทรและเขตบางรัก ปกคุลมไปด้วยมลพิษทางอากาศ ภาพนี้ถ่ายในเดือนมีนาคม 2562 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น.

ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาค่าฝุ่นละอองเกิดมาตราฐาน ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครรายงานว่าพบว่าเมืองอยู่ภายใต้หมอกสีน้ำตาลดร.สนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยได้เสนอว่า ควรประกาศเป็น พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ค่าฝุ่นละอองเกิดมาตรฐานในวันที่ 14 มกราคม ปี พ.ศ. 2562 มีมากถึง 34 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ฝุ่นละอองพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 47 พื้นที่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า มีความเสี่ยงต่อการบกพร่องด้านการคิด พัฒนาการผิดปกติ และโรคทางจิตเวช ใน เด็ก เพื่อตอบโต้ โฆษกรัฐบาล ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่แถลงข่าวในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องกับหลายเมืองในหลายประเทศ และเมืองภายในประเทศ ได้แก่

 1. เฉพาะส่วนที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลหรือเป็นเจ้าของร่วมและไม่รวมที่ถูกทำลายทิ้งและใช้งานโดยบุคคลทั่วไปหรือมีสถานภาพปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ สถานท่องเที่ยว และสถานที่ราชการ
 2. เฉพาะรถสีส้มรุ่นใหม่สาย 203 ส่วนสายที่นำรถเก่าปรับปรุงสภาพมาให้บริการยังคงเก็บค่าโดยสารเท่ารถเดิม
 3. เฉพาะบางสาย และบางส่วนปรับปรุงสภาพเป็นสีฟ้า
 4. เปิดทำการเดินรถ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 5. เปิดทำการเดินรถ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 1. . กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2555.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. . hdi.globaldatalab.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ2020-07-07.
 3. Baker, Chris (2009). A history of Thailand (2nd ed. ed.). Cambridge: Cambridge University Press. p. 199. ISBN 0-521-76768-7.Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)CS1 maint: extra text (link)
 4. แม่แบบ:Wikipedia.com/list of cities with the most skyscrapers
 5. .Cite journal requires |journal= (help);Missing or empty |title= (help)
 6. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กรุงเทพศึกษา. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2551. 288 หน้า. ISBN 978-974-13-0411-0
 7. รายการวิกสยาม ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551
 8. พระราชทานนามพระนครตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
 9. ศิลปากร,กรม, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, ๒๕๒๕), หน้า ๓๓.
 10. รายการ 100 ปี ไกลบ้าน ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง และ รายการพินิจนคร, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 11. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. ๘๘ (๑๔๔ ก): ๘๑๖-๘๑๙. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔.Check date values in: |date= (help)
 12. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. ๘๙ (๙๓ ก ฉบับพิเศษ): ๑๘๗-๒๐๑. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕.Check date values in: |date= (help)
 13. [ลิงก์เสีย]
 14. "กรุงเทพมหานคร". Royal Institute Newsletter. 3 (31). December 1993. Reproduced in [Krung Thep Mahanakhon]. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2016-12-10. สืบค้นเมื่อ12 September 2012.
 15. . Bangkok Post. 1 September 2006. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 26 December 2008. สืบค้นเมื่อ1 December 2019.
 16. . City Mayors. 6 January 2007. สืบค้นเมื่อ19 July 2008.
 17. . ช่อง 3. 26 November 2014. สืบค้นเมื่อ26 November 2014.
 18. การกระจายเขตภูมิอากาศของโลกแบบเคิปเปน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 19. หนังสืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
 20. E-Learning มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ปานทิพย์ อัฒนวานิช
 21. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล Thai Marine Meteological Center
 22. โดย วิศิษฐ์ สุขจิตร ศูนย์ความรู้ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
 23. [ "สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2555" กรมอุตุนิยมวิทยา
 24. ["สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย คาบ 61 ปี พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2554" สถิติภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำสุด
 25. . Thai Meteorological Department. สืบค้นเมื่อ2020-03-22.
 26. . Hong Kong Observatory. สืบค้นเมื่อ2010-06-24.
 27. [ลิงก์เสีย]
 28. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 29. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
 30. [ลิงก์เสีย]
 31. [ลิงก์เสีย]
 32. [ลิงก์เสีย]
 33. ซึ่งรายงานว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 1 ของโลก, พ.ศ. 2554
 34. . EXAT website. Expressway Authority of Thailand. 4 September 2012. สืบค้นเมื่อ11 September 2012.[ลิงก์เสีย]
 35. [ลิงก์เสีย]
 36. [ลิงก์เสีย]
 37. [ลิงก์เสีย]
 38. [ลิงก์เสีย]
 39. [ลิงก์เสีย]
 40. Rujopakarn, Wiroj (October 2003). "Bangkok transport system development: what went wrong?". Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 5: 3302–15.
 41. [ลิงก์เสีย]
 42. ลึก 3 ม/
 43. [ลิงก์เสีย]
 44. [ โฆษกรัฐบาล ชี้สถานการณ์ดีขึ้น
 45. , กรุงเทพมหานคร, เรียกดูเมื่อ 16 เมษายน พ.ศ. 2550
 46. . D.C. Office of the Secretary. สืบค้นเมื่อMay 13, 2013.
 47. . Eng.gov.spb.ru. สืบค้นเมื่อ2010-06-27.
 48. . Office.bangkok.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2012-07-02. สืบค้นเมื่อ2010-06-27.
 49. . Adresseavisen. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552.
 50. [ลิงก์เสีย]
 51. [ลิงก์เสีย]. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552.
 52. [ลิงก์เสีย]. Ragunda kommun. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552.(สวีเดน)
 53. [ลิงก์เสีย]. Ragunda kommun. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552.(สวีเดน)
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กร, งเทพมหานคร, เม, องหลวงของประเทศไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เก, ยวก, บเม, องหลวงของประเทศไทย, สำหร, บองค, กรท, ทำหน, าท, บร, หารเม, องด, งกล, าว, องค, กรปกครองส, วนท, องถ, กร, งเทพ, เปล, ยนทางมาท, สำหร, บความหมายอ, กร, งเทพ, แก, ความกำกวม, เป, นเม,. krungethphmhankhr emuxnghlwngkhxngpraethsithy phasaxun efadu aekikh bthkhwamniekiywkbemuxnghlwngkhxngpraethsithy sahrbxngkhkrthithahnathibriharemuxngdngklaw duthi krungethphmhankhr xngkhkrpkkhrxngswnthxngthin krungethph epliynthangmathini sahrbkhwamhmayxun duthi krungethph aekkhwamkakwm krungethphmhankhr epnemuxnghlwngaelankhrthimiprachakrmakthisudkhxngpraethsithy epnsunyklangkarpkkhrxng karsuksa karkhmnakhmkhnsng karenginkarthnakhar karphanichy karsuxsar aelakhwamecriykhxngpraeths tngxyubnsamehliympakaemnaecaphraya miaemnaecaphrayaihlphanaelaaebngemuxngxxkepn 2 fng khux fngphrankhraelafngthnburi krungethphmhankhrmiphunthithnghmd 1 568 737 tr km miprachakrtamthaebiynrasdrkwa 6 lankhn thaihkrungethphmhankhrcdepnexknkhr Primate City miphuklawwa krungethphmhankhrepn exknkhrthisudinolk ephraamiprachakrmakkwankhrthimiprachakrmakepnxndb 2 thung 40 etha 3 krungethphmhankhr bangkxkekhtkarpkkhrxngphiessbnlnglangaelasayipkhwa wdebycmbphitr aemnaecaphrayachwngekhtkhlxngsanaelaekhtbangrk phrathinngckrimhaprasathinphrabrmmharachwng esachingcha thnnxoskmntriinekhtwthna xnusawriyprachathipity aela wdxrunrachwraramyamkhakhunthngtrakhakhwy krungethph ducethphsrang emuxngsunyklangkarpkkhrxng wdwngngameruxngrxng emuxnghlwngkhxngpraethsithy 1 aephnthipraethsithyennkrungethphmhankhrphikdphumisastr 13 45 0 N 100 31 1 20 E 13 75000 N 100 5170000 E 13 75000 100 5170000 phikdphumisastr 13 45 0 N 100 31 1 20 E 13 75000 N 100 5170000 E 13 75000 100 5170000praeths ithyphumiphakhphakhklangkxtng21 emsayn ph s 2325ykepncnghwdph s 2408cdraebiybepnnkhr14 thnwakhm ph s 2515phukxtngphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachsalawakarelkhthi 173 thnndinsx aekhwngesachingcha ekhtphrankhr krungethphmhankhr 10200karpkkhrxng praephthxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinrupaebbphiess phuwarachkarxswin khwyemuxng pldsilpswy rawiaesngsuryphunthi ekhtkarpkkhrxngphiess1 568 737 tr km 605 693 tr iml rwmprimnthl7 761 6 tr km 2 996 8 tr iml prachakr ph s 2562 ekhtkarpkkhrxngphiess10 820 921 pramancanwnprachakrthngkhunthaebiynrasdr aelaimkhunthaebiynrasdr khn rwmprimnthl15 624 700 khwamhnaaennrwmprimnthl2 000 khn tr km 5 200 khn tr iml dchnikarphthnamnusy HDI ph s 2562 0 814 sungmak 2 ekhtewlaUTC 7 ithy rhsiprsniy10 rhsphunthi02ewbistbangkok wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy krungethphmhankhrepnemuxngthimitukrafamakthisudepnxndbthi 11 khxngolkinpi ph s 2563 4 misthanthithxngethiywhlakhlayinhlayrupaebbthngdansasna dankarcbcaysuxkhxng sunykarkhatang hruxsthanbrikarklangkhun echn phrabrmmharachwng syamsaekhwr thnnkhawsar thidungdudnkthxngethiywtangchatiidxyangmakmay odyinpi ph s 2562 nitysarfxbs nitysarekiywkbthurkicaelakarenginchuxdngsychatixemrika idcdxndbkrungethphmhankhrepnemuxngthiminkthxngethiywtangchatimakepnladbthi 1 khxngolk odyminkedinthangekhamakwa 22 78 lankhnaelatharayidcaknkthxngethiywtangchatimakkwa 2 003 landxllarshrth makepnladbthi 3 khxngolkrxngcak duib aela emkka tamladb 5 krungethphmhankhrepnekhtpkkhrxngphiesskhxngpraethsithy miidmisthanaepncnghwd khawa krungethphmhankhr nnyngicheriykxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinkhxngkrungethphmhankhrxikdwy krungethphmhankhrmikareluxktngphubriharthxngthinodytrng aetpccubnphubriharkrungethphmhankhrmacakkaraetngtng insmykrungsrixyuthya krungethphmhankhryngepnephiyngsthanikarkhakhnadelkxyuthipakaemnaecaphraya txmamikhnadephimkhunaelaepnthitngkhxngemuxnghlwng 2 aehngkhux krungthnburi inpi ph s 2311 aelakrungrtnoksinthrin ph s 2325 krungethphmhankhrepnhwickhxngkarthaihpraethssyamthnsmyaelaepnewthiklangkhxngkartxsuthangkaremuxngkhxngpraethstlxdkhriststwrrsthi 20 nkhretibotxyangrwderwaelapccubnmiphlkrathbsakhytxkaremuxng esrsthkic karsuksa suxaelasngkhmsmyihmkhxngithy inchwngthikarlngthuninexechiyrungeruxng thaihbrrsthkhamchaticanwnmakekhamatngsanknganihyphumiphakhinkrungethphmhankhr thaihkrungethphmhankhrepnkalnghlkthangkarenginaelathurkicinphumiphakh nxkcakniyngepnsunyklangkarkhnsngaelasatharnsukhrahwangpraethsaelakalngetibotepnsunyklangsilpa aefchn aelakarbnethinginphumiphakh xyangirkdi karetibotxyangrwderwkhxngkrungethphmhankhrkhadkarwangphngemuxng thaihrabbokhrngsrangphunthanimephiyngphx thnnthicakdaelakarichrthswnbukhkhlxyangkwangkhwangsngphlihekidpyhacracrtidkhd enuxha 1 prawti 2 chux 3 phumisastr 3 1 xanaekhttidtx 3 2 phumipraeths 3 3 phumixakas 4 karbriharrachkar 4 1 ekhtkarpkkhrxng 5 prachakrsastr 5 1 karsuksa 5 2 satharnsukh 6 esrsthkic 6 1 karthxngethiyw 6 1 1 hangsrrphsinkhaaelasunykarkha 6 1 2 orngphaphyntr 6 1 3 wdaelaphrarachwng 6 1 4 karcdladbemuxngthxngethiyw 6 2 karkhmnakhm 6 2 1 thangrthynt 6 2 2 thangrthodysarpracathang 6 2 3 thangrthaethksi 6 2 4 thangrabbkhnsngmwlchnerw 6 2 5 thangrthrang 6 2 6 thangxakas 6 2 7 thangna 7 pyhainpccubn 7 1 karcracrtidkhd 7 2 thnncharud 7 3 thsniyphaph 7 4 xachyakrrm 7 5 karrabayna 7 6 funlaxxngmlphis 8 emuxngphinxng 9 echingxrrth 10 xangxing 11 duephim 12 aehlngkhxmulxunprawti aephnthismykhriststwrrsthi 17 in Du Royaume de Siam khxng simng edx la luaebr phunthibriewnkrungethphmhankhrinpccubn edimepnthitngkhxngemuxngthnburisrimhasmuthr chawtangchatieriykknwa bangkxk matngaetsmykrungsrixyuthya 6 mikhwamsakhyenuxngcakepnesnthangxxksuthaelaelatidtxkhakhaykbxanackrtang epnemuxnghnadankhnxn khxyduaelekbphasikberuxsinkhathuklathiphanekhaxxk swnbriewnpaknatrngxawithy eriykknwa niwxmsetxrdm michumchnihyaelaokdngkhxngchawtangpraethsiwsahrbphksinkha pccubnkhuxphunthibriewnxaephxphrapraaedng 6 thimakhxngkhawa bangkxk nn mikhxsnnisthanwaxacmacakkarthiaemnaecaphrayakhdekhiywipma bangaehngmisphaphepnekaaepnokhk cungeriykknwa bangekaa hrux bangokhk hruximkepnephraabriewnnimitnmakxkxyumak cungeriykwa bangmakxk odykhawa bangmakxk macakwdxrun sungepnchuxedimkhxngwddngklaw aelatxmakrxnkhalngcungehluxaetkhawabangkxk 6 7 txmaemuxthungkhrawesiykrungsrixyuthyain ph s 2310 hlngkarkxbkuxisrphaphcakphma smedcphraecakrungthnburithrngsthapnaemuxngthnburisrimhasmuthrihepnrachthaniaehngihm emuxwnthi 3 tulakhm ph s 2313 6 khrnsinrchkalsmedcphraecakrungthnburi inwnthi 6 emsayn ph s 2325 smedcecaphrayamhakstriysukidkhuneswyrachsmbti thrngphranamwaphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach pthmkstriyaehngrachwngsckri miphrarachdariwa faktawnxxkkhxngkrungthnburimichyphumidikwatawntk ephraamilanaepnkhxbekhtxyukwakhrung hakkhasukykmatidthungchanphrankhr kcatxsupxngknidngaykwaxyukhangtawntk cungoprdekla ihsrangkrungrtnoksinthrkhunthangfngtawnxxkkhxngaemnaecaphrayaihepnrachthaniaehngihm odysubthxdsilpkrrmaelasthaptykrrmcakphrarachwnghlwngkhxngkrungsrixyuthya 6 phraxngkhmiphrabrmrachoxngkarihphrayathrrmathikrnkbphrayawicitrnawi epnaemkxngkhumchangaelaiphripwdkathidinephuxsrangphrankhrihminwnthi 8 emsayn ph s 2325 thrngprakxbphithiykesahlkemuxng emuxwnxathity eduxn 6 khun 10 kha yarungaelw 9 bath 54 nathi pikhal c s 1144 ctwask trngkbwnthi 21 emsayn ph s 2325 ewla 6 54 n 6 aelathrngprakxbphrarachphithiprabdaphieskinwnthi 13 mithunayn ph s 2325 8 txmainrchsmykhxngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw thrngepliynchuxphrankhrcak bwrrtnoksinthr epn xmrrtnoksinthr aelamithanainkarpkkhrxngswnthxngthinepn cnghwdphrankhr 9 inrchsmykhxngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw oprdekla ihtdthnnihmkhun thrngdariihtdthnnecriykrung epnthnnesnaerkinkrungethphmhankhr kxsrangemuxwnthi 5 kumphaphnth ph s 2404 10 aelaepliynrupaebbphngemuxngkrungethphmhankhrechkechnxarypraeths enuxngcakinsmynnsyampraethsthukkhukkhamcakmhaxanacyuorp aelatrngcudniepnhnunginkhxxangthimhaxanacnamaichephuxaethrkaesngaelakhukkhamsyampraeths phayhlng tangchatiyuorpexngidyxmrbkrungethphmhankhrwa epnhnunginemuxngthimiphngemuxngngdngamthisudinolkinsmynn 11 txmaemuxwnthi 21 thnwakhm ph s 2514 rthbalcxmphlthnxm kittikhcridrwm cnghwdphrankhr aela cnghwdthnburi ekhadwyknepn nkhrhlwngkrungethphthnburi 12 aelaphayhlngkarprbprungkarpkkhrxngihmemuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2515 cungidepliynepnchuxepn krungethphmhankhr aetniymeriykknwa krungethph 13 inpi ph s 2554 krungethphmhankhridrbkarprakascakxngkhkarkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachati ihepnemuxnghnngsuxolk hrux World Book Capital pracapi ph s 2556 14 krungethphmhankhrtidxndbthi 102 emuxngnaxyukhxngolk cdxndbody The Economist Intelligence Unit 15 inwnthi 28 minakhm ph s 2563 krungethphmhankhridpidkardaeninkickarkhrngihyklawkhuxaemaetthnakharphanichy insunykarkha 16 aelathuksakhathisamarthepidihbrikarinwnesaraelawnxathity idprakaspidthakarodyeriminwndngklawenuxngcak rthbal phlexkprayuthth cnthroxcha id prakassthankarnchukechinthwpraeths karrabadthwkhxngiwrsokhornainpraethsithy ph s 2563 cnkrathngthungwnthi 7 emsayn ph s 2563 thnakharinsunykarkha 17 cungklbmaepidxikkhrngchuxchuxetmkrungethphmhankhr source source track track hakmipyhainkarelniflni duthi withiichsux khawa krungethphmhankhr aeplwa phrankhrxnkwangihyducethphnkhr macakchuxetmwa krungethphmhankhr xmrrtnoksinthr mhinthrayuthya mhadilkphph nphrtnrachthaniburirmy xudmrachniewsnmhasthan xmrphimanxwtarsthit skkathttiywisnukrrmprasiththi 18 mikhwamhmaywa phrankhrxnkwangihy ducethphnkhr epnthisthitkhxngphraaekwmrkt epnmhankhrthiimmiikhrrbchnaid mikhwamngamxnmnkhng aelaecriyying epnemuxnghlwngthibriburndwyaekwekaprakar narunrmyying miphrarachniewsihyotmakmay epnwimanethphthiprathbkhxngphrarachaphuxwtarlngma sungthawskkethwrachphrarachthanih phrawisnukrrmlngmaenrmitiw 19 odynamedimthiphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach oprdekla phrarachthanintxnaerknn ichchuxwa krungrtnoksinthrxinthxoythya txmaininrchsmyphrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw thrngaeknamphrankhrepn krungethphmhankhr bwrrtnoksinth mhinthxyuthya cnthungrchsmyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw thrngepliynkhawa bwr epn xmr epliynkhawa mhinthxyuthya odywithikarsnthisphthepn mhinthrayuthya aelaetimsrxynamtx thngepliynkarsakdkha sinth epn sinthr cnepnthimakhxngchuxetmkhxngkrungrtnoksinthr khangtn 19 chuxthangkarkhxngkrungethphmhankhremuxthxdepnxksrormn khux Krung Thep Maha Nakhon sahrbtangchati chux Bangkok macakkarthphsphthkhawabangkxkepnphasafrngess odywiswkrchawfrngesschux edx lamar De Lamar idkxsrangpxmbangkxk sungepnpxmdawkhnadihy pccubnthukaeprrupepnorngeriynrachini miwesiymsyam aelabangswnkhxngwdophthi aelapccubnchawtangchatiyngkhngichchuxniepnchuxeriykchuxemuxng krungethphmhankhridchuxwaemuxngthimichuxyawthisudinolkbnthukiwinkinenssbuk aeplkhwamepnphasaxngkvswa City of angels great city of immortals magnificent city of the nine gems seat of the king city of royal palaces home of gods incarnate erected by Visvakarman at Indra s behest 18 chuxetmkhxngkrungethphmhankhr emuxthxdepnxksrormn khux Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit 18 sungepnchuxsthanthithiyawthisudinolkaelaidcdbnthukiwinkinensbukh 20 169 twxksr phumisastrxanaekhttidtx krungethphmhankhrcakphaphthaydawethiym krungethphmhankhrmixanaekhtthangbktidtxkbcnghwdsmuthrsakhr cnghwdnkhrpthm cnghwdnnthburi cnghwdpthumthani cnghwdchaechingethra aelacnghwdsmuthrprakar swnxanaekhtthangthaelxawithytxnin tidtxcnghwdephchrburi cnghwdsmuthrsakhr cnghwdsmuthrprakar aelacnghwdchlburi odymiraylaexiyddngni thisehnux mixanaekhttidtxkbcnghwdnnthburiaelacnghwdpthumthani thistawnxxk mixanaekhttidtxkbcnghwdchaechingethra thisit mixanaekhttidtxkbcnghwdsmuthrprakaraelaxawithy swnthiepnxawithythiepnphunthiedimkhxngcnghwdthnburi pccubnkhuxekhtbangkhunethiyn sungmixanaekhtthangthaeltidtxthangxawithykbcnghwdsmuthrsakhr cnghwdephchrburi cnghwdchlburi aelacnghwdsmuthrprakar cudthixyuitsudxyuthilaticud 13 xngsa 13 lipda 00 filipdaehnux lxngcicud 100 xngsa 27 lipda 30 filipdatawnxxk sungepnkaraebngtamphrarachbyytikahndekhtcnghwdinxawithytxnin ph s 2502 thistawntk mixanaekhttidtxkbcnghwdsmuthrsakhraelacnghwdnkhrpthmphumipraeths aephnthiaesdngkhwamhnaaennprachakrkhxngkrungethphmhankhr aelaekhtradbkhwamsungcakradbnathaelthitakwa 10 emtr caehnidwakrungethphmhankhrmikhwamesiyngcakkarephimkhunkhxngradbnathael krungethphmhankhrmiphunthi 1 568 7 tr km hakepncnghwd camikhnadihyepnxndbthi 68 khxngithy epnemuxngthiihyepnxndbthi 73 khxngolk 21 aelaepnemuxnghlwngthimiphunthikwangepnxndb 4 khxngphumiphakhexechiytawnxxkechiyngit 22 dwymiaemnaecaphrayasungthxdtwyaw 372 km phadphanphunthi thaihkrungethphmhankhraelacnghwdiklekhiyngepnswnhnungkhxngthirablumphakhklangtxnlangkhxngpraethsithy sungepnphunthixudmsmburnehmaaaekkarephaapluk phunthiswnmakinkrungethphmhankhrepnthirablum tngxyubnphunthibriewndindxnsamehliympakaemnasungekidcaktakxnnapha miradbkhwamsungcakradbnathaelpanklangpraman 1 50 2 m odymikhwamladexiyngcakthisehnuxsuxawithythangthisit aelaechphaalumnaecaphrayatxnlangcaxyusungkwaradbnathaelimekin 1 50 emtr thaihekidpyhanathwmbxykhrnginchwngvdumrsum phumixakas krungethphmhankhrtngxyuinekhtrxn miphumixakasrxnaebbthunghyasawnna Aw tameknthkaraebngphumixakasolkkhxngwladimir ekhipepin 23 khuxxunhphumiechliyineduxnthimixunhphumitasudsungkwa 18 xngsaeslesiys mixyangnxy 1 eduxnthiprimannafntakwa 60 milliemtr aelaeduxnthimifntknxythisudcamiprimannafnnxykwa 100 lbprimannafnechliyraypi hardwy 25 txngkarxangxing xakaskhxngkrungethphmhankhridrbxiththiphlcakmrsumtawntkechiyngit klangeduxnphvsphakhm eduxntulakhm aelamrsumtawnxxkechiyngehnux eduxnphvscikayn klangeduxnkumphaphnth 24 thaihmifntkinchwngbaythungkhaxyangsmaesmx aelayngkxihekidrxngmrsumphadphanineduxnphvsphakhmkbeduxnknyaynsungthaihmifntkhnkkwapkti aetinchwngeduxnmithunayn eduxnkrkdakhm rxngmrsumnicaeluxnkhunipphadphanthangehnux 25 thaihfntknxylng eduxnphvscikayn emuxsikolkehnuxhnxxkcakdwngxathity hyxmkhwamkdxakassungcakcincaaephlngma mrsumtawnxxkechiyngehnuxsungphdexakhwamaehngaelngaelahnaweynmathaihxakaseynaelaaehng thxngfaaecmis immiemkhaelafntknxy khrunghlngkhxngeduxnkumphaphnth mrsumtawnxxkechiyngehnuxcaxxnkalnglng epnkarepliynekhasuvdurxn xakascarxnkhuneruxy kraaeslminchwngnicaphdmacakthangithruxtawnxxkechiyngit eriykwalmtaepha 26 inwnthi 27 hrux 28 emsayn khxngthukpi dwngxathitycasxngtngchakkbkrungethphmhankhrphxdi thaihidrbphlngngancakdwngxathityxyangetmthiaelamkkhadkarnknwaepnwnthixakasrxnthisudkhxngpi 27 xunhphumisungsudthiekhybnthukidkhux 40 8 xngsaeslesiys thithaxakasyandxnemuxng emuxwnthi 22 phvsphakhm ph s 2526 28 swnxunhphumitasudthiekhywdidkhux 9 9 xngsaeslesiys thisunyprachumaehngchatisirikiti emuxwnthi 12 mkrakhm ph s 2498 29 khxmulphumixakaskhxngkrungethphmhankhr 2524 2553 eduxn m kh k ph mi kh em y ph kh mi y k kh s kh k y t kh ph y th kh thngpixunhphumisungsudechliy C F 32 5 90 5 33 3 91 9 34 3 93 7 35 4 95 7 34 4 93 9 33 6 92 5 33 2 91 8 32 9 91 2 32 8 91 32 6 90 7 32 4 90 3 31 7 89 1 33 26 91 87 xunhphumitasudechliy C F 22 6 72 7 24 4 75 9 25 9 78 6 26 9 80 4 26 3 79 3 26 1 79 25 7 78 3 25 5 77 9 25 0 77 24 8 76 6 23 9 75 22 0 71 6 24 93 76 87 primanfn mm niw 13 3 0 524 20 0 0 787 42 1 1 657 91 4 3 598 247 7 9 752 157 1 6 185 175 1 6 894 219 3 8 634 334 3 13 161 292 1 11 5 49 5 1 949 6 3 0 248 1 648 2 64 89 wnthimifntkodyechliy 1 mm 1 8 2 4 3 6 6 6 16 4 16 3 17 4 19 6 21 2 17 7 5 8 1 1 129 9canwnchwomngthimiaedd 272 8 251 4 269 7 258 0 217 0 177 0 170 5 161 2 156 0 198 4 234 0 263 5 2 629 5aehlngthima krmxutuniymwithya 30 hxsngektkarnhxngkng 31 karbriharrachkardubthkhwamhlkthi krungethphmhankhr xngkhkrpkkhrxngswnthxngthin trapracacnghwdphrankhr tamphrarachbyytiraebiybbriharrachkarkrungethphmhankhr ph s 2528 32 kahndihkrungethphmhankhrmisthanaepnnitibukhkhl aelaxngkhkrpkkhrxngswnthxngthinrupaebbphiess miphuwarachkarkrungethphmhankhr macakkareluxktngodytrng aelaepnphurbphidchxbinkarbriharngan xyuintaaehnngtamwarakhrawlasipi nbaetwneluxktng aettxngdarngtaaehnngimekin 2 waratidtxkn 33 odymifaynitibyyti khuxsphakrungethphmhankhr thiidrbkareluxktngcakchawkrungethphmhankhrechnkn daeninnganrwmdwy phltarwcexk xswin khwyemuxng epnphuwarachkarkrungethphmhankhrkhnpccubn odydarngtaaehnnginwnthu 18 tulakhm ph s 2559 rxngphuwarachkarkrungethphmhankhr 4 rayidaek nayekriyngys sudlapha naysklthi phththiykul nayskdichy buyma phltarwcoth osphn phisuththiwngs nang silpswy rawiaesngsury epnpldkrungethphmhankhr tngaetwnthi 1 tulakhm ph s 2559 phubychakartarwcnkhrbalkhnpccubn khux phltarwcoth phkhphngs phngsephtra mithithakartngxyuthiwngparuskwn thahnathikhwbkhumduaelehtuxachyakrrm ngancracr aelanganprabpramyaesphtidinkrungethphmhankhr ekhtkarpkkhrxng dubthkhwamhlkthi raychuxekhtkhxngkrungethphmhankhr aephnthiaesdngekht 50 ekhtkhxngkrungethphmhankhr raychuxekht 50 ekhtkhxngkrungethphmhankhr ekhtphrankhr ekhtdusit ekhthnxngcxk ekhtbangrk ekhtbangekhn ekhtbangkapi ekhtpthumwn ekhtpxmprabstruphay ekhtphraokhnng ekhtminburi ekhtladkrabng ekhtyannawa ekhtsmphnthwngs ekhtphyaith ekhtthnburi ekhtbangkxkihy ekhthwykhwang ekhtkhlxngsan ekhttlingchn ekhtbangkxknxy ekhtbangkhunethiyn ekhtphasiecriy ekhthnxngaekhm ekhtrasdrburna ekhtbangphld ekhtdinaedng ekhtbungkum ekhtsathr ekhtbangsux ekhtctuckr ekhtbangkhxaehlm ekhtpraews ekhtkhlxngety ekhtswnhlwng ekhtcxmthxng ekhtdxnemuxng ekhtrachethwi ekhtladphraw ekhtwthna ekhtbangaekh ekhthlksi ekhtsayihm ekhtkhnnayaw ekhtsaphansung ekhtwngthxnghlang ekhtkhlxngsamwa ekhtbangna ekhtthwiwthna ekhtthungkhru ekhtbangbxnprachakrsastrsthitiprachakrtamthaebiynrasdr krungethphmhankhr 34 pi ph s prachakr2550 5 716 2482560 5 682 415duephimetimthi raychuxekhtkhxngkrungethphmhankhr raychuxekhteriyngtamcanwnprachakr pi ph s 2558 ekhtsayihm epnekhtthimiprachakrmakthisudinkrungethphmhankhraethnthi ekhtbangaekh micanwnprachakrthngsin 197 715 ray pi ph s 2554 krungethphmhankhrepnemuxngthimiprachakrhnaaennxndbthi 13 khxngolk 35 thngni enuxngcakprachakrinkrungethphmhankhrnnmithngthiepnaerngngankhamchati prachachncaktangcnghwd sungimidkhunthaebiynrasdrthikrungethphmhankhrcanwnmak karsuksa duephimetimthi raychuxsthabnxudmsuksainkrungethphmhankhr culalngkrnmhawithyaly mhawithyalyaehngaerkkhxngpraethsithytngxyuinkrungethphmhankhr krungethphmhankhrepnsunyklangkarsuksakhxngpraeths misthabnxudmsuksatngxyuepncanwnmak swnihymhawithyalyinchwngaerktngxyuinemuxnghlwng idaek culalngkrnmhawithyaly mhawithyalythrrmsastr mhawithyalyekstrsastr mhawithyalymhidl mhawithyalysilpakr aelamhawithyalyechphaathang danwiswkrrmsastr withyasastr aelaethkhonolyi thikxtngkhuninchwngaerkephuxphlitbnthitrxngrbkaretibotdanxutsahkrrmkhxngpraethsithy idaek mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklathnburi sthabnethkhonolyiphracxmeklaecakhunthharladkrabng mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklaphrankhrehnux pyyachntang khxngpraethslwnmacakkarbmephaathngsastraelasilpcaksthabnxudmsuksachnnainradbxudmsuksakhxngkrungethphmhankhrthngsin epnmhawithyalykhxngrththipurakthanihnkkhidmaekuxbstwrrs kwathswrrsthiphanma aenwonmkhxngkarifhakarsuksaradbpriyyathaihekidmhawithyalyihm ephuxtxbsnxngkhwamtxngkarkhxngnkeriynithy krungethphmhankhrimklayepnephiyngsthanthithiphuxphyphaelakhntangcnghwdaeswnghaoxkasinkarthangan aetyngepnoxkasthicaidrbpriyyacakmhawithyaly mhawithyalyramkhaaehng kxtngemux ph s 2514 36 epnmhawithyalytladwichaephiyngaehngediywinpraeths aetkmikarlngthaebiyneriynkhxngnksuksasungthisudemuxethiybkbmhawithyalyxun khxngithy mhawithyalyramkhaaehngepnhnunginwithithirthbalithyichcdkarkbkarephimkhunkhxngkhwamtxngkarkarsuksainradbxudmsuksa khwamtxngkarinkarsuksaradbsungidnaipsu karkxtngmhawithyalyaelawithyalyxun dankhunphaphaelakarcdxndbmhawithyalyithyinradbolk mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklathnburi epnephiyngmhawithyalyaehngediywkhxngithythitidxndb top 400 khxngkarcdxndb Times Higher Education World University Ranking xikthngculalngkrnmhawithyalyaelamhawithyalymhidl epnephiyng 2 mhawithyalythitidxn top 500 khxngkarcdxndb QS World University Ranking swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsatharnsukh duephimetimthi raychuxorngphyabalinkrungethphmhankhr orngphyabalculalngkrn odykhwamrwmmuxkbkhnaaephthysastr culalngkrnmhawithyaly Airbus Helicopters HS BHQ ichthangkaraephthylathithakarbinthithaxakasyandxnemuxng pi ph s 2562 krungethphmhankhrmiorngphyabaltamkdhmay 147 aehngincanwnniepnorngphyabalechphaathangthntkrrm 3 aehng krungethphmhankhryngmisunykaraephthyxikhlayaehng sungrwmsthabnaephthysastr 8 aehngcak 15 aehngkhxngpraeths orngphyabalhlayaehnginkrungethphmhankhr epnradbttiyphumi sungrbkarsngtxorkhthitxngkarwithirksathisbsxncakorngphyabaltang thwpraeths krungethphmhankhrmiorngphyabalrth 33 aehng incanwnnisngkdkrungethphmhankhr 11 aehngsngkdorngphyabalmhawithyalykrungethphmhankhr 1 aehng 37 miorngphyabalexkchn 107 aehng 37 thimichuxesiyngmak echn orngphyabalkrungethph orngphyabalbarungrasdr epnorngphyabalradbnanachati orngphyabalthiiklekhiyngkhux orngphyabalsmitiewch sukhumwith aelathng 3 aehngidkarrbrxngcakkhnakrrmkarrwmrahwangpraeths txngkarxangxing danorngphyabalrksastw krungethphmhankhrmithnghmdxyangnxy 34 aehng dankaresrimsrangsatharnsukhkrungethphmhankhridmisunykilathangnabunghnxngbxn 38 iwbrikarprachachnesrsthkic esnthrl exmbassi krungethphmhankhrmirayidhlkcakkarekbphasimulkhaephim 39 odyinxditthiphanmarayidnimimakkwaenginthirthbalsnbsnun krungethphmhankhrepnemuxngesrsthkichlkkhxngpraethsithy phlitphnthmwlrwminpraethsrxyla 25 macakrungethphmhankhr 40 sungmacakkarkhaplikaelakhasngmakthisud rxyla 24 31 rxnglngmaidaek xutsahkrrmorngngan rxyla 21 23 xutsahkrrmkhnsngaelaxutsahkrrmsuxsar rxyla 13 89 orngaermaelaphttakhar rxyla 9 04 krungethphmhankhryngepnxikemuxnghnungthiklumthunkhamchatitxngkarekhamathathurkicinkrungethphmhankhrxyangtxenuxng odyin ph s 2529 bristhyipuntang iddaeninkarxyangcringcnginkarekhluxnihwthicayaythankarphlitxxksutangpraeths epahmayhnungkhux thikrungethphmhankhr 41 cakkarkhyaythurkickhxngtangchatisngphlihmikarcangaerngngantangdawekhamathanganinkrungethphmhankhrcanwnmak 42 swnihymacakpraethsephuxnban sungepntwerngihekidpyhakhwamaexxdinkrungethphmhankhrmakkhun aerngngantangdawehlanithukykepnkhxsnbsnunaelaepnhlkthanwa krungethphmhankhrkalngephchiykbphawakarkhadaekhlnaerngnganephraaokhrngsrangprachakrinwythanganldnxylng 43 karkhmnakhmekhasukrungethphmhankhrmimakkwacnghwdxun echn thaxakasyansuwrrnphumi thaxakasyandxnemuxng rwmthungthnninkrungethphmhankhrthimicanwnkwa 250 say krungethphmhankhrepnthitngkhxngnikhmxutsahkrrm 4 aehng 44 idaek nikhmxutsahkrrmladkrabng nikhmxutsahkrrmbangchn nikhmxutsahkrrmxythani okhrngkar 2 aela nikhmxutsahkrrmxythani xnung emuxpi ph s 2552 epnpiaerkinrxb 5 pi sungokhrngsrangesrsthkickhxngkrungethphmhankhrhdtwlng ykewnphakhthnakharaelaphakhbriharkhxngrth 40 aelainpi ph s 2557 xiokhonmist xinethlliecns yunit xiixyu hnwynganwicyinekhrux xiokhonmist krup rayngankarcdxndb emuxngthimikhakhrxngchiphsungthisudinolkpracapi phlpraktwa krungethphmhankhrxyuinxndbthi 61 45 inpi ph s 2559 rayngankarsuksatladxsngharimthrphypraephthsunykarkhacakbrisththipruksaaelabrikardanxsngharimthrphy ecaexlaexl ocns aelng lasall epidephywa krungethph epnemuxngthimiaebrndrahwangpraethssnicekhamaepidrancahnaysinkhamakthisudepnxndbthi 18 khxngolk 46 karthxngethiyw dubthkhwamhlkthi karthxngethiywinkrungethphmhankhr wdphrasrirtnsasdaram aela phrabrmmharachwng krungethphmhankhryamkhakhun krungethphmhankhrepncudthxngethiywcudhnung odysthanthithxngethiywthisakhy idaek phrabrmmharachwng wdphrasrirtnsasdaram wdphraaekw wdxrunrachwraram wdebycmbphitrdusitwnaram phrathinngxnntsmakhm hxsilpwthnthrrmaehngkrungethphmhankhr thnnsilm syamsaekhwr madamthusost krungethph phiphithphnththnakharithy exechiythikh edxa riewxrfrxnth ecriykrung hangsrrphsinkhaaelasunykarkha sunykarkhaixkhxnsyam thaycakfngtrngkhamaemnaecaphraya hangsrrphsinkhaaehngaerkinkrungethphmhankhrepidin ph s 2368 emux hlwngxawuthwiesspraethsphanich orebirt hnetxr idkhxphrabrmrachanuyat phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw sungphraxngkhphrabrmrachanuyatihechathidinkhxng smedcecaphrayabrmmhaprayurwngs dis bunnakh srangxakharsanknganaelaorngekbsinkhakhnithysmynneriykwa hanghnaetr 47 pccubn sunykarkha epnthiniymmakkwa hangsrrphsinkha thngdankarthxngethiywaelakarphanichy txngkarxangxing sunykarkhatang inkrungethphmhankhridsrangrayidthngcak phasimulkhaephim aela phasithurkicechphaa ihaekkrungethphmhankhrdwy 39 odysunykarkhathiidrbkhwamniymcaknkthxngethiywchawithyaelatangchatimixyumakmaythwthukekhtkhxngkrungethphmhankhr echn ixkhxnsyam ekhtkhlxngsan esnthrlewild ekhtpthumwn exechiythikh edxa riewxrfrxnth ekhtbangkhxaehlm epntn orngphaphyntr orngphaphyntrinkrungethphmhankhrekidkhunemux ph s 2440 48 idaek ornglakhrhmxmecaxlngkar orngphaphyntr salaechlimkrung epnorngmhrsphaehngaerkkhxngexechiythiichekhruxngprbxakas 49 pccubn orngphaphyntrmktngxyuinsunykarkhatang duephimetimthi raychuxorngphaphyntrinkrungethphmhankhr wdaelaphrarachwng duephimetimthi raychuxwdinkrungethphmhankhr duephimetimthi raychuxphrarachwngaelawnginpraethsithy krungethphmhankhrmiwdthikhunthaebiynkbkrmkarsasna krathrwngwthnthrrm thnghmd 454 aehng 50 khxmul n wnthi 31 mkrakhm ph s 2562 odyekhtthimiwdmakthisudidaek ekhtbangkxknxy mithngsin 32 wd 50 odywdinkrungethphmhankhr miwdthinathxngethiyweyiymchmhlakhlayaehng echn wdphrasrirtnsasdaram xnepnthitngkhxngphraphuththmhamnirtnptimakr phraphuththrupkhubankhuemuxngkhxngpraethsithy wdrachbphithsthitmhasimaramrachwrwihar thiprathbkhxngsmedcphraxriywngsakhtyan xmphr xm phor epntn phrarachwngmithnghmd 8 aehng wngmithnghmd 17 aehng note 1 sung khxmulwnthi 9 minakhm ph s 2554 karcdladbemuxngthxngethiyw bthkhwamnithnghmdhruxbangswn mienuxha rupaebb hruxlksnakarnaesnxthiimehmaasmsahrbsaranukrm oprdxphipraypyhadngklawinhnaxphipray hakbthkhwamniekhaknidkbokhrngkarphinxng oprdthakaraecngyayaethninpi ph s 2555 karcdladbody Master Card Global Deslination Cities Index 2012 krungethphmhankhrkhwaxndb 1 sudyxdemuxngcudhmayplaythangkhxngphumiphakhexechiyaepsifik aelaepnxndb 3 khxngolk 51 inpi ph s 2556 MasterCard Global Destination Cities Index 2013 rabuwakrungethphmhankhrmicanwnnkthxngethiywmakepnxndb 1 khxngolk 52 inpi ph s 2557 MasterCard Global Destination Cities Index 2014 rabuwakrungethphmhankhrmicanwnnkthxngethiywmakepnxndb 2 khxngolk 53 16 42 lankhn inpi ph s 2558 bristhwicy Euromonitor International khxngxngkvs epidephyrayngankarsuksapracapi 2017 chux Top 100 City Destinations Ranking odyinraynganrabuwakrungethphmhankhrepnemuxngthxngethiywxndb 2 rxngcak hxngkng odyminkthxngethiyw 18 7 lankhn 54 karcdxndbkhxngnitysar thraewlaexndelechxr Travel and Leisure 55 krungethphmhankhridrbeluxkihepnemuxngnaethiywxndbhnungkhxngolkin ph s 2551 2553 2554 aela 2555 56 danewbist TripAdvisor idepidephyphlsarwcwakrungethphmhankhrepnemuxngthxngethiywthiprahydkhaichcaykhxngnkthxngethiywepnxndbthi 3 cak 48 emuxngthwolk 57 inpiph s 2556 krungethphmhankhrepnemuxngthxngethiywxndb 1 khxngexesiyaelaxndbthi 13 khxngolk 58 cakewbist TripAdvisor danewbist TripAdvisor idepidephyphlsarwcinpi ph s 2557 krungethphmhankhrepnemuxngthxngethiywxndb 5 khxngexesiyaelaxndbthi 20 khxngolk rwmthngepnemuxngthimirakhathiphkthukaelakhumthisudinolkepn xndb 4 khxngolk 58 cakewbist TripAdvisor danewbist economist com idepidephyphlsarwcinpi ph s 2557 krungethphmhankhrepnemuxngthxngethiywplxdphyxndb 39 khxngolkcak 50 xndb aelaidkarxndb 14 cak 18 xndbkhxngexesiy 59 danewbisd www agoda com idepidephyphlsarwcemuxngthxngethiywyxdeyiyminkarmathxngethiywchwngethskalpiihm krungethphmhankhridrbkarcdladbepnladb 1 60 inpi ph s 2559 sankkhawsiexnexn ykkrungethph epnxndb 1 in 23 emuxng thimixaharkhangthnn hrux Street food dithisudinolk 61 karkhmnakhm phaphthangdwnbriewnthangaeykmkkasnyamkhakhun sungmiprimanrth 1 5 lankhntxwn 62 edimthikrungethphmhankhrichkarsycrthangnaepnhlk odymikhlxngcanwnmakcnidchayawa ewnistawnxxk aetpccubnidmikarthmkhlxngephuxthaepnthnn karkhmnakhmcungennhnkipthangbkaethn odythnnsayaerkkhux thnnecriykrung sungsrangesrcin ph s 2407 hlngcaknn idmikarsrangthnnihmkhunmakmay echn thnnbarungemuxng thnnefuxngnkhr praman ph s 2533 idmikarsrangthangphiesskhun ephuxaekpyhakarcracrtidkhd swnrabbkhnsngthangrang idmiswnekhamadaeninkartngaetpi ph s 2436 odymikarihbrikarrabbrthrang sungepidihbrikartngaet ph s 2437 aetidthukykelikipinpi ph s 2511 aelain ph s 2542 idmikarepidbrikarrthiffakhnsngmwlchnsayaerkchuxwa rthiffaechlimphraekiyrti 6 rxbphrachnmphrrsahruxrthiffabithiexs txmainpi ph s 2547 rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl idepidihbrikar aelainpi ph s 2553 idepidedinrthokhrngkar rthiffaechuxmthaxakasyansuwrrnphumi aelarthiffamhankhr saychlxngrchthrrm inpi ph s 2559 swnrabbkhnsngthangnann ihbrikaresnthanginaemnaecaphrayaaelakhlxngaesnaesb karedinthangcakkrungethphmhankhripyngcnghwdtang mihlayesnthang idaek thanghlwngaephndin thangrthif nxkcakni yngsamarthechuxmtxkbpraethsephuxnbanidxikdwy thangrthynt thnnphraramthi 2 inkrungethphmhankhr krungethphmhankhrepncuderimtnkhxngthnnhlkkhxngpraethsithy idaek thnnphhloythin thanghlwngaephndinhmayelkh 1 thnnsukhumwith thanghlwngaephndinhmayelkh 3 thnnephchreksm thanghlwngaephndinhmayelkh 4 thnnphraramthi 2 thanghlwngaephndinhmayelkh 35 thngni mithanghlwngsayhlkthiimiderimtncakkrungethphmhankhr khux thnnmitrphaph thanghlwngaephndinhmayelkh 2 sungerimtnthicnghwdsraburi inekhtkrungethphmhankhrmithanghlwngphiess 3 say idaek thanghlwngphiesshmayelkh 7 rwm 126 kiolemtr epidichbrikarkhrngaerk 79 kiolemtr emuxwnthi 1 thnwakhm ph s 2541 thanghlwngphiesshmayelkh 9 thnnkaycnaphiesk epidichbrikarswntxkhyaykhrnglasud danit wnthi 15 phvscikayn ph s 2550 thanghlwnghmayelkh 338 thnnbrmrachchnni duephimetimthi thanghlwngphiessrahwangemuxnginpraethsithy thangykradbthangykradbxutraphimukh mirayathangrwmpraman 28 kiolemtr sungepnokhrngkarthixyuinkarbriharcdkarodybrisththangykradbdxnemuxngcakd mhachn rayathangpraman 22 kiolemtrcakdinaedngthungxnusrnsthanaehngchati thangykradbdxnemuxng epidbrikaremux 14 thnwakhm ph s 2537 aelaxyuinkarbriharcdkarodykrmthanghlwng rayathangpraman 6 kiolemtr cakxnusrnsthanaehngchatithungrngsit swnkhxngkrmthanghlwng epidbrikaremux 3 thnwakhm ph s 2541 thangkhukhnanlxyfaphrabrmrachchnni cakthangaeykxrunxmrinthrthungthangaeyktangradbsirinthrrayathang 4 50 kiolemtr aelacakthangaeyktangradbsirinthrthungcudsinsudokhrngkar briewnelycudkhamthangaeyktangradbphuththmnthl say 2 ipxik 500 emtr rayathang 9 30 kiolemtr epidemuxwnthi 21 emsayn ph s 2541 63 thangphiessduephimetimthi thangphiessinpraethsithy thangphiessdinaedng chwngthangkhun krungethphmhankhrmithangphiess thangdwn thnghmd 9 esnthang thangechuxmphiessthnghmd 2 esnthang aebngepnthangphiesskhxngkarthangphiessaehngpraethsithy 8 esnthang 64 thangechuxmphiesskhxngkarthangphiessaehngpraethsithy 2 esnthang aelathanghlwngphiesskhxngkrmthanghlwng 1 esnthang ephuxaekikhpyhakarcracrtidkhd odyprachachntxngcharaenginepnkrniphiess thangphiesskhxngkarthangphiessaehngpraethsithy idaekthangphiessechlimmhankhr rabbthangdwnkhnthi 1 rayathangrwm 27 1 kiolemtr prakxbdwy saydinaedng thaerux rayathang 8 9 kiolemtr epidihbrikar 29 tulakhm ph s 2524 saybangna thaerux rayathang 7 9 kiolemtr epidihbrikar 17 mkrakhm ph s 2526 saydawkhanxng thaerux rayathang 10 3 kiolemtr epidihbrikar 5 thnwakhm ph s 2530 thangphiesssrirch rabbthangdwnkhnthi 2 rayathangrwm 28 4 kiolemtr epidihbrikar 2 knyayn ph s 2536 thangphiesschlxngrch thangdwnsayramxinthra xacnrngkh rayathang 18 7 kiolemtr thangphiesschlxngrchidepidihbrikartlxdsay emuxwnthi 6 tulakhm ph s 2539 thangphiessburphawithi thangdwnsaybangna chlburi rayathang 55 kiolemtr epidihbrikartlxdsayemuxwnthi 4 kumphaphnth ph s 2543 thangphiessxudrrthya thangdwnsaybangpaxin pakekrd rayathangrwm 32 kiolemtr rayathi 1 thang 22 kiolemtr epidihbrikar 2 thnwakhm 2541 aelarayathi 2 rayathang 10 kiolemtr epidihbrikar 1 phvscikayn ph s 2542 thangphiesssay S1 rayathang 4 7 kiolemtr kxsrangepnthangykradb 6 chxngcracr epidihbrikar 15 mithunayn ph s 2548 thangphiesssayramxinthra wngaehwnrxbnxkkrungethphmhankhr rayathang 9 5 kiolemtr epidihbrikaremuxwnthi 23 minakhm ph s 2552 thangphiesssaysaybangphli sukhswsdi kxsrangepnthangkhnad 6 chxngcracr rayathang 22 5 kiolemtr epidihbrikarwnthi 15 phvscikayn ph s 2550 thangphiesssaysrirch wngaehwnrxbnxkkrungethphmhankhr kxsrangepnthangkhnad 6 chxngcracr rayathang 16 7 kiolemtr epidihbrikaremuxwnthi 22 singhakhm ph s 2559thangechuxmphiesskhxngkarthangphiessaehngpraethsithy idaekthangechuxmthangphiess saybangphli sukhswsdi kb thangphiessburphawithi 65 epidbrikar 31 thnwakhm ph s 2552 thangechuxmtxthangphiesssaybangphli sukhswsdikbthnnwngaehwnxutsahkrrm 2 kiolemtr 66 epidich 23 thnwakhm ph s 2554 thangechuxmthangphiesssrirch kbthangphiesssaysrirch wngaehwnrxbnxkkrungethphmhankhr rayathang 360 emtr epidihbrikaremuxwnthi 30 knyayn ph s 2561 67 thangrthodysarpracathang rthodysarpracathanginkrungethphmhankhr rthodysarpracathangmihlaysayephuxepnkarbrikarprachachn ihbrikarinrakhayxmeya odyrthodysarpracathangechphaaphunthikrungethphmhankhraelaprimnthl mithnghmd 254 say sungincanwnnimithikhunthangdwnkhxngkarthangphiessaehngpraethsithy 36 esnthang aelaepnesnthangthiichrthprbxakasinesnthangediywkbesnthangpkti 143 esnthang dngnncungkhngehluxrththrrmdathiimkhunthangdwnaelaimmirthprbxakasbrikarinesnthangnn 75 esnthang rthodysarrwmbrikarkhnadelk minibs rakha 10 bathtlxdsay rthodysarthrrmdakhxng khsmk rakha 8 bathtlxdsay rthodysarthrrmdarwmbrikarrakha 10 bathtlxdsay rthodysarthrrmdarwmbrikarrunihmrakha 12 bathtlxdsay rthodysarprbxakasrakhaerimtn 12 bath rthodysarprbxakasaebbyuor 2 rakhaerimtn 13 bath swnrthprbxakasrunihm ichkasthrrmchati rakhaerimtn 15 bath odyhakichbrikarinyamkharahwangchwng 23 00 n thung 5 00 n rakhacaephimkhun 1 50 bath tlxdsay khathrrmeniymrthbrikartlxdkhun cacdekbechphaarthodysarthrrmda swnrthodysarprbxakas caimmikarcdekbaetxyangid aelahakrthkhunthangdwncaephimrakhakhunxik 2 bath khathrrmeniymrthbrikarthangdwnni cacdekbthngrthodysarthrrmda aelarthodysarprbxakas inkarkhunkhaodysarkhrnglasud emuxwnthi 22 emsayn ph s 2562 idkahndrakhakhaodysariwdngni 68 praephthkhxngrth si phuihbrikar khaodysar ewlabrikar thangdwnrththrrmda khrim aedng khsmk 8 05 00 23 00 109 50 23 00 05 00khaw naengin chmphu exkchn 10 05 00 23 00 1211 50 23 00 05 00sm 12 note 2 05 00 23 00 14 note 2 13 50 note 2 23 00 05 00rthminibs 10 05 00 23 0011 50 23 00 05 00rthprbxakas khrim naengin khsmk 12 14 16 18 20 tlxd 24 chm 14 16 18 20 22exkchn 13 15 17 19 21 05 00 23 00 15 17 19 21 23sm khaw khsmk 13 15 17 19 21 23 25 tlxd 24 chm 15 17 19 21 23 25 27ehluxng exkchn 14 16 18 20 22 24 26 05 00 23 00 16 18 20 22 24 26 2813 15 17 19 21 note 3 15 17 19 21 23 note 3 14 note 3 fa khsmk exkchn 15 20 25 17 22 27rthodysarpracathangtangcnghwd sthanikhnsngphuodysarkrungethph thnnbrmrachchnni rthodysarpracathanghruxrthodysarpracathangprbxakas sahrbedinthangipcnghwdtang inpraethsithy odymisthanihlkxyuthi sthanikhnsngphuodysarkrungethph ctuckr hruxthieriykkntidpakwa hmxchitihm hrux hmxchit 2 sahrbedinthangipphakhehnux phakhtawnxxkechiyngehnux aelaphakhklang rwmthngphakhtawnxxk phakhtawntk aelaphakhitinbangesnthang sthanikhnsngphuodysarkrungethph exkmy sahrbedinthangipphakhtawnxxk sthanikhnsngphuodysarkrungethph thnnbrmrachchnni sahrbedinthangipphakhit note 4 aelaphakhtawntk note 5 rthodysarpracathangtangpraeths rthodysarrahwangpraeths esnthangkrungethph phnmepy n chayaednithy kmphucha fngpxyept rthodysarpracathanghruxrthodysarpracathangprbxakas thisahrbedinthangipyngtangpraethsodytrngcakkrungethphmhankhr mi 4 esnthang ip praethskmphucha aela praethslaw odymisthanihlkxyuthi sthanikhnsngphuodysarkrungethph ctuckr dngni krungethph xrypraeths pxyept esiymrath krungethphmhankhr pakes 69 krungethphmhankhr nkhrhlwngewiyngcnthn krungethph xrypraeths pxyept phratabxng phnmepy 70 rthodysarpracathangdwnphiess rthodysardwnphiess saysathr rachphvks krungethphmhankhrmibrikarrthodysarpracathangdwnphiess epnrabbkhnsngmwlchnthimilksnakhlaykbrthpracathang aetkaredinkhxngrthnnaeykxxkcakthnnpkti pccubnepidihbrikar 1 esnthang khux rthodysardwnphiess saysathr rachphvks rayathang 15 9 kiolemtr rthprbxakasphiess rthprbxakasphiess metrobus epnrthkhxngbristh phriemiyr emothrbs cakd 71 brikaredinrthinkrungethphmhankhr odypccubnidykelikkarihbrikarthnghmdaelw tngaetwnthi 24 thnwakhm ph s 2557 72 odysaysudthaythiihbrikar khuxsay px ph 4 2 ekhharmekla xnusawriychysmrphumi rthtupracathang rthtupracathanginkrungethphmhankhr pccubnmithnghmd 126 say ihbrikarrahwang 05 00 n thung 22 00 n khabrikarxyuthi 10 35 bath 73 epnrthprbxakasrwmbrikar khsmk ephuxepnthangeluxkaekphuodysarthitxngkarnngbnrthtlxdkaredinthang rthckryanyntpracathang rthckryanyntinkrungethphmhankhr mixtrabrikarkhntaerimtnthi 10 bath thngniaelwaetthxngthinn caeriykekbkhaodysartamrayathangthiedinthangodysungsudxacthung 500 bath hakipyngphunthithitxngipinrayaikl thangrthaethksi rthaethksiinkrungethphmhankhr khaodysaraethksimietxrinekhtkrungethph yukhaerk cathukkahndodyprakaskrathrwngkhmnakhm ph s 2535 lngnamodynaybrrhar silpxacha rthmntriwakarkrathrwngkhmnakhm inrthbalphlexksucinda khraprayur odycaepndngni 74 kiolemtrthi khaodysar0 2 35 bath2 3 5 00 bath kiolemtr3 5 4 50 bath kiolemtr5 7 4 00 bath kiolemtr7 khunip 3 50 bath kiolemtr inkrnithirthcxdhruxekhluxnthiidimekin 6 kiolemtr chwomng mietxrewlacaedin xtrakhaodysar 1 00 bath nathi ineduxnphvscikayn ph s 2539 idmikarxnumtiprbkhaodysaraethksikhunkhrngthi 1 sungichxtranimacnthung ph s 2551 odyxtrakhaodysarepndngni 75 kiolemtrthi khaodysar0 2 35 bath2 12 4 50 bath kiolemtr12 20 5 00 bath kiolemtr20 khunip 5 50 bath kiolemtr inkrnithirthcxdhruxekhluxnthiidimekin 6 kiolemtr chwomng mietxrewlacaedin xtrakhaodysar 1 25 bath nathi inchwngeduxnkrkdakhm ph s 2551 idmikarprbxtrakhaodysaraethksikhunepnkhrngthi 2 sungichxtrakhaodysarnicnthungpi ph s 2557 odyxtrakhaodysarihmkhux 76 kiolemtrthi khaodysar0 1 35 bath1 12 5 bath kiolemtr12 20 5 50 bath kiolemtr20 40 6 bath kiolemtr40 60 6 50 bath kiolemtr60 80 7 50 bath kiolemtr80 khunip 8 50 bath kiolemtr inkrnithirthcxdhruxekhluxnthiidimekin 6 kiolemtr chwomng mietxrewlacaedin xtrakhaodysar 1 50 bath nathi pccubn krathrwngkhmnakhm idxnumtikarprbkhunkhaodysaraethksimietxrepnkhrngthi 3 odymiphltngaeteduxnthnwakhm ph s 2557 epntnip odyxtrakhaodysarihmkhux 77 kiolemtrthi khaodysar0 1 35 bath1 10 5 50 bath kiolemtr10 20 6 50 bath kiolemtr20 40 7 50 bath kiolemtr40 60 8 00 bath kiolemtr60 80 9 00 bath kiolemtr80 khunip 10 50 bath kiolemtr inkrnithirthcxdhruxekhluxnthiidimekin 6 kiolemtr chwomng mietxrewlacaedin xtrakhaodysar 2 00 bath nathi odykarkhidkhaodysarnn cakhidaeykepnswn swnkhxngrayathang aelaswnkhxngewla swnkhxngrayathang mietxrkhanwnkhaodysaridethair capdkhunepncanwnetmkhithixyuthdkhunip echn khanwnid 47 75 bath kcapdkhunepn 49 bath sungepncanwnetmkhithixyuthdip swnkhxngmietxrewla mietxrewlakhanwnkhaodysaridethair capdlngepncanwnetmkhuthixyulngma echn mietxrewlaedinipid 3 75 bath kcapdthingepn 2 bath sungepncanwnetmkhuthixyuthdlngma txngkarxangxing nxkcaknipccubn yngidldxayukarwingbnthxngthnn 9 pi cakrthrunkxn samarthwingid 12 pi aetykewnaethksisiehluxng da sungepnaethksirunekapraman sungsamarthwingepnaethksibnthxngthnnidtxiperuxy enuxngcakimmikarcakdxayukarichnganepnaethksiaetxyangid txngkarxangxing pccubnidmibrikareriykrthaethksiphanrabbkhxmphiwetxrodycaesiykharthwingepla 25 bath ruckinnam Grab taxi thangrabbkhnsngmwlchnerw dubthkhwamhlkthi rthiffainkrungethphmhankhraelaprimnthl rabbkhnsngthangranginpraethsithy aela karkhnsngrabbranginpraethsithy rthiffabithiexswingphanthangaeyksalaaedngtamaenwthnnsilm sungrthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl kwingtamaenwthnnphraramthi 4 inbriewnnidwy krungethphmhankhr epnthitngkhxngrabbkhnsngmwlchnerw sthanirthifkrungethph hwlaophng sungepnsthanisunyklangkhxngpraethsithy inpccubn sungmiphukhnmakmaymaichbrikarrthifipyngcnghwdinphumiphakhtang krungethphmhankhr epnemuxngediywinpraethsithythimirabbrthiffa sungprakxbdwy 3 rabb khux rthiffabithiexs rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl aela rthiffaechuxmthaxakasyansuwrrnphumi aelainxnakht xacmikhwamyawekuxb 400 kiolemtr inekhtkrungethphaelaprimnthl sungidmiokhrngkarrthiffamatngaet ph s 2518 aelw 78 rthiffabithiexs epidihbrikarinpi ph s 2542 aebngkaredinrthepn 2 esnthang idaek saysukhumwith aela saysilm rwmrayathang 68 25 kiolemtr 42 41 iml swn rthiffamhankhr epidihbrikarinpi ph s 2547 saythiepidihbrikarinpccubn khux rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl rayathang 21 kiolemtr 13 iml canwn 19 sthani rwmthngbangswnkhxngrthiffamhankhr saychlxngrchthrrm rayathang 23 kiolemtr 14 iml canwn 16 sthani aelarthiffaechuxmthaxakasyansuwrrnphumi epidihbrikarinpi ph s 2553 daeninkarody karrthifaehngpraethsithy ephuxechuxmtxthaxakasyansuwrrnphumiipyngicklangemuxng rayathang 28 kiolemtr 17 iml canwn 8 sthani odyrthiffasaylasudthiepidihbrikar khux rthiffabithiexs saysukhumwith swntxkhyaycaksthaniphhloythin 59 thungsthanikhukht aelarthiffasaysithxng epidihbrikaremuxwnthi 16 thnwakhm ph s 2563 esnthangrthiffathikalngkxsrangihm idaek rthiffasaysichmphu rthiffasaysiehluxng rthiffamhankhr saysism rthiffamhankhr saysimwngswntxkhyay aelarthiffachanemuxngsaysiaedng epntn nxkcakniyngmiesnthangrthiffainokhrngkarxik 10 say mithngrthiffakhnadhnk Heavy rail aelarthiffarangediywhruxrangeba Monorail sungcaerngrdihesrcphayin ph s 2572 krungethphmhankhrmibrikarrthrangkhxngrthidaek rthrangrxbekaartnoksinthrkhidkhabrikar 30 bath daeninkarkhnsngphayin ekhtphrankhr lksnarththwrchmemuxngwingbnthnn imichrthrangiffa 79 80 thangrthrang inekhtkrungethphmhankhr mirthrangihbrikarprachachnaelankthxngethiywphayinexechiythikh edxa riewxrfrxnth ekhtbangkhxaehlm rayathangpraman 1 kiolemtr khxngbristh riewxrisd masetxraephln inswnkhxngrthrangthiichlxyangthiimichrabbrangidaek rthrangchmemuxng sungkrungethphmhankhrmibrikar 3 khbwn ethiywrxbekaartnoksinthr ihbrikarinwnthi 22 knyayn ph s 2556 phayhlnghyudprakxbkickarinpi ph s 2553 daeninkickarody bristh sriklyathwr cakd 81 thangxakas thangxxkkhunekhruxngphayinthaxakasyansuwrrnphumi krungethphmhankhrmithaxakasyanhlk 2 thaxakasyan khux thaxakasyansuwrrnphumiinxaephxbangphli cnghwdsmuthrprakar aela thaxakasyandxnemuxng sungthng 2 thaxakasyan epnthaxakasyannanachatikhnadihythirxngrbphuodysarcaktangpraethsekhasukrungethphmhankhr aela phuodysarphayinpraethsithyxxksutangpraeths xyangirktam thaxakasyansuwrrnphumi epnthaxakasyanhlkinkarthakarkhnsngthangxakasinkrungethphmhankhr inpi ph s 2562 canwnpraethsthithakarbinmathaxakasyansuwrrnphumiidaek 54 praeths imrwmpraethsithy odythaxakasyansuwrrnphumiepidichmatngaetwnthi 28 knyayn ph s 2549 aethn thaxakasyandxnemuxngthiepidichmatngaet ph s 2457 tlxdthngpi ph s 2562 misaykarbincanwn 118 saykarbinichbrikarthaxakasyansuwrrnphumi aebngepn ekhruxngkhnsngphuodysar 105 saykarbin aelaekhruxngbinkhnsngxakasyankhnsngsinkhaimmiphuodysar 13 saykarbin in pi ph s 2562 thaxakasyansuwrrnphumiyngihbrikar saykarbinechaehmala rahwangpraeths xathi saykarbin lxtopaelnd esnthangbin wxrsx aela saykarbinechaehmala phayinpraeths echn esnthangbinip snambinekaaimsi thaxakasyanhwhin inswn thaxakasyandxnemuxng klbmabrikarsaykarbinrahwangpraeths xikkhrng inwnthi 1 tulakhm ph s 2555 tngaeteduxn mithunayn ph s 2562 thaxakasyandxnemuxng rbethiywbin cak praethscin ekahliit yipun singkhopr maelesiy mldifs phma ewiydnam xinodniesiy ithwn xinediy kmphucha hxngkng maeka praethsfilippins praethsxxsetreliy rwm 16 praeths swnethiywbinphayinpraethsthimibrikarthithaxakasyandxnemuxngethannidaekethiywbinipklb thaxakasyanaephr thaxakasyantrng thaxakasyanrxyexd thaxakasyannkhrphnm thaxakasyannkhrsrithrrmrach thaxakasyanranxng thaxakasyansklnkhr thaxakasyanburirmy thaxakasyanaemhxngsxn thaxakasyanphisnuolk thaxakasyannannkhr thaxakasyannanachatiaemsxd thaxakasyanchumphr sungthaxakasyansuwrrnphumiimmibrikarin 13 cnghwddngklaw thangna eruxodysarkhlxngaesnaesb eruxodysarthngthangaemnaecaphrayaaelakhlxngmidngni eruxodysarkhlxngaesnaesb eruxhangyawodysarkhlxngphraokhnng phraokhnng tladexuymsmbti eruxdwnecaphraya eruxdwnpracathangaelaeruxdwnphiess thngsm thngehluxng thngfa aelathngekhiyw ehluxng eruxhangyawdwnkhlxngbangkxknxy eruxodysarkhlxngphasiecriy eruxdwnsathr khlxngety swnthaeruxsahrbkhnsngphuodysaraelarbsngsinkhathisakhykhxngkrungethphmhankhr khux thaeruxkrungethph sungtngxyuthiekhtkhlxngetypyhainpccubnkarcracrtidkhd pyhakarcracrtidkhdinkrungethphmhankhr duephimetimthi yxdphuesiychiwitcakyanphahnainpraethsithyaebngtampi pyhakarcracrtidkhdinkrungethphmhankhr nxkcakcamisaehtucakcanwnrthyntthiephimkhunthukpiaelw yngmipccyerngihpyhathwikhwamrunaerngyingkhun khux miprachachncaktangcnghwdekhamaxasyepncanwnmak 82 thukkhrngemuxthungchwngethskal sngkrant mkphbwamiphuedinthangklbphumilaenaepncanwnmak sungpyhaniimidaetktangcakkrungpkking ethaidnk 83 84 pyhakarcracrtidkhdyngnaipsupyhamlphisthangxakasaela mlphawathangesiyng 85 rwmthungxubtiehtu inpi ph s 2551 mithnnthimikhafunlaxxngkhnadelkekin 10 imokhremtr khamatrthan canwn 10 sayinkrungethphmhankhr aelami 2 say thimiradbesiyngekinmatrthanthukwn klawkhuxekin 70 edsiebl aelamithnnthimikarcracrhnaaennekinmatrthan 3 say 86 txmainpi ph s 2555 krmmlphisrayngancakphlkarwicywdkhafunlaxxnginxakas khnadimekin 10 imkhrxn PM10 tngaet ph s 2549 2552 phbwa mikhaechliykhwamekhmkhnkhxngsarkxmaerng PAHs xyuthi 554 phiokhkrm khamatrthanimekin 250 phiokhrkrm lb m odysaehtuhlkmacakthxixesiyrthynt wikvtkarnkaremuxnginpraeths epnpccyerngihpyhaniephimmakkhun 87 wnthi 30 knyayn ph s 2555 sankkhawbibisiraynganwakrungethphmhankhrepnemuxnghlwngthimikarcracrthangthnnhnaaennthisudkhxngolk caknoybaykhunphasirthkhnaerkkhxngrthbal nangsawyinglksn chinwtr epnphlihmirthyntaelnbnthxngthnnkwa 5 lankhn thngthiphunthikhxngthnnkhxngkrungethphmhankhrrxngrbrthyntidephiyng 2 lankhnethann 88 dankrmkhnsngthangbkrabucanwnrththukpraephththicdthaebiynsasm krungethphmhankhr n wnthi 29 kumphaphnth ph s 2559 thi 9 096 936 khn 89 thnncharud in ph s 2554 idekidxuthkphyinkrungethphmhankhr epnpccyernginkarthaihekidthnncharud 90 txmain ph s 2555 idekidehtuthnnthrudtwthi thnnphraramthi 4 aeykwithyu ephchrburi wnthi 18 minakhm ph s 2555 91 odythnnthrudtwkwang 5 emtrluk 2 emtr aelathangedinetha thnnphraramthi 3 aeykecriyrasdr wnthi 3 emsayn ph s 2555 odythnnthrudtwkwang 5 emtr luk 3 emtr 92 aelainwnthi 5 emsayn ph s 2555 thnnecriykrung briewnhnaorngphyabalecriykrungpracharks ekhtbangkhxaehlm phbophrngitphiwthnnaelaekidophrngkhnad 50 esntiemtr 93 txmainwnthi 11 emsayn ph s 2555 thnnphyaithkhaxxk aeykpthumwn idthrudepnhlumluk 1 emtr kwangpraman 60 esntiemtr 94 aelainwnthi 19 singhakhm ph s 2555 thnnyubtwepnhlumlukkwa 1 emtr klangaeykxosk thnnsukhumwith 95 cakkarsarwckhxngsankkaroytha trwcsxbphunphiwkarcracrthng 50 ekhtphbwainphunthi 36 ekht micudthiesiyngtxkarthrudtwthnghmd 155 cud khidepncanwnthnn 65 say 96 aelainwnthi 2 tulakhm ph s 2555 ekidehtuthnnyubtwepnhlumkwang briewnthnnngamwngswan cakaeykekstr munghnathnnwiphawdirngsit trngkhammhawithyalyekstrsastr danhnaranxaharibimraering odycudthiekidkaryubtwnnmikhnadkhwamkwangpraman 1 5 emtr yawpraman 2 emtr aelaluk 3 emtr 97 inpi ph s 2556 krungethphmhankhryngkhngprasbpyhathnncharudodyrthpracathangsay 13 idtklngipinhlumkhnadihyklangthnnwithyuiklaeykephlincit sungekidthrudtwkahnhnkwang 3 emtr luk 1 emtr khadekidcakthxprapaitthnnaetk naesaadincnphunthrud emuxwnthi 1 mkrakhm ph s 2556 98 txmainwnthi 18 kumphaphnth ph s 2556 ekidehtuthnnthrudtw briewnpaksxyecriykrung 70 2 kwang 1 emtr luk 1 emtr 99 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidthsniyphaph pyhathsniyphaphepnpyhahnunginkrungethphmhankhrthiaetktangcakemuxngxun enuxngcakinkrungethphmhankhrmipayphidkdhmayepncanwnmak txngkarxangxing praphakr wthanykul xditnayksmakhmsthapniksyam klawwa phlkraethuxncakpayphidkdhmaythnghlayni mitngaetradbeba cnthungrunaerng echn bdbngkhwamngamthangthsniyphaph ipcnthungthuklmphdphngthlmthbbaneruxnprachachn inkrninimiihehnknepnpraca odythiyngimmimatrkarid xxkmaaekikhprbprungpyhadngklawid 100 khnathi dr thirachn monmyphibuly rxngphuwakrungethphmhankhrinkhnann epidephyemuxwnthi 14 knyayn ph s 2554 wapayphidkdhmayinkrungethphmimakthung 1 928 pay xyangirktam sankethskicaelasanknganekht 50 ekht cdekbpayphidkdhmayinphunthi aelaepriybethiybprbtamphrarachbyytirksakhwamsaxadaelakhwamepnraebiyberiybrxykhxngemuxng ph s 2535 aelacdekbphasitamphrarachbyytiphasipay ph s 2510 tngaeteduxnmithunayn ph s 2552 thungeduxnkrkdakhm ph s 2554 cdekbid 1 327 229 pay 101 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxachyakrrm pyhaxachyakrrminkrungethphmhankhryngkhngmixyangtxenuxng odyinrayngankhxngsankngankickaryutithrrm krathrwngyutithrrm idthakarrwbrwmwicypyhanitlxdpi ph s 2550 phbwaehyuxxachyakrrmthiepnsmachikkhrweruxnmixayutngaet 15 pikhunip canwn 52 410 raynn swnihytkepnehyuxxachyakrrmtxthrphysin rxyla 96 1 ehyuxxachyakrrmmixayurahwang 45 59 pi makthisudkhux rxyla 33 2 ehyuxxachyakrrmepnephschay rxyla 46 4 aelahying rxyla 53 6 misychatiithy rxyla 99 6 echuxchatiithy rxyla 99 0 nbthuxsasnaphuthth rxyla 94 1 mikarsuksasungsudinradbprathmsuksaepncanwnmakthisudkhuxrxyla 31 2 ehyuxxachyakrrminkrungethphmhankhr raynganwaxachyakrrmthiprasbinphaphrwmekidehtuinchwngewla 00 01 03 00 n makthisudthungrxyla 21 1 sthanthiekidehtuxachyakrrmthnghmdinkrungethphmhankhrphbwa swnihyehyuxrabuwa ekidehtukhunbriewnbanthiphkxasykhxngehyuxexng khidepnrxyla 74 8 102 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkarrabayna enuxngcakkrungethphmhankhrmikarkhyaykhxngemuxngsngphlihekidpyhanathwmthnthithifntkhnkodyinkhunkhxngwnthi 20 mithunayn ph s 2559 phayhlngfntkhnkthngkhun krungethphmhankhrnathwmthnthiinwnrungkhun 103 sngphlihkarcracrtidkhdxyangmak karaekikhpyhanisankrabaynayxmrbwayakmakenuxngcakitphundinkhxngkrungethphmhankhretmipdwyphunthiichsxykhxnghangranxathisayiffatang funlaxxngmlphis krungethphmhankhrbriewnekhtsathraelaekhtbangrk pkkhulmipdwymlphisthangxakas phaphnithayineduxnminakhm 2562 chwngewlapraman 13 00 n inpi ph s 2561 aela ph s 2562 krungethphmhankhrprasbkbpyhakhafunlaxxngekidmatrathan phuxyuxasyinkrungethphmhankhrraynganwaphbwaemuxngxyuphayithmxksinatal 104 dr snthi khchwthn elkhathikarsmakhmxnamysingaewdlxmithyidesnxwa khwrprakasepn phunthikhwbkhumehturakhay tamkdhmaykhxngkrathrwngsatharnsukh hrux prakasekhtkhwbkhummlphis khafunlaxxngekidmatrthaninwnthi 14 mkrakhm pi ph s 2562 mimakthung 34 phunthiinkrungethphmhankhr 105 ineduxn mkrakhm ph s 2563 funlaxxngphis sngphlkrathbtxsukhphaph 47 phunthi 106 wnthi 19 mkrakhm ph s 2563 nayaephthy praesrith phlitphlkarphimph rabuphanefsbukwa mikhwamesiyngtxkarbkphrxngdankarkhid phthnakarphidpkti aelaorkhthangcitewch in edk ephuxtxbot okhskrthbal sastracary nvml phiyoysinwthn thiaethlngkhawinwnthi 17 mkrakhm ph s 2563 khxihprachachnxyatuntrahnk 107 emuxngphinxngkrungethphmhankhridsthapnakhwamsmphnthemuxngphinxngkbhlayemuxnginhlaypraeths aelaemuxngphayinpraeths 108 idaek krungwxchingtn di si shrthxemrika 2505 109 krungpkking praethscin 2536 krungmxsok praethsrsesiy 2540 esntpietxrsebirk praethsrsesiy 2540 110 krungmanila praethsfilippins 2540 nur sultn praethskhaskhsthan 2547 111 aetciw praethscin 2548 112 echingtu praethscin 2560 113 nkhrniwyxrk shrthxemrika 2549 osl praethsekahliit 2549 krungxngkara praethsturki 2549 cnghwdaephr praethsithy 2549 krunghanxy praethsewiydnam 2549 nkhrohciminh praethsewiydnam 2555 krungepiyngyang praethsekahliehnux 2555 nkhrohciminh praethsewiydnam 2555 krungewiyngcnthn praethslaw 2555 hlwngphrabang praethslaw 2555 krungphnmepy praethskmphucha 2555 krungxulanbatar mxngokeliy 2549 krungebxrlin praethseyxrmni 2549 fukuoxka praethsyipun 2549 111 krungbwonsixers praethsxarecntina 2549 brisebn praethsxxsetreliy 2550 milan praethsxitali 2550 liewxrphul shrachxanackr 2550 krunglxndxn shrachxanackr 2550 krungotekiyw praethsyipun 2550 ekhpthawn praethsaexfrikait 2550 krungbudaepst praethshngkari 2550 sidniy praethsxxsetreliy 2550 ephirth praethsxxsetreliy 2550 syxrdl praethsnxrewy 2552 114 xistnbul praethsturki 2552 115 kwangocw praethscin 2552 116 lakunda praethsswiedn 2552 117 118 krungriyad praethssaxudixaraebiy 2553 krungmadrid praethssepn 2553 echingxrrth echphaaswnthisanknganthrphysinswnphramhakstriyduaelhruxepnecakhxngrwmaelaimrwmthithukthalaythingaelaichnganodybukhkhlthwiphruxmisthanphaphpccubnepn phiphithphnth sthanthxngethiyw aelasthanthirachkar 2 0 2 1 2 2 echphaarthsismrunihmsay 203 swnsaythinarthekaprbprungsphaphmaihbrikaryngkhngekbkhaodysaretharthedim 3 0 3 1 3 2 echphaabangsay aelabangswnprbprungsphaphepnsifa epidthakaredinrth 1 phvscikayn ph s 2550 epidthakaredinrth 15 phvscikayn ph s 2550xangxing khakhwy kthm krungethphmhankhr m p p subkhnemux 30 mithunayn 2555 Check date values in accessdate date help lingkesiy Sub national HDI Area Database Global Data Lab hdi globaldatalab org phasaxngkvs subkhnemux 2020 07 07 Baker Chris 2009 A history of Thailand 2nd ed ed Cambridge Cambridge University Press p 199 ISBN 0 521 76768 7 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help CS1 maint extra text link aemaebb Wikipedia com list of cities with the most skyscrapers https www forbes com sites alexandratalty 2019 09 04 bangkok is the most visited city in the world again 212e4cd75f1b Cite journal requires journal help Missing or empty title help 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 phladisy siththithykic krungethphsuksa krungethph bnthuksyam 2551 288 hna ISBN 978 974 13 0411 0 raykarwiksyam xxkxakaswnthi 17 singhakhm ph s 2551 phrarachthannamphrankhrtamthiidklawiwkhangtnaelw khwamepnmakrungethph silpakr krm kxngcdhmayehtuaehngchati cdhmayehtukarnxnurkskrungrtnoksinthr krungethph shprachaphanichy 2525 hna 33 404 raykar 100 pi iklban tamrxyphraphuththecahlwng aela raykarphinicnkhr sthaniothrthsnithyphibiexs prakaskhxngkhnaptiwti chbbthi 24 PDF rachkiccanuebksa 88 144 k 816 819 21 thnwakhm 2514 Check date values in date help prakaskhxngkhnaptiwti chbbthi 168 PDF rachkiccanuebksa 89 93 k chbbphiess 187 201 17 mithunayn 2515 Check date values in date help 404 1 lingkesiy thnakharpidsakha 28 29 mi kh ni prakas thukthnakharphrxmepidihbrikartampkti 7 em y ni 18 0 18 1 18 2 krungethphmhankhr Royal Institute Newsletter 3 31 December 1993 Reproduced in krungethphmhankhr Krung Thep Mahanakhon khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2016 12 10 subkhnemux 12 September 2012 19 0 19 1 khwamepnmakrungethph odykrungethphmhankhr Maori claims world s longest place name Bangkok Post 1 September 2006 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 26 December 2008 subkhnemux 1 December 2019 The largest cities in the world by land area population and density City Mayors 6 January 2007 subkhnemux 19 July 2008 AEC INSIGHT kb eksmsnt khawwnihm chxng 3 26 November 2014 subkhnemux 26 November 2014 Global Climate System karkracayekhtphumixakaskhxngolkaebbekhipepn phakhwichafisiks khnawithyasastr mhawithyalyethkhonolyirachmngkhl lmmrsum hnngsuxxutuniymwithya krmxutuniymwithya 50 GE253 3 pdf phumixakas E Learning mhawithyalyramkhaaehng ody rs panthiphy xthnwanich lm sunyxutuniymwithyathael Thai Marine Meteological Center wnthixakasrxnthisud ody wisisth sukhcitr sunykhwamru sankkickarxwkasaehngchati http www weather go th programs uploads tempstat max stat latest pdf sthitixunhphumisungthisudinchwngvdurxnkhxngpraethsithy rahwang ph s 2494 ph s 2555 krmxutuniymwithya http www weather go th programs uploads tempstat min stat latest pdf sthitixunhphumitathisudinchwngvduhnawkhxngpraethsithy khab 61 pi ph s 2494 ph s 2554 sthitiphumixakas xunhphumitasud xunhphumiaelaprimanfnkrungethphmhankhrkhaechliy 30 pi rahwang ph s 2524 ph s 2553 Thai Meteorological Department subkhnemux 2020 03 22 Climatological Normals of Bangkok Hong Kong Observatory subkhnemux 2010 06 24 2 lingkesiy phrarachbyytiraebiybbriharrachkarkrungethphmhankhr chbbthi 6 ph s 2562 sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy canwnprachakraelaban xxniln ekhathungidcak http stat dopa go th xstat popyear html 2556 subkhn 3 emsayn 2556 City Mayors Largest cities in the world and their mayors 1 to 150 khxmulmhawithyaly mhawithyalyramkhaaehng subkhnemuxwnthi 26 emsayn ph s 2555 37 0 37 1 Bangkok Directory khlngkhxmulaephnthikhxngkrungethphmhankhr Thaidragonnews com 39 0 39 1 khxmulsthitidankarenginkarkhlng 40 0 40 1 3 lingkesiy sthanexkxkhrrachthutyipunpracapraethsithy krungethphophll aerngngantangdaw pyhaaelakhwamcaepntxesrsthkici http www nidambe11 net ekonomiz 2008q2 2008april29p1 htm nikhmxutsahkrrminpraethsithy Bangkok ranks 61st place in list of world s most expensive cities in 2014 Thai PBS English News ebrkkingniws krungethph epnaehlngrwmaebrndsinkhaxinetxrmakthisudxndbthi 18 khxngolk ladbehtukarn in khabdinthr a D oE N E I µo O aA E N O ºAcI aIa a ªNe oknation net 4 lingkesiy 50 0 50 1 hnaaerk Onab sanknganphraphuththsasnaaehngchati krungethphaerngimhyud khwaaechmpsudyxdemuxngcudhmayplaythangaehngexechiy Manager Online 5 lingkesiy London Tops MasterCard Global Destination Cities Index as Most Visited City Global Hub karcdxndb Top 100 City Destinations Ranking krungethph phuekt aelaphthya tid 20 emuxngyxdniymkhxngolk ThaiPublica sungraynganwa krungethphmhankhrepnemuxngnaethiywxndb 1 khxngolk 6 ph s 2554 7 kthm khwarangwlemuxngthxngethiywthidithisudinolk 3 smy VoiceTV krungethphmidi khwathi 3 emuxngthxngethiywthuksudinolk Manager Online 58 0 58 1 Best Destinations in the World Travelers Choice Awards TripAdvisor Bangkok ranked 39th in Safe Cities Index 2015 Thai PBS English News Agoda Survey Reveals Bangkok Best Spot to Celebrate New Year s Eve ykkrungethph epnemuxngthimixaharrimthangdithisudinolk Manager Online sruprayidaelaprimanrth singhakhm 2555 Revenue and traffic August 2012 EXAT website Expressway Authority of Thailand 4 September 2012 subkhnemux 11 September 2012 lingkesiy 8 lingkesiy 9 lingkesiy 10 lingkesiy 11 lingkesiy epidichaelw thangechuxmdwnsrirch wngaehwnmunghnaaecngwthna bangpaxin khunkhartheml 22 emsayn 2562 12 nng b kh s eyuxn ekhmr titwidaelw rakhaimthungphn prachachatithurkicxxniln metrobusbkk com emothrbs prakashyudkaredinrthsay px ph 4 2 ekhharmekla xnusawriychysmrphumi tngaetwnthi 24 thnwakhm 2557 epntnip 13 lingkesiy rachkiccanuebksa prakaskrathrwngkhmnakhm eruxng kahndxtrakhaodysarsahrbrthyntrbcangbrrthukkhnodysarimekin 7 khn rthaethksi odymatrkhaodysarinekhtkrungethphmhankhr rachkiccanuebksa prakaskrathrwngkhmnakhm eruxng kahndxtrakhacangbrrthukkhnodysaraelaphunthithitxngichmatrkhaodysarsahrbrthyntrbcangbrrthukkhnodysarimekin 7 khn TAXI METER thicdthaebiyninekhtkrungethphmhankhr rachkiccanuebksa prakaskrathrwngkhmnakhm eruxng kahndxtrakhacangbrrthukkhnodysarsahrbrthyntrbcangbrrthukkhnodysarimekin 7 khn TAXI METER thicdthaebiyninekhtkrungethphmhankhr rachkiccanuebksa prakaskrathrwngkhmnakhm eruxng kahndxtrakhacangbrrthukkhnodysarsahrbrthyntrbcangbrrthukkhnodysarimekin 7 khn TAXI METER thicdthaebiyninekhtkrungethphmhankhr Rujopakarn Wiroj October 2003 Bangkok transport system development what went wrong Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 5 3302 15 thaitravelhealth com PANTIP COM G6774372 khanghlngphaph phanngrthrang kthm saysiehluxng wnrxbekaartnoksinthr kthm funwingrthrangrxbekaartnoksinthr http reportdd com sngkhmsngekhraah social work pyhakarxphyphekhaemuxngh 3 html pkkingaechmprthtid Manager Online rthtidnb10wnbnthnnchankrungpkking YouTube khawmlphis 10 xndbthnnkrungethph mlphisthangxakas mlphisthangesiyng sung 14 lingkesiy http th 88db com th Knowledge Knowledge Detail page kid 7110600 10 monster traffic jams from around the world BBC News canwnrthcdthaebiyn sasm n wnthi 29 kumphaphnth 2559 khadphisnathwmphngthnnkrungethphkwa 100 say Manager Online m luk2 m html http news sanook com 1109374 thnnthrudophlxik thangethath phraram3 luk 3 m kthm phb thnnecriykrung thrudxik yubxikaelw thnnphyaiththrudepnhlumluk 1 emtr Manager Online 15 lingkesiy ilsxmthnn 155 cud 65 say kthm chisxmeba 1 eduxn sxmhnk 2 eduxn khx wsth hasaehtu thairath co th rathuk thnnngamwngswanyan m ekstr yubtwepnhlumkwang 2 emtr Manager Online thnnthrud rthemltidhlmaeykephlincit ecriykrung thnnthrud2cud 404 http www teerachon com p 2505 http www thaicvs org images 51 13Bkk pdf fnthlm kthm thwmhlayphunthi ladphraw wipha rchda phhl rthtidkhd thairath co th funlaxxngkrungethph ehtuidsthankarnfunlaxxngkhnadelk cungphungsungkhunmaxikkhrng yngwikvt kthm primnthl khafunlaxxngekinmatrthanphung 34 phunthi echanifun PM 2 5 erimkrathbsukhphaph 47 phunthi https www thebangkokinsight com 274725 7Cxyatunfunphis okhskrthbal chisthankarndikhun karsthapnakhwamsmphnth banphiemuxngnxng krungethphmhankhr eriykduemux 16 emsayn ph s 2550 DC Sister Cities D C Office of the Secretary subkhnemux May 13 2013 St Petersburg in figures gt International and Interregional Ties Eng gov spb ru subkhnemux 2010 06 27 111 0 111 1 AUe N aA I OeaA I eI I AO a I O ºAcI aIa a ªNe oknation net Agreement of Sister City Relations Office bangkok go th khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2012 07 02 subkhnemux 2010 06 27 http iad bangkok go th th showsister cities id 115 Bangkok er ny vennskapsby Adresseavisen subkhnemux 29 phvsphakhm 2552 gt Istanbul and Bangkok Become Sister Cities lingkesiy 16 lingkesiy subkhnemux 14 phvscikayn 2552 Bangkok besoker Ragunda lingkesiy Ragunda kommun subkhnemux 14 phvscikayn 2552 swiedn Ragunda kommun far besok fran sin vanort Bangkok lingkesiy Ragunda kommun subkhnemux 14 phvscikayn 2552 swiedn duephimkrungethphmhankhraelaprimnthlaehlngkhxmulxunkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb krungethphmhankhrwikisxrs mingantnchbbekiywkb emuxngithyinxdit krungethph emux 50 pikxnsalawakarkrungethphmhankhr kxngkarthxngethiywkrungethphmhankhr sunyethkhonolyisarsnethsphumisastrkrungethphmhankhrrupphaphekiywkbkrungethphmhankhr thiflikhekxrekhathungcak https th wikipedia org w index php title krungethphmhankhr amp oldid 9534539, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม